Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”Сторінка10/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Разом за МКР (максимальна кількість балів): 28 балів.

  1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 3 лабораторних робіт.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 24 бали.

По кожній лабораторній роботі студент одержує ваговий бал при умові якісного виконання, що включає


  1. безпомилкову роботу програми з першої перевірки викладачем або самостійне виправлення помилки на протязі поточного заняття;

  2. самостійність студента при створенні програми, яка визначається знанням семантики будь якої частини програми та спроможністю на протязі поточного заняття модифікувати програму по вимозі викладача;

  3. захист лабораторної роботи в установлений строк

В випадку виконання пп. а) та b) і не виконання п. с) або виконання с) та b) і не виконання п. а) студент одержує r1=16 балів

В випадку виконання лише п. b) студент одержує r1=10 балів

Позначимо R1кількість балів, які студент одержав на протязі семестру за виконання лабораторних робіт.

Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
24 бали × 3 лаб. робіт = 72 бали.

Штрафні бали нараховуються за:

- недопуск до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним

контролем: -1 бал;

- відсутність на лекції без поважної причини: -1 бал;

Заохочувальні бали нараховуються за:

- участь у модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів: 5 – 10 балів;
Позначимо Rшз – суму штрафних та заохочувальних балів
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RС = 72 + 28 = 100 балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 100 балів.

Відповідь на екзамені:


Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме:

.

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = RС + RЕ = 143 бали.

Стартовий рейтинг студента rC = R1+R2+ Rшз

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, виконання контрольної роботи, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40 % від RС, тобто 40 балів.

Виходячи з розміру шкали RЕ = 43 бали, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з визначенням 4-5 рівнів.

Екзаменаційний білет складається з 2 питань – одного теоретичного та одного практичного. Максимальна кількість балів за теоретичне питання – 23. Максимальна кількість балів за практичне питання - 20.Максимальна кількість балів за залікову роботу: 43 балів.

Екзаменаційні бали студента додаються до його семестрового рейтингу. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

RD 135

А

відмінно

122-134

В

добре

107-121

С

93-106

D

задовільно


83-92

Е

Сума балів ≤ 82

Fx

незадовільно

Рейтинг за семестр < 40 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».
Каталог: sites -> default -> files -> materials -> information package
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Інформаційний пакет факультету прикладної математики (кафедра скс) зміст
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка