Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”Сторінка3/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.67 Mb.
#669
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. Опис кредитних модулів (дисциплін) програми підготовки магістрів за напрямом „КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ” спеціальність „КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ”


Опис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-01 ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-02 ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-03 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-04 ПАТЕНТОЗНАВСТВО ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯОпис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-05 ІНОЗЕМНА МОВА ДЛЯ НАУКОВЦІВ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НФ-01 ІНФОРМАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕРЕЖ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НФ-02 ДИСТАНЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Валуйський Вячеслав Миколайович, к.т.н., доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс "Дистанційні платформи та технології навчання" – це спеціальний курс у загальній схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальностей 7.091501 – "Комп`ютерні системи та мережі" та 7.091503 - "Спеціалізовані комп'ютерні системи". Вивченню курсу повинні передувати курси "Цифрові обчислювальні машини", Архітектура ЕОМ", "Інтерфейси ЕОМ", "Комп'ютерні системи", "Комп'ютерні мережі".
II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год.у тижні)СРС

Модульні контр.роб. (кількість)

Індивід.завдання (вид)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/

семінарськіЛабораторні/

комп’ютерний практикум9

НФ-02

3/108

18

­­­-

54

36

-

ДКР

Залік

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Після успішного закінчення курсу студенти повинні:

-ЗНАТИ засоби роботи з веб-оріентованої платформою Moodle;

-ВОЛОДІТИ НАВИКАМИ розробки дистанційного курсу з убудовуванням графіки, елементів мультимедіа, аплетів і доступом до курсу через Інтернет браузер за допомогою Moodle;

-ВМІТИ розробляти комп'ютерні форми контролю (іспит, самотестування, оглядовий іспит, колоквіум, екзамен) та інтегрувати їх в дистанційний курс в платформах Moodle;

-ВОЛОДІТИ НАВИКАМИ керування дистанційним навчанням;

-ВОЛОДІТИ НАВИКАМИ роботи з базами даних курсу по їхньому упакуванню, переносу з локального комп'ютера на сервер з використанням Moodle. 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Тема 1. Вступ. Тенденції підтримки навчання з використанням інформаційних технологій. Доступні режими роботи Moodle в спеціалізованої системі підтримки навчання Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ” (УІІТО НТУУ”КПІ”). Методичні вказівки по роботі з дистанційним курсом “Розробка дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle”. Статистика використання e - Learning платформ в Україні. Вступне тестування. Правила реєстрації.

Тема 2. Початок роботи з Moodle. Системні вимоги. Розташування елементів в Moodle. Аутентифікація. Типи облікових записів. Призначення ролей користувачам. Візуальний редактор тексту. Особливості візуального редактора. Перенесення документів з Microsoft Word. Оформлення сайту (теми). Основні визначення і поняття. Створення курсу. Режими перегляду і редагування курсу.

Тема 3. Ресурси курсу. Робота з ресурсами. Робота з графічним матеріалом. Робота з таблицями. Огляд програмного забезпечення для завантаження документів Word. Функціональні можливості курсу. Робота з функціональними можливостями курсу. Іспит в Moodle. Модуль функціональних можливостей –іспит. Створення іспиту. Типи контрольних питань для іспиту. Попередній перегляд контрольного питання. Вставка зображень в текст відповіді. Формування іспиту. Перегляд створеного іспиту. Категорії тестових завдань (питань). Створення, редагування, видалення категорій. Перенесення питань в категорію. Пробний іспит. Анкетування (Survey). Види анкетування. Опитувач. Швидке опитування (Choice). Робочий зошит. Завдання (Assignment).

Тема 4. Блоки. Загальні відомості про блоки. Додавання блоку. Типи блоків. Випадковий термін глосарію. Результати іспиту. Обмін повідомленнями. Опис курсу/сайту. Розділ посилань. Користувачі на сайті. Новинний форум. Останні дії. Люди. Функціональні можливості. Календар. Події, що настають. Управління курсом. Категорії курсів. Вхід. Пошук по форумах. Джерело новин RSS. Калькулятор позики. Управління сайтом.

Тема 5. Фільтри. Управління фільтрами. Фільтр "Автозв'язування глосарію". Фільтр "Автозв'язування ресурсу". Фільтр "Формули у форматі TeX". Фільтр "Формули у форматі" алгебри. Фільтр "Email Protection". Фільтр "Установки мультимедіа". Фільтр "Багатоязиковий вміст".

Тема 6. Інші функціональні можливості. Форум. Додавання форуму в курс. Відправка повідомлень у форум. Глосарій. Додавання глосарію в курс. Додавання терміну в глосарій. Автозв'язування глосарію.

 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни включає підручники, що знаходяться в НТБ.

Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

 1. Вячеслав Валуйский. Linux Red Hat 6.1. Практическое руководство. Пошаговые алгоритмы инсталляции и настройки. Профессиональная работа. Интернет., Киев, Век+, 2000, стр. 368

 2. Вячеслав Валуйський. Дистанційний курс “Розробка дистанційних курсів
  з використанням платформи дистанційного Moodle (http://uiite.kpi.ua )

Індивідуальне консультування виконується у вигляді щотижневих консультацій.

 1. МОВА

Українська.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни “ ” передбачене індивідуальне завдання у вигляді:

1) лабораторних робіт.

2) розрахункової роботи

Перелік лабораторних робіт:

1. Початок роботи з Moodle

2. Робота з курсом. Ресурси курсу. Фільтри.

3. Функціональні можливості курсу. Іспит в Moodle.

4. Анкетування (Survey).

5. Швидке опитування (Choice)

6. Робочий Зошит (Journal)

7. Завдання (Assignment)

8. Інші функціональні можливості

9 Блокі

Розрахункова робота оформляються як навчальний дистанційний курс з використанням веб-орінтованої платформи підтримки дистанційних курсів Moodle. Розроблений дистанційний курс розміщується на веб-сайті підтримки дистанційного навчання за адресою: http://uiite.kpi.ua з урахуванням авторизованого профілю студента та атрибутів доступу, отриманих при реєстрації. 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

При вивченні дисципліни студенти проходять веб-тестування з використанням сучасних ІТ-технологій.

Наприкінці вивчення дисципліни студент отримує оцінки: • оцінку за кредитний модуль,

 • оцінку за розрахункову роботу,

 • оцінку за тестування.

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни визначається відповідно до рейтингу студента. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру, та залікових балів.

Семестрові бали нараховуються за: 1. Виконання лабораторних робіт за результатами веб-тестування та виконання веб-тренінгів по кожної лабораторної роботі.

Максимальна кількість балів за тестування: 10 балів.

Максимальна кількість балів за тренінг: 10 балів.Разом за тренінгі (максимальна кількість балів):
10 балів × 9 модулів = 90 балів.

 1. Виконання розрахункової роботи.

Максимальна кількість балів: 10 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є семестровий рейтинг не менше 42 балів. В іншому разі студент повинен виконати додаткову роботу та підвищити свій рейтинг.


Бали за завершальне тестування додаються до семестрового рейтингу студента. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:

Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

відмінно

85-94

В

добре

75-84

С

65-74

D

задовільно


60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

незадовільно

Рейтинг за семестр < 42 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НФ-03 СУЧАСНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Валуйський Вячеслав Миколайович, к.т.н., доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “ Сучасні операційні системи ” це базовий курс у загальній схемі системотехнічної підготовки студентів за спеціальностями 7.091501 ‘Комп‘ютерні системи та мережі” та 7.091503 “Спеціалізовані комп`ютерні системи”. Викладенню дисципліни повинні передувати дисципліни “Цифрові обчислювальні машини”, “Архітектура ЕОМ”, “Інтерфейси ЕОМ”.


 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год.у тижні)СРС

Модульні контр.роб. (кількість)

Індивід.завдання (вид)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/

семінарськіЛабораторні/

комп’ютерний практикум9

НФ-03

3/108

18

­­­-

36

54

-

РР

Залік

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Метою дисципліни є ознайомлення студентів зі структурами та принципами побудови сучасних операційних систем. Студенти повинні знати структури, види операційних систем, набути навичок з їх інсталяції та роботі в мережі Internet з використанням операційних систем. Як результат навчання студенти повинні:

- ЗНАТИ засоби інсталяції сучасних операційних систем на окремому комп'ютері;

- ВМІТИ інсталювати і набудовувати пакети прикладних програм в сучасних операційних системах;

- ОВОЛОДІТИ навиками конфігурації і адміністрування сучасних операційних систем, операційної системою Linux. 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

ТЕМА 1.ВСТУП

Методичні вказівки по роботі з дистанційними навчальними веб-ресурсами підтримки дисципліни. Реєстрація доступу студентів до навчальних веб-ресурсів підтримки дисципліни в системі підтримки дистанційного навчання.ТЕМА 2. ІНСТАЛЯЦІЯ ДЕКІЛЬКОХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОДНОМУ КОМП'ЮТЕРІ
Планування інсталяції. Рекомендації. Оновний інструментарій.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА LINUX

Перший старт. Інструментарій. Midnight Commander. Редактор vi. Linuxconf. Підключення мережевої плати. Підключення звукової плати. Автоматичне монтування файлових систем. Моніторинг.ТЕМА 4. ПІДКЛЮЧЕННЯ LINUX ДО ІНТЕРНЕТ

Інтернет реєстрація і термінологія TCP/IP мереж. IP-адресація. Маска мережі. Domain Name System. Доменні імена. Авторизація. Default Gateway і Proxy сервер. Основні протоколи Інтернет. Алгоритм PPP-з'єднання в Linux.ТЕМА 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ З'ЄДНАННЯ

Проксі сервер Squid. Конфігурація Squid. Кеш. DNS сервери. Загальні положення. Конфігурація кешируючого DNS сервера. Перевірка кешируючого DNS сервера. Конфігурація вторинного DNS сервера.ТЕМА 6. АЛГОРИТМИ КОНФІГУРАЦІЇ X WINDOW

XFree86 сервер. X Configurator. Алгоритм конфігурації з використанням XF86Setup. Мetro-X сервер. X-Font сервер. Алгоритм конфігурації X-Font серверу.ТЕМА 7. АЛГОРИТМИ НАСТРОЮВАННЯ X WINDOW

GNOME. KDE.


Алгоритм настроювання KDE. Вибір Window менеджера при старті.

ТЕМА 8. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ПРИСТРОЯМИ І ДОДАТКАМИ В X WINDOW

Зовнішні пристрої і розділи. Додатки. Русифікація. Настроювання кирилиці в електронній пошті. StarOffice. RPM.ТЕМА 9. SAMBA

Настроювання samba серверу. Настроювання samba серверу за допомогою SWAT. Запуск samba серверу. Перевірка samba. Linux samba клієнт. Windows samba клієнт. Інсталяція пакетів Microsoft на samba сервері.ТЕМА 10. УСТАНОВКА І НАСТРОЮВАННЯ ПОШТОВОГО СЕРВЕРУ В LINUX

Алгоритми інсталяції і настроювання. Алгоритм настроювання Postfix. Алгоритм настроювання Fetchmail. Алоритми тестування поштового серверу. Алгоритм настроювання е-mail. Настроювання Windows клієнтів.ТЕМА 11. ІНСТАЛЯЦІЯ І НАСТРОЮВАННЯ СЕРВЕРУ БАЗ ДАНИХ З ВИЛУЧЕНИМ ДОСТУПОМ В LINUX

Інсталяція серверу Lotus-Notes Domino. Конфігураційний запуск серверу Lotus-Notes Domino. Конфігурація серверу Lotus-Notes Domino. Запуск серверу Lotus-Notes Domino. Підключення і настроювання клієнта Notes. 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни включає підручники, що знаходяться в НТБ.

Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

 1. Вячеслав Валуйский. Linux Red Hat 6.1. Практическое руководство. Пошаговые алгоритмы инсталляции и настройки. Профессиональная работа. Интернет., Киев, Век+, 2000, стр. 368

 2. В.Валуйський. Вступ до операційної системи Linux. Дистанційний курс. http://udec.ntu-kpi.kiev.ua

 3. В.Валуйський. Система тестування щожо операційної системі Linux. http://udec.ntu-kpi.kiev.ua

 4. Olaf Kirsh. Linux Network Administrator’s Guide. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, January 1995- First Edition, March 1995- Minor Corrections., p.335

 5. Graig Hunt.TCP/IP Network Administration. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, August 1992- First Edition, March 1993, September 1993, January 1994, May 1994 – Minor Corrections., p.472

 6. Cricket Liu, Jerry Peek, Russ Jones, Bryan Buus, Adrian Nye. Managing Internet Information Services. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, December 1994-First Edition., p.630

 7. Aeleen Frisch. Essential System Administration. Help for UNIX System Administrators. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, October 1991-First Edition, January 1992, August 1992, January 1993 – Minor Corrections., p.440

 8. Graig Hunt. Networking Persinal Computers with TCP/IP. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, July 1995-First Edition, December 1995-Minor Corrections., p.383

 9. Джек Такет, Дэвид Гантер. Использование LINUX. Специальное издание. 3-издание. Полное справочное руководство. Издательский дом “Вильямс”, Киев-Москва-Санкт-Петербург, 1998., p. 569

 10. Эвн Немет, Гарт Снайдер, Скотт Сибасс, Трент Р. Хейн. UNIX. Руководство системного администратора. BHV, 1997., p.831

 11. Valerie Quercia. Internet in a Nutshell. A desktop Quick Reference. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, October 1997-First Edition., p.431

 12. Бен Лори, Петер Лори. Apache. Установка и использование. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, BHV, 1997., p.288

 13. Linda Mui, Eric Pearce. X Window System Administrator’s Guide (for X11 Release 4 and Release 5). The Definitive Guides to the X Window System, Volume Eight. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, October 1992-First Edition, February 1993, July 1993-Minor Corrections., p.347

 14. Сергей Ивановский. Операционная система Linux. Справочное руководство пользователя ПК, Москва, Познавательная книга плюс, 2000, с.511

 15. Richard Sharpe. Just what is SMB? May 14, 1998, p.9 http://anu.samba.org/cifs/docs/what-is-smb.html

 16. Robert Eckstein, David Collier-Brown, Peter Kelly. Using Samba. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, 1st Edition, November 1999, p. 416

 17. Bill McCarty. Learning Red Hat Linux. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, 1st Edition, December 1999, p.378

 18. Matt Welsh, Lar Kaufman. Running LINUX. O’Reiliy & Associates, Inc., 103 Morris Street, Suite A Sebastopol., CA 95472, Ferbruary 1995- First Edition., p.575

 19. Дилип Найк. Стандарты и протоколы Интернета. Издательский отдел "Русская редакция", TOO "Channel Traiding Ltd", 1999, стр. 384

Індивідуальне консультування виконується у вигляді щотижневих консультацій.

 1. МОВА

Українська.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни “Сучасні операційні системи” передбачене індивідуальне завдання у вигляді:

1) лабораторних робіт.

2) розрахункової роботи

Мета розрахункової роботи – набуття студентами практичного досвіду щодо використання операційної системи Linux .

Розрахункова робота оформляються як навчальний дистанційний курс щодо вивчення сучасних операційних систем з використанням веб-орінтованої платформи підтримки дистанційних курсів Moodle. Розроблений навчальний дистанційний курс розміщується на веб-сайті підтримки дистанційного навчання за адресою: http://uiite.kpi.ua з урахуванням авторизованого профілю студента та атрибутів доступу, отриманих при реєстрації.

В циклі лабораторних робіт студент має виконати модулі тестування: «Інсталяція декількох операційних систем на одному комп'ютері», «Інсталяція операційної системи Linux», «Команди і утиліти», «Конфігурація squid-проксі сервера», «Алгоритми конфігурації X Window», «Gnome и KDE», «Настроювання samba серверу», «Установка і настроювання поштового серверу в Linux. Алгоритми інсталяції і настроювання. Алгоритм настроювання Postfix». 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру за такі види робіт та залікових балів.

Семестрові бали нараховуються за:


 1. Розрахункова робота (РР).

Максимальна кількість балів за РР: 10 балів.

Разом за РР (максимальна кількість балів): 10 балів.

 1. Виконання лабораторних робіт за результатами веб-тестування.

Протягом семестру студенти виконують 5 лабораторних робіт за результатами веб-тестування.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 10 балів.Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
10 балів × 5 лаб. робіт = 50 балів.

Штрафні бали нараховуються за:

- за порушення календарного графіку проходження модулів тестування: –1 бал (без поважної причини) за кожний модуль тестування;

- за невдале проходження модулів тестування: - 1 бал за дві невдалі спроби тестування;

- за повторний допуск до тестування на прохання студента.
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 60 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є семестровий рейтинг не менше 42 балів. В іншому разі студент повинен виконати додаткову роботу та підвищити свій рейтинг.Максимальна кількість балів за залік: 40 балів.

Бали за завершальне тестування додаються до семестрового рейтингу студента. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

відмінно

85-94

В

добре

75-84

С

65-74

D

задовільно


60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

незадовільно

Рейтинг за семестр < 42 або не виконані інші умови допуску до заліку

F

не допущений

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Опис кредитного модуля (дисципліни)


НФ-04 НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗВИТКУ КСМ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-01 ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-02 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-03 ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯОпис кредитного модуля (дисципліни)

НП-04 ТЕСТУВАННЯ, НАДІЙНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, ДІАГНОСТИКА В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Романкевич Віталій Олексійович, доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс «Тестування, надійність, контроль та діагностика комп’ютерних систем» – це спеціальний курс у схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальностей 7.091501 „Комп’ютерні системи та мережі”, 7.091503 „Спеціалізовані комп’ютерні системи” та 7.091502 „Системне програмування”. Дисципліна «Тестування, надійність, контроль та діагностика комп’ютерних систем» щільно пов'язана з такими дисциплінами, як «Комп’ютерні системи», «Моделювання», «Комп. логіка. Теорія інформації та кодування», «Комп'ютерні мережі».

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год.у тижні)СРС

Модульні контр.роб. (кількість)

Індивід.завдання (вид)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/

семінарськіЛабораторні/

комп’ютерний практикум9

НП-04

4 / 144

54

­­­-

18

72

2

ДКР

ДифзалІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Мета даного курсу - познайомити студентів з основами теорії надійності технічних об’єктів, зокрема, з питаннями забезпечення надійності апаратури та програмних засобів комп’ютерних систем, дати практичні навички, що необхідні для оцінки і розрахунку показників надійності та побудови складних систем з високим рівнем надійності.

Враховуючи те, що діагностика технічного стану електронних систем та ефективні засоби та методи експлуатаційного обслуговування є складовими частинами загальних заходів по забезпеченню надійності, цим розділам також відведене відповідне місце у програмі даної дисципліни. Як результат навчання за курсом „Тестування, надійність, контроль та діагностика комп’ютерних систем” студенти повинні:


 • ЗНАТИ як оцінити кількісні показники надійності комп’ютерних систем, забезпечити потрібний рівень надійності систем із складною структурою на усіх етапах їх життєвого циклу,

 • ВМІТИ використовувати основні принципи тестового діагностування для встановлення технічного стану цифрових систем.

 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)


Каталог: sites -> default -> files -> materials -> information package
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Інформаційний пакет факультету прикладної математики (кафедра скс) зміст
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка