Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин затверджую



Сторінка1/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.22 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11



НRectangle 2АЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету ветеринарної медицини


акад. НААН України _______ М.І. Цвіліховський

“_____” ______________ 2015 року



РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

протокол №___ від “___”______2015 р.

проф.____________ В.Й. Любецький



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин

напрям підготовки_Ветеринарна медицина____
спеціальність 6.110101 – “Ветеринарна медицина”
напрям підготовки Ветеринарна медицина__________

спеціальність 6.110101 – “Ветеринарна медицина”____

спеціалізація_______________________________________________________

Факультет ветеринарної медицини


Розробники: д.вет.н., професор Любецький В.Й., к.вет. н., доцент Жук Ю.В., к.вет.н., доцент Вальчук О.А., к.вет.н., доцент Деркач С.С.

Київ – 2015 р.



1. Опис навчальної дисципліни

“Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”





Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

___________1101 Ветеринарія ___________________

(шифр і назва)



Напрям підготовки


_______Ветеринарна медицина____________

(шифр і назва)



Спеціальність

6.110101 – “Ветеринарна медицина”

Спеціалізація





Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

____180______

Кількість кредитів ECTS

_____6_____

Кількість змістових модулів

_____5_____

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)



________________________________________

(назва)


Форма контролю

Залік ,езамен,


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання





денна форма навчання

Рік підготовки (курс)

___3______

Семестр

___5-6______

Лекційні заняття

___45____год.

Практичні, семінарські заняття

____90___ год.

Лабораторні заняття

____год.

Самостійна робота

____45___год.

Індивідуальні завдання

_______год.

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання:



___4,5___год.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: навчальної дисципліна «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та практичні навички з акушерства, гінекології, андрології і біотехнології відтворення тварин в обсязі, необхідному для ветеринарного лікаря. Дисципліна є профілюючим предметом ветеринарної медицини, що формує ветеринарного фахівця в процесі вивчення основ фізіологічних і патологічних статевих процесів, що відбуваються в організмі і репродуктивних органах під час: осіменіння, запліднення, вагітності, родів та післяродового періоду; хвороб статевих органів та молочної залози, профілактики неплідності та хвороб новонароджених; біотехнології розмноження тварин: штучного осіменіння, застосування біологічно активних речовин, що регулюють і відновлюють функцію геніталій з урахуванням екологічних та технологічних процесів у відтворенні тварин.

Завдання:

  1. Вивчити методи отримання, оцінки, зберігання та транспортування сперми різних видів сільськогосподарських тварин.

  2. Вивчити організацію і методи штучного осіменіння самок сільськогосподарських тварин.

  3. Вивчити процеси запліднення, фізіологію вагітності, родів та післяродового періоду у самок сільськогосподарських тварин.

  4. Вивчити методи діагностики вагітності та неплідності у тварин.

  5. Вивчити методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тварин з патологією статевого апарату.

  6. Вивчити методи діагностики лікування та профілактики захворювань новонароджених тварин.

  7. Вивчити методи діагностики лікування та профілактики захворювань молочної залози.

  8. Оволодіти методикою проведення акушерської та гінекологічної диспансеризації корів в господарствах.

У результаті вивчення дисципліни «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин” студент повинен

знати: морфологічні та фізіологічні основи відтворення тварин, техніку і технологію оцінки сперми, зберігання та транспортування її, особливості перебігу статевих циклів у сільськогосподарських і домашніх тварин, технологію штучного осіменіння самок;

особливості фізіологічного перебігу та патології вагітності, родів і післяродового періоду;

методи акушерського дослідження тварин і критерії правильності постановки діагнозу щодо їх захворювання, основні правила допомоги тварині при фізіологічних і патологічних родах;

особливості фізіології і патології молочної залози, проблеми маститу, захворювань новонароджених;



особливості гінекологічного дослідження тварин і критерії правильності постановки діагнозу на неплідність тварин.

Вміти: проводити штучне осіменіння тварин різними методами, діагностувати вагітність та причин неплідності тварин, надавати кваліфіковану акушерську допомогу при фізіологічних і патологічних родах, діагностувати акушерські та гінекологічні захворювання, хвороби молочної залози і новонароджених тварин, здійснювати заходи щодо профілактики цих захворювань і лікування хворих тварин, самостійно розв'язувати практичні питання ветеринарного акушерства та гінекології.

Каталог: sites -> default -> files -> u125
u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> «затверждую»
u125 -> Робоча програма навчальної дисципліни «оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анастезіології»
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> І. О. Поваженка " затверджую " Декан факультету ветеринарної медицини проф. М. П. Прус " " 20 р. Робоча програма
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра паразитології та тропічної ветеринарії «затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка