Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин затверджую


Програма та структура навчальної дисципліниСторінка2/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.22 Mb.
#203
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. Програма та структура навчальної дисципліни


для повного терміну денної форми навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

тижні

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1
2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. Морфологічні та фізіологічні основи відтворення тварин. Штучне осіменіння тварин

Тема 1. Вступ. Морфологічна структура та функція органів статевої системи самців

1

3

2


1

Тема 2. Фізіологічні основи і техніка отримання сперми від плідників

2

4

2

2


Тема 3. Фізіологія і біохімія сперми

3-4

8

2

42

Тема 4. Способи зберігання та транспортування сперми

4-6

8

2

6


Тема 5. Морфологічна структура та фізіологічна функція органів статевої системи самок.

5

3

2


1

Тема 6. Статевий цикл самок

6

3

2


1

Тема 7. Фізіологія осіменіння самок

7-11

16

2

122

Разом за змістовим модулем 1

45

14

247

Змістовий модуль 2. Вагітність та роди у тварин, їх діагностика та лікування тварин з ускладненнями.

Тема 1. Заплідненість та ембріогенез

8

4

2

2


Тема 2. Фізіологія вагітності.

9

5

2

21

Тема 3. Діагностика вагітності.

10

10

2

62

Тема 4. Патологія вагітності.

11

12

2

46

Тема 5. Аборти.

12

2

2

Тема 6. Роди у тварин.

13

9

2

61

Тема 7. Патологія родів

14

8

2

42

Тема 8. Оперативне акушерство

15

10

2

62

Разом за змістовим модулем 2

60

16

3014

Змістовий модуль 3. Післяродовий період та його ускладнення у тварин. хвороби новонароджених.

Тема 1. Фізіологія післяродового періоду

16-17

10

2

26

Тема 2. Патологія післяродового періоду у тварин.

18-19

14

2

84

Тема 3. Хвороби новонароджених.

20-21

6

2

4


Разом за змістовим модулем 3

30

6

1410

Змістовий модуль 4. Молочна залоза та її патологія

Тема 1. Фізіологія молочної залози.

22-23

5

2

21

Тема 2. Хвороби та аномалії молочної залози. Мастит.

24-25

10

2

8


Разом за змістовим модулем 4

15

4

101

Змістовий модуль 5. Ветеринарна гінекологія.
Тема 1. Форми неплідності с.-г. тварин.

26-27

10

2

46

Тема 2. Симптоматична неплідність.

28-29

12

2

44

Тема 3. Акушерська та гінекологічна диспансеризація.

30

9

2

42

Разом за змістовим модулем 5

30

6

1212

Усього годин


180

46

9044

Курсовий проект (робота) з

(якщо є в робочому навчальному плані)

-

-

-

18

-

Усього годин

Змістовий модуль 1. Морфологічні та фізіологічні основи відтворення тварин. Штучне осіменіння тварин

Тема лекційного заняття 1. Вступ. Морфологічна структура та функція органів статевої системи самців. Зміст дисципліни. Коротка історія розвитку ветеринарного акушерства, гінекології та штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Стан, завдання і перспективи розвитку дисципліни щодо подальшого розвитку тваринництва.

Досягнення вітчизняних і зарубіжних учених з питань акушерства, гінекології і штучного осіменіння тварин. Школи акушерів України.

Морфологічна характеристика та видові особливості статевих органів самців (сім’яників, придатків сім’яників, додаткових статевих залоз, прутня). Калитка та її функції. Додаткові статеві залози та їх призначення. Сперміогенез. Статеві рефлекси самців – безумовні та умовні. Залежність прояву статевих рефлексів самців від типу нервової діяльності.
Тема лекційного заняття 2. Фізіологічні основи і техніка отримання сперми від плідників

Методи отримання сперми: метод штучної вагіни, піхвовий, за допомогою губки, збирача, мануальний, електроеякулятора та ін.), їх переваги і недоліки. Фізіологічні основи отримання сперми. Значення статевих рефлексів при отриманні сперми (тиск, температура, ослизненість). Санітарно-гігієнічні вимоги до взяття сперми. Особливості прояву рефлексу еякуляції у самців різних тварин. Порушення статевих рефлексів, їх профілактика і усунення.

Фізіологічні основи використання племінних плідників: умови утримання і використання племінних плідників для забезпечення їх статевої активності, одержання повноцінної сперми, високої запліднюваності самок, якісного приплоду. Вплив годівлі, утримання режиму статевого використання плідників на статеву активність і якість сперми. Статевий режим для плідників. Утримання плідників у літній і зимовий періоди. Моціон та його вплив на статеву активність і якість сперми. Контроль за станом їх здоров’я. Правила поводження з плідниками. Умови запобігання їх агресивності, правила техніки безпеки.
Тема лекційного заняття 3. Фізіологія і біохімія сперми

Сперма та її склад: спермії (сперматозоїди) та плазма сперми, їх фізіологічне значення. Фізіологічні особливості сперми різних видів тварин (об’єм еякуляту, концентрація сперміїв, зовнішній вигляд та ін.).

Спермії, їх будова, швидкість і види руху. Джерела енергії сперміїв –гліколіз (фруктоліз), дихання та розпад АТФ. Фізіологічні типи сперми. Анабіоз сперміїв та його значення.

Вплив факторів зовнішнього середовища (температура, рН, осмотичний тиск, реакція середовища, світло, хімічні речовини і т. ін.) та складу середовища на виживання сперміїв. Електричний заряд і аглютинація сперміїв. Температурний шок сперміїв.

Тема лекційного заняття 4. Способи зберігання та транспортування сперми.

Умови і тривалість зберігання сперміїв у придатках сім'яника, причини загибелі їх поза організмом.

Короткотривале зберігання за температури +2–+4°С, за кімнатної температури та довготривале зберігання сперми за температури мінус 196° С в рідкому азоті. Суть кріоконсервування біологічних об'єктів, механізми кріопошкоджень і кріозахисту статевих клітин. Рідкий азот і його властивості.

Режим охолодження і заморожування сперми. Обладнання для заморожування, зберігання і транспортування сперми. Контроль за якістю сперми в спермобанках і на пунктах штучного осіменіння.

Тема лекційного заняття 5. Морфологічна структура та фізіологічна функція органів статевої системи самок.

Зовнішні і внутрішні статеві органи самок, їх морфологічна структура та видові особливості у корів, овець, свиней, кобил та дрібних тварин; іннервація, кровопостачання і лімфообіг статевих органів; дозрівання і атрезія фолікулів. Овогенез. Овуляція. Жовте тіло, його види, розвиток, будова і функція. Статева і фізіологічна зрілість організму самок. Вплив годівлі і утримання тварин на їх статеве дозрівання. Вік племінного використання тварин.

Тема лекційного заняття 6. Статевий цикл самок.

Морфологічні зміни у статевій систем самок у зв’язку з їх функцією. Фолікулінова та лютеїнова фази циклу. Стадії статевого циклу: збудження, гальмування і зрівноваження. Тічка, загальна реакція (статеве збудження), статева охота і овуляція. Методи їх визначення. Моноциклічні та поліциклічні тварини. Повноцінний, синхронний і асинхронний та неповноцінний (анестральний, ареактивний, алібідний, ановуляторний) статеві цикли. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на статеву функцію самок (годівля, утримання, інсоляція, самець і т. ін.). Видові особливості перебігу статевого циклу у самок різних видів сільськогосподарських тварин. Нейрогуморальна регуляція статевої функції у самок та їх практичне значення.

Тема лекційного заняття 7. Фізіологія осіменіння самок.

Статевий акт, його видові особливості. Статеві рефлекси. Типи природного осіменіння, виживання сперміїв у різних ділянках статевої системи самок.

Підготовка самок до осіменіння. Види осіменіння: природне та штучне; їх виробниче та ветеринарно-санітарне оцінювання. Організація осіменіння: ветеринарний і зоотехнічний контроль за його проведенням у скотарстві, свинарстві, конярстві, вівчарстві, собаківництві.
Змістовий модуль 2. Вагітність та роди у тварин, їх діагностика та лікування тварин з ускладненнями.

Тема лекційного заняття 1. Заплідненість та ембріогенез.

Суть запліднення та фактори, що його обумовлюють. Місце запліднення. Пересування і виживання яйцеклітини та ембріона в різних ділянках геніталій самки. Динаміка процесу запліднення. Нідація і імплантація ембріона у сільськогосподарських тварин.

Тема лекційного заняття 2. Фізіологія вагітності.

Внутрішньоутробний розвиток плода. Навколоплідні оболонки, води, їх біологічне значення. Плодова і материнська частини плаценти. Типи плацент. Пупковий канатик, його будова і роль. Особливості кровообігу плода. Функції плаценти. Плацентарний бар'єр. Тривалість вагітності у різних видів тварин. Розвиток і положення плода в матці у різні періоди вагітності, визначення його віку. Вплив вагітності на організм матері. Запуск корів та контроль за їх станом під час сухостійного періоду.

Тема лекційного заняття 3. Діагностика вагітності.

Значення своєчасного і точного визначення вагітності і неплідності тварин. Клінічні методи діагностики вагітності. Рефлексологічний метод діагностики вагітності. Зовнішні методи діагностики вагітності тварин різних видів.

Внутрішні методи діагностики вагітності і неплідності (ректальний і вагінальний). Топографія матки у вагітних і невагітних тварин. Методика ректального дослідження великих тварин на вагітність і визначення її термінів. Лабораторні методи діагностики вагітності та їх порівняльне оцінювання. Застосування сонографії (УЗД) для визначення ранніх термінів вагітності, статі плода та оцінювання його розвитку.

Тема лекційного заняття 4. Патологія вагітності.

Хвороби вагітних тварин. Вплив зовнішніх факторів і стану організму тварини на виникнення хвороб у вагітних тварин.

Передчасні перейми і потуги. Набряк вагітних. Залежування вагітних. Маткові грижі. Позаматкова вагітність. Виворот і випадання піхви. Маткові кровотечі.

Тема лекційного заняття 5. Аборти.

Аборти, їх класифікація (за А.П. Студенцовим): прихований (загибель і резорбція зародка), повний, неповний. Муміфікація, мацерація, гнильний розклад плода. Аборти незаразні, інфекційні та інвазійні. Ідіопатичні, симптоматичні аборти. Діагностика і профілактика абортів. Ускладнення після аборту.

Тема лекційного заняття 6. Роди у тварин.

Передвісники родів. Родові шляхи. Анатомо-топографічне взаємовідношення плода і родових шляхів: положення, передлежання, позиція, членорозміщення плода до і під час родів.

Особливості будови тазу самок різних видів тварин. Родові перейми і потуги. Стадії родів: підготовча, виведення плода, послідова та їх тривалість. Видові особливості динаміки родового процесу. Вплив положення матері на перебіг родів. Завершення родів.

Підготовка самок до родів. Родильні відділення для тварин. Організація родопомочі тваринам. Проведення родів у корів у боксах. Допомога під час фізіологічних родів. Догляд за новонародженими і породіллями.

Тема лекційного заняття 7. Патологія родів.

Причини патологічних родів: а) що залежать від організму матері (слабкі перейми і потуги, вузькість вульви і піхви, звуження шийки матки, спазми шийки матки, скручування матки, сухі роди); б) що пов’язані з неправильним розміщенням плода (неправильні положення, позиція, передлежання, членорозміщення). Надання рододопомоги (підготовка тварин та акушера, правила рододопомоги, окремі випадки рододопомоги). Затримання посліду. Розрив матки, шийки матки. Розрив піхви, вульви, промежини. Травма тканин тазового пояса. Профілактика патології родів.

Тема лекційного заняття 8. Оперативне акушерство.

Суть і специфіка оперативного акушерства, його основні завдання. Підготовка до надання оперативної акушерської допомоги. Асептика і антисептика. Підготовка робочого місця для проведення акушерської операції. Передопераційне акушерське дослідження. Підготовка операційного поля. Акушерський інструментарій. Розроджувальні операції.

Фетотомія: показання і протипоказання. Методи фетотомїї, переваги і недоліки. Кесарів розтин у корів, свиней, овець та інших тварин. Гістероектомія. Ампутація вивернутої матки. Штучний аборт.

Змістовий модуль 3. Післяродовий період та його ускладнення у тварин. Хвороби новонароджених.

Тема лекційного заняття 1. Фізіологія післяродового періоду.

Поняття про післяродовий період. Загальні зміни в організмі самок. Інволюція статевих органів. Лохії. Терміни відновлення статевої циклічності. Перебіг післяродового періоду у корови, вівці, свині, кобили та інших тварин. Показники фізіологічного перебігу і закінчення післяродового періоду. Залежність тривалості перебігу родів і післяродового періоду від стану організму матері, характеру перебігу родів, умов годівлі, утримання, догляду, експлуатації та продуктивності у різних видів тварин. Взаємозв’язок молочної залози і статевої системи.

Тема лекційного заняття 2. Патологія післяродового періоду у тварин.

Причини ускладнень післяродового періоду. Субінволюція матки. Післяродовий вульвіт, вестибуліт, вагініт, цервіцит. Метрит, периметрит і параметрит.

Післяродові інфекція та інтоксикація. Акушерський сепсис. Післяродова септицемія, піємія, септикопіемія, сапремія. Післяродовий парез. Післяродова еклампсія. Післяродовий невроз. Залежування після родів, Поїдання посліду і приплоду. Заходи запобігання захворюванням тварин, які виникають під час родів і в післяродовий період. Організація контролю за перебігом післяродового періоду у корів.

Тема лекційного заняття 3. Хвороби новонароджених.

Причини, які спричиняють народження слабкого, із зниженою резистентністю приплоду (аліментарні, імунологічні, інфекційні та ін.). Головні критерії оцінки життєздатності новонароджених телят, лошат, ягнят, поросят. Методи діагностики та лікування хвороб новонароджених. Гіпоксія. Асфіксія, її клінічні форми. Гіпотрофія. Затримання меконію. Кровотеча із судин кукси пупка. Запалення пупка. Нориця урахуса.

Природжені аномалії і виродливість новонароджених. Контрактура суглобів. Природжена відсутність анального отвору і прямої кишки.

Профілактика хвороб новонароджених. Повноцінна годівля і утримання тварин у період вагітності. Своєчасна і кваліфікована допомога під час родів.

Змістовий модуль 4. Молочна залоза та її патологія.

Тема лекційного заняття 1. Фізіологія молочної залози.

Морфологічна структура та видові особливості молочної залози. Фізіологія лактації. Молокоутворення і молоковіддача. Вплив зовнішніх факторів на розвиток і функцію молочної залози. Вплив машинного, ручного доїння і ссання на стан молочної залози. Правила і техніка машинного і ручного доїння.

Тема лекційного заняття 2. Хвороби та аномалії молочної залози. Мастит.

Аномалії розвитку вим'я, уроджена та набута відсутність, звуження дійкового каналу, порожнини молочної цистерни. Агалактія та гіпогалактія. Затримання молока. Лакторея. Вади молока. Молочні камені.

Ретенційні кісти молочної залози. Рани молочної залози. Забій вим’я. Нориці цистерни і дійок. Папілома дійок і цистерни.

Захворювання шкіри вим’я. Сонячний опік та обмороження шкіри вим’я. Фурункульоз. Віспа. Висипи та інші екзантеми внаслідок кормових отруєнь.

Роль зовнішніх і внутрішніх факторів (стан приміщень, догляд за тваринами, хвороби статевих органів і т. ін.) в етіології хвороб молочної залози.

Поширення маститу і економічні збитки від нього. Класифікація маститів, гострі та хронічні мастити, причини та перебіг серозного, катарального, гнійного, фібринозного, геморагічного маститів, гангрени вим’я. Субклінічний мастит. Діагностика маститу. Лабораторні методи діагностики маститу. Лікування корів за різних форм маститу.

Змістовий модуль 5. Ветеринарна гінекологія.

Тема лекційного заняття 1. Форми неплідності с.-г. тварин.

Поняття про неплідність та яловість самок. Поширення неплідності та економічні збитки від неї. Основні причини і форми неплідності: природжена, стареча, експлуатаційна та кліматична.

Аліментарна неплідність внаслідок загального голодування. Клінічні прояви та перебіг.

Тема лекційного заняття 2. Симптоматична неплідність.

Неплідність як наслідок захворювання статевих та інших органів (вульвіт, вестибуліт, вагініт, вестибулярні та піхвові кісти, гартнерит, хвороби шийки матки, хвороби матки, яйцепроводів і яєчників).

Диференціальна діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних захворювань статевих органів у тварин.

Основні заходи лікування хворих тварин і профілактика симптоматичної неплідності.Тема лекційного заняття 3. Акушерська та гінекологічна диспансеризація.

Діагностичні, профілактичні та лікувальні заходи щодо діагностики, лікування і профілактики акушерських та гінекологічних захворювань тварин.


 1. Каталог: sites -> default -> files -> u125
  u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
  u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
  u125 -> «затверждую»
  u125 -> Робоча програма навчальної дисципліни «оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анастезіології»
  u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
  u125 -> І. О. Поваженка " затверджую " Декан факультету ветеринарної медицини проф. М. П. Прус " " 20 р. Робоча програма
  u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
  u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра паразитології та тропічної ветеринарії «затверджую»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка