Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин затверджуюСторінка9/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.22 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Тижні

Лекції

к-кість

годин


Лабораторні заняття

к-кість

годин


Самостійна робота

к-кість

годин


1 тиждень

ТЕМА 1. Вступ. Морфологічна структура та фізіологічна функція органів статевої системи самців.
1. Зміст дисципліни.

2. Досягнення вітчизняних і зарубіжних учених з питань акушерства, гінекології і штучного осіменіння тварин. Школи акушерів України.

3.Статева і племінна зрілість самців.

4.Сперматогенез та сперміогенез.

5.Статеві рефлекси та їх прояв.

5.Причини гальмування статевих рефлексів

6.Значення штучного осіменіння.


2

Тема 1. Особливості будови штучних вагін та послідовність складання і підготовка до отримання сперми.

2

Анатомо-топографічні особливості будови статевих органів самців с.-г. тварин (опитування)

Приготування розчинів, тампонів, серветок, фільтрів. Стерилізація інструментів, розчинів, посуду, вазеліну та інших матеріалів, які використовують у штучному осіменінні тварин.

(опитування)


1

2 тиждень

ТЕМА 2. Фізіологічні основи і техніка отримання сперми від плідників

1.Методи отримання сперми від плідників.

2.Фізіологічні основи отримання сперми.

3.Санітарно-гігієнічні вимоги до взяття сперми.

4.Фізіологічні основи використання племінних плідників. Правила поводження з плідниками.


2

Тема 2. Технологічні та ветеринарно-санітарні правила роботи із спермою.

Оцінка еякуляту за об’ємом, кольором, запахом та консистенцією.

Мікроскопічна оцінка сперми за активністю та густотою.


23 тиждень

ТЕМА 3. Фізіологія і біохімія сперми.

1.Сперма і її утворення.

2.Будова сперміїв і їх хімічний склад.

3.Властивості сперміїв.

4.Плазма сперми.

5.Енергетичні процеси у сперміях.

6.Секрети додаткових статевих залоз та їх роль.


2

Тема 3. Розморожування сперми бугая. Методи визначення концентрації сперміїв у спермі плідників с.-г. тварин. Визначення кількості живих та патологічних форм сперміїв


2

Фізіологічні типи сперми. Анабіоз сперміїв та його значення.

1

4 тиждень

ТЕМА 4. Способи зберігання та транспортування сперми. 1.Умови і тривалість зберігання сперміїв у придатках сім’яника та причини їх загибелі поза організмом.

2. Короткотривале зберігання сперми плідників.

3. Довготривале зберігання сперми плідників у рідкому азоті.

4. Обладнання для заморожування, зберігання і транспортування сперми.

5. Контроль за якістю сперми в спермобанках і на пунктах штучного осіменіння.


2

Тема 4. Оцінка якості сперми за виживанням сперміїв. Методика визначення мікробного забруднення, колі-титру і колі-індексу сперми.

2

Вивчення впливу на сперму хімічних та фізичних факторів.

1

5 тиждень

ТЕМА 5. Морфологічна структура та фізіологічна функція органів статевої системи самок.

1.Статева та фізіологічна зрілість самок і фактори, що впливають на їх прояв.

2.Дозрівання і атрезія фолікулів.

3.Овогенез і овуляція.

4.Жовте тіло, його види, розвиток і функція.2

Тема 5. Склад розбавників для сперми різних видів тварин. Техніка безпеки при роботі з кріогенним обладнанням. Показники сперми, придатної до розбавлення. Розрахунок кількості спермодоз, які можна приготувати з одного еякуляту.

26 тиждень

ТЕМА 6. Статевий цикл самок.

1.Визначення і класифікація статевих циклів.

2. Характеристика статевого циклу за Хіпом.

3. Стадії статевого циклу за А.П.Студенцовим.

4. Видові особливості феноменів стадії збудження статевого циклу.

5. Методи діагностики феноменів стадії збудження статевого циклу.
2

КОЛОКВІУМ 1 (усно).


27 тиждень

ТЕМА 7. Фізіологія осіменіння самок.

1. Статевий акт, його видові особливості.

2. Статеві рефлекси.

3. Типи природного осіменіння, виживання сперміїв у різних ділянках статевої системи самок.

4. Організація штучного осіменіння та ветеринарний і зоотехнічний контроль за його проведенням.


2

Тема 6. . Визначення оптимального часу осіменіння корів. Підготовка інструментів, тварин та техніка осіменіння корів візуально-та мано-цервікальним методами (вправи на фантомі).


2

Анатомо-топографічні особливості будови статевих органів самок с.-г. тварин (опитування)


1

8 тиждень

ТЕМА 8. Запліднення та ембріогенез

1.Суть запліднення і біологічні механізми, що забезпечують зустріч гамет.

2.Динаміка процесу запліднення.

3.Нідація і розвиток зиготи.

4. Періоди утробного розвитку


2

Тема 7. Визначення оптимального часу осіменіння кобил. Підготовка інструментів, тварин та техніка осіменіння кобил візо - та мано-матковим методами (вправи на фантомі).

2

Осіменіння тварин сексованою спермою

1

9 тиждень

Тема 9. Фізіологія вагітності.

1.Плацентація і біологічне значення плодових оболонок і їх рідин.

2.Плацента її структура і функції.

3.Особливості розвитку плода.

4.Тривалість вагітності


2

Тема 8. Визначення оптимального часу осіменіння овець та кіз. Підготовка інструментів, тварин та техніка осіменіння овець та кіз візуально-цервікальним та піхвовим методами (вправи на фантомі).

2

Особливості штучного осіменіння птиці.

(опитування)
1

10 тиждень

ТЕМА 10. Діагностика вагітності.

1. Значення своєчасної діагностики вагітності і неплідності тварин.

2. Морфофункціональні зміни в організмі самки під час вагітності.

3. Класифікація методів діагностики вагітності.2

Тема 9. Визначення оптимального часу осіменіння свиноматок. Підготовка інструментів, тварин та техніка осіменіння свиноматок фракційним та нефракційним методами (вправи на фантомі)


2

Методика організації штучного осіменіння приватними підприємствами і пунктами штучного осіменіння.

1

11 тиждень

ТЕМА 11. Патологія вагітності.

1. Критичні періоди вагітності.

2. Плацентарна недостатність.

3. Токсикози вагітних.

4. Передчасні перейми і потуги.

5. Маткова кровотеча.

6. Маткова грижа.

7. Позаматкова і несправжня вагітність.2

Тема 10. Підготовка інструментів та техніка штучного осіменіння сук, кішок та кролів.

212 тиждень

Тема 12. Аборт.

1. Визначення, розповсюдження і економічні збитки від аборту.

2. Класифікація абортів.

3. Наслідки абортів і необхідна допомога.

4. Незаразні аборти.

5. Інфекційні та інвазійні аборти.

6. Утробна інфекція.

7. Заходи боротьби з профілактики аборту і утробної інфекції.

2

КОЛОКВІУМ 2 (усно)


2

.
13 тиждень

Тема 13. Роди у тварин.

1. Визначення і термінологія родів.

2. Біологічні механізми виникнення і регуляції ритму родової діяльності.

3. Передвісники родів.

4. Об’єкт родів, родові шляхи та сили які обумовлюють роди.

5. Стадії родів та видові особливості перебігу їх у тварин

6. Підготовка тварин до родів, догляд за новонародженим та породіллю.


2

Тема 11. Анатомо-топографічні зміни в статевих органах і усьому організмі самок свійських тварин під час вагітності.


214 тиждень

Тема 14. Патологія родів.

1. Поняття "патологічні роди". Класифікація, поширеність і причини патологічних родів.

2. Розрив матки, шийки матки.

3. Розрив піхви, вульви, промежини.

4. Травма тканин тазового пояса.

5. Виродливість як причина патологічних родів

6. Профілактика патології родів.2

Тема12. Вивчення плідних оболонок і пупкового канатика, плацент та кровообігу плодів різних видів с.-г. тварин.2

Визначення віку абортованих плодів і життєздатності новонароджених тварин.

1

15 тиждень

Тема 15. Оперативне акушерство.

1.Суть і специфіка оперативного акушерства, його основні завдання.

2.Кесарів розтин у тварин.

3.Гістероектомія.

4.Ампутація випалої матки


2

Тема 13. Клінічні методи діагностики вагітності та неплідності самок с.-г. тварин.
(Допуск до заліку.)

2

.
16 тиждень

Тема 16. Фізіологія післяродового періоду

1. Поняття про післяродовий період.

2. Інволюція статевих органів.

3. Перебіг післяродового періоду у тварин.

4. Показники фізіологічного перебігу і закінчення післяродового періоду.


2

Тема 14. Методика ректального дослідження органів статевої системи у самок с.-г. тварин. Методика визначення вагітності у корів та кобил ректальним методом (вправи на відкритому і закритому фантомах).2

Виїзне заняття в НДГ НУБіП України

6

Тема 15. Лабораторні методи визначення вагітності у тварин.

2

17 тиждень

Тема 16. Діагностика, лікування та профілактика набряків вагітних, вивертання та випадіння піхви, несправжніх перейм та потуг. Грижа ( кила) матки.

2

Анатомо-топографічні особливості новонароджнних тварин.

1

КОЛОКВІУМ 3 (усний).

2

18 тиждень

Тема 17. Патологія післяродового періоду у тварин.

1. Залежування після родів.

2. Субінволюція матки.

3. Післяродова інфекція та інтоксикація.

4. Післяродові запалення матки – метрит.

5. Поїдання посліду і приплоду.

6. Післяродова еклампсія

7. Післяродовий невроз.2

Тема 17. Клінічне дослідження тварин перед родами, під час родів.

2

Сонографічна діагностика вагітності.


2

Тема 18. Основні принципи надання акушерської допомоги тваринам (вправи на відкритому і закритому фантомах).

2

19 тиждень

Тема 19. Акушерські інструменти, їх підготовка та застосування під час надання акушерської допомоги тваринам.


2Тема 20. Діагностика і надання допомоги під час патологічних родів. Частина 1. (вправи на відкритому і закритому фантомах).


2

20 тиждень

Тема 18. Хвороби новонароджених.

1. Морфо-фізіологічні особливості новонароджених тварин.

2. Класифікація хвороб новонароджених тварин.

3. Гіпоксія.

4. Асфіксія, її клінічні форми.

5. Гіпотрофія.

6. Затримання меконію.

7. Кровотеча із судин кукси пупка.

8. Запалення пупка.

9. Нориця урахуса.
2

Тема 21. Діагностика і надання допомоги під час патологічних родів і виродковостях плодів. Частина 2. (вправи на відкритому і закритому фантомах).


2

Методика проведення фетотомії у великих тварин відкритим та закритим методами.

1

Тема 22. Методика проведення кесаревого розтину у тварин.


2

21 тиждень

Тема 23. Діагностика та лікування тварин із затриманням посліду.


2

Наркоз при акушерській патології і особливості його застосування у тварин різних видів.

Ускладнення після акушерських операцій.1

КОЛОКВІУМ 4 (усно)

2

22 тиждень

Тема 19. Фізіологія молочної залози.

1.Морфофункціональна характеристика молочної залози і її видові особливості.

2.Нейрогуморальна регуляція маммогенезу, лактогенезу і лактопоезу.

3.Еволюція та інволюція молочної залози.
2

Тема 24. Методи надання допомоги під час вивертання і випадання матки та піхви і післяродовому парезі у корів.2

Виїзне заняття в НДГ НУБіП України

6

Тема 25. Клінічне дослідження тварин в післяродовий період. Субінволюція матки.2

23 тиждень

Тема 26. Вульвіти, вагініти, цервіцити – діагностика, лікування та профілактика.


2Тема 27. Клінічні та лабораторні методи діагностики метриту у тварин


2

24 тиждень

Тема 20. Хвороби та аномалії молочної залози. Мастит.

1. Функціональні розлади молочної залози.

2.Мастопатія і новоутворення у молочній залозі.

3. Поширення і економічні збитки від маститу.

4. Класифікація маститу.

5. Етіологія і патогенез маститу.

6. Діагностика і диференціальна діагностика клінічного маститу.

7. Субклінічний мастит; і етіологія. патогенез і діагностика.

8. Особливості перебігу і терапії маститу у тварин інших видів.

9.Профілактика хвороб молочної залози.2

Тема 28. Основні принципи лікування тварин з метритом (гострий, хронічний, субклінічний).


2Тема 29. Головні критерії життєздатності новонароджених тварин. Методи діагностики та лікування хвороб новонароджених. Комплексна профілактика неонатальної патології.


25 тиждень

КОЛОКВІУМ 4 (усно).

2

Взаємозв’язок молочної залози і статевої системи

2

Тема 30. Хвороби дійок у корів. Методи лікування корів під час тугодійності, лактореї та поранень дійок і вимені.

26 тиждень

Тема 21. Форми неплідності с.-г. тварин.

1.Поняття про неплідність і яловість.

2.Поширення і економічні збитки від неплідності.

3.Класифікація неплідності тварин.
2

Тема 31. Клінічні та лабораторні методи діагностики маститу у корів

2

Застосування УЗД для діагностики патології матки у тварин.

2

Тема 32. Основні принципи лікування корів за маститу (складання схем).


2

27 тиждень

Тема 33..Історія хвороби” у ветеринарному акушерстві і гінекології. Методика написання курсової роботи


2

Вивчення фармакодинаміки лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні корів з маститами та їх ускладненнях.

1

КОЛОКВІУМ 5 (усно).

2

Тема 34. Діагностика та лікування тварин з функціональними розладами яєчників.

28 тиждень

Тема 22. Симптоматична неплідність.

1.Неплідінсть обумовлена запальними процесами зовнішніх статевих органів.

2.Хвороби шийки матки.

3.Хвороби матки, яйцепроводів і яєчників, що приводять до неплідності.

5.Інфекційні та інвазійні хвороби як причини неплідності.

6.Функціональні розлади в матці та яєчниках.


7.Профілактика симптоматичної неплідності.

2

Тема 35. Діагностика та лікування інфекційних та інвазійних хвороб тварин, що вражають статеву систему

2

Виїзне заняття в НДГ НУБіП України

6

Тема 36. Методика виготовлення тканинних препаратів за В.П.Філатовим і їх застосування в акушерстві та гінекології.

2

29 тиждень

Тема 37. Застосування новокаїнотерапії при лікуванні акушерських та гінекологічних хвороб.

2

Неспецифічна терапія при акушерській і гінекологічній патології у тварин

4

Тема 38. Складання схеми акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів у господарстві та методика її проведення. Аналіз результатів акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів. Методика підрахунку економічних збитків від неплідності у корів.


2

30 тиждень

Тема 23. Акушерська і гінекологічна диспансеризація.

1. Призначення і принципи акушерської і гінекологічної диспансеризації.

2. Діагностичні, профілактичні та лікувальні заходи.


2

КОЛОКВІУМ 6 (усний).
Допуск до іспиту.

2

Проведення аналізу неплідності корів в господарствах із журналів “Штучного осіменіння та отелень корів і телиць” реальних тваринницьких господарств.

2Каталог: sites -> default -> files -> u125
u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> «затверждую»
u125 -> Робоча програма навчальної дисципліни «оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анастезіології»
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> І. О. Поваженка " затверджую " Декан факультету ветеринарної медицини проф. М. П. Прус " " 20 р. Робоча програма
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра паразитології та тропічної ветеринарії «затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка