Надання соціальних послуг дітям – інвалідам в навчально-реабілітаційних закладах міста та області. Рівненський обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідівСкачати 65.73 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір65.73 Kb.
#12205
Надання соціальних послуг дітям – інвалідам в навчально-реабілітаційних закладах міста та області.
Рівненський обласний центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів.

До Центру зараховуються діти віком від 2 до 18 років з фізичними та (або) розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда.Центр забезпечує׃

1.Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.

2. Підготовка батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру, соціально-педагогічний патронат таких сімей.

3.Надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків та(або) законного представника.

4. Комплексна реабілітація та соціальна адаптація дітей-інвалідів.

5. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

6. Виконання індивідуального сімейного плану.

7. Надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації.

8. Оволодіння дітьми-інвалідами професійними навичками та їх трудове навчання.

У разі потреби послуги з соціального та педагогічного патронату вдома надає служба соціального патронату Центру.


Проживання, харчування та медичне обслуговування в Центрі надається безкоштовно.
Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах׃

  • ранньої соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років;

  • соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років;

  • професійної орієнтації для дітей-інвалідів від 14 до 18 років.

Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителі-реабілітологів, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, медичні сестри з масажу та інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, батьки або законні представники дітей-інвалідів.

Після закінчення курсу реабілітації дитині-інваліду видається документ, де вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім»я, по-батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.
Зарахування дітей-інвалідів здійснюється Центром відповідно до надісланих документів, а саме׃

1.Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (видають лікарсько-консультативні комісії відповідно до наказу Міністерства охорони здоров»я України від 08.10.07 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядок їх складання»);

2.Копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;

3.Копія пенсійного посвідчення дитини-інваліда;

4.Довідка з місця роботи батьків;

5.Довідка про склад сім»ї;

6. Індивідуальна карта дитини Ф-26;

7.Копія медичного висновку про інвалідність;

8.Довідка про контакти з інфекційними хворими (за 3 дні до влаштування в Центр).

Батькам дітей-інвалідів м. Рівне для отримання направлення необхідно всі копії подавати з оригіналами в управління праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому (Соборна 12, каб. №11).


34400, Рівненська область, м. Кузнецовськ, вул. Меслибницька, 9.

Навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина»

Навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» - це школа полікультурного виховання, самовизначення особистості, самореабілітації дітей з особливими потребами.Центр, який з понеділка по п’ятницю працює цілодобово, забезпечує дітям-інвалідам дошкільне виховання, навчання в школі, професійну підготовку у поєднанні з фізичною реабілітацією, масажем та логопедичною допомогою .

Комплексна реабілітація, соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами забезпечується завдяки організаційно-психологічному поєднанню програм медичної, психологічної та соціально-педагогічної реабілітацій.


Основні напрями діяльності:

І .Лікувально-оздоровчий (невролог, педіатр, фізіотерапевт, ортопед, масажист, психолог, дефектолог, логопед, вчитель-реабілітолог).

ІІ. Рання корекція (театр фізичного розвитку і здоров’я, ліплення, образотворче виховання, формування елементарних математичних умінь, конструювання, розвиток мовлення, ритміка, музичне виховання).

ІІІ. Комплексний корекційно-відновлювальний, навчально-виховний процес (обов’язкові індивідуальні, групові, факультативні навчальні заняття).

ІV. Позакласна, позашкільна виховна діяльність (мовно-літературна, хоровий спів, декоративно-ужиткове мистецтво, ритміка, спортивні секції).

V. Розвиток трудових навичок майбутньої професії (ознайомлення дітей з працею дорослих, з різними видами трудової діяльності, спрямованість до набуття навичок майбутньої професії: комп’ютерний набір, швейна справа, столярна справа, куховарство, квітникарство, соціально-побутове орієнтування).

VІ. «Школа життєвої компетентності» (сімейне виховання, співпраця з психологами, реабілітологами, логопедами, дефектологами, юристом).
м. Рівне, вул. 6-та Гвардійська, 3 (тел. 5-80-97, 5-43-59)
Центр ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець»

Центр ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами «Пагінець» надає підтримку сім’ям, які виховують дітей з порушеннями фізичного та інтелектуального розвитку від 2-х місяців до 8- річного віку.Центр розрахований на дітей загального розвитку та дітей з особливими потребами.

Мета діяльності Центру – забезпечення ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей із психофізичними вадами, формування соціально-адаптованої особистості та надання консультативної допомоги батькам дітей з особливими потребами і залучення їх до активного реабілітаційного процесу.

Проблема над якою працює колектив – здійснення інтегрованого навчання та виховання дітей з особливими потребами шляхом впровадження Програми раннього втручання.

Діяльність центру направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

  • забезпечення права кожної дитини на отримання ранньої педагогічної кваліфікованої допомоги;

  • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

  • розробка та втілення в практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного, реабілітаційного процесів, програм раннього втручання, починаючи з перших місяців життя на основі використання сучасного прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвідів;

  • забезпечення умов для набуття дитиною соціально необхідного мінімуму в адапційних групах Центру з поступовою інтеграцією в інтегровані групи та групи інклюзії з 3-річного віку в дошкільні навчальні заклади.

В Центрі функціонують адаптаційна група (режим роботи з 8.00 год. до 18.00 год), прогулянкова група (режим роботи з 8.00 год. до 13.00 год) , чергова група (режим роботи з 18.00 год. до 20.00 год), цілодобова група (режим роботи з 20.00 год. до 8.00 год).

Крім того, у центрі працює навчально - консультативний пункт, в якому здійснюється проведення корекційно-реабілітаційної роботи у напрямках:

- індивідуальні заняття;

- індивідуально-групові заняття;

- корекційно-відновлюванні, реабілітаційні заняття;

- навчально-консультативна робота з батьками;

- спільна розробка індивідуально-сімейних програм.

Навчально-консультативний пункт можуть відвідувати діти з особливими потребами, як з міста Рівне так, і з Рівненської області, віком від 2-х місяців до 8 років.

Соціально-педагогічний патронаж здійснює соціальний педагог, практичний психолог, патронажна медична сестра.

Дітей з особливими потребами обслуговують практичний психолог, вчитель-реабілітолог, вчитель-логопед та соціальний педагог. Зусилля спеціалістів спрямовані на підтримку сім»ї, оскільки саме вона відіграє головну роль в житті дитини. Безпосередня програма роботи з дитиною раннього віку розробляється з урахуванням особливостей самої дитини, динаміки її розвитку та охоплює усі аспекти поведінки, соціальної адаптації і сприяє їх підготовці до самостійного життя, успішної взаємодії з ровесниками, відвідування дитячих садків і шкіл.

Для зарахування в Центр «Пагінець» дитини з особливими потребами, батьки, або особи, які їх замінюють, надають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, історію розвитку дитини (карта профілактичних щеплень форма 063), копія посвідчення про інвалідність, витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК.Детальну інформацію щодо діяльності Центру можна дізнатись на сайті: e-mail-rivne@bdp.rovno.ua.
м. Рівне, вул.О.Теліги, 55, тел. 5- 30-23
Каталог: RivnePortal -> ukr -> Units -> upr
upr -> Медична допомога потерпілому на виробництві
ukr -> Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Рівного на 2010-2014 роки Вступ
upr -> Про стан здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку за період
ukr -> Розвиток будівельної галузі – запорука соціально-економічного зростання Рівненщини Упродовж останніх трьох років на Рівненщині зводили школи та дитячі садочки,
ukr -> Звіт про діяльність виконавчих органів Рівненської міської ради в 2010 році
ukr -> Рівненська Дитяча Художня Школа Умови вступу

Скачати 65.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка