Наказ № (Дата) м. Київ Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботиСторінка2/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.52 Mb.
#31460
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6

Примітка: При роботі з документом, написаним іноземною мовою, до норми часу додається підвищувальний

коефіцієнт 1,15.2. Бібліотечна обробка та каталогізування документів

Таблиця 2

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Робота з друкованими картками1.

Розібрати комплект друкованих карток Книжкової палати України

одна
картка

30 с

2.

Підібрати друковані картки за алфавітом прізвищ авторів чи заголовків для розміщення у службовій картотеці

одна
картка

25 с

3.

Розставити картки в службовій картотеці

одна
картка

30 с

4.

Підібрати друковані картки до документів, що надійшли

одна
картка

1 хв
Звірення документів, що надійшли, з каталогами5.

Перевірити за службовим каталогом наявність документа у фонді. У випадку повної ідентичності проставити на каталожній картці інвентарний номер отриманого документа, перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр

одна назва

3 хв

6.

Перевірити за службовим каталогом наявність багаторівневого бібліографічного запису на видання, що продовжується, або серіальне видання. У випадку відповідності позначити над-ходження певного тому, частини випуску.

Проставити інвентарний номер, зробити інші бібліотечні позначки. Перенести з каталожної картки на документ бібліотечний шифр

один документ

4 хв

7.

Оформити друковану картку, написати інвентарний номер, шифр

одна картка

2 хв
Формування бібліографічного запису8.

Скласти основний бібліографічний запис за відсутності друко-ваної картки на документ: (ознайомитися з документом, скласти запис, зробити бібліотечні позначки)

один запис

5-11 хв

9.

Скласти основний бібліографічний запис за допомогою макета картки, надрукованого у документі (переглянути документ, звірити з макетом картки, у разі потреби внести зміни і доповнення, зробити бібліотечні позначки)

один запис

6 хв

10.

Скласти додатковий опис до основного бібліографічного запису

одна
картка

4 хв

11.

Ознайомитися з документом. Скласти аналітичний запис

одна картка

4 хв

12.

Скласти картку посилань до основного бібліографічного запису

одна картка

2 хв
Редагування бібліографічного запису13.

Перевірити правильність оформлення бібліографічного запису на картці: подання елементів бібліографічного запису, шифрів, бібліотечних позначок. Визначити тираж бібліографічних карток для розміщення у бібліотечних каталогах

одна картка

4 хв
Групова обробка документів


Відібрати однотипні документи, що підлягають груповій обробці.

Скласти загальну характеристику на комплект документів.
Кількість документів у групі:14.

до 9

одна група документів

45 хв

15.

10 – 15

одна група документів

1 год

16.

16 – 30

одна група документів

2 год

17.

Перевірити правильність складання характеристики на комплект документів

одна характеристика

15 хв
Підготовка до індексування документів для каталогів18.

Підібрати картку з бібліографічним описом до документа, звірити і вкласти в документ

один запис

40 с

19.

Розподілити документи за галузями знань (за тематикою)

одна
назва

1 хв

20.

Переглянути зарубіжні видання, перекласти потрібні дані українською мовою

одна
назва

26 хв
Систематизація документів21.

Ознайомитися з документом, перевірити відповідність індексу, надрукованого у виданні, таблицям класифікації, прийнятим у бібліотеці, проставити потрібний індекс на документі

одна
назва

5 хв

22.

Ознайомитися з документом, визначити індекс за таблицями класифікації, прийнятими в бібліотеці, за відсутності друкованої картки або макету картки на видання. Проставити індекс на документі

одна
назва

15 хв

23.

Визначити авторський знак документа за авторськими таблицями

одна
назва

1 хв

24.

Зашифрувати документ при форматно-інвентарній розстановці: визначити формат документа, написати шифр

одна
назва

30 с

25.

Відредагувати шифр: перевірити правильність індексу, авторського знаку

одна
назва

2 хв

26.

Скласти картку абетково-предметного покажчика, звірити поняття з довідковими виданнями. Написати на картці каталожний індекс, зазначити посилання та зв’язки між окремими рубриками

одна картка

8 хв
Предметизація документів27.

Перевірити відповідність рубрик друкованої картки на видання відповідно до методики предметизації, прийнятій у бібліотеці

одна рубрика

3 хв

28.

Ознайомитися з документом, визначити предметні рубрики за допомогою тезауруса (рубрикатора), що застосовується в бібліотеці

одна рубрика

5 хв

29.

Введення нового поняття до тезауруса (рубрикатора)

одна рубрика

2 хв

30.

Редагування предметної рубрики. Перевірити правильність предметної рубрики, точність написання

одна рубрика

1 хв
Організація та ведення абеткових каталогів31.

Підібрати картки за алфавітом заголовків або назв

одна картка

30 с

32.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна картка

1 хв

33.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, написання додаткових карток та карток із посиланнями, виправити помилки

одна картка

1 хв 20 с

34.

Написати роздільник. Зазначити літеру, склад, назву організації або установи, прізвище, ім’я, по батькові автора

один роздільник

1 хв 30 с

35.

Розміщення роздільників: підібрати за алфавітом, поставити, закріпити стержень

один роздільник

2 хв

36.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2хв
Організація та ведення систематичних каталогів37.

Підібрати картки за класифікаційними індексами, усередині розділу – за алфавітом заголовків або назв

одна
картка

1 хв

38.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

1хв

39.

Редагування каталогу: перевірити правильність наповнення розділів за змістом, індексами і розстановкою, виправити помилки

одна
картка

1 хв 20 с

40.

Підготувати роздільник: підібрати роздільники за кольоровою гамою, вирізати згідно потрібної форми за певним розміром. Написати (надрукувати) роздільник: зазначити класифікаційний індекс, назву розділу або підрозділу, посилання, відсилання

один

роздільник

3 хв

41.

Розміщення роздільника: підібрати за індексами, поставити, закріпити стержень

один

роздільник

1 хв

42.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв
Організація предметного каталогу43.

Підібрати картки за предметними рубриками, усередині рубрик – за алфавітом заголовків або назв

одна
картка

1 хв

44.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

1 хв

45.

Редагування предметного каталогу: перевірити правильність посилань, рубрик

одна
картка

1 хв

46.

Написати роздільник. Зазначити рубрику, посилання

один

роздільник

3 хв

47.

Розміщення роздільника: визначити місце, поставити, закріпити стержень

один

роздільник

2 хв

48.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв
Організація та ведення нумераційного каталогу нормативно-технічної документації49.

Підібрати картки за видами документів, умовними цифровими позначками, алфавітом скорочених назв країн, латинським алфавітом (зарубіжних стандартів), номерами документів

одна
картка

5 хв

50.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

30 с

51.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, виправити помилки. Внести в каталог доповнення і зміни (відміна, заміна, зміна, продовження терміну дії із зазначенням джерела)

одна
картка

3 хв

52.

Написати і поставити роздільник, закріпити стержень

один

роздільник

3 хв

53.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв
Організація та ведення топографічного каталогу54.

Підібрати картки за шифрами зберігання документа

одна

картка


30 с

55.

Розставити в каталозі попередньо підібрані картки

одна
картка

30 с

56.

Редагування каталогу: перевірити правильність розстановки карток, виправити помилки

одна
картка

3 хв

57.

Написати роздільник. Зазначити шифри зберігання

один

роздільник

2 хв

58.

Розміщення роздільників: підібрати за шифрами зберігання, поставити, закріпити стержень

один

роздільник

2хв

59.

Написати етикетку та нумераційні позначення, розмістити на каталожній шухляді

одна етикетка

2 хв
Організація і ведення електронного каталогу (ЕК)60.

Звірити документи, що надійшли, на наявність запису в ЕК

один
документ

2 хв

61.

Приписати дублети у каталог: проставити інвентарні номери та інші елементи форми вводу (відповідно до АІБС, що діє у бібліотеці)

один
документ

2 хв
Формування каталогового запису для ЕК. Заповнення відповідних полів:62.

до 10 елементів

один
запис

5 хв

63.

10–20 елементів

один
запис

10 хв

64.

21–50 елементів

один
запис

30 хв

65.

більше 50 елементів

один
запис

60 хв

66.

Введення (сканування) переліку творів (статей), що ввійшли до збірки

одна сторінка

10-15 хв

67.

Формування та редагування авторитетних файлів/контрольованих словників

одна сторінка

30 хв

68.

Редагування бібліографічного запису ЕК. Внесення змін

одна сторінка

3 хв
Вилучення карток або зняття інвентарних номерів з каталогів69.

Звірити каталожну картку на ідентичність з талоном-індикатором (списком) на документ, що вилучається. Вилучити каталожну картку на останній примірник документа. Викреслити інвентарний номер списаного дублетного примірника, вказати дату та номер акту

одна

картка


4 хв

70.

Вилучити з ЕК бібліографічний запис або інвентарний номер на документ, що вилучається з фонду бібліотеки

один
запис

1 хв 25 с
Рекаталогізація71.

Звірити документ de-vizo з каталожним записом бібліотечного каталогу. Внести потрібні зміни та доповнення: проставити шифри, інвентарний номер, інші бібліотечні позначки

один запис

20 хв
Технічна обробка документа


Наклеїти на документі:72.

кишеньку

один
документ

30 с

73.

ярлик

один
документ

30 с

74.

аркуш терміну повернення

один
документ

20 с

75.

штрих-кодову етикетку

один
документ

30с
Написати шифр:76.

на документі

один
документ

30 с

77.

на ярлику

один
документ

35 с

78.

Заповнити (роздрукувати) книжковий формуляр: зазначити шифр, інвентарний номер, заголовок, назву, ціну, рік видання документа

один книжковий

формуляр


1 хв

79.

Заповнити (роздрукувати) картку-індикатор: зазначити інвентарний номер, заголовок, назву, шифр розстановки документа

один

індикатор1 хв

80.

Роздрукувати штрих-кодову етикетку на документ

одна

етикетка


30с

81.

Роздрукувати каталожну картку на документ

одна

картка


2хв

82.

Продублювати картки з бібліографічним записом згідно з визначеним тиражем

одна

картка


1хв

83.

Розподілити каталожні картки на нові надходження для розміщення у відповідних бібліотечних каталогах

одна

картка


30с

84.

Заповнити (роздрукувати) відомість на передачу партії нових надходжень

одна
відомість

3-5 хв

Примітки: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: 1. При складанні бібліографічного запису документа, на титульному аркуші якого частково відсутні необхідні дані – 1,13. 2. При бібліотечній обробці: аудіовізуальних документів – 1,21; нотних, картографічних, художніх видань – 1,15, спеціальних видів науково-технічної літератури і документації – 1,10. 3. При роботі з документами іноземними мовами, при організації та веденні краєзнавчого каталогу (картотеки) та бібліотечного каталогу іноземною мовою – 1,15.

3. Організація бібліотечного фонду

Таблиця 3

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Інвентаризація бібліотечного фонду1.

Написати контрольний талон на документ, наявний у фонді. Зазначити на ньому інвентарний номер, шифр, прізвище та ініціали автора, заголовок, рік, місце видання, ціну, місце збереження. Зробити позначку на документі, відповідно до прийнятого методичного рішення, щодо організації та проведення інвентаризації

один
талон

2 хв

2.

Опрацювати читацькі формуляри та абонентів МБА, ВСО: написати контрольні талони

один талон

1 хв

3.

Звірити контрольні талони з обліковими формами, внести необхідні дані згідно п. 1

один талон

5 хв

4.

Розкласти контрольні талони за формами облікових документів: інвентарна книга, обліковий каталог, описи. Проставити розпізнавальний знак

один талон

30 с
Розставити контрольні талони:5.

за інвентарними номерами

один талон

15 с

6.

за алфавітом прізвищ авторів або заголовків

один талон

25 с

7.

Звірити контрольні талони з формами облікових документів: інвентарна книга, обліковий каталог, описи. Зробити відповідну позначку на талоні та у формі облікового документа

один талон

30 с

8.

Переглянути форми індивідуального обліку бібліотечного фонду. На документ, що не пройшов інвентаризацію, виписати контрольний талон

один
документ

1 хв 5 с

9.

Розшук документів, що не пройшли інвентаризацію

один
документ

5 хв

10.

Скласти список відсутніх документів, що були виявлені в результаті інвентаризації

одна назва

1 хв 30 сВилучення документів з фонду


Відібрати документи з метою вилучення з фонду як:
11.

непрофільні, надмірної дублетності

один
документ

4 хв

12.

застарілі за змістом

один
документ

4 хв

13.

зношені

один
документ

1 хв

14.

Розкласти документи відповідно до причини вилучення, звірити з книжковим формуляром (для тих бібліотек, в яких ведуться книжкові формуляри)

один
документ

30 с

15.

Підібрати книжкові формуляри на документи за інвентарними номерами або алфавітом, а на періодичні видання – за роками та номерами

один

формуляр

40 с

16.

Підготувати «Опис на вилучення з бібліотеки...» документів.

одна позиція

30 с


17.

Оформити акт на вилучення документів (кількість, вартість, причина списання)

один акт

1 год

18.

Погасити інвентарний номер і штемпель бібліотеки на документі

один
документ

36 с

19.

Підготувати списані документи для передачі в обмінний фонд, для здачі в макулатуру або їх ліквідацію (зв’язати у пачки)

одна пачка

5 хв
Документообмін20.

Передача документів у інші бібліотеки та організації (складання актів-описів на документи, що передаються)

один

документ


30 с

21.

Підготувати список документів, які пропонуються для міжнародного книгообміну

одна назва

30 хв

22.

Скласти картки для картотеки організацій-партнерів. Зазначити назви організацій, адреси, назви документів, що підлягають обміну

одна картка

7 хв

23.

Підготувати замовлені документи до відправки поштою (пакування, зв’язування, зважування посилок, їх оцінювання, написання адреси, складання реєстру)

одна посилка

25 хв
Видача комплектів документів у тимчасове користування підрозділам бібліотеки24.

Прийняти замовлення на комплект документів, який замовляється до структурного підрозділу бібліотеки

одне замовлення

2 хв

25.

Підібрати документи в комплекти. Написати другий примірник книжкового формуляру (індикатора)

один

документ


4 хв

26.

Видати комплекти документів, позначити на книжковому формулярі (індикаторі) дату видачі, сиглу структурного підрозділу, який отримує комплект

один

документ


30 с

27.

Прийняти комплекти документів від структурних підрозділів. Зробити відмітку про повернення на книжковому формулярі (індикаторі), вкласти його в документ

один

документ


20 с
Задоволення запитів користувачів за внутрісистемним обміном (ВСО)28.

Прийняти замовлення зі структурного підрозділу центральної бібліотеки. Визначити місце знаходження замовленого документа

один документ

1 хв 30 с

29.

Підібрати документи згідно із замовленнями: зробити позначку на замовленні

один

документ


3 хв

30.

Розставити замовлення та книжкові формуляри на видані документи у картотеку

один

документ


30 с

31.

Прийняти документ з іншого структурного підрозділу, перевірити на неушкодженість

один

документ


30 с

32.

Вийняти замовлення на повернений документ з картотеки, вкласти книжковий формуляр

один

документ


30 с

33.

Забезпечити процеси доставки замовленого документа та його повернення до місця постійного зберігання

одна кур’єрська поїздка

1 год
Оправлення бібліотечного фонду34.

Відібрати документи для оправлення. Перевірити стан документа. Заповнити (звірити) книжковий формуляр. Зробити позначку

один
документ

2 хв

35.

Підібрати комплекти, зв’язати пачки. Оформити супровідний документ (акт) для передачі на оправлення.

один комплект

10 хв

36.

Прийняти документ після оправлення. Звірити з книжковим формуляром, перевірити якість оправи. Відновити заголовок. Написати шифр на ярлику, корінці документа, проставити ціну

один
документ

3 хв
Реставрація пошкоджених документів37.

Підібрати документ, аналогічний пошкодженому, оформити замовлення на копіювання відсутньої або пошкодженої частини документа

один
документ

3 хв

38.

Прийняти замовлення після копіювання, перевірити якість копії, підготувати відновлений документ для оправлення

один

документ


1 хв
Підшивання газет і тонких журналів39.

Визначити формат, вкласти комплект журналів у папку відповідного формату, зав’язати. Винести шифр, назву, рік видання, номери журналів на палітурку комплекту

один комплект

15 хв

40.

Розкласти газети за назвами, у прямій хронологічній послідовності, перевірити на повноту номерів, вкласти до картонної обкладинки (папки), проколоти дірки, прошнурувати, оформити обкладинку (назва, рік, місяць)

один комплект

15 хв
Санітарно-гігієнічні заходи41.

Знепилити фонд за допомогою пилевсмоктувача

одна
метро-полиця

5 хв

42.

Знепилити фонд вручну за допомогою підручних засобів (драбина, робочий столик, візок, відро, ганчірки та ін.)

одна
метро-полиця


15 хв

1.

2.

3.

4.

43.

Перевірити правильність розстановки фонду після знепилювання

одна
метро-полиця


5 хв

44.

Провести дезінфекцію і дезінсекцію фонду

одна
метро-полиця


15 хв

45.

Перевірити дотримання температурних режимів зберігання різних типів видань у бібліотечних фондах

одна перевірка

30 хв

Примітка: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при знепилюванні фонду нотних, карто-графічних, художніх видань вручну — 1,2; за допомогою пилевсмоктувача — 1,3.

3.1 Вивчення бібліотечного фонду

Таблиця 4

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Підготовча робота до вивчення бібліотечного фонду1.

Скласти план роботи з вивчення певного розділу або частини бібліотечного фонду


один план

4 год

2.

Скласти таблиці з різноманітних аспектів вивчення

одна
таблиця

10 хв

3.

Провести інструктаж для виконання робіт з вивчення бібліотечного фонду

один

інструктаж

1 год
Бібліографічне вивчення бібліотечного фонду4.

Ознайомитись із бібліографічним посібником, що відповідає за змістом тематиці вивчення розділу бібліотечного фонду

один запис

10 с
Звірити бібліографічний посібник з каталогом.

Зробити позначку у посібнику про наявність документа у фонді:

5.

в алфавітному каталозі

одна
картка

1 хв

6.

у систематичному каталозі

одна
картка

30 с

7.

Проаналізувати отримані дані, внести описи потрібних документів у картотеку докомплектування

один опис

2 хв
Статистичне вивчення певного розділу бібліотечного фонду8.

Заповнити статистичні таблиці (за обсягом, динамікою поповнення та ступенем використання) на підставі облікової документації (Книга сумарного обліку, звітна документація)

одна

позиція


1 год

9.

Переглянути на стелажах документи розділу книжкового фонду, що вивчається. Внести дані у таблицю первинної статистики. Узагальнити отримані статистичні дані. Розрахувати показники книгозабезпеченості, обертаності, читаності та ін. розділу, що вивчається

одна

таблиця


1 год
Визначення пасивної частини фонду10.

Визначити причини утворення пасивної частини бібліотечного фонду: надмірна дублетність, застарілість, непрофільність, недостатнє розкриття фонду тощо

один

документ


20 с
Складання та аналіз таблиць з вивчення бібліотечного фонду


Скласти таблиці:11.

складу і використання розділу бібліотечного фонду, що вивчається

одна
таблиця

1 год 15 хв

12.

ступеню використання розділу фонду за різними аспектами (галузевому, за видами видань, типами та ін.)

одна
таблиця

1 год 20 хв

13.

даних щодо пасивної частини розділу бібліотечного фонду за причинами її створення

одна
таблиця

1 год 15 хв

14.

Підготувати аналіз використання документних ресурсів бібліотеки з визначеної тематики чи розділу. Розробити пропозиції. Ознайомити з результатами вивчення працівників бібліотеки

один авторський аркуш

64 год

15.

Скласти план заходів реалізації пропозицій за результатами вивчення фонду

один

план


3 год

Примітка: Час проведення інструктажу в норму часу не входить. При роботі з документами іноземними мовами до

норм часу додається підвищувальний коефіцієнт – 1,15.4. Надання послуг користувачам


Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Назва школи
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Описова частина проекту
metod -> Гурткове заняття було і залишається основною формою навчально-виховного процесу
metod -> Роботу виконала: Кравченко Ольга Григорівна
metod -> Структури (види) кооперативного навчання
metod -> Ігор Гирич Взаємодія між середньою школою та музеями під час вивчення предмету історія України у полікультурному суспільстві
metod -> 8 клас Українська мова 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка