Наказ № (Дата) м. Київ Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботиСторінка3/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6

4.1 Обслуговування користувачів


Таблиця 5

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1

2

3

4
Запис користувача до бібліотеки1.

Переглянути документи користувача (паспорт, посвідчення, доручення). Перевірити в обліково-реєстраційній картотеці за попередні роки (боржник, позбавлений права користування). Заповнити формуляр користувача та картку реєстрації. Картки розставити за алфавітом прізвищ користувачів у єдину реєстраційну картотеку (ЄРК)

один
користувач

4 хв

2.

Ознайомити користувача з правилами користування бібліотекою, розміщенням фонду, довідковим апаратом

один
користувач

дорослі –6 хв

діти –8 хв


Перереєстрація користувачів3.

Вийняти формуляр (реєстраційну картку) користувача, внести зміни до нього: уточнити анкетні дані, проставити новий номер, дату перереєстрації. Перевірити читацький квиток щодо терміну користування бібліотекою. Картки розставити за алфавітом прізвищ користувачів у єдину реєстраційну картотеку (ЄРК)

один
користувач

дорослі –2 хв

діти – 3 хв


Діяльність диспетчерської служби4.

Прийняти вимогу користувача. Перевірити правильність її заповнення, уточнити місце зберігання документів. Позначити у диспетчерській сітці, передати вимогу до книгосховища

одна
вимога

1 хв
Виконання вимог користувачів, видача документів з основного книгосховища5.

Отримати вимогу, розкласти за шифрами. Підібрати замовлений документ. У випадку відсутності на полиці встановити місце знаходження документа, за службовими картотеками та каталогами. Зробити відповідну позначку на вимозі, диспетчерській сітці. Видати користувачу документ, зробити запис у книжковому формулярі. Прийняти документ від користувача. Зробити відмітку про повернення у книжковому формулярі або на вимозі

одна вимога/ документ

9 хв
Обслуговування користувачів у читальному залі6.

Звірити відомості про користувача з єдиною реєстраційною картотекою. У разі необхідності внести дані користувача в ЄРК

один
користувач

2 хв

7.

Провести консультацію, бесіду з користувачем біля каталогів, картотек, книжкових полиць, проінформувати користувача про нові надходження

одна

консультація

5 хв
Підібрати документи у підсобному фонді читального залу, передати на кафедру видачі:8.

за конкретною вимогою на документ

один
документ

2 хв

9.

за визначеною темою

один
документ

6 хв

10.

Видати документ згідно з технологією, прийнятою у бібліотеці:

звірити документ, що видається, з вимогою користувача, зробити запис на вимозі користувача, вкласти вимогу до читацького квитка, позначити книговидачу на контрольному аркуші.

Зробити запис у читацькому або книжковому формуляріодин
документ

4 хв

11.

Прийняти документ: звірити його з вимогою (контрольним листком), перевірити цілісність документа, зробити позначку про прийом. Поставити документ на місце або передати до відділу зберігання

один
документ

2 хв
Обслуговування користувачів на абонементі12.

Провести консультацію, бесіду з користувачем щодо способу розстановки фонду у відкритому доступі, проінформувати користувача про нові надходження, книжкові виставки

одна

консультація5 хв

13.

Підготувати документи підвищеного попиту для оперативного обслуговування користувачів

один
документ

4 хв

14.

Прийняти документ від користувача: перевірити цілісність документа, зробити позначку про прийом, вкласти книжковий формуляр у кишеньку

один
документ

4 хв

15.

Продовжити термін користування документом за проханням користувача, зробити відповідний запис у формулярі користувача

один
документ

2 хв

16.

Зробити запис про видачу у формулярі користувача, зазначити термін повернення на листку терміну повернення. Видати документ користувачу

один
документ

3 хв
Обслуговування:17.

дорослих

один
користувач

6 хв

18.

дітей

один
користувач

7 хв

19.

Обслуговування користувачів, що вибувають: перевірити формуляр користувача, підписати обхідний листок. Поставити читацький формуляр окремо від інших

один
користувач

4 хв
Організація роботи Internet-центру20.

Технічний огляд та обслуговування машинного парку Internet-центру (перед початком та після завершення роботи)

одна

робоча


станція

15 хв

21.

Ведення обліку: попередній запис користувачів, прийом замовлень по телефону

один запис

1 хв

22.

Бесіда з користувачем з метою визначення рівня його компетентності (навички роботи в Internet). Ознайомлення користувача з правилами роботи Internet-центру та правилами безпечної поведінки в мережі

одна

бесіда


10 хв
Надання допомоги у використанні пошукових систем в Internet:23.

консультація

одна консультація

10 хв

24.

перевірка електронного носія (дискета, СD-диск, флеш-диск), наданого користувачем, на виявлення вірусу

один

електронний носій1 хв

25.

запис інформації на електронний носій (дискета, СD-диск, флеш-диск), наданий користувачем

один

запис


30 сек

Примітка: До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при обслуговуванні користувачів аудіовізуальними документами – 1,2; нотними, картографічними, художніми виданнями – 1,15; спеціальними видами

науково-технічної літератури і документації – 1,1; при роботі з документами іноземними мовами – 1,15.


4.2. Підготовка до видачі документів

Таблиця 6

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Процес підготовки до видачі1.

Розставити формуляри користувачів (за термінами, номерами, алфавітом)

один
формуляр


50 с

2.

Підбити підсумки роботи за день, зробити запис у «Щоденнику роботи...»

щодня

30 хв

3.

Підібрати документи за попереднім замовленням

один
документ

5 хв

4.

Переглянути нові надходження для рекомендації користувачам

один
документ

4 хв

5.

Переглянути і поповнити книжкові виставки, місця вільного вибору книг, тематичні полиці і стелажі

один
документ

8 хв

6.

Підготувати робоче місце

щодня

5 хв
Робота з користувачами-боржниками7.

Відібрати формуляри боржників. Написати листівки-нагадування про повернення документів. Зазначити дату нагадування на зворотній сторінці читацького формуляру

одна листівка

5 хв

8.

Нагадати по телефону про закінчення терміну користування документом боржника. Зазначити дату нагадування на зворотній сторінці читацького формуляру

одне нагадування

3 хв
Приймання документів взамін загублених9.

За обліковими документами визначити вартість втраченого документу, кількість наявних примірників у книжковому фонді, рік видання. Оцінити запропонований документ взамін загубленого на визначення ступеня відповідності

один
документ

10 хв

10.

Зробити запис у Зошиті обліку книг взамін загублених

один запис

1 хв

11.

Скласти загальний акт із списком документів, отриманих взамін загублених

один документ

3 хв
Робота з відмовами12.

Облік і класифікація відмов: позначити на вимозі причину відмови. Розставити читацькі вимоги в алфавітно-систематичному порядку в картотеку «незадоволений попит». Проаналізувати відмови. Скласти бібліографічний опис документів, на які було дано найбільше відмов і передати картки до відділу комплектування

одна
вимога/

відмова/


картка

10 хв

4.3. Обслуговування віддалених користувачів

Таблиця 7

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Обслуговування традиційними засобами, зокрема МБА1.

Зареєструвати абонента МБА, який звернувся вперше

один

користувач

3 хв

2.

Перереєструвати абонента МБА

один

користувач

2 хв

3.

Заповнити бланк-замовлення, проставити реєстраційний номер, дату

одне

замовлення

3 хв

4.

Уточнити вказані абонентом відомості про замовлений документ, мету замовлення, джерело отриманих відомостей

одне

замовлення

1 хв 10 с

5.

Бібліографічне доопрацювання замовлення. Уточнити бібліографічні відомості за довідковим апаратом

одне

замовлення

30 хв

6.

Перевірити наявність документа, який запитується, у бібліотеках міста, області, району, у т.ч. за зведеними каталогами

один

документ


11 хв

7.

Надіслати бланк-замовлення з проставленою позначкою (штемпелем) «Немає» до галузевого, універсального центру або до бібліотеки (орган інформації) за даними зведених каталогів

одне

замовлення1 хв

8.

Записати відомості про надіслане замовлення за МБА (назва бібліотеки, дата) зі зворотного боку бланка-замовлення

один

запис


1 хв 10 с

9.

Поставити бланк-замовлення в «Картотеку запитів користувачів за МБА» за роздільником «Запити за МБА, надіслані до інших бібліотек»одна

вимога


22 с

10.

Прийняти документ, надісланий за МБА. Розкрити бандероль, перевірити стан документа, зазначити дату отримання і назву бібліотеки, що надіслала документ, інвентарний номер, термін користування. Переставити бланк-замовлення з розділу картотеки «Запити за МБА, надіслані до інших бібліотек» до розділу «Отримані видання за МБА», у цей самий розділ поставити отриману частину бланку-замовлення

один

документ


4 хв

11.

Повідомити абонента про отримання замовленого ним документа і термін користування ним

одне

повідомлення1 хв

12.

Видати абоненту документи, отримані за МБА, у читальному залі (у службовому приміщенні бібліотеки). Звірити документ, який видається, з бланком-замовлення, перевірити цілісність і стан документа, позначити видачу

один

документ


2 хв

13.

Прийняти від абонента документ у читальному залі. Звірити документ з частиною бланку-замовлення, перевірити цілісність і стан документа, зробити позначку про прийом, документ покласти у спеціально виділене місце (замкнену шафу)

один

документ


2 хв

14.

Підготувати документ для відправлення до бібліотеки-фондоутримувача рекомендованою бандероллю. Упакувати бандероль, зважити її, наклеїти марки (якщо немає централізованої оплати пересилання), написати адресу, скласти поштовий опис

один

документ


8 хв

15.

Вийняти бланк-замовлення з картотеки, записати відомості про надіслання документа (дату, номер поштового відправлення). Переставити листок з розділу «Видання, отримані за МБА» у розділ «Повернена література»

один
листок вимоги

2 хв

16.

Робота з відмовами. При отриманні з бібліотеки-фондоутримувача повідомлення про відмову або затримку виконання запиту: дістати з картотеки бланк-замовлення, зазначити причину і дату відмови зі зворотного боку, переставити з розділу «Запити за МБА, надіслані до інших бібліотек» у розділ «Відмови за МБА»

одна

відмова


1 хв

17.

Повідомити про отримання відмови (дату, причину) у відділ обслуговування

одна

відмова


1 хв 10 с
Організація видачі документів абонентам МБА


Прийняти замовлення:18.

за відсутності на бланку-замовлення номеру абонента перевірити за картотекою абонентів, чи абонується дана організація

одне замовлення

1 хв

19.

Організація абонується: проставити номер на бланку-замовленні, звірити адресу, назву організації, прізвище відповідального за МБА. У разі потреби внести зміни в картку

одна

відмова


4 хв

20.

Абонент у поточному році звернувся вперше: проставити в картці рік звернення, дату

один абонент

4 хв

21.

Оформлення абонента (організація раніше не абонувалася): присвоїти абоненту номер, заповнити картку реєстрації абонента МБА і роздільник (формуляр), зазначити повну назву бібліотеки, поштову адресу, телефон, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи, дату відкриття і номер абонента

один абонент

5 хв 10 с

22.

Розставити реєстраційні картки в картотеці

одна
картка

22 с

23.

Оформити повідомлення для абонента (стандартне повідомлення про відкриття абонемента). У разі потреби надіслати абоненту типового листа із запитом про відомості, яких бракує для картотеки

одне

повідомлення2 хв

24.

Оформити замовлення по телефону: заповнити вимогу у двох примірниках, уточнити номер абонента і написати його на вимозі, звірити з картотекою заборгованості, підібрати вимоги за шифрами розстановки, підрахувати кількість, передати на виконання

одне замовлення

4 хв

25.

Перевірити правильність заповнення бланка-замовлення, заборгованість абонента, на звороті 1-ї частини бланка-замовлення (с.2) проставити свій штемпель і дату отримання замовлення в рубриці «Службові позначки бібліотекаря під час виконання і переадресування замовлення» в рядку району, міста

один бланк-замовлення

4 хв

26.

Доопрацювати неправильно оформлені замовлення

один бланк-замовлення

1 хв

27.

Зашифрувати замовлення абонентів. Підібрати бланки-замовлення за алфавітом, перевірити наявність документа за каталогом

один бланк-замовлення

3 хв

28.

Підготувати документ до видачі: звірити документ з бланком-замовлення, перевірити наявність усіх сторінок і стан документа, проставити на бланку-замовленні (лицьовому боці 1-ої та 3-ої частини – с. 1, 5) шифри документа, зазначити інвентарний номер, кількість документів, дату видачі. Зі зворотного боку 2-ої частини (с. 3) проставити штемпель бібліотеки з назвою та поштовою адресою, зазначити термін повернення, вкласти 2-гу частину бланка-замов-лення у документ, який видають, проставити внизу номер бандеролі

один
документ

2 хв

29.

Передати видання для копіювання (у разі замовлення фрагменту видання: стаття з журналу, збірника)

один
документ

3 хв

30.

Відіслати документи абонентам: упакувати бандероль, зважити, наклеїти марки, написати адресу, скласти поштовий опис

один
документ

5 хв

31.

Розставити бланки-замовлення (1-а частина) на видані документи (надіслані) у картотеку обслуговування абонентів у розділ «Видання, видані за МБА»

один
документ

22 с

32.

Бібліографічне доопрацювання невиконаних замовлень. Уточнити бібліографічні відомості за ДБА

один
документ

4 хв

33.

Виявити наявність документа, на який подано запит, у бібліотеках міста, району

один
документ

11 хв

34.

Оформити замовлення для направлення в інші бібліотеки: зазначати на зворотному боці 1-ї частини бланка-замовлення (с. 2) причину і дату переадресування (штемпель «Немає в бібліотеці», «Немає в бібліотеках міста»), зробити відмітку про перевірку за довідковими виданнями, сигли бібліотек-фондоутримувачів за зведеним каталогом

одне замовлення

3 хв

35.

Відіслати абоненту повідомлення про переадресування запиту із зазначенням бібліотеки, куди його було надіслано

одне

повідомлення2 хв

36.

Зареєструвати відмову в облікових формах МБА. Надіслати абоненту бланк-замовлення (3-тю частину) у разі неможливості виконання з позначкою у відповідній рубриці про причину відмови

одна
відмова

4 хв

37.

Поставити замовлення на чергу при відмовленні «зайнято»

одне замовлення

3 хв

38.

Прийняти документи, повернені абонентами. Отримати поштою, відкрити бандероль, перевірити стан документа, вийняти бланк-замовлення з картотеки обслуговування абонентів, зазначити на ньому дату повернення документа, переставити бланк-замовлення в розділ «Повернена література»

один
документ

5 хв

39.

Контроль за термінами користування документами, виявлення боржників, надсилання нагадувань

один
документ

1 хв 10 с
Доступ за допомогою використання інформаційних технологій40.

Формування бази даних про абонентів за відповідною формою, введення інформації про нового абонента

один абонент

6 хв

41.

Знайти в базі даних відомості про абонування організації, внести необхідні зміни

один абонент

4 хв

42.

Ввести інформацію про прийом замовлення від абонентів

одне замовлення

1 хв

43.

Ввести інформацію про переадресування замовлення, вивести на принтер повідомлення

одне замовлення

1 хв

44.

Ввести дані про поставлення замовлення на чергу, повідомити абонента

одне замовлення

2 хв

45.

Зареєструвати документи, видані абоненту, проставити термін повернення

один документ

3 хв

46.

Видалити з масиву дані про повернений документ

одне замовлення

11 с

47.

Здійснення контролю за термінами повернення документа: пошук і відбір даних про боржників, виведення потрібної інформації на принтер, роздрукування списків із зазначенням адреси абонента

один абонент

3 хв
Електронна доставка документа48.

Сканування, розпізнавання, коректування, відправка абоненту

одна
сторінка

20 хв
Організація роботи бібліотечних пунктів49.

Провести консультацію (навчання) щодо технологічних аспектів обслуговування

одна консультація

8 год

50.

Укласти угоду між бібліотекою і організацією, де буде здійснюватися позастаціонарне обслуговування

одна
угода

5 год

51.

Оформити формуляр бібліотечного пункту (в 2-х примірниках)

один

формуляр

15 хв

52.

Оформити папку з документами (угода, доручення на отримання документів, формуляр бібліотечного пункту, звіти та інші документи)

одна

папка


15 хв

53.

Скласти схему розташування бібліотечних пунктів на території міста, району

одна

схема


2 год 20 хв

54.

Скласти помісячний графік обміну документів, що знаходяться в бібліотечних пунктах

один графік

20 хв
Підбір комплектів документів для бібліотечного пункту


Підібрати комплект документів


Кількість документів у комплекті:55.

до 10

один

комплект

17 хв

56.

до 30

один

комплект

50 хв

57.

до 100

один

комплект

2 год 30 хв

58.

Підготувати документ до видачі у бібліотечний пункт: вийняти книжковий формуляр, зазначити дату видачі, сигл пункту, підпис відповідальної особи

один
документ


2 хв

59.

Записати у формуляр бібліотечного пункту дату видачі документів, кількість виданих та повернених документів у бібліотеку-фондоутримувач

один
запис

1 хв

60.

Розставити книжкові формуляри відібраних документів в алфавітному порядку в облікову картотеку за роздільниками-сиглами фондоотримувача (бібліотечного пункту, пересувної бібліотеки)

один книжковий формуляр

25 с

61.

Прийняти документи з бібліотечного пункту: проставити позначку на книжковому формулярі, вкласти формуляр у документ, розставити за місцем постійного зберігання

один документ

2 хв

5. Надання довідково-бібліографічних послуг

,5.1 Довідково-інформаційна робота

Таблиця 8

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Ведення довідково-бібліографічного апарату (ДБА)


Переглянути і відібрати документи з поточних надходжень для розпису та внесення до ДБА:1.

збірники

один збірник

15-20 хв

2.

журнали

один журнал

10-15 хв

3.

газети

одна газета

4-5 хв

4.

бібліографічні посібники, Літописи книжкових, журнальних статей, прикнижкова бібліографія

один
запис

1 хв
Аналітичний розпис журнальних, газетних статей, збірників, бібліографічних посібників


Ознайомитися зі змістом статті, скласти бібліографічний опис


Кількість елементів бібліографічного запису:5.

4-6

один
запис

6 хв

6.

7-9

один
запис

7 хв

7.

Переглянути документ, скласти анотацію

одна
анотація

15 хв
Робота в автоматизованому режимі


Формування баз даних статей з періодичних видань, збірників. Введення бібліографічних записів в базу даних8.

Заповнення відповідних полів бібліографічного запису

одне поле

30 с
Здійснити редагування баз даних бібліографічних записів статей з періодичних видань, збірників:9.

поточне редагування

один документ

3 хв

10.

вибіркове генеральне редагування за певним полем бібліографічного запису

один документ

3-7 хв
Організація та редакція систематичної картотеки статей (СКС)11.

Переглянути та відібрати картки для занесення до СКС.

Систематизувати та розставити картки у зворотній хронологіїодна
картка

3 хв

12.

Написати і розставити роздільники

один роздільник

2 хв

13.

Деталізувати розділи, ввести предметні рубрики, написати і розставити нові роздільники

один роздільник

2 хв

14.

Вилучити із СКС картки на застарілі документи, перевести їх в архівну частину (вилучити)

одна
картка

3 хв
Організація фактографічної картотеки (ФК)15.

Визначити об’єкти та основні ознаки для відображення в ФК. Переглянути документи і відібрати для внесення в ФК. Занести відібрані відомості на картки, розставити картки

одна
картка

7-10 хв

16.

Написати і розставити роздільники

один роздільник

2 хв

17.

Перевірити на картках правильність занесених відомостей, внести зміни та доповненняодна
картка

3 хв
Організація тематичних тек газетних вирізок18.

Переглянути газети та відібрати статті за темою, підготувати та систематизувати вирізки

одна
вирізка

3-5 хв

19.

Створити тематичну теку: зробити специфікацію статей або їх ксерокопій, наклеїти на теку книжковий формуляр, дати назву, заіндексувати, зробити бібліографічний опис для розміщення у ДБА

одна
тека

20-30 хв5.2. Довідково-бібліографічні послуги

Таблиця 9

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Приймання бібліографічних запитів1.

Прийняти бібліографічний запит. Уточнити тему, цільове і читацьке призначення

один
запит

3 хв

2.

Визначити глибину пошуку: джерела, хронологічні межі пошуку інформації та її носії

один
запит

3 хв
Виконання тематичної довідки3.

Уточнити тему, здійснити пошук і відбір документів. Скласти бібліографічний опис

одна
довідка

10-35 хв
Виконання адресної бібліографічної довідки4.

Встановити наявність чи місце знаходження документа у фонді бібліотеки

один документ

2-5 хв
Виконання уточнюючої бібліографічної довідки5.

Встановити та (або) уточнити елементи бібліографічного опису, які відсутні, неповні або неточно подані у запиті користувача

один документ

5-7 хв

6.

Надати повний бібліографічний опис документа при оформленні письмових бібліографічних списків

один документ

5-10 хв
Виконання фактографічної довідки7.

Встановити конкретні відомості про ті або інші об’єкти, події, процеси, дати

одна довідка

10-40 хв
Виконання довідок в автоматизованому режимі8.

Знайти користувача в базі даних та зареєструвати для виконання довідки

один користувач

2 хв
Знайти бібліографічні записи за умовами запиту в базах даних ( в т.ч. ЕК). Виконати довідку:9.

адресну бібліографічну, уточнюючу

одна довідка

3 хв

10.

тематичну

один документ

15-20 хв

11.

фактографічну

один документ

15-30 хв

12.

віртуальну (в мережі Інтернет, ЕК, БД)

один документ

20-60 хв

13.

Вивести результати пошуку бібліографічних записів на екран, роздрукувати список

один список

2-10 хв
Облік бібліографічних довідок14.

Систематизувати довідки за типами, зареєструвати в облікових документах, які прийняті у бібліотеці

одна
довідка

1-2 хв


15.

Відібрати актуальні (складні) письмові довідки для Архіву виконаних довідок, проставити індекс, зробити опис для картотеки виконаних довідок

одна
довідка

5-8 хв
Надання консультаційної допомоги біля довідково-бібліографічного апарату16.

Підготувати і провести групову консультацію (заняття) про користування ДБА

одна консультація

60 хв

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Назва школи
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Описова частина проекту
metod -> Гурткове заняття було і залишається основною формою навчально-виховного процесу
metod -> Роботу виконала: Кравченко Ольга Григорівна
metod -> Структури (види) кооперативного навчання
metod -> Ігор Гирич Взаємодія між середньою школою та музеями під час вивчення предмету історія України у полікультурному суспільстві
metod -> 8 клас Українська мова 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка