Наказ №182/200 Про викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» повний текст цього наказу міститься на стор. Вступ


Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годинСторінка2/8
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.82 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8

Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

Індивіду­альні заняття з викла­дачем

1

2

3

4

5

6

7

2.2.1

Стійкість роботи промислового об'єкта в надзвичайних ситуаціях

4
Основи стійкості роботи промислових об'єктів
2

Шляхи і способи підвищення стій­кості роботи промислових об'єктів


2
2.2.2

Організація і проведення заходів ЦО на промислових об'єктах і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

8
Основи заходів ЦО з організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт
2

Послідовність проведення заходів ЦО (рятувальних та інших невідкладних робіт) на промислових об'єктах і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях


6Семінар

2
2


Разом

14

4

2

8
Тема 2.2.1. Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях


Зміст теми. Суть поняття «стійкість роботи» об'єктів народного господарства. Чинники, які впливають на стійкість роботи об'єктів у надзвичайних ситуаціях. Вимоги, які забезпечують стійкість функціонування промислових підприємств у надзвичайних ситуаціях.

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об'єктів. Захист виробничого персоналу й оцінка інженерного захисту робітників і службовців.

Підготовка систем електро-, водо- і газопостачання, яка забезпечує стійкість у роботі. Заходи щодо зниження запасів отруйних і пожежонебезпечних речовин. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійснюються на об'єктах завчасно, за сигналами оповіщення та при раптовому виникненні надзвичайних ситуацій.

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об'єкта в надзвичайних ситуаціях. Розробка заходів щодо підвищення стійкості промислових об'єктів.


Тема 2.2.2. Організація і проведення заходів ЦО на промислових об'єктах. Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Мета, змістовність та умови, в яких будуть здійснюватися рятувальні та інші невідкладні роботи. Сили і засоби, які залучаються до їхнього проведення, необхідні умови для успішного проведення рятувальних робіт в осередках ураження.

Організація і проведення рятувальних робіт в осередках ураження; особливості організації і проведення рятувальних робіт в осередках комбінованого ураження.

Проведення рятувальних робіт при ліквідації наслідків аварій на АЕС, в зонах радіоактивного .зараження та осередках хімічного ураження. Ліквідація наслідків аварій на об'єктах з сильнодіючими отруйними речовинами.

Особливості аварійних робіт в районах стихійного лиха. Боротьба з пожежами. Розробка та реалізація заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.Послідовність проведення заходів ЦО (рятувальних та інших невідкладних робіт) на промислових об'єктах і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Прийоми і способи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження. Ліквідація наслідків аварії з сильнодіючими отруйними речовинами. Організація робіт для знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу й засобів індивідуального захисту. Види знезаражування. Речовини й розчини, які застосовуються при знезаражуванні. Часткова і повна санітарна обробка людей. Заходи безпеки проведення робіт при знезаражуванні.
3. Гірничий профіль
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

Індивіду­альні заняття з викла­дачем

1

2

3

4

5

6

7

2.3.1

Стійкість роботи об'єктів гірничодобувної промисловості у надзвичайних ситуаціях

4
Основи стійкості роботи об'єктів гірничодобувної промисловості
2

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів гірничодобувної промисловості


2
2.3.2

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах гірничодобувної промисловості в надзвичайних ситуаціях

6
Основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт
2

Послідовність проведення рятувальних та інших робіт у осередку ураження


4
2.3.3

Пристосування підземних виробок для захисту населення і матеріальних засобів

2

2

Семінар

2
2


Разом

14

6

2

6
Тема 2.3.1. Стійкість роботи об'єктів гірничодобувної промисловості у надзвичайних ситуаціях


Зміст теми той самий, що й теми 2.2.1 з урахуванням особливостей об'єктів гірничодобувної промисловості.

Додатково. Заходи для підвищення стійкості систем енерго- і повітропостачання. Зміцнення системостійкості споруд і гірничих виробок. Заходи, що запобігають затопленню.


Тема 2.3.2. Організація і проведення рятувальних та інших

невідкладних робіт на об'єктах гірничодобувної промисловості

у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми той самий, що і теми 2.2.2 з урахуванням особливостей об'єктів гірничодобувної промисловості.

Додатково. Особливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах гірничодобувної промисловості. Контроль за шахтним повітрям, відбір проб і вимірювання температури.

Характеристика пожеж на шахтних дворах і в гірничих виробках. Засоби, прийоми й способи боротьби з підземними пожежами, затопленням і загазованістю на об'єктах гірничодобувної промисловості. Ліквідація наслідків значних аварій і катастроф на об'єктах гірничодобувної промисловості у взаємодії з підрозділами гірничорятувальних частин (ВГРЧ).
Тема 2.3.3. Пристосування підземних виробок для захисту населення і матеріальних засобів
Зміст теми. Захисні властивості підземних виробок та їхні особливості. Характеристика можливих зруйнувань і уражень у підземних виробках при сейсмічному впливі та застосуванні сучасних засобів ураження.

Відбір виробок для використання їх як сховищ і протирадіаційних укриттів! Вимоги, які ставляться до них. Вимоги відомчих нормативів до проектування інженерно-технічних заходів ЦО на об'єктах гірничодобувної промисловості.

Пристосування підземних виробок під сховища (укриття)..Планування сховищ (укриттів) .Захист від впливу ударної хвилі. Ізоляція підземних виробок. Аварійні виходи. Забезпечення повітрям, боротьба з шкідливими газами. .Енергопостачання й зв'язок. Приведення сховищ у готовність до прийняття населення.

Заповнення сховищ людьми. Розміщення, забезпечення теплим одягом, водою, продуктами харчування. Організація медичного обслу­говування і санітарно-протиепідемічних заходів. Правила поведінки у сховищах і виводу тих, що укриваються, на поверхню. Особливості утримання і експлуатації захисних споруд, які обладнуються у гірничих виробках.4. Профіль нафти і газу
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

Індивіду­альні заняття з викла­дачем

1

2

3

4

5

6

7

2.4.1

Стійкість роботи об'єктів нафтової промисловості у надзвичайних ситуаціях

4
Основи стійкості роботи об'єктів нафтогазової промисловості
2

Шляхи і засоби підвищення стійкості роботи об'єктів нафтогазової промисловості


2
2.4.2

Організація і проведення рятувальних та Ін. невідкладних робіт на об'єктах нафтогазо­вої промисловості

8
Основи організації і проведення рятувальних та ін. невідкладних робіт
2

Послідовність проведення рятувальних та ін. невідкладних робіт в осередках ураження


6Семінар

2
2


Разом

14

4

2

8
Тема 2.4.1. Стійкість роботи об'єктів нафтогазової промисловості у надзвичайних ситуаціях


Зміст теми той самий, що й теми 2.2.1 з урахуванням особливостей об'єктів нафтогазової промисловості.

Додатково. Специфіка об'єктів нафтогазової промисловості. Дистанційне управління. Застосування клапанів-відокремлювачів у фонтанних свердловинах. Будівництво кільцевих та з'єднувальних трубопроводів, обваловок, дамб, пасток.


Тема 2.4.2. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах нафтогазової промисловості
Зміст теми той самий, що і теми 2.2.2 з урахуванням особливостей об'єктів нафтогазової промисловості.

Додатково. Особливості організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах нафтогазової промисловості. Ліквідація відкритих нафтових і газових фонтанів в осередках ураження. Характеристика пожеж на нафтогазових фонтанах і нафтосхови­щах. Основні засоби і тактика гасіння пожеж на нафтогазових промислах і в районах розвідки нафти та газу. Особливості гасіння пожеж на морських нафтопромислах.5. Енергетичний профіль
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

Індивіду­альні заняття з викла­дачем

1

2

3

4

5

6

7

2.5.1

Стійкість роботи об'єктів енергетики у надзвичайних ситуаціях

4
Основи стійкості роботи об'єктів енергетики
2

Шляхи і способи поліпшення роботи об'єктів енергетики


2
2.5.2

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах енергетики у надзвичайних ситуаціях

8
Основи організації і проведення рятувальних та ін. невідкладних робіт
2

Послідовність проведення рятувальних та ін. невідкладних робіт в осередках ураження


6Семінар

2
2


Разом

14

4

2

8Тема 2.5.1. Стійкість роботи об'єктів енергетики у надзвичайних ситуаціях


Зміст теми той самий, що й теми 2.2.1 з урахуванням особливостей об'єктів енергетики.

Додатково. Заходи щодо підвищення стійкості систем енергопостачання. Можливі наслідки пошкоджень у теплових і електричних частинах електростанцій, на підстанціях і лініях електропередач. Допустимі режими роботи електростанцій, мереж і енергосистем у воєнний час. Створення резервних запасів палива на випадок виходу із ладу газонафтопроводів і перебоїв у роботі залізничного транспорту. Вимоги, які забезпечують стійкість функціонування об'єктів енергетики і АЕС у надзвичайних ситуаціях. Обов'язки чергових на робочих місцях і забезпечення їх засобами індивідуального захисту й укриттям.


Тема 2.5.2. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах енергетики у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми той самий, що й теми 2.2.2 з урахуванням особливостей об'єктів енергетики.

Додатково. Особливості організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах енергетики. Спеціальні відомчі формування, які залучаються до проведення рятувальних робіт на електростанціях і територіально протяжних об'єктах енергетики (лінійні підприємства, будівельні підрозділи). Порядок і черговість проведення відбудовчих робіт. Норми запасів матеріалів для відновлення зруйнованих агрегатів і устаткування на електростанціях та лініях електропередачі.

Особливості ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих на об'єктах енергетики. Особливості гасіння пожеж на об'єктах енергетики. Засоби і прийоми гасіння пожеж (на прикладі ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).

Групові вправи. Дії аварійно-технічної команди електромереж під час проведення першочергових відбудовчих робіт на електро­станціях (підстанціях і лініях електропередач) в осередках ураження.6. Профіль зв'язку

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка