Наказ №293 Про проведення V міжнародного конкурсу "Уроки Голодомору та Голокосту уроки толерантності"Дата конвертації19.11.2018
Розмір91.5 Kb.
#65124
ТипНаказ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
4 квітня 2008       № 293

Про проведення V Міжнародного

конкурсу "Уроки Голодомору та

Голокосту - уроки толерантності"

З метою залучення учнів та студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників до вивчення та дослідження історії Голокосту й Голодоморів в Україні, розвитку нових підходів до її викладання, використання та поширення передового досвіду у викладанні тем Голокосту та Голодоморів в Україні та керуючись пп. 4 та 5 Декларації Міжнародного Форуму з Голокосту (Стокгольм, січень 2000 року), до якої приєдналася Україна, і рекомендаціями Ради Європи,


НАКАЗУЮ:
1. Оголосити V Міжнародний конкурс "Уроки Голодомору та Голокосту – уроки толерантності " (далі - конкурс) серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів у березні-вересні 2008 року.

2. Затвердити склад Оргкомітету конкурсу (додаток 1);

3. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити проведення конкурсу.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.) здійснити організаційно-методичну роботу щодо підготовки та проведення конкурсу.

5. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію та проведення конкурсу, нагородження переможців, проведення підсумкової конференції здійснюються за рахунок грантів, наданих закордонними міжнародними фондами на проведення конкурсу.


  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О. Вакарчук

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України від "04" квітня 2008 р. № 293
СКЛАД

Оргкомітету міжнародного конкурсу"Уроки Голодомору та Голокосту – уроки толерантності"
Полянський П.Б.

-

заступник міністра освіти і науки України;Євтушенко Р.І.

-

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;Завалевський Ю.І.

-

в.о. директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту дошкільної та загальної середньої освіти;Левківський К.М.

-

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, начальник відділення змісту вищої освіти;Щупак І.Я.

-

директор Всеукраїнського центру вивчення Голокосту „Ткума" ("Відродження"), кандидат історичних наук, експерт ОБСЄ; за згодою;Герус С.Б.

-

керівник освітніх програм Всеукраїнського центру вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження"), учитель-методист; за згодою;Ладиченко Т.В.

-

кандидат історичних наук, професор, завідуюча кафедрою методики викладання суспільних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, голова журі конкурсу;Мовчан О.М.

-

начальник відділу соціально-гуманітарної, мистецької освіти та освіти з бізнесу і права Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;Галєгова О.В.

-

методист вищої категорії відділу суспільно-гуманітарної освіти відділення загальної середньої та дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;Дорошенко Т.М.

-

методист вищої категорії відділу наукової та творчої роботи студентів відділення вищої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.


ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний конкурс

"Уроки Голодомору та Голокосту – уроки толерантності"
1. Загальні засади
1.1. Міжнародний конкурс "Уроки Голодомору та Голокосту – уроки толерантності" (далі - конкурс) проводиться з метою:

- активізації творчої, дослідницької роботи учнів, студентів та аспірантів в галузі вивчення проблемних сторінок історії ХХ століття, спонукання їх до осмислення важливості уроків Голокосту та Голодомору в Україні для розуміння проблем сучасного розвитку особи та суспільства, формування толерантних взаємин у суспільстві;

- залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до подальшого вивчення, дослідження історії Голокосту та Голодомору в Україні, пошуку новітніх підходів до викладання історії ХХ століття.

1.2. Конкурс оголошує Міністерством освіти і науки України спільно з Всеукраїнським центром вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження").

1.3. Завдання конкурсу полягає в:

- активізації пізнавальної та дослідницької діяльності в галузі історичних та суспільних знань;

- активізації пізнавального інтересу до історії рідного краю, бажання осмислити та дослідити маловідомі та суперечливі сторінки історії „малої батьківщини”;

- сприянні дослідженням історії України: Голодомору в Україні, подій Другої світової війни та Голокосту;

- формуванні толерантної свідомості, заснованої на демократичних та гуманістичних засадах;

- формуванні в середовищі учнівської та студентської молоді активної життєвої позиції, що базується на загальнолюдських моральних цінностях;

- пошуку та практичному застосуванні нових методик та технологій викладання історії та інших гуманітарних дисциплін, підвищенні кваліфікації педагогів.

1.4. У конкурсі можуть брати участь:

- учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівня акредитації;

- педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.


2. Керівництво конкурсом
2.1. Загальне, організаційне та науково-методичне керівництво конкурсом здійснює оргкомітет конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
3. Вимоги до конкурсних робіт
3.1. На конкурс приймаються -

від учнів загальноосвітніх навчальних закладів:

- творчі роботи (есе, оповідання, вірші, малюнки);

- пошукові роботи (інтерв’ю, дослідження на краєзнавчих чи сімейних матеріалах тощо);

від студентів та аспірантів вищих навчальних закладів:

- наукові роботи (загального характеру та тематичні);

- творчі роботи (есе, оповідання, вірші, малюнки, документальні та документально-публіцистичні фільми, анімаційні фільми, програмні продукти тощо);

- пошукові роботи (інтерв’ю, дослідження на краєзнавчих чи сімейних матеріалах тощо);

від педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів:

- методичні розробки: плани і тексти уроків, програми факультативів, проекти, сценарії позакласних заходів, навчальні посібники, тексти для розділів навчальних та методичних посібників, атласи, карти, фільми тощо.

В якості конкурсних робіт можуть бути представлені комп’ютерні програми, мультимедійні проекти і Web-сайти.

3.2. Тематика надісланих на конкурс матеріалів може стосуватись наступних питань:

- геноциди ХХ ст. та їх нищівний вплив на розвиток людства.

- природа геноцидів проти народів та націй: уроки ХХ століття та їх наслідки у ХХІ ст.

- радянська політика замовчування Голодомору та Голокосту.

- знищення народів за етнічною ознакою: філософський, психологічний та історичний аспекти.

- „нацистська машина знищення”: механізми дії та протидії їй.

- міжнародний досвід відповідальності за заперечення фактів геноцидів в історії.

- Україна під впливом подвійного терору нацистської Німеччини та сталінського режиму.

- Праведники Народів Світу, Праведники України.

- сучасне українське суспільство та уроки Голодомору і Голокосту (психологічний, соціальний аспекти).

- міжрелігійна толерантність як вияв морального та духовного вибору.

- діти і війна: осмислення уроків історії (філософський, етичний, моральний, теологічний підходи).

- усвідомлення світовою спільнотою уроків Голодомору і Голокосту.

- діяльність сучасних міжнародних організацій щодо збереження пам’яті про Голодомор і Голокост та попередження трагедій у майбутньому.

- діяльність сучасних державних та недержавних установ України щодо збереження пам’яті про Голодомор і Голокост та попередження трагедій у майбутньому.

3.3. Наукові роботи оформляються за вимогами державного стандарту: текст роботи друкується через півтора інтервали, шрифтом № 14 до 40 рядків на сторінку. Обсяг наукової конкурсної роботи не повинен перевищувати 40 сторінок.

Обсяг творчої конкурсної роботи (есе) - не менше 10 сторінок комп’ютерного тексту формату А4, набраного у Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміру 14, через 1,5 інтервала. Сторінки нумеруються.

Наукові та творчі роботи повинні містити:

- назву (план);

- вступ, який розкриває мету та завдання роботи;

- основну частину;

- підсумки, згідно до мети та завдань.

Якщо робота має додатки, необхідно оформити їх список.

Якщо автор використовував для підготовки та написання роботи додаткову літературу, необхідно оформити текст роботи посиланнями та бібліографічним додатком (списком використаної літератури та документальних джерел).

3.4. Титульний лист наукових та творчих робіт оформляється за зразком, наведеним у додатку 1.

3.5. Наукові, творчі роботи, методичні розробки приймаються українською, російською, англійською мовами.

3.6. До роботи необхідно додати заяву про участь у конкурсі (додаток 2), яку також можна надіслати електронною поштою (tkuma@tkuma.dp.ua). Термін подачі заявки - не пізніше 1 травня поточного року.

3.7. Роботи не повертаються.

3.8. Якщо роботу подано з порушенням вимог цього Положення, журі повертає її автору (обов’язково із зазначенням причини).

3.9. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, виставки, презентації, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

3.10. При оцінці робіт враховується:

- відповідність змісту до заявленої теми, поставленої мети та завдань;

- актуальність та оригінальність постановки проблеми;

- самостійний підхід до вирішення проблеми, результативність дослідження;

- науковість, логічність та стиль викладу;

- глибина аналізу та повнота відображення проблеми;

- кількість та якість використаних матеріалів, літературних та документальних джерел, періодичних видань, архівних матеріалів, усних свідчень, ілюстрацій.

3.11. Учасники конкурсу передають оргкомітету конкурсу право на публікацію у будь-якій формі та на переклад своєї роботи. При публікації роботи чи її фраґментів оргкомітет обов’язково посилається на конкурс. При публікації чи цитуванні конкурсних робіт будуть вказані їх автори.
4. Порядок представлення та розгляду робіт
4.1. Представлені на конкурс матеріали надсилаються до 1 червня поточного року на адресу Всеукраїнського центру вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження"): вул. Барикадна, 15Б, м. Дніпропетровськ, 49044.

4.2. Розгляд та рецензування матеріалів, надісланих на конкурс, здійснює журі конкурсу, до складу якого входять провідні науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, інших навчальних закладів, наукових установ тощо.

Визначення кращих робіт здійснюється на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи.

4.4. Рішення журі щодо переможців конкурсу оформляється відповідним протоколом, який надсилається до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти для підведення підсумків конкурсу (додаток 3).


5. Відзначення переможців конкурсу
5.1. Переможці конкурсу, окремо серед учнів, студентів та аспірантів, педагогічних та науково-педагогічних працівників нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України І, ІІ, ІІІ ступенів.

5.2. Переможці конкурсу визначаються на нагороджуються на підсумковій конференції за результатами конкурсу.

5.3. Переможці конкурсу отримують цінні подарунки від благодійних організацій.

5.5. Учасники та переможці запрошуються на семінари, стажування, конференції, екскурсії та поїздки до пам’ятних та історичних місць в Україні.

Додаток 1

до Положення про Міжнародний конкурс

"Уроки Голодомору та Голокосту –

уроки толерантності"


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ

„ТКУМА” (ВІДРОДЖЕННЯ)Назва роботи

(Для школярів, студентів та аспірантів)

Прізвище, імя, по-батькові автора

Місце навчання, клас, курс, група

Науковий керівник (консультант) (прізвище, імя, по-батькові, спеціалізація)
(Для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів)

Прізвище, імя, по-батькові автора

Місце роботи, посада

Науковий консультант (прізвище, імя, по-батькові, спеціалізація)


2008
Додаток 2

до Положення про Міжнародний конкурс

"Уроки Голодомору та Голокосту – уроки

толерантності "

Заявка учасника

V Міжнародного конкурсу

«Уроки Голодомору та Голокосту уроки толерантності»


Назва роботи

Автор (ПІБ)

Навчальний заклад

Клас (курс, посада)

Науковий керівник, консультант (прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник установи (директор, ректор; прізвище, ім’я, по-батькові)

Адреса навчального закладу
Контактні телефони, факс
Домашня адреса автора роботи (для листування)
Е-mail (для листування)
Контактні телефони (домашній, мобільний)

Дата заповнення

ПідписДодаток 3

до Положення про Міжнародний конкурс

"Уроки Голодомору та Голокосту – уроки

толерантності"РІШЕННЯ


журі Міжнародного конкурсу

"Уроки Голодомору та Голокосту – уроки толерантності"

від "_____"________200__ року

Розглянувши та дослідивши всі конкурсні роботи, журі визначило переможців Конкурсу та постановляє нагородити:


Диплом І ступеня

Прізвище, ім'я та по батькові учня, студента, науково-педагогічного працівника

Назва навчального закладу

Вид роботи;

прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівникаДиплом ІІ ступеняПрізвище, ім'я та по батькові учня, студента, науково-педагогічного працівника

Назва навчального закладу

Вид роботи;

прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівникаДиплом ІІІ ступеняПрізвище, ім'я та по батькові учня, студента, науково-педагогічного працівника

Назва навчального закладу

Вид роботи;

прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівникаГолова конкурсної комісії ___________ ___________________________(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени конкурсної комісії: ________________________________________ ________________(прізвище, ініціали) (підпис)
________________________________________ ________________

Проект наказу вносять
Інститут інноваційних технологій

і змісту освіти

К.М. Левківський

Ю.І. ЗавалевськийПогоджено:

Перший заступник міністра

Заступник міністра В.Д. Шинкарук

Заступник міністра П.Б. Полянський

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти О.В. Єресько

Директор департаменту

вищої освіти Я.Я. Болюбаш

Начальник юридичного відділу Т.К. Васечко

Директор адміністративно-господарського департаменту В.А. Ханюк
Каталог: doc -> law
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
law -> Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка