Наказ №425 " Про навчання керівників навчально-виховних закладів "Дата конвертації10.11.2018
Розмір0.59 Mb.
ТипНаказ

Лазар І.В., Качур Б.М., Ігнатко Н.В., Рацюк О.І., Турок К.Ю., Кірик М.Ю., Сігетій І.П.

НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ


ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  ВИТЯГ із Н А К А ЗУ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА від 20.05.2013 № 425 “Про навчання керівників навчально-виховних закладів

На виконання рішення колегії від 28 березня 2013 „Про надання якісних освітніх послуг навчальними закладами Великоберезнянського, Воловецького та Мукачівського районів” та з метою підвищення якості послуг, що надаються,

 • НАКАЗУЮ:
 • 1. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти (Палько Т.В.):
 • 1.1. Провести навчання керівників навчальних закладів області з питань планування та організації навчально-виховної роботи згідно з графіком (додаток).

ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

 • Про планування роботи в загальноосвітньому навчальному закладі (Лазар І.В.).
 • Про основні вимоги до ведення ділової документації загальноосвітнього навчального закладу (Лазар І.В.).
 • Про нормативно-правове забезпечення діяльності навчально-виховного закладу (Качур Б.М., Ігнатко Н.В.).
 • Про вимоги до аналізу уроку вчителя та оцінювання знань учнів (Лазар І.В.).
 • Про роботу шкільних бібліотек (Турок К.Ю.).
 • Про впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2-х та 5-х класах (Кірик М.Ю., Сігетій І.П., Рацюк О.І.).

Про планування роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

 • Єдиним документом у плануванні роботи загальноосвітнього навчально-виховного закладу є річний план. Він складається за участю всього педагогічного колективу закладу. До складання річного плану приступають у кінці навчального року. На серпневому засіданні педагогічної ради обговорюється і затверджується річний план роботи навчально-виховного закладу.

Форма складання річного плану роботи

 • Форма складання річного плану роботи навчально-виховного закладу довільна. У ньому дається глибокий аналіз навчально-виховної роботи за минулий і визначаються основні завдання на новий навчальний рік.

складові річного плану

  • формування перших класів,
  • підготовка документації: розклад уроків, робота гуртків, секцій, клубів, плани роботи методичних об'єднань; упорядкування особових справ учнів,
  • охоплення дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, обов'язковим навчанням,
  • організація індивідуального навчання хворих дітей вдома;
  • переведення учнів у наступний клас, допуск учнів до екзаменів, випуск учнів із школи, надання матеріальної допомоги учням закладу, звільнення учнів малозабезпечених сімей від оплати за харчування.

СКЛАДОВІ РІЧНОГО ПЛАНУ

 • Річним планом передбачається тематика засідань педагогічної ради навчально-виховного закладу, семінари для класних керівників, проведення при директорові нарад, а також загальношкільних батьківських зборів.

складові річного плану

 • У річному плані відображаються питання роботи адміністрації з педагогічними кадрами: організація стажування молодих спеціалістів, проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організація методичної роботи, творчі звіти вчителів, тижні творчих уроків молодих учителів, атестація учителів.

складові річного плану

 • Планується в річному плані організація внутрішньошкільного контролю:
 • перевірка виконання рішень уряду в галузі освіти, наказів та розпоряджень Міністерства освіти України, місцевих органів освіти, нормативних документів про школу, власних наказів і рішень;
 • перевірка стану викладання окремих навчальних предметів, стану виховної роботи, рівня знань, умінь і навичок учнів, їх вихованості, проведення директорських контрольних робіт (з української мови, математики, хімії, фізики, в початкових класах);
 • перевірка техніки читання (1-4 кл., 5-7 кл.), перевірка документації (ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників учнів, календарного планування навчального матеріалу), вивчення результативності проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, виконання навчальних програм, методичне забезпечення уроків засобами навчальних кабінетів, стан техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки, попередження травматизму і нещасних випадків з дітьми.

складові річного плану

  • У річному плані роботи навчально-виховного закладу визначаються заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази: поповнення і обладнання кабінетів, майстерень, бібліотеки навчально-наочними посібниками, ТЗН, інструментами, книгами, підручниками, забезпечення навчальних приміщень меблями, розширення і обладнання спортивного комплексу; заходи для зміцнення здоров'я дітей, попередження травматизму і нещасних випадків: організація медичних оглядів та профілактика захворювань дітей, санітарно-гігієнічна пропаганда серед батьків; проведення спортивно-оздоровчих заходів; роз'яснення учням правил дотримання техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах, під час екскурсій і походів, на воді і льоду, при виявленні вибухонебезпечних речовин.

план-календар роботи школи

 • На основі річного плану директор закладу освіти, його заступники складають план-календар роботи школи, в якому визначають дати і осіб, відповідальних за проведення загальношкільних заходів, засідань педагогічної ради, ради при директорові, загальношкільних зборів, шкільних свят, вечорів, предметних та тематичних тижнів і декад тощо.

ПЛАН-КалЕНДАР

 • План-календар навчально-виховного закладу повинен сприяти раціональній організації діяльності педколективу, не допускати перевантаження вчителів і учнів. Крім річного плану роботи навчально-виховного закладу, встановлена ще така система планування.

СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ

1.Розклад уроків, шкільних гуртків, спортивних секцій.

2. Календарні і поурочні плани вчителів, плани виховної роботи класних керівників, вихователів груп продовженого дня.

3. Плани роботи методичних об'єднань, інших форм методичної роботи, які працюють на базі школи.

4. План роботи шкільної бібліотеки.

5. План роботи батьківського комітету школи.

Розклад уроків

 •    Правильно складений розклад занять значною мірою визначає організацію навчально-виховного процесу в школі, зайнятість педагогів і учнів.    При складанні розкладу занять потрібно врахувати такі вимоги:  1. Найвища працездатність школярів протягом тижня у вівторок і середу, а протягом робочого дня — другий, третій і четвертий уроки, тому саме на цей період потрібно планувати більш складні предмети.
 • 2. Перший урок, як правило, буває малоефективним, тому що діти зранку ще не готові до напруженої розумової праці.
 • 3. Більш складні навчальні предмети потрібно чергувати з образотворчим мистецтвом, музикою, фізкультурою, кресленням, предмети природничо-математичного циклу з гуманітарними.
 • 4. Не рекомендується поєднувати в один день навчальні предмети, з яких вимагається виконання великих за обсягом домашніх завдань. 5. Навчальні предмети, на вивчення яких відведено 2 години в тиждень, потрібно ставити в розклад з інтервалом в 2-3 дні.
 • 6. Спарені предмети доцільно планувати у старших класах і тільки з таких предметів, на яких потрібно виконувати великі за обсягом практичні роботи.
 • 7. Уроки, які читає вчитель у паралельних класах, потрібно ставити в один і той же день. 8. При складанні розкладу потрібно забезпечити рівні можливості вчителям-предметникам для проведення занять у навчальних кабінетах.
 • 9. Раціонально планувати уроки вчителям, які працюють у двох змінах. 10. Враховувати пропускну можливість їдальні, майстерень, спортивних залів, навчальних кабінетів, пришкільних майданчиків.
 • 11. Враховувати розклад телепередач (якщо такі є).
 • 12. Врахувати максимально усі побажання педпрацівників.

Складає розклад занять заступник директора школи з навчально-виховної роботи.

 • Він повинен добре вивчити навчальний план, за яким працює школа, знати відомості про навчальне навантаження вчителів.
 • Деякі особливості є при складанні розкладу занять для класу-комплекту (клас-комплект — це два чи три класи учнів, зведені в один, які займаються в одному приміщенні, з одним учителем і в один і той же час). У практиці роботи малокомплектної школи, школи з малою кількістю дітей склалося два підходи до складання розкладу занять: поєднання уроків різнопредметного (українська мова і образотворче мистецтво, природознавство і українське читання та ін.) й однопредметного (математика і математика, фізкультура і фізкультура, музика і музика) змісту.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ У КЛАСІ-КОМПЛЕКТІ

 • При складанні розкладу занять у класі-комплекті треба враховувати можливості навчальних предметів для організації самостійної роботи на уроці. Найбільше таких можливостей є на уроках мови, трудового навчання, образотворчого мистецтва, менше їх на уроках читання, музики. Тому доцільно поєднувати в розкладі занять предмети з більшими і меншими можливостями для організації самостійної роботи. Можна поєднувати і однакові навчальні предмети. У цьому випадку вчитель має можливості проводити однотемні уроки. А такі навчальні предмети, як музика, фізкультура, потрібно поєднувати тільки самі з собою.

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ УРОКІВ У КлАСАХ-КОМПЛЕКТАХ

 • При існуванні в класу-комплекту, де входять першокласники, то в такому випадку доцільно працювати за системою скорочених уроків. Особливістю даного розкладу занять є : 1) скорочена тривалість занять (30-40 хв.);
 • 2) перші 1-2 уроки вчитель працює з першим класом, а учні другого (другого і третього) класу приходять на третій (другий) урок;
 • 3) 3-5-ті уроки вчитель проводить з двома (трьома) класами разом;
 • 4) після четвертого (п'ятого) уроку в учнів першого класу заняття закінчуються, а вчитель проводить заняття з учнями другого (другого і третього) класу;
 • 5) тривалість перерв між уроками 10 хвилин. Навчальне навантаження вчителя за таким регламентом відповідає нормі часу, за яку вчителеві виплачують заробітну плату.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ШКОЛИ

Складається, як правило, на 5 років

І. Вступ

1.Концепція розвитку школи

2.Цільові проекти

3.Моніторинг ефективності Програми

 

ІІ. Перспективний план роботи педагогічного колективу

 

1. Етапи реалізації

2. Кадрове забезпечення

3. Управління навчально-виховним процесом

4. Розвиток навчально-матеріальної бази

5. Орієнтовний перелік тем загальношкільних заходів (засідань педагогічної ради, семінарів, конференцій ін.)

  Загалом, перспективний план розвитку школи повинен відображати курсову підготовку, чергову атестацію педпрацівників, вивчення стану викладання предметів, види внутрішкільного контролю.

Тижневий цикл діяльності (по окремих тижнях місяця):

• Понеділки (перший і третій): контроль за індивідуальною роботою вчителів з учнями, які вимагають особливої уваги; навчання учнівського активу.

• Понеділок (другий): бесіда зі шкільним лікарем, медсестрою про стан здоров’я учнів; перевірка дотримання працівниками школи техніки безпеки.

• Понеділки (другий і четвертий): перевірка роботи шкільної їдальні й буфету.

• Вівторок (перший): відвідування класних зборів (вибірково).

• Вівторок (третій): засідання учнівського комітету.

• Середи (перша й третя): робота гуртків художньої самодіяльності (відвідування вибіркове); заняття спортивних секцій (відвідування вибіркове).

• Середи (друга й четверта): робота предметних і технічних гуртків (відвідування вибіркове); перевірка організації позаурочної роботи з шести-річками, роботи ГПД.

• Четвер (другий): день профспілкової роботи (засідання профкому, профспілкові збори, робота секторів профкому).

• П’ятниця: перша — робота зі спонсорами, благодійниками; друга — засідання батьківського комітету школи; третя — засідання класних батьківських комітетів; четверта — робота з технічним персоналом школи.

Основні вимоги до ведення ділової документації

 • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. N 240)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2011   № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”
 •  

   

   

Про вимоги до аналізу уроку вчителя та оцінювання знань учнів

ФОРМИ АНАЛІЗУ І САМОАНАЛІЗУ УРОКУ

 

 • короткий (оцінний) аналіз — це загальна оцінка навчально-виховної функції уроку, яка характеризує рівень досягнення освітньої, виховної та розвиваючої мети та оцінює урок;
 • структурний (поетапний) аналіз — це виявлення та оцінка домінуючих структур (елементів) уроку, їхня доцільність, що забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів;
 • системний аналіз — це розгляд уроку як єдиної системи з погляду розв'язання головного дидактичного завдання одночасно з вирішенням розвиваючих завдань уроку, забезпечення формування знань, умінь і навичок учнів, засвоєння ними способів навчання;
 • повний — це система аспектних аналізів, тобто оцінка реалізації завдань уроку, змісту і видів навчальної діяльності учнів за такими характеристиками, як рівні засвоєння учнями знань і способів розумової діяльності, розвиток учнів, реалізація дидактичних принципів і результативності уроку;
 • структурно-часовий аналіз — це оцінка використання часу уроку на кожному його етапі;
 • комбінований аналіз — це оцінка (одночасна) основної дидактичної мети уроку і структурних елементів;
 • психологічний аналіз — це вивчення дотримання психологічних вимог до уроку (забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвиваючого типу);
 • дидактичний аналіз — це аналіз основних дидактичних категорій (реалізація принципів дидактики, добір методів, прийомів і засобів навчання і навчання школярів, дидактична обробка навчального матеріалу уроку, педагогічне керівництво самостійною пізнавальною діяльністю учнів тощо);
 • аспектний аналіз — це розгляд, детальне та всебічне вивчення й оцінка під певним кутом зору одного з аспектів уроку у взаємозв'язку з результатами діяльності учнів.
 • комплексний аналіз — це одночасний аналіз дидактичних, психологічних та інших основ уроку (найчастіше системи уроків).

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка