Наказ №455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів мнс україниСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.41 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття із ___________________________

(вид підготовки)

з працівниками ________________________________________________

(найменування органу управління, підрозділу)
Тема: ______________________________________________________________

(назва теми)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Навчальна мета: _____________________________________________________

(постановка мети заняття)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Час: _______________________________________________________________

академічних годинах, 1 година – 45 хвилин)

Місце проведення: ___________________________________________________(вказується місце проведення заняття)

Навчально-матеріальне забезпечення: ___________________________________(технічні засоби навчання, плакати, посібники

_______________________________________________________________________________________________________________________і т.п., що використовуються під час проведення заняття)

Література: _________________________________________________________(використана при підготовці до проведення заняття)
Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - ______ хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань - _______ хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - ______ хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1._________________________________________________________________

3.2._________________________________________________________________


Продовження додатка 15


Питання та їх короткий зміст


Методичні вказівки
Необхідні методичні пояснення.

Наприклад:

дати під запис;

за плакатом;

навести приклади тощо


4. Закріплення вивченого матеріалу - _______ хв.

Питання для закріплення:

4.1._________________________________________________________________

4.2._________________________________________________________________

5. Підведення підсумків - ______ хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

План-конспект склав:

________________________

(посада)

________________________ _______________ _____________(спеціальне звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

“__”______________200__ р.
Додаток 16

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (керівник)________________________________

(найменування органу управління, підрозділу)

________________________________

(звання, підпис)

“____” ______________ 200__ р.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на проведення практичного заняття з _________________________________

(вид підготовки)

з особовим складом _________________________________________________

(найменування органу управління, підрозділу)
Тема: ______________________________________________________________

(назва теми)

____________________________________________________________________


Відпрацьована (ні) вправа (и): _________________________________________

(перелічуються, якщо практичне

____________________________________________________________________заняття передбачається з відпрацюванням конкретних вправ)
Навчальна мета: _____________________________________________________

(постановка мети заняття)

____________________________________________________________________


Час: _______________________________________________________________

(в академічних годинах, 1 година – 45 хвилин)
Місце проведення: ___________________________________________________

(вказується місце проведення заняття)
Навчально-матеріальне забезпечення: ___________________________________

(перелічуються техніка, устаткування

____________________________________________________________________і засоби, необхідні для проведення заняття)
Література: _________________________________________________________

(перелічується література, використана при підготовці до проведення заняття)

Продовження додатка 16

Порядок проведення заняття:Питання, що відпрацьовуютьсяКороткий зміст


Методичні вказівки


1.

Організаційний момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці.Час: _________ хв.2.

Перевірка знань

Питання повторення:

- ______________________________________

- ______________________________________Час: _________ хв.3.

Розминка

Описати, як проводиться


Час: _________ хв.


4.

Відпрацювання вправи №__

Короткий опис порядку відпрацювання


Час: _________ хв.

Команди.

Необхідні методичні пояснення.5.

Підведення підсумків

Дати оцінку рівню підготовленості працівників.

Відзначити приклади правильного виконання вправи.

Вказати на характерні помилки.

Оголосити оцінки.

Відповісти на запитанняЧас: _________ хв.

Організувати прибирання місця заняття
Примітка. При проведенні практичного заняття без відпрацювання вправ (наприклад, з

вивчення пожежної техніки, обладнання) розминка не проводиться.


Методичну розробку склав:

________________________(посада)

________________________ _______________ _______________(спеціальне звання) (підпис) (ініціали та прізвище)
“___”__________200__ р.

Додаток 17

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників

органів управління та підрозділів МНС України
Про порядок розподілу працівників МНС України

на медико-вікові групи і контрольні вправи з фізичної підготовки

Для складання нормативів і проведення занять з фізичної підготовки працівники зобов’язані щорічно проходити медичний огляд з подальшим розподілом на медико-вікові групи з урахуванням стану здоров’я:
Чоловіки і жінки
1 група

 до 30 років

2 група

 від 30 до 35 років

3 група

 від 35 до 40 років

4 група

 від 40 до 45 років

5 група

 від 45 до 50 років

6 група

 від 50 і старше

Працівники, які мають незадовільний стан здоров’я, відвідують групи лікувальної фізичної культури. Вони не можуть обіймати посади, пов’язані з фізичним навантаженням при організації і проведенні робіт з гасіння пожеж, надання допомоги при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.


Контрольні нормативи з фізичної підготовки


№ з/п

Вправа

Визна-чення

Медико-вікові групи

1

2

3

4

5

6

Чоловіки

1.

Подолання 100 метрової смуги перешкод (сек.)

3

4

533,00

30,00


27,00

36,00

34,00


32,00

40,00

37,00


35,00

46,00

44,00


42,00

-

-

2.

Підйом по встановленій висувній драбині у вікно 3 поверху навчальної башти (сек.)

3

4

512,00

10,00


8,00

13,00

11,00


9,00

14,00

12,00


10,00

15,00

13,00


11,00

-

-

3.

Знімання, перенесення, встановлення і підйом по висувній драбині у вікно 3 поверху навчальної башти (сек.)

3

4

528,00

26,00


25,00

30,00

28,00


26,00

33,00

31,00


28,00

38,00

35,00


32,00

-

-

4.

Підтягування на перекладині (кількість разів)

3

4

58

10

126

8

105

6

84

5

63

4

52

3

45.

Згинання та розгинання рук, з упору лежачи (кількість разів)

3

4

530

35

4025

30

3520

25

3015

20

2510

15

205

10

156.

Жим гирі вагою 24 кг однією рукою

3

4

510

13

158

11

146

10

135

8

104

7

83

5

67.

Комплексна силова вправа, разів за 1 хв.

3

4

545

50

5540

45

5035

40

4530

35

40

Продовження додатка 17
№ з/п

Вправа

Визна-чення

Медико-вікові групи

1

2

3

4

5

6

Чоловіки

8.

Біг 1000 м (сек.)

3

4

53,55

3,45


3,30

4,05

3,55


3,40

4,15

4,05


3,50

4,40

4,20


4,059.

Біг 3000 м (сек.)

3

4

513,00

12,30


12,00

13,30

13,00


12,30

14,00

13,30


13,00

14,30

14,00


13,30

-

-

10.

Біг 100 м (сек.)

3

4

514,5

14,0


13,5

14,8

14,3


13,8

15,7

15,0


14,5

17,0

16,0


15,0

-

-

11.

Плавання, 100 м (хв., сек.)

3

4

52,30

2,10


1,50

2,35

2,15


1,55

2,40

2,20


2,00

2,50

2,30


2,10

-

-

12.

Біг на лижах 5 км (хв., сек.)

3

4

527,00

26,00


25,00

28,00

27,00


26,00

31,00

29,00


27,00

32,00

30,00


28,00

-

-

Жінки

13.

Згинання та розгинання рук, з упору лежачи (кількість разів)

3

4

514

18

2310

12

166

8

105

6

84

5

6-

14.

Біг 100 м (сек.)

3

4

516,6

15,8


15,0

17,0

16,2


15,5

17,4

16,6


16,0

-


-

-

15.

Біг 1000 м (сек.)

3

4

54,30

4,00


3,40

4,40

4,10


3,50

4,50

4,20


4,00

5,20

4,40


4,20

-

-

16.

Плавання, 100 м (хв., сек.)

3

4

52,45

2,30


2,15

3,00

2,40


2,20

3,20

2,45


2,30

3,30

3,00


2,45

-

-

17.

Біг на лижах 5 км (хв., сек.)

3

4

539,00

36,00


34,00

41,00

38,00


36,00

43,00

40,00


38,00

45,00

42,00


40,00

-

-

18.

Комплексна силова вправа, разів за 1 хв.

3

4

526

30

3422

26

3018

22

2612

16

20-

-


Примітки. 1. Під час проведення заліків виконання вправи 4 дозволяється замінювати

вправою 5 або 7.

2. При складанні наказу про організацію проведення підсумкових занять

необхідно визначити, якій норматив з легкої атлетики буде прийматись

(вправа 8 або 9).

Продовження додатка 17


У залежності від форми одягу, ваги працівника, часу виконання вправи та строку служби допускається полегшення нормативів, а саме:
№ з/п

Вправа

Одиниця виміру оцінювання

Полегшення нормативів при складанні

У повсякденній формі одягу

За умови ваги тіла понад 90 кг

У зимовий період, коли вправа виконується на вулиці

Строк служби становить до 1 року

1.

Підтягування на перекладині

рази

1

1

-

-

2.

Згинання та розгинання рук

рази

2

3

-

-

3.

Комплексна силова вправа

раз

3

5/1

-

-

3.

Біг 100 метрів

сек.

1

1

1

-

4.

Біг 1000 метрів

сек.

10

10

10

-

5.

Біг 3000 метрів

сек.

30

30

30

-

6.

Плавання 100 метрів

сек.

-

-

10

-

7.

100 м смуга перешкод

сек.

-

2

-

2

8.

Підйом по встановленій висувній драбині

сек.

-

1

2*

1

9.

Біг на лижах 5 км

хв.

1

2

1*

-


Каталог: nmc
nmc -> Навчальна робота
nmc -> Презентація досвіду роботи майстра виробничого навчання Сиднєвої Тетяни Володимирівни
nmc -> Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Державна служба України з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності волинської області планування заходів з цивільного захисту
nmc -> Можливості емпауермент-педагогіки у формуванні ключових та галузевих компетентностей школярів
nmc -> Конкурсу кабінетів з предмета «Захист Вітчизни»
nmc -> Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки донецької обласної державної адміністрації маріупольське вище металургійне професійне училище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка