Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказуюСторінка1/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

НАКАЗ

« 29 » жовтня 2016 р. м. Луцьк № 665-04-33Про проведення зимової екзаменаційної

сесії 2016/2017 навчального року для

студентів денної форми навчання

НАКАЗУЮ

 1. Модульний контроль з дисциплін, відповідно до робочих навчальних планів, для студентів провести :

 • на І курсі – з 20.10.2016 р. до 26.10.2016.р. та з 08.12.2016 р. до 14.12.2016.р.;

 • на ІІ курсі – з 20.10.2016 р. до 26.10.2016.р. та з 08.12.2016 р. до 14.12.2016.р.;

 • на ІІІ курсі - з 20.10.2016 р. до 26.10.2016.р. та з 08.12.2016 р. до 14.12.2016.р.;

 • на ІV курсі - з 20.10.2016 р. до 26.10.2016.р. та з 08.12.2016 р. до 14.12.2016.р.;

 • на V курсі ( для студентів – спеціалістів ) – з 20.10.2016 р. до 26.10.2016.р. та з 08.12.2016 р. до 14.12.2016.р.;

 • на V курсі ( для студентів – магістрів ) – з 20.10.2016 р. до 26.10.2016.р. та з 08.12.2016 р. до 14.12.2016.р.;

2. Теоретичні заняття в осінньому семестрі закінчити:

 • на І курсі - 14.12.2016 року;

 • на ІІ курсі – 14.12.2016 року;

 • на ІІІ курсі – 14.12.2016 року;

 • на ІV курсі – 14.12.2016 року;

 • на V курсі (для студентів – спеціалістів) – 14.12.2016 року;

 • на V курсі (для студентів – магістрів) – 14.12.2016 року;

3. Зимову екзаменаційну сесію провести в такі терміни:

 • на І курсі – з 15.12.2016 р. до 23.12.2016 р.;

 • на ІІ курсі – з 15.12.2016 р. до 23.12.2016 р.;

 • на ІІІ курсі – з 15.12.2016 р. до 23.12.2016 р.;

 • на ІV курсі - з 15.12.2016 р. до 23.12.2016 р.;

 • на V курсі ( для студентів – спеціалістів ) - з 15.12.2016 р. до 23.12.2016 р.;

 • на V курсі ( для студентів – магістрів ) - з 15.12.2016 р. до 23.12.2016 р.;

Екзамени і заліки провести з таких дисциплін:

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ

Екзамени Заліки

І КУРС

Спеціальність 051 – Економіка

 1. Політична економія

 2. Філософія

 3. Інформатика

 1. Вища математика

 2. Іноземна мова

 3. Фізичне виховання

 4. Вступ до фаху

Спеціальність 051 – Економіка ” за скороченим терміном навчання

 1. Інформаційні системи та технології в економіці

 2. Маркетинг

 3. Менеджмент

 4. Психологія управління

Спеціальність 076 - “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”

 1. Політична економія та історія

економічної думки

 1. Основи товарознавства

 2. Теорії підприємництва

 3. Філософія

 4. Вступ до спеціальності

 1. Вища математика

 2. Іноземна мова

 3. Фізичне виховання

Спеціальність 076 - “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” за скороченим терміном навчання (група ПТБ с – 11)

 1. Економіка підприємства

 2. Регіональна економіка

 3. Економетрика

 4. Вступ до спеціальності

 5. Політологія

 1. Психологія

 2. Психологія діяльності та навчальний менеджмент

 3. Ринок цінних паперів

 4. Економіка підприємства (курсовий проект)

 5. Регіональна економіка (курсовий проект)

 6. Функціональна логістика

Спеціальність 076 - “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” за скороченим терміном навчання (група ПТБ с – 12)

 1. Хімія

 2. Матеріалознавство і основи технології виробництва матеріалів

 3. Фізіологія харчування

 4. Товарознавство (непродовольчих товарів)

 5. Товарознавство ( харчових продуктів)

 1. Фізика

 2. Безпечність товарів

 3. Основи наукових досліджень

 4. Теоретичні основи товарознавства

 5. Теорія і практика прийняття рішень

 6. Основи митної справи

Напрям підготовки 075 – Маркетинг

 1. Політична економія

 2. Інформатика

 3. Філософія
 1. Вища математика

 2. Вступ до фаху

 3. Іноземна мова

 4. Фізичне виховання

Напрям підготовки 075 – Маркетинг ” за скороченим терміном навчання

 1. Менеджмент

 2. Регіональна економіка

 3. Поведінка споживача

 4. Маркетинг

 1. Менеджмент ( курсовий проект)

 2. Економетрика

 3. Психологія діяльності і навчальний менеджмент

 4. Прогнозування і макроекономічне планування

 5. Теорія ймовірностей і математична статистика

Напрям підготовки 056 – Міжнародні економічні відносини

 1. Політична економія

 2. Філософія

 3. Країнознавство

 4. Дипломатична та консульська служба

 1. Вища математика

 2. Іноземна мова

 3. Фізичне виховання

 4. Вступ до спеціальності

Напрям підготовки 056 – Міжнародні економічні відносини ” за скороченим терміном навчання

 1. Маркетинг

 2. Менеджмент

 3. Вступ до спеціальності

 4. Дипломатична та консульська служба

 1. .Країнознавство

 2. Міжнародна економіка

 3. Економічний аналіз

 4. Консюмеризм (залік і курсовий проект)

Спеціальність 073 – Менеджмент

 1. Інформаційні системи та технології

 2. Основи економічної теорії

 3. Правознавство

 4. Філософія

 1. Вища та прикладна математика

 2. Іноземна мова

 3. Вступ до фаху

 4. Фізичне виховання

Спеціальність 073 – Менеджмент ” за скороченим терміном навчання

 1. Теорія організації

 2. Маркетинг

 3. Державне та регіональне управління

 4. Менеджмент

 5. Поведінка споживача

 1. Макроекономіка

 2. Маркетинг ( курсовий проект)

 3. Психологія діяльності і навчальний менеджмент

 4. Організація праці менеджера

 5. Прогнозування і макроекономічне планування

ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030505 – Управління персоналом та економіка праці

 1. Макроекономіка

 2. Статистика

 3. Економетрика

 4. Іноземна мова

 1. Фізичне виховання

 2. Теорія ймовірності і математична статистика

 3. Мистецтво саморозвитку особистості

 4. Соціально-політичні студії

Напрям підготовки 6.030504 – Економіка підприємства

 1. Теорія ймовірності і математична статистика

 2. Макроекономіка

 3. Економетрика

 4. Статистика

 5. Основи бізнесу

 1. Соціально-політичні студії

 2. Іноземна мова

 3. Фізичне виховання

 4. Макроекономіка (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.030504 – Економіка підприємства за скороченим терміном навчання

 1. Проектний аналіз

 2. Економіка і організація інноваційної діяльності

 3. Потенціал і розвиток підприємства

 4. Планування і контроль на підприємстві

 1. Стратегія підприємства

 2. Комунікативні процеси в навчанні

 3. Економіка і організація агропромислових формувань

 4. Економіка нерухомості

 5. Економіка малого бізнесу

 1. Проектний аналіз ( курсовий проект)

 2. Потенціал і розвиток підприємства (курсовий проект )

Напрям підготовки 6.030507 – Маркетинг

 1. Макроекономіка

 2. Статистика

 3. Економетрика

 4. Державне і регіональне управління

 1. Фізичне виховання

 2. Теорія ймовірностей і математична статистика

 3. Соціально – політичні студії

 4. Іноземна мова

Напрям підготовки 6.030601 – Менеджмент

 1. Макроекономіка

 2. Статистика

 3. Державне та регіональне управління

 4. Теорія організації

 1. Фізичне виховання

 2. Соціально-політичні студії

 3. Іноземна мова

 4. Трудове право

Напрям підготовки 6.030601 – Менеджмент за скороченим терміном навчання

1. Управління персоналом

2. Логістика

3. Управлінський аналіз

4. Маркетинг промислового підприємства


1. Самоменеджмент

2. Управління інноваціями

3. Управління витратами

4. Маркетингові дослідження

5. Управлінський аналіз (курсова робота)

6. Інфраструктура товарного ринку

7. Реклама і рекламна діяльність

Напрям підготовки 6.030510 – “ Товарознавство і торгівельне підприємництво “

 1. Мікробіологія

 2. Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів

 3. Електронна комерція

 4. Товарна інформація

 1. Фізичне виховання

 2. Теоретичні основи товарознавства

 3. Іноземна мова

 4. Соціально-політичні студії

Напрям підготовки 6.030510 – “ Товарознавство і торгівельне підприємництво за скороченим терміном навчання

  1. Товарознавство харчових продуктів

  2. Товарознавство непродовольчих товарів

  3. Товарознавство пакувальних товарів і тари

  4. Електронна комерція

 1. Товарознавство харчових продуктів (курсова робота)

 2. Товарознавство паливомастильних матеріалів

 3. Товарознавство сувенірів і товарів культурного призначення

 4. Товарознавство смакових товарів

 5. Організація захисту прав споживачів

 6. Інспектування

Напрям підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка

 1. Статистика

 2. Макроекономіка

 3. Країнознавство

 4. Економетрика
 1. Теорія ймовірності та математична статистика

 2. Соціально-політичні студії

 3. Іноземна мова

 4. Фізичне виховання

 5. Країнознавство ( курсовий проект)

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030505 – “ Управління персоналом та економіка праці ”

 1. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

 2. Менеджмент

 3. Маркетинг

 4. Українська мова ( за професійним спрямуванням )
 1. Бухгалтерський облік

 2. Економіка праці і соціально-трудові відносини

 3. Психологія управління

 4. Соціологія праці

 5. Економічний аналіз

 6. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.030504 – “ Економіка підприємства ”

 1. Бухгалтерський облік

 2. Економіка підприємства

 3. Менеджмент

 4. Маркетинг

 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 1. Економічний аналіз (залік і курсовий проект)

 2. Психологія діяльності та навчальний менеджмент

 3. Ціноутворення

 4. Функціональна логістика

 5. Фізичне виховання

 1. Економіка підприємства (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.030503 – Міжнародна економіка

 1. Маркетинг

 2. Менеджмент

 3. Бухгалтерський облік

 4. Охорона праці і безпека життєдіяльності

 5. Українська мова ( за професійним спрямуванням)

  1. Світовий ринок товарів і послуг

  2. Міжнародна економіка

  3. Економічний аналіз

  4. Консюмеризм ( залік і курсовий проект)

  5. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.030507 – Маркетинг

 1. Поведінка споживача

 2. Бухгалтерський облік

 3. Менеджмент

 4. Маркетинг

 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 1. Прогнозування та макроекономічне планування

 2. Менеджмент (курсовий проект)

 3. Фінанси підприємств

 4. Економічний аналіз

 5. Товарознавство

 6. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.030601 – Менеджмент

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 2. Облік і аудит

 3. Маркетинг

 4. Менеджмент

 5. Поведінка споживача

 1. Прогнозування і макроекономічне планування

 2. Трудове право

 3. Економіка і фінанси підприємства

 4. Маркетинг (курсовий проект)

 5. Організація праці менеджера

 6. Податкова система

 7. Фізичне виховання


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка