Наказ №89 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області»Дата конвертації18.09.2018
Розмір0.6 Mb.
#49934
ТипНаказ

Особливості проведення ДПА з начальних предметів учнів 4-х, 9-х та 11-х класів у 2016/2017 навчальному році Шула І.В., методист РМК відділу освіти, молоді та спорту Золочівської РДА

 • Нормативно-правове забезпечення
 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (зі змінами, внесеними наказом МОН від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 року № 1272»).
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

НАКАЗ Департаменту науки і освіти від 28.03.2017 № 89

 • «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області»
 • ДПА у 4-х класах

Наказ Департаменту від 28.03.2017 № 89

 • Державна підсумкова атестація в
 • 4-х класах проводиться з предметів:
 • - українська мова,
 • - літературне читання,
 • - математика

Лист МОН України від 13.03.2017 № 1/9-149

 • Строки проведення ДПА визначаються педагогічною радою і затверджуються наказом директора школи
 • 1
 • Атестація ЗНЗ І ступеня проводиться у письмовій формі
 • 2
 • Завдання укладають учителі навчального закладу і затверджених директором школи
 • 3
 • 3
 • Завдання мають відповідати державним вимогам до змісту атестаційних завдань та рівню загальноосвітньої підготовки учнів
 • 4
 • 4
 • Атестація може складатися мовою вивчення предмета (математика)
 • 5

Тривалість виконання роботи

 • 1 академічна година (один урок):
 • 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції
 • 35 хв. – на її виконання.

Контрольні роботи проводяться на другому чи третьому уроці за розкладом у середині робочого тижня (бажано – вівторок, середа), не більше однієї такої роботи в день, а протягом тижня – не більше двох (у випадку двох робіт на тиждень, бажано проводити їх у вівторок і четвер).

 • Контрольні роботи проводяться на другому чи третьому уроці за розкладом у середині робочого тижня (бажано – вівторок, середа), не більше однієї такої роботи в день, а протягом тижня – не більше двох (у випадку двох робіт на тиждень, бажано проводити їх у вівторок і четвер).
 • Наказ МОН України
 • від 19.08.2016 №1009

Зміст завдань

 • Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об'єднанням учителів (кафедрою) початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнів)
 • Лист МОН України від 13.03.2017 № 1/9-149

Зміст завдань 

 • навчальний матеріал, що вивчався впродовж навчання в початковій школі;
 • компетентнісно-орієнтовані завдання різних рівнів складності;
 • кількість і обсяг завдань оптимальні для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;
 • тестові завдання формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;
 • готують у двох рівноцінних варіантах (окрім текстів для диктанту).

Українська мова Літературне читання Математика

Частину роботи (диктант/списування і творче завдання) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з мов.

 • Частину роботи (диктант/списування і творче завдання) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з мов.
 • Тестові завдання виконуються на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем

Українська мова

 • І комбінація:
 • - текст для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь (55-55 слів);
 • - завдання до тексту для перевірки мовних знань (4 завдання)
 • - творче - на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь (3-4 речення (2-3 речення для шкіл з російською мовою навчання);
 • Усього 6 завдань

Українська мова

 • ІІ комбінація :
 • - диктант або списування тексту з пропущеними орфограмами; 
 • завдання закритого типу на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих (3 завдання);
 • завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами;
 • завдання відкритого типу з короткою відповіддю;
 • творчого завдання на побудову зв’язного висловлювання з 3-4-х речень.
 • Усього 7 завдань

Літературне читання

 • І комбінація :
 • - текст для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання (330-390 слів (250-310 слів для шкіл з російською мовою навчання), стиль тексту - художній,
 • - завдання до тексту для:
 • перевірки розуміння змісту прочитаного і уміння працювати з текстом – 6 завдань;
 • побудова творчого висловлювання власної думки до змісту прочитаного – 1 завдання.
 • Усього 8 завдань

Літературне читання

 • ІІ комбінація :
 • - текст для самостійного читання (330-390 слів (250-310 слів для шкіл з російською мовою навчання), стиль тексту - художній,
 • - завдання до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного і вміння працювати з текстом:
 • тестові закритого типу (з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих) – 2 завдання;
 • відкритого типу з короткою відповіддю – 1 завдання;
 • відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності – 1 завдання
 • - творче завдання - 1 завдання
 • Усього 6 завдань

Математика

 • І комбінація :
 • - складена задача на 3 дії;
 • - вираз з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками);
 • - вираз на порівняння і перетворення величин (по 2 завдання);
 • вираз на знаходження частини від числа;
 • геометричний матеріал;
 • вираз на застосування геометричного матеріалу.
 • Усього 7 завдань

Математика

 • ІІ комбінація :
 • - завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів – 3 завдання;
 • - завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами – 2 завдань;
 • завдання відкритого типу – 2 завдання.
 • Усього 7 завдань

Оформлення атестаційної роботи

 • Робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, на якому зазначається дата проведення роботи (наприклад, 11.05.2017)
 • Підписування починається на сьомому рядку:
 • Робота на державну підсумкову атестацію з української мови за курс початкової школи учня (учениці) 4-А класу (прізвище, ім'я, по батькові у формі родового відмінка)

Оцінювання

 • Зійснюється відповідно до чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Накази МОН України
 • від 13.04.2011 № 329
 • від 19.08.2016 № 1009
 • лист МОН України від 13.03.2017 №1/9-149

Виставлення оцінок

 • !
 • Бали за ДПА у початковій школі виставляється в класному журналі відповідно до наказу МОН України від 08.04.2015 № 412
 • «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412

 • П. 25. У 4-х класах бали, одержані учнями за державну підсумкову атестацію у формі підсумкової контрольної роботи, виставляються на лівій сторінці журналу у розділі «Тема», де здійснюється запис «Державна підсумкова атестація».
 • П. 27. Річний бал виставляється у колонці журналу з позначкою «Рік». Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.

Державна підсумкова атестація учнів 9-х класів проводиться з трьох предметів:

 • українська мова;
 • математика;
 • предмет за вибором навчального закладу
 • проводиться у строки, визначені навчальним закладом
 • (Відповідно до наказу МОНУ від 20.10.2016 № 1272)
 • У ЗНЗ ІІ ступеня державна підсумкова атестація проводиться з трьох предметів:
 • 1) українська мова;
 • 2) математика;
 • 3) предмет за вибором педагогічної ради ЗНЗ з одного із предметів: українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика.
 • Рішення педагогічної ради щодо вибору третього предмета для проходження ДПА затверджується наказом керівника навчального закладу до 05 квітня 2017 року.
 • У ЗНЗ із навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для проходження ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».
 • Загальні положення
 • ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах І і ІІ ступенів проводиться за місцем навчання у письмовій формі.
 • Завдання для проведення ДПА укладають учителі ЗНЗ, відповідно до затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, і затверджує керівник навчального закладу.
 • Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
 • У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів
 • Українська мова
  • 1. Проводиться у формі текстового диктанту.
  • 2. Текст диктанту обирається ЗНЗ (пропонуємо користуватися збірниками диктантів, затвердженими МОНУ в останні 5 років).
  • 3. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку першого прочитання вчителем тексту.
  • 4. Диктант має містити 160 -170 слів. Рахуються всі слова.
  • 5. На дошці пишеться слово «Диктант» і назва тексту (якщо вона є).
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів
 • Українська мова
  • 6. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей. Далі диктант проводиться за традиційною методикою.
  • 7. Нормативи оцінювання диктанту однакові для ЗНЗ з українською мовою навчання й ЗНЗ із навчанням мовами національних меншин (згідно з листом МОНУ від 13.03.2017 № 1/9-149).
  • 8. За наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів
 • Математика
  • Для проведення ДПА готують декілька варіантів (10 варіантів першої та другої частин, 4 – третьої).
  • Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3 частини.
  • Перша частина – 10-12 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання – 4-5 варіантів відповіді.
  • Друга частина може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.
  • Третя частина може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, до яких учні мають подати розгорнуту відповідь.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів з обов’язкових предметів
 • Математика
  • 3. Для класів із поглибленим вивченням математики – четверта частина. Її рекомендується скласти з 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення.
  • 4. У кожній із частин рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії в орієнтовному відношенні 2 до 1.
  • 5. Завдання охоплють увесь курс математики 5-9 класу.
  • 6. ДПА проводиться протягом 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів із поглибленим вивченням математики виконують роботу 180 хвилин.
  • 7. Оцінка за ДПА виставляється на сторінку навчального предмету «Алгебра».
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ
 • Українська література
 • 1. Проводиться у формі тестування.
 • 2. Тривалість виконання завдань – 90 хвилин.
 • 3. 25 завдань різної форми: 1-16 – з вибором однієї правильної відповіді, 17–20 – на встановлення відповідності, 21-24 – відкриті завдання з короткою відповіддю (уписування відповіді з одного слова, словосполучення чи речення), 25 – розгорнута відповідь на запропоноване запитання (формулювання й коментування проблеми, порушеної в художньому творі, авторської та своєї позиції, аргументи до власної думки; обсяг – 100 – 200 слів).
 • 4. Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб за сусідніми партами не виконували однакові варіанти.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів за вибором ЗНЗ
 • Мови національних меншин
 • 1.ДПА з мови може проводитися у формі диктанту, переказу (докладного або стислого) або тестових завдань.
 • 2.Обсяг диктанту - 120-130 слів, але він може бути збільшений до 160-180 в залежності від рівня підготовки учнів (поглиблене вивчення, ліцеї, гімназії). Час написання – 1 астрономічна година. Оцінювання – відповідно до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин (лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 № 1/9-592).
 • 3. Обсяг текстів для переказу - 210-240 слів. Час написання – 90 хвилин. Переказ оцінюється однією оцінкою, яка є середнім показником набраних балів за зміст та мовне оформлення.
 • 4.Час виконання ДПА у формі тестових завдань – 90 хвилин.
 • Інтегрований курс «Література»
 • Проводиться у формі твору або тестових завдань.
 • Твір пропонується виконувати в жанрі літературно-критичної статті або рецензії.
 • Час виконання - 90 хвилин.
 • Для ДПА у формі тестових завдань складається 10 варіантів, до кожного з яких входять: із вибором однієї або двох правильних відповідей; на встановлення послідовності; на встановлення відповідності; завдання з розгорнутою відповіддю.
 • Учителі мають обов‘язково сформулювати критерії оцінювання, чітко зазначивши кількість балів для кожного із запропонованих завдань з урахуванням загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з мови та літератури.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів
 • за вибором ЗНЗ
 • Іноземні мови
 • Проводиться у письмовій формі й складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем.
 • При складанні завдань необхідно дотримуватися основних вимог щодо відповідності завдань рівням, зазначеним у державних стандартах і навчальних програмах для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень А2+; для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов: рівень В1.
 • Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі, які виявили бажання проходити ДПА.
 • Час виконання – 1 астрономічна година.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів
 • за вибором ЗНЗ
 • Історія України. Всесвітня історія
 • 1. Учитель готує кілька варіантів (наприклад, 10). Кожен варіант містить 22 тестових завдання: 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба вибрати одну правильну; 17, 18 – на встановлення відповідності; 19, 20 - розташування історичних подій у хронологічній послідовності; 21, 22 - серед семи запропонованих варіантів треба вибрати три правильні.
 • 2. Час виконання – 90 хвилин.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів
 • за вибором ЗНЗ
 • Правознавство. Практичний курс
 • 1. Готується не менше 2 варіантів тестових завдань.
 • 2. Кількість завдань у кожному варіанті може бути від 4 до 6:
 • - завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей;
 • - завдання на встановлення відповідності;
 • -завдання на виявлення помилок у запропонованих текстах;
 • завдання відкритого типу (аналіз фрагмента юридичного документа, аналіз (розв’язання) правової ситуації тощо)
 • 3. Час виконання – 90 хвилин.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів
 • за вибором ЗНЗ
 • Географія
 • 1. Учитель на власний розсуд готує кілька варіантів.
 • 2. Кожний варіант налічує: 15 тестових завдань різних типів і рівнів складності; одне завдання, що передбачає роботу з малюнками, схемами, таблицями тощо; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь; дві географічні задачі; завдання на контурній карті.
 • 3.Для класів із поглибленим вивченням географії додається ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге – творчого характеру.
 • 3. Час виконання ДПА учнями загальноосвітніх навчальних закладів – 90 хвилин; класів із поглибленим вивченням – 120 хвилин.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів
 • за вибором ЗНЗ
 • Біологія. Фізика. Хімія
 • 1. Для укладання атестаційних робіт із цих предметів учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з біології, фізики, хімії, або інші збірники завдань із цих предметів, що мають відповідний гриф, з урахуванням вимог, зазначених у листі МОНУ від 13.03.2017 № 1/9-149 .
 • 2. Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, кількість і типи завдань, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель.
 • Особливості проведення ДПА учнів 9-х класів із предметів
 • за вибором ЗНЗ
 • Інформатика
 • Готують декілька варіантів (якщо кількість учнів у класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня).
 • 2. Завдання передбачають безпосереднє їх виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.
 • 3. Час виконання – 120 хвилин.

Державні атестаційні комісії

 • Створити для проведення ДПА атестаційні комісії
 • Згідно з пунктами 1-4 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602
 • До 28.04.2017 – 4-ті класи
 • До 18.05.2017 – 9-ті класи
 • Протоколи та матеріали ДПА зберігаються в ЗНЗ
 • протягом трьох років
 • ДПА випускників
 • ЗНЗ ІІІ ступеня
 • ДПА випускників ЗНЗ ІІІ ступеня
 • У разі проведення атестації випускників 11 класів за місцем навчання (в окремих випадках, зазначених у листі МОНУ від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році») атестаційні завдання укладаються вчителями навчального закладу відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами МОН України: № 192 від 20. 02. 2015 р. і № 94 від 08.02. 2016 р.
 • Для визначення оцінок за ДПА випускникам
 • ЗНЗ ІІІ ступеня
 • - зараховуватимуться результати виконання всіх завдань сертифікаційної роботи ЗНО або частини з них (залежно від навчального предмета).
 • Інформацію про перелік завдань, результати виконання яких зараховуватимуться як оцінка за ДПА, можна отримати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
 • ДПА випускників ЗНЗ ІІІ ступеня
 • - проводиться у формі ЗНО з 23 травня по 16 червня 2017 року згідно з графіком, затвердженим наказом МОНУ від 31.08.2016 № 1055, із трьох предметів:
 • 1) українська мова;
 • 2) математика або історія України (випускники можуть обирати один із цих двох предметів незалежно від профілю навчання);
 • 3) предмет за вибором учня з одного з предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова, математика, історія України (період ХХ – початок ХХІ століття). Учні, які другим предметом для проходження ДПА обрали математику, можуть обрати для проходження ДПА з третього предмета історію України і навпаки.

Предмети ДПА у формі ЗНО

 • N з/п
 • Назва навчального предмету
 • Форма проведення ДПА
 • Примітка
 • 1.
 • Українська мова
 •  
 • 2.
 • Математика
 • У формі зовнішнього незалежного оцінювання
 • Випускники мають право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю навчального закладу
 • Історія України (період XX - початок XXI століття)
 • 3.
 • Іноземна мова
 • У формі зовнішнього незалежного оцінювання
 • Випускники проходять ДПА з одного з зазначених предметів за власним вибором
 • Історія України (період XX - початок XXI століття)
 • Математика
 • Біологія
 • Географія
 • Фізика
 • Хімія
 • 4.*
 • Мова національної меншини
 • У навчальному закладі або у формі зовнішнього незалежного оцінювання***
 • ДПА з цього предмета не обов'язкова, випускники проходять її за бажанням

на пунктах тестування ЗНО: - 23.05.2017 з української мови; - 31.05.2017 з математики або 02.06.2017 з історії України; та третій предмет за вибором випускника у формі ЗНО

 • Терміни проведення
 • ДПА у формі ЗНО 11 (12) класи

ДПА у формі ЗНО 11 (12) класи

 • Дата проведення
 • предмет
 • 23.05.2017
 • Українська мова і література
 • 25.05.2017
 • Іспанська мова
 • 25.05.2017
 • Німецька мова
 • 25.05.2017
 • Французька мова
 • 29.05.2017
 • Англійська мова
 • 31.05.207
 • Математика
 • 02.06.2017
 • Історія України
 • 06.06.2017
 • Російська мова
 • 08.06.2017
 • Біологія
 • 12.06.2017
 • Географія
 • 14.06.2017
 • Фізика
 • 16.06.2017
 • Хімія

Результати ДПА учнів 11-х класів

Дострокова ДПА

 • За рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на військову службу, виїзд на постійне проживання за кордон, тощо та видати відповідні накази.
 • Квітень-червень 2017
 • Відповідно до розділу ІІ п. 13 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальноосвітньої середньої освіти»

Звільнення учнів від ДПА за станом здоров′я

 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров‘я України від 01.02.2013 № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 № 288/22820
 • Перелік захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я (додаток до наказу)
 • Відповідно до розділу V п. 1.2. «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальноосвітньої середньої освіти»

Звільнення від ДПА

 • до ЗНЗ подаються документи:
 • заява батьків;
 • висновок (лікарсько-консультаційної комісії) ЛКК закладу охорони здоров'я
 • Підставою для звільнення від ДПА є рішення педагогічної ради ЗНЗ та наказ керівника цього закладу
 • До 06.05.2017

Дякую за увагу!


Каталог: uploads -> editor -> 3515 -> 181587 -> sitepage 26 -> files
files -> Про організацію профілактичної роботи у навчальних закладах в період конфлікту в Україні
files -> Про результати експертизи стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів зі світової літератури у навчальних закладах Золочівського району
files -> Про результати атестаційної експертизи лютівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів – дошкільного навчального закладу
files -> Наказ Головного управління освіти І науки хода від 13. 01. 2009 №3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області»
sitepage 26 -> Про хід виконання розділу 9 Програми розвитку гуманітарної сфери «Розвиток і використання російської мови»
files -> Про результати анкетування з питань підготовки учнів до зно 2016
181587 -> Концептуальные положения


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка