Напрям: 0907 Радіотехніка Спеціальність: 090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси " Освітньо-кваліфікаційний рівеньСкачати 31.37 Kb.
Дата конвертації29.04.2017
Розмір31.37 Kb.
#17892
Напрям: 0907 Радіотехніка

Спеціальність: 8.090702 "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси "

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

1. Ідентифікація:

2.19 Пристрої приймання та обробки сигналів


2. Опис. Змістові модулі.

Модуль 1

Системотехніка пристроїв приймання та обробки сигналів (ППОС).

Призначення та узагальнена структурна схема ППОС

Поняття про: сигнально-завадову ситуацію на вході ППОС, оператори обробки сигналів, мови опису процесів перетворення сигналів ППОС.

Класифікація та показники якості.

Синтез і технічна реалізація операторів попередньої лінійної обробки сигналів (приселекторів, перетворювачів частоти підсилювачів проміжної частоти), операторів демодуляції (детекторів сигналів з АМ, ЧМ, ФМ і більш складними типами модуляції).

Модуль 2

Оператори післядетекторної аналого-цифрової обробки сигналів: декодери, виявлювачи..

Функціональні вузли автоматичних регуляторів параметрів ППОС на прикладі систем нормування рівня та середньої частоти спектру сигналу.

Особливості радіоприймачів побутових (радіомовних, телевізійних, мобільного зв’язку), професійних (магістрального зв’язку, радіолокаційних, супутникового зв’язку та навігаційних)

Модуль 3

Курсова робота, яка містить розрахунок одного з десяти варіантів професійного ППОС різного призначення (радіозв’язкового, радіонавігаційного, або радіолокаційного).

Курсова робота 6 семестр

Диф. залік 6 семестр

3. Рівень

1. Попередні умови: знання дисциплін – вища математика, фізика, основи теорії кіл, аналогові електронні пристрої, цифрові пристрої та мікропроцесори, сигнали та процеси в радіотехніці, пристрої генерування та формування сигналів.

2. Цілі та завдання: Метою викладання дисципліни “Пристрої приймання та обробки сигналів" є формування базових представлень про принципи функціонування, розробки та експлуатації ППОС побутових та професійних радіоелектронних систем. Надання знань методик проектування та оволодіння засобами технічної реалізації пристроїв приймання РЄС різного призначення.

4. Бібліографія

Основна література

1. Радиоприемные устройства. Під редакцією А.П. Жуковского , - Высш. школа, 1989,- 342с.

2. Н.Ф. Воллернер. Радиоприемные устройства. – К.: Вища школа, 1993 – 391 с.

3. Э.А. Корнильев Э.А., И.Г. Прокопенко, С.А. Гарасенко. Прием и обработка сигналов, Конспект лекций – КМУГА, 1997, - 68 с.5. Викладацький склад:

проф. Прокопенко І.Г. д.т.н, доц. Журавльов Юрій Маркович, канд. техн. наук, доцент6. Тривалість:

Годин - 108, кредитів ЕСТS – 3, семестр - 6, тривалість семестру – 18 тижнів, аудиторні заняття на тиждень – 3 год.7. Форми та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота студента.8. Оцінювання:

поточний контроль:

лекційні заняття: поточна контрольна робота, написання реферату, доповіді на студентських конференціях;

лабораторні заняття – експрес-контроль по тестовим завданням, контроль по результатам захисту лабораторних робіт;

захист курсової роботи

семестровий контроль – диф. залік.9. Мова: українська, російська.
Каталог: rus
rus -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
rus -> Профсоюзный проект Минск, 2004 г
rus -> Програма для студентів спеціальності 030300 Історія Затверджено
rus -> Методи дослідження ринку
rus -> Реферати з курсу фармакогнозії для провізорів-інтернів
rus -> Система додаткових балів
rus -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
rus -> Серія “Історики та
rus -> У січні 1905 року вибух страйк робітників на Путиловському заводі в Петербурзі. Вони вимагали 8-годинного робочого дня, встановлення мінімуму платні, поліпшення умов праці, визнання представництва робітників

Скачати 31.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка