Народна українська академія українська мова


Тема 1.6 Уживання форм числівниківСторінка8/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.28 Mb.
#531
ТипПротокол
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Тема 1.6 Уживання форм числівниківПитання, що виносяться на розгляд

1. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

2. Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й порядкові.

3. Групи числівників за будовою: прості й складені.

4. Типи відмінювання числівників.

5. Сполучення числівника з іменниками.

6. Особливості використання числівників у ділових паперах.

7. Конструкції на позначення часу.Література

1. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2009. – С. 218–222.

2. Культура фахового мовлення: Навч. пос. / За ред. Н.Д. Бабич. –


К., 2005. – С. 228–231.

3. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос.


/ З. О.Мацюк, Н. І. Станкевич. – К., 2010. – С. 187–196

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / С.В. Шевчук. – К., 2008. – С. 198–202.


Матеріали для самостійного вивчення

Типовими порушеннями нормативності вживання числівникових форм є: 1) неправильне відмінювання числівників: треба пятдесяти студентів
(а не пятидесяти студентів), чотирма студентами (а не чотирьома студентами), двохсот... дев'ятисот гривень (а не двохста...девятиста гривень), двомстам... девятистам гривням (а не двомста... девятиста гривням).

Примітка.

Взірці відмінювання числівників:

I тип. Числівник один (змінюється за родами, числами та відмінками).

II тип. Числівники – два, три, чотири, кілька, декілька, багато; усі збірні числівники: обидва (обидві), двоє, троє, четверо і т. д.

Числівники обидва, обидві при відмінюванні втрачають частини -два,
-дві.

Збірні числівники при відмінюванні втрачають суфікс -ер(о).

Числівник багато в орудному відмінку має паралельні закінчення
-ма, -ома (багатьма, багатьома).

Числівник чотири в орудному відмінку має закінчення -ма (чотирма).
Н. обидва три пятеро

Р. обох трьох п’ятьох

Д. обом трьом п’ятьом3. обидва (обох) три (трьох) пятеро (пятьох)

О. обома трьома пятьома

М. (на) обох (на) трьох (на) пятьох

III тип. Числівники від пяти до вісімдесяти (крім сорока), кільканадцять, кількадесят.

В основах числівників шість, сім, вісім чергуються голосні.

У складних числівниках цього типу (пятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят) відмінюється лише друга частина.

Ці числівники можуть відмінюватися також як і збірні числівники
II типу (мають паралельні закінчення).

Н. сім пятдесят

Р. семи (сімох) пятдесяти (пятдесятьох)

Д. семи (сімом) пятдесяти (пятдесятьом)

3. сім (сімох) п’ятдесят (п’ятдесятьох)

О. сьома (сімома) п’ятдесятьма (п’ятдесятьома)

М. (на) семи (сімох) (на) пятдесяти (пятдесятьох)IV тип. Числівники сорок, девяносто, сто. Ці числівники в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення .

Н. сорок девяносто сто

Р. сорока девяноста ста

Д. сорока девяноста ста

3. сорок девяносто стоО. сорока девяноста ста

М. сорока девяноста ста

V тип. Числівники від двохсот до дев’ятисот, а також кількасот.У цих числівників відмінюються обидві частини.

Перша частина числівників пятсот – девятсот в орудному відмінку має паралельні закінчення -ма, -ома.

Н. двісті п’ятсот

Р. двохсот п’ятисот

Д. двомстам п’ятистам

3. двісті п’ятсот

О. двомастами п’ятьмастами, п’ятьомастами

М. (на) двохстах (на) п’ятистах

VI тип. Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд і похідні (відмінюються як іменники).

Н. тисяча мільйон

Р. тисячі мільйона

Д. тисячі мільйону (-ові)

3. тисячу мільйонО. тисячею мільйоном

М. (на) тисячі (на) мільйоні (-ові)

VII тип. Складені кількісні числівники (скільки) – у них змінюються всі складові частини.

Н. двісті тридцять п’ятьР. двохсот тридцяти п’яти (тридцятьох п’ятьох)

Д. двомстам тридцяти п’яти (тридцятьом п’ятьом)

3. двісті тридцять п’ять

О. двомастами тридцятьма п’ятьма (тридцятьома п’ятьома)

М. (на) двохстах тридцяти пяти (тридцятьох пятьох)

VIII тип. Порядкові числівники (котрий?) – у складених порядкових числівниках відмінюється останнє слово, а в складних – друга частина числівника.

Н. тисяча третій вісімдесятийР. тисяча третього вісімдесятого

Д. тисяча третьому вісімдесятому

3. тисяча третій (третього) вісімдесятий (вісімдесятого)

О. тисяча третім вісімдесятим

М. на тисяча третьому (третім) на вісімдесятому

IX тип. Дробові числівники у цих числівниках перша частина змінюється як кількісний числівник, а друга – як порядковий.

Н. три сьомі (-их)

Р. трьох сьомих '

Д. трьом сьомим

3.три сьомі (-их)О. трьома сьомими

М. (на) трьох сьомих

Числівники пів, півтора, півтори, півтораста не відмінюються;

2) неправильне поєднання числівників з іменниками: півтора місяця
(а не півтори місяця), півтори порції (а не півтора порції), дві гривні
(а не два гривня), чотири львівянина (а не львівянини чи львівяни).

Примітка.

а) числівник один (одна, одно, одне) узгоджується з іменниками в роді, числі й відмінку: один день, двадцять один місяць, одна хвилина, одне вікно, одні двері; одного дня, однієї хвилини, одних дверей;

б) після числівників два (дві), обидва (обидві), три, чотири, а також складених числівників, останнім компонентом яких є два (дві), три, чотири, іменник стоїть у називному відмінку множини: два острови, два брати, дві книги, дві години, обидва студенти, обидва учні, обидві подруги, три тижні, три місяці, чотири дні, чотири університети, тридцять два будинки, сімдесят чотири автобуси.

Якщо іменник стоїть перед числівниками два, три, чотири і вказує


на приблизність, то він ставиться у родовому відмінку множини: днів два
(зо два), тижнів три (зо три), місяців чотири;

в) іменники з суфіксом -ин-, який зникає у формах множини, після числівників два, обидва, три, чотири, а також складених числівників, останнім компонентом яких є два, обидва три, чотири, вживають у формі родового відмінка однини: громадянин – громадяни – два громадянина; селянин селяни – обидва селянина; болгарин – болгари, два болгарина, львівянин – львівяни – три львівянина; киянин — кияни — двадцять чотири киянина.
Це стосується також іменників імя, племя: два імені, три племені.

Якщо кількість називається в межах одиниць, то при таких іменниках вживаємо також збірні числівники: двоє громадян, троє селян, четверо львів’ян, двоє імен, троє племен;

г) у поєднанні із множинними іменниками та іменниками IV відміни використовуємо збірні числівники двоє, троє, четверо: двоє окулярів (грабель, штанів, воріт, саней), троє дівчат, троє лошат, четверо телят, двоє вовченят.

Якщо складений числівник, останнім компонентом якого є два, три, чотири, поєднуємо із множинними іменниками чи іменниками IV відміни, то в називному відмінку використовуємо лічильні слова голова, пара, штука, комплект, примірник: Н.в. тридцять чотири голови лошат
(але: Р.в. тридцятьох чотирьох лошат), Н.в. двадцять три пари штанів
(але: О.в. двадцятьма трьома штанами), два комплекти меблів;

ґ) після збірних числівників двоє, троє, четверо..., неозначено-кількісних (кілька, декілька...), а також п’ять і більше (напр.: шість, десять, тридцять, сто, чотириста) іменник стоїть у родовому відмінку множини: двоє друзів, троє вікон (і три вікна), четверо братів, п’ятеро студентів, декілька разів, п’ять тижнів, шість років, сім грамів, вісім кілограмів, десять будинків, тридцять учасників, сто відсотків, чотириста кілометрів;

д) після числівників тисяча, мільйон, мільярд іменник стоїть у родовому відмінку множини: тисяча років, тисячі років, тисячею років; мільйон гривень, мільйона гривень, мільйоном гривень;

е) після дробових числівників іменник стоїть у родовому відмінку однини: півтора місяця, півтора тижня, півтори години; п’ять цілих дві треті відсотка, двох третіх відсотка, двом третім відсотка; одна друга метра.

Числівник півтора використовують з іменниками чоловічого
та середнього роду: півтора дня, півтора вікна; числівник півтори використовують з іменниками жіночого роду: півтори хвилини, півтори доби, півтори сторінки.

У конструкціях два з половиною (із чвертю), три з половиною
(із чвертю), чотири з половиною (із чвертю) тощо іменник стоїть
у називному відмінку множини: два з половиною дні, три з половиною тижні, чотири з половиною місяці, два із чвертю літри.

У конструкціях п’ять з половиною (із чвертю) і більше іменник стоїть


у родовому відмінку множини: сім з половиною метрів тканини, вісім
із чвертю кілограмів;

є) у датах назви місяців уживаються тільки в родовому відмінку однини: перше вересня; вітаємо з першим вересня; третє лютого; вітаємо з Восьмим березня;

ж) зі збірними та речовинними іменниками можуть поєднуватися лише числівники багато, мало, чимало: багато комашні, мало листя, чимало золота, багато цукру, багато піску, мало води;з) порядкові числівники узгоджуються з іменниками у формі роду, числа
й відмінка: перший поверх, на першому поверсі; сьома година, о сьомій годині; двадцять пятий кілометр, на двадцять пятому кілометрі;

3) неправильне поєднання прислівників завтовшки, завглибшки, завширшки, завдовжки, заввишки та прийменника близько з числівниками: стіни будинку завтовшки 40 см (а не завтовшки в 40 см), близько ста шістдесяти примірників (а не близько сто шістдесят примірників);

4) неправильне утворення відчислівникових складних слів: треба триразове харчування (а не трьохразове харчування), двоповерховий будинок (а не двохповерховий будинок).

Але у складних порядкових числівниках: двохтисячний, трьохтисячний, чотирьохмільйонний.Примітка:

а) у складних числівниках у кінці першої частини мякого знака не пишуть: пятнадцять, шістнадцять, шістсот, пятдесят, шістдесят, девятсот;

б) порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуть одним словом, і перша частина їх стоїть у родовому відмінку (крім сто, девяносто): двадцятипятитисячний, двохсотсімдесятимільярдний, трьохсотвісімдесятичотирьохмільйонний
(але: стотисячний, девяностомільйонний);

в) у порядкових числівників, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: пятдесятий, шістдесятого, сімдесятому, вісімдесятий;

г) на початку складних слів (прикметників, іменників) числівники один, два, три, чотири мають форми одно-, дво-, три-, чотири- перед наступним приголосним: дворічний (а не: двохрічний); трипроцентний (а не: трьохпроцентний); трикутник, чотирикутник; двоярусний, триярусний, чотириярусний (хоч також двохярусний, трьохярусний, чотирьохярусний). Перед наступним голосним уживають форми двох-, трьох-, чотирьох-: двохопорний, трьохактний, чотирьохелементний;

ґ) числівники пять і більше (крім сто, девяносто) на початку складних слів мають форму родового відмінка: пятиденний, пятдесятирічний, сімдесятиріччя, пятисоткілограмовий (але: стоденний,
а не: стоденний);

5) невідповідне офіційно-діловому стилеві вживання числового іменника пара в значенні кілька (декілька). Отже, правильно: Конференція триватиме кілька днів (а не пару днів). Відлучився на кілька хвилин


(а не на пару хвилин). Числовий іменник пара вживаємо лише на позначення парних предметів (пара ножиць) і повязаних між собою осіб чи інших обєктів (подружня пара тощо);

6) недоречне вживання порядкового числівника другий у значенні зай менника інший. Отже, правильно: У доповіді прозвучали інші пропозиції


(а не другі пропозиції). Ми зустрінемось іншим разом (а не другим разом). Слід також наголосити, що числівники один, одна, одне, одні в українській мові не мають значення займенників самий, сама, саме, самі (як у російській мові). Тому правильно: В аудиторії сиділи самі першокурсники (а не одні першокурсники). Не виходьте надвір у самому костюмі (а не в одному костюмі).
Питання для самоконтролю

1. Як по-різному можна групувати числівники?

2. Чому більшості числівників невластиві такі граматичні категорії, як рід і число, тим часом як числівник один має те і те?

3. Чи однакових форм набувають протсі числівники в складі складних числівників та від числівникових слів?

4. Чому треба розрізняти відмінювання власне кількісних і збірних числівників?

5. У чому полягає відмінність у відмінюванні назв десятків і назв сотень?

6. Коли вживання збірних числівників обов’язкове або бажане?
Тренувальні вправи
Вправа 1. Прочитайте текст, дотримуючись книжних норм відмінювання числівників і сполучення числівників з іменниками: Швидкості, які ми спостерігаємо у навколишньому світі, надзвичайно різноманітні. Наведемо деякі найцікавіші цифри. Швидкість розміреного неквапливого кроку людини близько 3,6 км/год. Бігун на короткі дистанції розвиває швидкість 36 км/год, бігун на довгі — 25 км/год, плавець —
7,2 км/год. Досягнення людини виглядають скромно на фоні «рекордів» представників тваринного світу; слон — до 40 км/год, кенгуру — до 50 км/год, заєць-русак—до 60 км/год, страус—до 80 км/год, антилопа гну — до 90 км/год.

Найшвидше по землі рухається гепард. Відомий випадок, коли він покрив відстань близько 650 м за 20 секунд, що відповідає середній швидкості


120 км/год. У здатності прискорюватися гепард перевершує гоночний автомобіль: за 2 секунди нарощує швидкість від 0 до 72 км/год.

У плаванні чудові результати показують кити (до 40 км/год), кальмари (до 55 км/год), дельфіни (до 37 км/год), а також шкіряста черепаха


(до 35 км/год), особливо у порівнянні з її швидкістю на суші (0,8 км/год). Чемпіоном серед риб вважається риба-меч, яка розвиває швидкість до 135 км/год. Серед жителів повітряного океану рекорд швидкості належить золотавому орлу (до 160 км/год).

Тільки найстрімкіші представники фауни можуть конкурувати


у швидкості з неживою природою: хмари (до 72 км/год), лавини (до 108 км/год), вітер (до 252 км/год при урагані).

Вправа 2. Прочитайте числівники

До 148, 573, 1112 додати 10.

До 3 5/8 додати 2 3/10.

Від 5863250 відняти 4370018


Скласти 6 з 6400020.

Від 20 5/13 відняти 3 4/13.

З 1020879 саджанцями


Зі 125 учнями.

З 1270 спортсменами.

Перед 2187 глядачами.


Вправа 3. Провідміняйте числівники: 45656; 67246; 98583; 46958; семеро; 1997-й, обоє, 25/7.

Вправа 4. Перекладіть словосполучення українською мовою: изложить на двухстах страницах, к пятнадцати делегатам, ограничиться сорока рублями, прибавить к пяти тысячам рублям, бибилиотека пополнилась пятьюстами книгами, серия пособий с двумя тысячами четырьмястами семьюдесятью пятью чертежами, груз массой в тисячу пятьсот тонн, в одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году, закончились двадцать вторые сутки, в течение двадцати двух суток, открыты новые ясли в количестве двадцати четырех, два и более случая, сорок пять и пять десятых процента, сорок пять и одна вторая килограмма, сорок три с половиной килограмма, два стола, шестисот девяноста листов, двум братьям, четырьмя годами, пятью вагонами, шестидесяти инженеров, семьюдесятью машинами, на восьмидесяти двух предприятиях, двумстам пятидесяти восьми строителям.

Вправа 5. Запишіть у словосполученнях і реченнях цифри словами, вживаючи їх у відповідному відмінку. Добратися до 60 кілометра.
За 7 замками. Жонглювати 11 м’ячами. У 90 питаннях із 100. На 136 харківських автобусах. Працювати із 27 студентами. Користуйтеся 8 джерелами. Близько 46 відсотків. Крокувало 1296 осіб. Торгували на 707 місцях. Без 15 копійок гривня. Подолали 2/3 шляху. Чи може людина говорти 20 – 25 мовами? А 40? Історія зафіксувала: людина може оволодіти 26, 27, 28 мовами (є такі приклади) чи вільно розмовляти 19 і знати ще близько 12 мов,
а зі словником працювати ще з 54 мовами. Надіслали вітання 67 працівникам. Вітаю з 1 вересня.

Вправа 6. Виберіть правильне словосполучення.

Приблизно сто виробів – біля ста виробів, більша половина працівників – більше половини працівників, троє установ – три установи, два фахівця – два фахівці, чотири відсотка – чотири відсотки, п’ятдесятирічний стаж – п’ятидесятирічний стаж.Вправа 7. Відредагуйте речення.

1. Зібрали всього по 23 центнера зернових з гектара. 2. За пару днів почнуться жнива. 3. Приблизно 1/3 студентів нашого курсу поїхала на практику в ЗАТ «Ольвія». 4. Одна друга випускників школи вступила до ВНЗ.


5. Дирекція привітала всіх жінок з Восьмим березням. 6. Передбачається перевиконання плану у два з половиною раза. 7. За півтора роки ми досягли бажаних результатів. 8. Ювіляра привітали з шестидесятиріччям. 9. Студенти один за другим залишили аудиторію. 10. Наше видавництво може налагодити випуск трьохмовних словників. 11. У прес-конференції взяти участь двоє президентів. 12. Ректор виступив перед стами тисячами студентів.

Вправа 8. Запишіть, розкривши дужки.

2 (центнер), 103 (птах), 25 (пісня), 12 (джерело), 100 (тонна), 34 (мішок), півтора (поверх), 62 (делегат), 271 (автобус), 3,2 (бал), 404 (ніж), 4 (студент), 341 (парта) 2,6 (рік), 52 з половиною (сотка), 22 (учень), 1,3 (кілограм), півтораста (кошик), 1/5 (день), чверть (рік).Вправа 9. Випишіть та відредагуйте словосполучення, у яких порушено норму на позначення часу: десять хвилин на третю, чверть одинадцята, двадцять по другій, без п’ятнадцяти сім, за п’ятнадцять шоста,
пів на восьму, рівно одинадцята, без двадцяти десята, п’ять хвилин до восьмої, три години шість хвилин, пів на одинадцяту, п'ятнадцять хвилин п’ятої, шістнадцять п'ятнадцять, початок засідання у 4 годині, зараз одинадцять годин, зателефонуйте після десятої.

Вправа 10. Напишіть порядкові числівники словами: 425 000-й, 6 000-й, 136 000 000-й, 50 000 000-й, 143-й, 2 000-й, 190 000-й, 450-й, 900 000 000-й, 651 000-й, 147-кілометровий, 783-метровий.

Вправа 11. Відредагуйте речення. Одним оком бачу гірше, ніж іншим. До іншого боку річки всього 200 метрів. Один проект розглянули 20.12.2008,
а другий - 12.03.2009. Однією рукою я гортав часопис, а іншою тримав слухавку. Відстань у 700 км автобус подолав за 9 годин. Будинок був висотою
в 70 метрів. У скільки годин відправляється автобус? Скільки зараз годин? Зараз одинадцять годин. Буду відсутній до дванадцяти годин. Зателефонуйте після десяти годин. Бригада будівельників збудувала двохповерховий будинок у чотирьохнедільний термін. Прошу надати мені трьохтижневу відпустку.
У продажу є стільці від двісті дев'яносто семи гривень. Навчання триває більше чотирьох місяців. Під час відрядження ми об'їздили більше п'ятидесяти міст.

Вправа 12. Розкрийте дужки, узгодивши числівник з іменником: півтора (тиждень), 2 з половиною (місяць), 4 (курсант), 23 (танк), 3 (боєць),
42 (автомат), 34 (літак), 28 (солдат), 57 (кілограм), 3 (том), обидва (хлопець),
53 (іноземець), півтора (рік), 3 з половиною (відро), 8 (відро), 1504 (метр),
1387 (примірник), 9/13 (тонна), 0,87 (сантиметр), 24 (будинок), четверо (дівчина), 1673 (гектар), 16 (студент), 6 (весло), 8 (ковдра), 4 (олівець),
3 (циркуль), півтораста (кілометр), вісімнадцятому (листопад), 8 Ѕ (відро), четверо (дівчина), між 1 і 19 (січень).

Вправа 13. Запишіть цифри словами.

Потяг з 47 196 пасажирами; до 673 додати 59; обговорити з 34 567 виборцями; сума чисел дорівнює 96,7; повідомити 809 451 мешканцям.Вправа 14. Провідмінюйте:

98583, 46958, семеро студентів, 5, 2 відсотка.Вправа 15. Запишіть складні прикметники та числівники словами: 600 км, 45 процентів, 25 метрів, 80 років, 120 років, 300 років, 16 годин,
22 поверхи, 400 тонн, 175 кг, 8 років, 4 елементи, 356 метрів, 157 днів,
345 кілометрів, 365 мільйонів, 21 поверх.

Вправа 16. Скажіть, котра година, якщо бачимо: 08.15; 10.15; 7.30; 21.30; 5.45; 12.45; 11.35; 16.25.

Вправа 17. Відредагуйте, якщо потрібно, речення. 1. Біля тисячі вуличних ліхтарів у районі не працюють. 2. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Уповноваженого вносять голова Верховної Ради України або не менше однієї чверті народних депутатів. 3. З 5 замовлень ми отримали лише два.
4. Отримав відрядження на два-три місяці. 5. 16-го березня закінчується термін подання наступних документів: заява про перехід (відмову) на спрощену систему оподаткування, облік та звітність юридичними та фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності з IІ кварталу 2011 року. 6. Українці фінішували 35-ми на першім етапі "Дакару-2012". 7. У 2009 році книжковий фонд складає більше 7 мільйонів екземплярів. 8. Нараховується грошова субсидія на суму в 11 грн (гривень) 70 к. (копійок). 9. Вона знаходилася удома, всього в півтора кілометрів від епіцентра вибуху. 10. Команда Чернівецької області поступилася Хмельницькій десятьма сотими секунди. 11. Президент України привітав жінок зі святом Восьме Березня. 12. Стіни були завтовшки в 11 см. 13. Будинок заввишки 70 метрів. 14. Надіслали пакунки на 5 кг, 8 кг,
10 і 12 кг. 15. Аварія на АЕС "Фукусіма-1" перевищила 5%-ий рівень небезпеки.

Вправа 18. Випишіть нормативні для офіційно-ділового стилю сполуки. Реквізит документа, навчальний заклад, касирка Дудка В.В., погляди збігаються, важкий вопрос, в любий час, піднімати питання, більш відповідальніша, безпрецедентний випадок, професіональна придатність, братова квартира, варт уваги, виборча посада, високий рейтинг, воєнне училище, давайте запишемо, двадцять дві учениці, директорова думка, допоможімо зробити, завдяки досвідові, порядок денний, на знак поваги, науковий степінь, постійний клієнт, прийняти участь, рад знайомству, розділяти думки, сильна нежить, троє співачок, хотять читати.
Контрольні завдання
Вправа 1. Випишіть форми, у яких неправильно поєднано іменники з числівниками, попередньо виправивши їх: вісім з половиною кілограмів, між першим і сімнадцятим лютим, сорок три харків'янина, десять страв, три додатки, півтора аркуша, сім склянок, чотири зошита, шість кілограм, три книжки, два львів'янина, двадцять чотири сини, півтора метра, півтора гривні, сім олівців, три брата, чотири шматка, шістдесят чотири українця, одинадцять балів, три громадянина, дев'ять пунктів, із восьмим березням, два зуби, тринадцять років, чотири зубці, двадцять два болгарина, три професори, двоє малят, тридцять три портрета, чотири цілих п'ять десятих відсотків, чотири рушника, сім цілих п 'ять десятих кілограма, вісім квитків, троє дівчат, чотири літри, вісім днів, півтора куплета, з двадцять четвертим серпня, сімдесят два слухачі, двадцять чотири англійці, сорок три канали, п 'ять з половиною років, півтора порції, дев'ять з половиною тижнів, два киянина, чотири з половиною сторінки, три грузини, п'ятнадцять з половиною відсотків, три іванофранківця, двадцять два поверха.

Вправа 2. Випишіть числівникові форми, що вживаються в офіційно-діловому стилі: сім гектарів, таких виробів повинно бути не більше 3, було заплановано 12 виступів, за п’ятибальною шкалою, троє синів, вироби 1-го
і 2-го сортів, ІІІ квартал, 20-процентний, 1 млн, у 19 столітті, о 10-й годині, одна третина випускників, прийшов о пів на другу, більша частина учнів, перша половина дня, остання половина, читири з половиною раза, на сьогодні уже виконано одну п’яту частку роботи, два і одна третя літрів, сорок двоє студентів, троє суддів, троє чергових, троє окулярів, четверо малят, двоє пальт, троє відповідали, десяток аспірантів, два чоловіки, три і сім десятих кілометри, 5-поверховий будинок, прийшов пів другої, чотири осетини, два киянина.


Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка