Народна українська академія українська мова


Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична рольСторінка9/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.28 Mb.
#531
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Службові частини мови

Тема 1.7 Уживання форм дієслова

Питання, що виносяться на розгляд


1. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

2. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник)


і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то).

3. Часи, способи дієслова.

4. Творення форм умовного та наказового способів дієслів.

5. Словозміна дієслів.

6. Творення і вживання дієприкметника та дієприслівника.

7. Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах.


Література

1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 115 – 124.2. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Л.: ПАІС, 2007. – 224 с.

3. Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 151с.

4. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – С. 298 – 316.5. Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посібник / За ред. канд. філол. наук Г.Л. Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.

6. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – К.: Либідь, 2008. – С. 208 – 237.
Матеріали для самостійного вивчення
Типовими порушеннями нормативності вживання дієслівних форм є:
1) неправильне утворення особових форм дієслова: треба троянди колють
не колять), люди бачать (а не бачуть).

Примітка.

Взірці відмінювання дієслів у дійсному способі

I дієвідміна

Однина Множина

1 особа (я) пишу, читаю (ми) пишемо, читаємо

2 особа (ти) пишеш, читаєш (ви) пишете, читаєте

3 особа (він, вона, воно) пише, читає (вони) пишуть, читають


II дієвідміна

Однина Множина

1 особа (я) лежу, стою (ми) лежимо, стоїмо

2 особа (ти) лежиш, стоїш (ви) лежите, стоїте

3 особа (він, вона, воно) лежить, стоїть (вони) лежать, стоять

Дієслова дати і похідні (продати, додати, видати, віддати, здати тощо), відповісти і похідні (розповісти, доповісти, переповісти тощо), їсти і похідні (з’їсти, поїсти, доїсти тощо) належать до окремого (архаїчного) типу відмінювання:

Однина Множина

1 особа (я) дам, відповім, їм (ми) дамо, відповімо, їмо2 особа (ти) даси, відповіси, їси (ви) дасте, відповісте, їсте

3 особа (він, вона, воно) дасть, відповість, їсть (вони) дадуть, відповідять, їдять

Увага: Форми даш, їш, відповіш, продаш, з'їш, дасиш, їсиш, відповісиш, продасиш, з'їсиш та ін. є ненормативними:

2) неправильне утворення наказового способу дієслова: треба зробімо перерву (а не давайте зробимо перерву), ходімоне ходімте).

Примітка.

Відмінювання дієслів у наказовому способі

Наказовий спосіб виражає спонукання до дії, наказ, побажання, заклик. Дієслова в простій формі наказового способу мають три особи:

-и, -імо, -іть нульове закінчення, -мо, -те

1 особа однини (ти) пиши, бери стань, прочитай1 особа множини (ми) пишімо, берімо станьмо, прочитаймо

2 особа множини (ви) пишіть, беріть станьте, прочитайте

Складена форма наказового способу утворюється додаванням часток хай, нехай: хай прийде, хай зробить, нехай напишуть, нехай прочитають.

Форм наказового способу не можна утворювати за допомогою слів давай, давайте: виконаймо (а не давайте виконаємо);

3) уживання неозначеної форми дієслова на -ть у документах: треба пропонувати, виступати (а не пропонувать, виступать);

4) уживання розмовних (просторічних) дієслівних форм теперішнього часу в офіційно-діловому стилі: треба носить, робить (а не носе, робе);

5) уживання форм давноминулого часу в офіційно-діловому


та науковому стилях: треба я виконав (а не я виконав був), пропозицію узгодили (а не пропозицію узгодили були), повідомлення надійшло
(а не повідомлення надійшло було). Натомість форми давноминулого часу активніше вживаємо в розмовному, художньому та публіцистичному стилях;

6) неправильне утворення складеної форми майбутнього часу: треба буду робити (а не буду робила), буде читати (а не буде читав), будемо відпочивати (а не будемо відпочивали).

Примітка. У науковому та офіційно-діловому стилях віддають перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в майбутньому часі: будемо вирішувати сьогодні, завтра будемо працювати (а не вирішуватимемо сьогодні, завтра працюватимемо);

7) неправильне поєднання дієслова-присудка з числівниками: треба витрачено сто гривень (а не витрачені сто гривень), шість студентів не склали заліка (а не шість студентів не склало заліка);

8) невдале вживання віддієслівних іменників на -ння, які можна замінювати дієприслівниковими зворотами: краще Читаючи цей проект, я зауважив (а не При читанні цього проекту я зауважив);9) порушення норм уживання форм залежного слова: треба свідчити про факти (а не свідчити факти), дякувати слухачамне дякувати слухачів).

Слід запамятати нормативне керування таких дієслів:


Неправильно Правильно

Вжити (що?) заходи Вжити (чого?) заходів Вибачати (кого?) товариша Вибачати (кому?) товаришеві Говорити (на чому?) на англійській Говорити (як?) англійською, по-англійськи (по-англійському)

Дотримати (що?) слово Дотримати (чого?) слова Думати (за що?) за майбутнє Думати (про що?) про майбутнє Дякувати (кого?) нас Дякувати (кому?) нам Завдавати (що?) шкоду Завдавати (чого?) шкоди Завдати (що?) збитки Завдати (чого?) збитків Запобігати (чого?) руйнування Запобігати (чому?) руйнуванню Заслуговувати (чого?) уваги Заслуговувати (на що?) на увагу Ігнорувати (чим?) зауваженням Ігнорувати (що?) зауваження Набувати (що?) досвід Набувати (чого?) досвіду Навчати (чому?) мові Навчати (чого?) мови Наслідувати (чому?) прикладу Наслідувати (що?) приклад Опанувати (чим?) фахом Опанувати (що?) фах Повідомляти (кому?) нам Повідомляти (кого?) нас Постачати (чим?) продукцією Постачати (що?) продукцію Потребувати (що?) допомогу Потребувати (чого?) допомоги Сповнений (чим?) радістю Сповнений (чого?) радості Телефонувати (до кого?) до директора Телефонувати (кому?) директорові Хворіти (чим?) грипом Хворіти (на що?) на грип Шкодувати (що?) ресурси Шкодувати (чого?) ресурсів

10) уживання зворотних дієслів: треба Я прошу вибачення чи вибачте мені за те, що спізнивсяне я вибачаюся за спізнення); Цю дитину розшукує міліція (а не Ця дитина розшукується міліцією);

11) неправильне вживання форм іменників при перехідних дієсловах: купити молокане купити молоко), не написати листа (а не не написати лист).

Примітка.

а) перехідні дієслова вимагають, щоб залежний від них іменник, що називає предмет, на який спрямована дія, або інше слово, вжите в значенні іменника, мали форму знахідного відмінка без прийменника (написати курсову, скласти іспит, зустріти товариша);

б) іменник, залежний від перехідного дієслова, має форму родового відмінка:

коли перед дієсловом є заперечна частка не (не написав модуля,
не прочитав конспекти);

коли дія переходить не на весь предмет, а лише на його частину

(купити хліба, принести води);

12) уживання пасивних конструкцій: треба Наш клас достроково виконав завдання (а не Завдання було достроково виконане нашим класом).

13) уживання ненормативних форм дієприкметників та дієприслівників, які слід замінювати іменниками, іменниками з прийменниками (описова конструкція), дієсловами: треба довкілля / навколишнє середовище
(а не оточуюче середовище); обізнаний учень /учень, який добре знає (а не знаючий учень);

14) неправильна побудова речення з дієприслівниковим зворотом: Купуючи будь-яку книгу у видавництві Народної української академії, ви отримаєте знижку десять відсотків (а не Купуючи будь-яку книгу


у видавництві Народної української академії, вам надається знижка десять відсотків).

Примітка. Дію, названу присудком, і дію, названу дієприслівником, обовязково повинен виконувати той самий субєкт: треба Затвердивши новий бюджет, парламент збільшив видатки на освіту (а не Затвердивши новий бюджет, видатки на освіту збільшені парламентом).
Питання для самоконтролю

1. Чи всі способові форми дієслова змінюються за особами?

2. Від чого залежить час дієслова?

3. Чим відрізняються дієслова І і ІІ дієвідмін?

4. Чи можна визначити дієвідміну дієслова за 1-ю особою однини?

5. Чи форми наказового способу якось залежать від дієвідміни дієслова?

6. Яка різниця між активними й пасивними дієприкметниками?

7. За скількома моделями утворюються пасивні дієприкметники?

8. Чи при активних дієприкметниках недоконаного виду вживаються залежні слова?

9. Дієприслівник у реченні називають ще «другорядним присудком».


Які підстави є длоя цього?

10. Як утворюються дієприслівники?

11. Які є особливості вживання дієприслівникових зворотів в реченні?
Тренувальні вправи

Вправа 1. Відредагуйте речення, знайдіть порушення у вживаннні дієслівних форм. 1. Давайте почнемо збори колективу. 2. Я хочу вибачитися, я завдав вам стільки клопоту. 3. Робота аналізується за слідуючими вимогами.
4. Замовляючи преспекти у видавництві «Байда», вони вам коштуватимуть на 30 % дешевше. 5. Давайте згадаємо, як відбувалося ваше сходження, кар'єра.
6. Через якийсь час їй телефонують: приходіть, мовляв, усе буде супер.
7. Від Петра Симоненка, Адама Мартинюка та Станіслава Гуренка залежитиме доля українського комунізму. 8. «Бенкоф Нью-Йорк» не буде співробітничати
з країнами колишнього СРСР. 9. Телефонні вандали ніяк не заспокоються.
10. Про цю команду завжди говорилося вдома і навіть серед футболістів СКА. 11. Але повернемось до сьогодення. 12. Якщо ви їхали в машині і вас дуже сильно труснуло – то вийдіть і подивитеся на бампери. 13. Як стало відомо, реконструкція здійснюватиметься в два етапи. 14. Давайте привітаєм нашу гостю.

Вправа 2. Знайдіть помилки в дієслівному керуванні, відредагуйте речення.

У профтехучилищі учні вчаться гончарній справі. Дякую вас за цю послугу. Студенти поважають і пишаються своїм професором. Ми обурюємося на тих, хто нехтує розумні поради. Г. Сковорода протиставляє себе з такими людьми, що заради вигоди ладні запродати свою честь. Конференція засвідчила про великий інтерес науковців до проблеми енергоощадності.Вправа 3. Відредагуйте словосполучення: бувші учасники, запитуючий учень, подорожуючий студент, граючий у шахи, рахуючий прибутки, головуючій зборами, пануюча думка, знеболюючий засіб, перемігший учасник, ріжучий інструмент, спрямовуюча рейка, кажучий промову, початкуючий поет, дестабілізуючі чинники, відстаючий клас, захоплюючий краєвид, ведучий архітектор, лікуючі властивості, несуча поверхня, поважаюча себе людина, завідуючий відділом, копіююча техніка, ворогуючі сторони, постійно діюча комісія, заспокоюючий препарат, бувший директор, працююча людина, оздоровчий ефект, відбілюючий засіб, хворіючий учень, захворівший грипом.

Вправа 4. Утворіть усі можливі дієприкметникові форми від поданих дієслів.

Побіліти, вишивати, виконувати, зростати, атакувати, розпалювати, оглянути, відпочити, відпочивати, зрадіти, помолодіти.Вправа 5. Установіть вид дієслова, утворіть від них дієприслівники: смалити, суперечити, прищепити, подати, крохмалити, зліпити, дискредитувати, вирости, прояснювати, привласнити, сигналити, ілюструвати, ратифікувати, узаконити, іти, попоходити, присвічувати, переплестися, усміхатися.

Вправа 6. Пригадавши граматичні особливості творення дієприкметників у російській та українській мовах, перекладіть подані речення українською мовою.

1. Ребенок, стоящий у окна, приносит неприятности как учителям, так и своим родителям. 2. Принявшиеся за работу студенты вдруг остановились.


3. Вовлеченные в работу студсоюза студенты отличаются от других развитыми лидерскими качествами. 4. Особого внимания заслуживает программа защиты окружающей среды, предложенная харьковскими специалистами.
5. Пронесшийся по стране ураган принес вред экономике. 6. Ввиду вышеизложенного, местными властями была создана комиссия по расследованию причин трагедии.

Вправа 7. Запишіть у дві колонки словосполучення
з дієприкметниками та прикметниками. Свій розподіл обґрунтуйте: пекучий біль, печена картопля, печена картопля, палаюче сонце, сипучий пісок, варене м’ясо, учена рада, учений вірш, спіла вишня, зріла ягода, варена курка, нездоланий народ, квітучий сад, нездійснена мрія, битий шлях, солоний піт, сидяча робота, солені огірки, ріжучий інструмент.

Вправа 8. Відредагуйте подані речення відповідно до наукового або офіційно-ділового стилю та виправте помилки.

1. У січні місяці цього року відбудуться загальні сбори акціонерів.


2. Ви не зв'язали ці два факта по попередженню хвороби між собою. 3. Більш модернізованіший корпус буде запущено в наступному кварталі.
4. Для капітального ремонта нам підійде любий матеріал. 5. У ранці на наш адрес прийшла по пошті ціна бандероль. 6. Ваші власні інтереси захищатиме досвічений адвокат. 7. Легкова з офіційними лицями мала виїзжати у одинадцять ранку. 8. Після успішної кругосвітної подорожі мандрівники на решті повернулися до дому. 9. Залізнодорожна касса була закрита на переучот. 10. Друзі допомогли нам перемогти усі виникші трудності.

Вправа 9. Доберіть синоніми до дієслів іншомовного походження.

Пролонгувати термін виконання робіт — ...

Лімітувати кошти —...

Демонструвати вироби фірми —...

Контролювати роботу бухгалтерії — ..

.Концентрувати увагу —...

Ігнорувати закони —...

Координувати дії —...

Ліквідувати противника —...

Реєструвати учасників конференції — ...

Форсувати події — ...

Вправа 10. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Он не является официальным лицом, опережать в развитии, отметить приезд, бывший в употреблении, брать обязательства, отстаивать свое мнение, отстранить отдел, быть в сильном волнении, быть не вправе, отсутствие средств, передать на усмотрение, плыть по течению, в связи с создавшимся положением, погашать задолженность, подлежать обжалованию, подтверждать согласие, подчеркнуть необходимость, выдано для предоставления в, председательствующий на собрании, выплачивать вознаграждение, действовать в качестве, доверенного лица, придерживаться умеренных взглядов, приобрести квалификацию.Вправа 11. Прочитайте речення. Поясніть причину помилок, повязаних з уживанням дієприслівників. Знайдіть русизми. Відредагуйте речення, якщо потрібно.

1. Зачиняючи кватирку, я почув дзвінок. 2. Гуляючи вулицями міста, нас здивували масштаби реконструкції його старої частини. 3. Розглянувши саме тяжке питання, повернувся до до мілких діл. 4. Уже устроївшись на роботу, учителеві довелося пройти переатестацію. 5. Написавши реферат по цій темі, у студента з'явилося бажання займатися нею й далі. 6. Супроводжуючи гостей, нас приємно вразило їхнє бажання якнайбільше дізнатися про наш край.


7. Не засвоївши добре правила вживання апострофа, треба звернутися до «Українського правопису». 8. Уважно послухавши пояснення вчителя, він не потребував докладання особливих зусиль для вивчення нового матеріалу.
9. Побувавши у фольклорній експедиції, нами було записано чимало народних пісень, прислів'їв, приказок. 10. Подивившись передачу про Лесю Українку,
у мене з'явилося бажання глибше ознайомитися з її творчістю.

Вправа 12. Перекладіть текст українською мовою.

Кое-как вырвавшись из густых ветвей, отдыхает перед новой дорогой стареющий месяц, расположившись на верхушках прибрежных кустов. Набравшись сил, он стал подниматься выше, выше. От натуги сгорбился и так надул живот, что явственно обозначился круг. Звезды засверкали ярче, и на земле стало светлее. Трава, слегка посеребренная морозом, увеличила отражение потоков света. Большая Медведица подставила свой огромный ковш для падающих звезд, и он быстро начал наполняться ими. Вот через какое-то время ковш стал переворачиваться от тяжести. Ручка оказалась внизу, ковшик приподнялся, и звезды посыпались, покатились по небесному простору, сбиваясь, как белые козочки, в табунки. А самое большое стадо скопилось


в огромной долине далекого пространства, где легкая беловатая пыль нависла по краям. Вот почему это место называется Млечным путем. Небо еще больше заблестело. Горизонт расширился. Раскрылась запланетная бездна.

Вправа 13. Випишіть і виправте словосполучення, побудовані неправильно: одержувати лист, не одержати знижки, не передплатити журнал, слухати лекцію, не накреслити план, випити воду, не знайти підтримку, вивчити формулу, не вивчити правил, не надіслати телеграму, відрізати хліба, не написати заяву, не перекласти статті, не скласти іспит.

Вправа 14. Утворіть від поданих дієслів форми 2-ї особи однини та
3-ї особи множини теперішнього часу або майбутнього часу дійсного способу: боротися, сміятися, сипати, нівечити, дихати, бурмотати, бурмотіти, гоїти, клеїти, водити, цокотіти, цокотати, гнати, молоти, хотіти, ревіти, сопіти, гудіти, краяти, кроїти, бігти, пилососити.

Вправа 15. Від поданих слів утворіть усі можливі форми наказового способу: зробити, сказати, говорити, йти, повідомляти, почати, шукати, знайти, переписати, переписувати, зберегти, зберігати.

Вправа 16. Розкрийте дужки й доберіть до поданого речення присудок у потрібній формі.

1. Більшість депутатів (не підтримала/не підтримали) цієї кандидатури.


2. Багато науковців (відмовилося/відмовилися) давати інтерв'ю. 3. 5 вищих навчальних закладів (розпочинає/розпочинають) навчальний процес
з 1 вересня, а решта – 30 вересня. 4. Чимало абітурієнтів (розгубилося/розгубилися) під час написання ЗНО з математики. 5. Частина батьків (не змогла/не змогли) прийти на батьківські збори. 6. ДЕК (оголосив/оголосила) результати іспиту через півгодини. 7. Ректорат ХГУ «НУА» разом з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків
з діаспорою (провели/провів) наукову конференцію. 8. Адміністрація школи та міськво (розглянули/розглянула) три заяви про прийняття на посади вчителів математики, біології та історії.

Вправа 17. Перекладіть речення українською мовою, використовуючи замість дієприкметників безособові форми на -но, -то.

1. Подписка на газеты и журналы продлена еще на месяц.


2. Обязательства были выполнены досрочно. 3. Товар завезен в магазин вечером. 4. Эта продукция изготовлена по заказу известной французской фирмы 5. Одежда пошита из натуральных тканей по эскизам лучших модельеров. 6. Посылка была доставлена вовремя. 7. Все участники проинформированы об условиях конкурса. 8. Документы заполнены верно.
9. Эта пьеса написана в прошлом веке. 10. Все ответственные за проведение мероприятия предупреждены о возможных изменениях программы.
11. Материалы конференции подготовлены к печати.

Вправа 18. Які з поданих речень побудовано неправильно? Знайдіть помилки у вживанні дієприслівникових та дієприкметникових зворотів. Аргументуйте свою відповідь. Запишіть речення правильно.

Склавши зимову сесію, студенти поїхали на відпочинок у Карпати. Склавши літню сесію, на вас чекає чудовий відпочинок на базі «Політехнік-1»


у м. Алушта. Отримавши тимчасову картку «Книжкова скарбничка», видавництво Львівської політехніки надає вам можливість придбати будь-яку книгу зі знижкою на 10%. Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими. Готуючись до модулів чи іспитів, студенти повинні відвідувати наукові бібліотеки. Вивчаючи історію, серце сповнюється болем
за долю нашої Батьківщини. Допомагаючи один одному, у нашій групі немає студентів, не склавших сесію. Щоденно тренуючись, нас не покидала віра
в перемогу. Зацікавлений екскурсант картиною, ділився враженнями
з працівником музею. Прийшовши додому, в мене загубилися ключі. Прибігши до класу, задзвенів дзвінок. Підписавши цю угоду, товари почали надходити регулярно.

Вправа 19. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Із будь-якими трьома складіть речення.

Послать информацию по Интернету, отремонтировать протекающую крышу, составить докладную записку, прибыль составила четыре процента, составьте мне компанию, срочная командировка, необоснованные обвинения, дать верное указание, расчетная ведомость, получить основательные доказательства, краткосрочное соглашение, рассчитаться наличными, действующий устав, составить смету на текущие расходы, вплоть до исключения, перевести деньги на счет, напрасно тратить время, перевести


с хинди, оказывать значительное влияние.

Вправа 20. Поміркуйте, чи правильно перекладено дієслівні словосполучення? Якщо ні, запишіть поруч свої варіанти

Здати екзамени —...

Вислати листа

Підвести підсумки роботи — ...

Заключити договір —...

Прийти до висновку — ...

Прийняти міри —...

Користуватися авторитетом —...

Розділяти думки —...Виражати думки —...

Збільшувати ціни —...

Привести приклад — ...

Розв'язувати завдання —...

Дотримуватися регламенту —...

Прийняти до уваги — ...

Утворити належні умови — ...

Доказувати правоту —...
Контрольні завдання
Вправа 1. Відредагуйте словосполучення: вчити грамоту, запобігати ласці, теплоті; зазнавати поразку, привести до пожежі, катастрофи; чекати на слушну хвилину; чекати тебе, слухати добру пораду, позбавитися від клопотів, дорівнювати до трьох, дякувати його, запобігати лихо, оволодівати знання, спілкуватися на рідній мові; читати на українській мові; розмовляти на кількох мовах, довести про інформацію, опанувати професією, доторкатися приладу, піклуватися за нього, шкодувати гроші, дякувати слухачів, завдавати шкоду, навчатися математиці, хворіти грипом, працювати по сумісництву, звернутися по адресу, вибач мене, взятися за роботу, завдати прикрість, заслуговувати увагу, залучати в роботу, дякую вас, сміятися над ним.

Вправа 2. Виправте стилістичні, граматичні та правописні помилки у тексті.

На протязі чотирьох днів від 11 по 14 вересня у Львові проводився


16 Форум видавців. У даному міроприємстві приймає активну участь більша половина видавців України. Першого дня роботи Форума його відвідали чисельні представники міської та обласної влади. Відвідувачі охоче купляли книжки для дітей та подарочні видання по історії України. Форум відвідувався багатьма політиками, так як на передодні виборів вони хотіли бути ближче
до народа. Неабиякий інтерес викликають призентації нових книжок, які друкуються не тільки на Україні, а й за границею. Любий відвідувач міг придбати книгу за самою різноманітною тематикою. А те, що кожного року
у Львів приїзжають на Форум багато людей, говорить про актуалізацію проведення подібних міроприємств та популяризацію книги в сучасному світі. Тим часом як у галереї продавали книжки, у Палаці мистецтв, згідно програми, проходили зустрічі з самими відомими авторами. Проте, на жаль, не любому книголюбу вдалось потрапити на презентації, так як вхід був тільки
по запрошеннях.

«Відвідавши виставку, в мене склалося враження, що організатори прийняли не всі можливі міри по її успішному проведенню», – сказав Вячеслав, бувший студент-політехнік. Його думка співпадає з міркуваннями завідуюча лабораторією хімії ЛНУ ім. І. Франко «Я рахую, що директором Палацу мистецтв здійснено значний об’єм роботи по організації всеукраїнського міроприємства, але про саме головне, про рекламу, належно не подбали».


Але приїзджаючи до Львова, книголюбів повинна була зустріти цікава реклама. Проте все таки на Форумі побували багаточисельні відвідувачі (біля чотири тисячі чоловік). Зі сказаного витікає, що форум видавців на даний момент потрібний, його слід проводити далі.

До речі, слідуючий з’їзд видавців відбудеться через півтори року.
Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка