Наталія Гадайчук, Світлана Никипорець (Вінниця) Використання Інтернет-ресурсів при вивченні іноземної мовиДата конвертації12.12.2018
Розмір32.5 Kb.
Наталія Гадайчук, Світлана Никипорець (Вінниця)
Використання Інтернет-ресурсів при вивченні іноземної мови
Останнім часом Україна інтенсивно налагоджує зв’язки з країнами Європейської Співдружності, розширює співпрацю українських та зарубіжних фірм, підприємств та організацій, університетами розробляються програми з освітнього обміну студентами, активізується участь українських студентів у міжнародних проектах. Особливої активності набуває процес економічної конкуренції, на ринку праці всюди потрібні фахівці, які знають іноземні мови, а навчання, працевлаштування та й відпочинок за кордоном стають реальними для тих, хто володіє принаймні однією іноземною мовою. Все це підвищує значущість іноземної мови для студентів наших ВНЗ.

Отже, беручи до уваги все зазначене вище, слід зробити наголос на підвищенні професійного рівня викладання мови, оптимізацію навчального процесу та застосування різних новітніх інформаційних технологій. Головною метою навчання іноземних мов є формування та розвиток комунікативної культури студентів, практичне оволодіння розмовною іноземною мовою. Тому основною метою викладача є створення для кожного студента умов оволодіння мовою, надання можливості кожному студенту проявити свою активність, творчість, і взагалі активізувати пізнавальну діяльність студентів. Сучасні педагогічні технології Інтернет-ресурсів роблять можливим сприяти індивідуалізації та здійснити диференційний підхід до навчання, враховуючи особливості кожного студента, його вподобань, захоплень та зацікавленості в тій, чи іншій сфері.

Потенціал використання Інтернету величезний і майже не обмежений. Можливість отримання будь-якої необхідної інформації з будь-якої точки земної кулі – краєзнавчий матеріал, статті з журналів за фахом, факти з життя молоді інших країн тощо, – все це лише мала дещиця чималої кількості доступної там інформації. За допомогою Інтернету є можливість вирішити цілий ряд дидактичних задач: формування навичок читання (пошукового, ознайомлювального, та ін.), навичок та вмінь письма, поповнення словникового запасу. В результаті такого навчання підвищується мотивація до вивчення мови. Студенти можуть підтримувати контакти з однолітками інших країн, брати участь у вікторинах, Інтернет-конференціях, олімпіадах та тестуваннях, що проводяться в мережі Інтернет.

Особливо Інтернет допомагає нашим студентам при вирішенні задач пошуку статей з фаху при підготовці до державного іспиту з іноземної мови. Такий іспит складається в нашому ВНЗ на четвертому курсі і вимагає умінь письмово перекладати неадаптовану фахову літературу (1200 знаків за 45 хвилин). Знайти статті з фаху рідною мовою – не проблема, але як знайти подібні статті іноземними мовами: англійською, німецькою, французькою? Шукати спеціалізовані фахові видання допомагає Інтернет. На факультетах ВНТУ студенти навчаються за багатьма спеціальностями, - загальною кількістю близько 40, отже в кожного з них, чи навчаються вони на майбутніх енергетиків в групах ЕПА, ЕСЕ, ЕС, чи на радіотехніків в групах ТК, РТ, МА, є можливість за допомогою Інтернету читати спеціалізовану сучасну наукову літературу.

Формування комунікативної компетенції є ще однією метою вивчення іноземної мови, загалом чи не найважливішою. Навчання спілкуванню та формування здатності до міжкультурної взаємодії складає комунікативний підхід до навчання. Користуючись матеріалами глобальної мережі Інтернет, студенти спілкуються у реальному мовному середовищі, стикаються з вирішенням реалістичних та значущих задач, навчаються спонтанно реагувати на них, що стимулює вживання та створення оригінальних висловлювань, а не лише шаблонне маніпулювання мовними формулами.

Особлива увага приділяється розумінню, передачі змісту матеріалу, що мотивує до вивчення структури та поповнення словникового запасу мови. Отже, увага студентів концентрується на використанні форм, але не на самих формах, також вивчення граматики відбувається у спосіб, що виключає лише тільки вивчення граматичних правил без практичного їх застосування.

Розвиток освіти у наш час органічно пов’язаний з підвищенням рівня її інформаційного потенціалу. Ця характерна риса визначає як напрямок еволюції самої освіти, так і майбутнє всього людства. Для найбільш успішної орієнтації в світовому інформаційному просторі необхідно оволодіння інформаційною культурою, і пріоритет пошуку інформації все більше надається мережі Інтернет.

Величезна роль Інтернету у навчанні сучасної молоді вже майже не має сумніву. Всі ресурси Інтернет-спілкування можна у різній мірі використовувати на заняттях. Віртуальне середовище Інтернету дає можливість вийти за межі часових та просторових рамок, даючи можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на різні теми. Але слід пам’ятати, що Інтернет – лише допоміжний технічний засіб, і успіх навчання залежить від грамотного інтегрування цього засобу в навчальний процес.


Література:

1. Владимирова Л.Н. Интернет на уроках иностранного языка. Журнал «Иностранные языки в школе», 2002, № 3, с. 39-41

2. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. «Методика преподавания иностранных языков», Москва, «Высшая школа», 1982 г.

3. Лукаш Е.Ю. Использование Інтернет-ресурсов на уроках английского языка. – www.rusnauka.com/Page_ru.htm4. Мишина Г.С. Из опыта работы с международными e-mail проектами. Журнал «Иностранные языки в школе», 2000, № 4, с. 54-57

5. Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка. Журнал «Иностранные языки в школе», 2001, № 2, с. 14-20, № 3, с. 5-12
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка