Наталія Гончарук, учитель української мови Харківської спеціалізованої школи-інтернату "Ліцей міліції" Харківської обласної ради Моделювання алгоритмів: готуємось до зно з української мовиДата конвертації11.01.2019
Розмір0.82 Mb.


Наталія Гончарук, учитель української мови Харківської спеціалізованої школи-інтернату "Ліцей міліції" Харківської обласної ради
Моделювання алгоритмів: готуємось до ЗНО з української мови

ЗНО утверджується в Україні як система, покликана забезпечити об’єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів та оптимізувати відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів на основі ефективних, демократичних і прозорих процедур [2, с. 148].

Крім того, зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу. Поступова переорієнтація тестових завдань на оцінку предметних компетентностей сприятиме, безумовно, не тільки зростанню довіри до ЗНО з боку представників як загальної середньої, так і вищої освіти, але й підвищенню якості гуманітарної освіти [3, 435].

Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільної філологічної освіти – саме ці завдання є визначальними на сучасному етапі розвитку методики викладання української мови.

Запорукою успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання є завчасна підготовка до нього. Та сьогодні із сумом доводиться констатувати про "формування конкурентних структур в освітньому просторі, що розділили ланки освіти, зокрема школу, ВНЗ та інститут ЗНО, на ворожі табори. Через брак інформації та відокремленість кожної ланки, школи мало не хизуються тим, що їхнє завдання – забезпечити засвоєння шкільних програм, а підготовка до вступу у ВНЗ – це особиста справа абітурієнта".[4, с.9]

Варто зазначити, що сам на сам перед проблемою під назвою "успішне складання ЗНО" потенційні його учасники не залишаються: існує чимало курсів з підготовки, учителів-репетиторів, але на все це потрібні значні кошти. Безліч Інтернет-ресурсів у більшості випадків дублюють один одного, а деякі сайти із онлайн-тестування вимагають сплати відповідних послуг. Але й вони не дають розгорнутого пояснення, як розібрати завдання, на що звернути увагу, які мовні, мовленнєві, граматичні чи інші аспекти врахувати, аби бути упевненим у правильній відповіді. Саме розв'язанню вищезазначеної проблеми й було покликане створення практичних алгоритмів дій під час розбору завдань тестів з української мови, що віднайшли практичне втілення на уроках у 10-х та 11-х класах. Подібні моделі міркування над поставленим завданням створюють умови, за якими учні не лише виявляють відповідні компетенції, а й творчо мислять, створюють причиново-наслідкові ланцюжки-підказки з урахуванням власного досвіду. Завдання учителя-словесника – слідкувати за науковим обґрунтуванням, умотивованістю і послідовністю дій учнів під час самостійного створення подібних алгоритмів.Розглянемо деякі формати тестових завдань на прикладі тесту з української мови минулих років.

Граматичну помилку допущено в рядкуА найвірогідніше тлумачення

Б більш вищий пагорб

В менш доцільний спосіб

Г щонайвигідніші умови

Д якнайкращий підручник

Запорукою успішного виконання є свідомий та мотивований вибір правильної відповіді. У тренувальному форматі з цим завданням доцільно працювати за таким алгоритмом: • розібрати прикметники за будовою

 • визначити засоби творення ступенів порівняння

 • визначити способи творення ступенів порівняння (синтетичний/аналітичний)

 • мотивувати вибір правильної відповіді (Б).

Наступне завдання покликане перевірити знання про дієприслівниковий зворот.

Граматично правильне закінчення речення "Приїхавши до Криму,.."А мене відразу захопив п'янкий аромат олеандрів.

Б перед вами раптово розпросториться лазурове море.

В дітлахи швидко засмагли під лагідним сонцем.

Г згадуються неперевершені поезії Адама Міцкевича.

Д усіх відпочивальників гостинно зустрічає Сімферополь.

Для того щоб речення з ним було побудоване правильно, необхідно дотримуватись двох умов:

- потрібно віднайти підмет, а якщо він відсутній, - встановити його подумки

- підмет повинен виконувати дію, названу дієприслівником ( варіант В).

Наприклад:

Граматично правильне закінчення речення «Читаючи «Зачаровану Десну» О .Довженка…»А збагачується ваше мовлення

Б ви збагачуєте своє мовлення

В звертається увага на багатство мови

Г вас зацікавлять багато епізодів

Д перед нами постає світ дитинства

Лише у варіанті Б підмет корелюється із дієприслівником, а тому є правильною відповіддю.

Завдання на встановлення відповідності охоплює достатньо широкий спектр знань, ще й вимагає від виконавця уважності. Перевіряємо уміння знаходити односкладні речення та визначати їх тип.

Визначити вид наведених простих речень.

Вид речення Речення

1 означено-особове А Як важко перші кроки йти!

2 неозначено-особове Б Мною аж надто піклуються.

3 узагальнено-особове В Від своєї совісті не втечеш.

4 безособове Г Разом ходімо в майбутнє.

Д А ось ліси, покриті димом.

У тренувальному форматі з цим завданням доцільно працювати за таким алгоритмом: • знайти в реченнях граматичні основи

 • визначити, які з речень є односкладними

 • визначити, чим виражений головний член

 • визначити відповідності, що не викликають сумніву

 • з урахуванням усіх граматичних ознак та семантики визначити решту відповідностей (як правило, у цьому може виникнути потреба при розрізненні означено-особових та узагальнено-особових речень).

Проаналізуймо наступне завдання на встановлення відповідності, що перевіряє морфологічні компетентності.

З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Мені (1) наче сниться: (2) хтось хитає мене у колисці, а місяць сміється (3) наді мною (4) тихесенько.

А прислівник

Б частка

В займенник

Г сполучник

Д прийменник

Для виконання завдання слід діяти за таким алгоритмом:

- поставити всі слова в початкову форму, якщо в цьому є потреба

- поставити запитання

- службові частини мови не відповідають на запитання

- якщо є сумнів щодо визначення частини мови, варто підібрати до слова синонімічну пару: до сполучника наче сполучник як, ніби, неначебто тощо; до неозначеного займенника хтось парою може слугувати щось.

Останнє твердження стане у нагоді й під час виконання наступного завдання:

У реченні «Викладач дуже зрадів, … почув самостійні судження студентів» може бути кожен з названих сполучників, окрімА бо

Б адже

В тобто

Г оскільки

Д тому що

Уважно проаналізувавши запропоновані варіанти, доходимо висновку, що перед нами синоніми – сполучники, за допомогою яких утворюється складнопідрядне речення причини, окрім одного – сполучника тобто.

Відмінювання числівників традиційно є однією з найважчих для засвоєння тем з морфології, а відтак роботі над ним доцільно приділити особливу увагу.

Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено в рядкуА Р. в. ста вісімдесяти семи

Б Д. в. сто вісімдесяти семи

В З. в. ста вісімдесят сім

Г О. в. ста вісімдесятьма сіма

Д М. в. (у) сто вісімдесяти семи

Психологічно вмотивованим буде розбір кожного числівника окремо: • числівник сто, як і числівники сорок та дев'яносто, мають закінчення а, крім називного і родового. Із цієї причини на варіанти Б, В і Д можна більше уваги не звертати.

 • при відмінюванні десятків, наприклад, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, - ніколи не змінюйте першу основу, тобто не утворюйте форм на зразок "п'ятидесяти", "шестидесяти", "семидесяти" тощо. Правильно буде: п'ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти.

 • Також зверніть увагу на те, що числівники від 5 до 80 (крім 40) мають паралельні форми відмінювання: правильними будуть форми сімома і сьома, восьми і вісьмох, сімдесяти і сімдесятьох. Із цієї причини відповідь Г також неправильна.

 • У числівниках на позначення сотень, наприклад, п'ятсот, шістсот, сімсот, при відмінюванні змінюються обидві частини: п'ятисот, шестисот, семисот. Особливу увагу зверніть на орудний відмінок (ким? чим?). Правильною буде лише та форма, яка матиме в середині слова склад –ма-: п'ятьмастами, шістьмастами.

 • У місцевому відмінку при відмінюванні сотень закінчення –стах – це скорочена форма слова сотнях.

Наприклад:

Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев’яносто вісім наведено в рядкуА Р. в. семи сотень дев’яноста восьми

Б Д. в. сімсот дев’яноста вісьмом

В Зн. в. семисот дев’яноста вісім

Г Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма

Д М. в. (на) семисот дев’яноста вісьмох

Варіант А вилучаємо через словосполучення сім сотень. У варіанті Б числівник сімсот залишився у називному відмінку, а в наступному – навпаки, крім того, допущено помилку в числівнику дев'яносто. У місцевому відмінку (Д) порушено правопис закінчення числівника сімсот.

У наступному завданні достатньо приділити увагу граматичному узгодженню словосполучення із іменником жіночого роду година, яке відсутнє лише у варіанті А.

Неправильно побудовано словосполученняА п’ятнадцять хвилин десятого

Б зараз одинадцята

В за п’ять хвилин сьома

Г пів на першу

Д буду після дев’ятої

Фонетична вправність перевіряється наступним завданням.

Кількість букв і звуків однакова в кожному слові рядка

А дзвін, ескадрилья, вишня

Б любов, пасьянс, щупальце

В київський, пояснення, шістсот

Г жульєн, різьбяр, неприязнь

Д ячмінь, джерельце, лінощі

Перш ніж розібрати це завдання, варто зазначити про певну некоректність вимоги, оскільки однакову кількість букв і звуків учні починають шукати не в кожному окремому слові, а сподіваються, що вона мусить збігтись в усіх словах, поданих у рядку. Крім того, не варто витрачати час на підрахування, а краще зосередитися на формулі "плюс і мінус", іншими словами, відшукати, чим компенсується наявність двох звуків, що дає одна буква, –м'яким знаком, , що позначаються графічним знаком і не є звуком, чи подовженням або дифтонгом, що дають один звук. Отже, спочатку звернемо увагу на групу голосних звуків:- я, ю, є позначають два звуки на початку слова, після апострофа чи голосного (яблуко, п'ю, Надія), завжди передає два звуки; також завжди два звуки дає буква щ. • слова іншомовного походження зі сполуками –ждн, здн, стн, стл зазнають спрощення лише при вимові

 • - слід розрізняти дифтонги –дж, дз від схожих буквосполучень, утворених при збігові морфем (наджувати, відзвітувати). Отже, шукаємо кількісну невідповідність звуків і букв

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А юридичний/_), щеплення(щ/нн), більярд(ь/я)

Б дзюдоїст(дз/ї), Ольвія(ь/я), шампіньйон(ь/_)

В шлягер, Бессарабія(сс/я), узбережжя(жж/_)

Г щитоносець(щ/ь), Макіївка(ї/_), дюжина

Д б’ють(ю/ь), від’єднання(є/нн), барельєф(ь/є)

Розглянемо наступне завдання:

Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку

А пишемо

Б пишімо

В пиши

Г пишіть

Д хай пише

До дієслів наказового способу не належить варіант А (пишемо), бо це форма дійсного способу, що відповідає на питання "ми що робимо?" У всіх інших варіантах – форми наказового способу, що утворюються за таким принципом:Я--- форма наказового способу відсутня

ТИ ший, сядь, вдар; біжи, стукни, провітри (слова, що не закінчуються на приголосний, мають лише закінчення –И )

ВІН/ВОНА ХАЙ(НЕХАЙ) + відповідна форма теперішнього часу: сяде, вдарить, біжить, стукне, провітрить

МИ шиймо, сядьмо, вдармо( до дієслів наказового способу ІІ особи однини, що закінчуються на приголосний, додається закінчення –МО. Іншими словами, "ТИ" ший + МО); біжімо, стукнімо, провітрімо ( в інших випадках відкидається закінчення –И й додається закінчення –ІМО)

ВИ шийте, сядьте, вдарте; біжіть, стукніть, провітріть

ВОНИ ХАЙ(НЕХАЙ) + відповідна форма теперішнього часу: сядуть, вдарять, біжать, стукнуть, провітрять. Крім того, варто зазначити, що українській мові не властиві складені форми на зразок: давай(давайте) шити, давай(давайте) напишемо.

Таким чином, подібні алгоритми роботи над виконанням завдань тестів розширюють можливості учнів, сприяють закріпленню матеріалу, дають поштовх розвивати аналітичні й творчі здібності. Крім того, такий вид діяльності мобілізує всіх учасників навчального процесу, сприяє впровадженню нестандартних методів і прийомів ведення уроків. Чималою позитивною рисою складання алгоритмів є час, якого завжди не вистачає учням для якісної підготовки до складання ЗНО; робота над алгоритмами є комплексною і враховує безліч складових, що входять у поняття компетентності.


Література

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2004. — Січень. №1—2. — С. 5–60.

 2. Сидоренко О. Визначення прогностичної валідності тестів як шлях до створення національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : Збірник наукових праць. –– Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. –– 2010. –– №889. –– С.148––152.

 3. Сидоренко О. Роль і місце зовнішнього незалежного оцінювання у становленні національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –– Випуск 22 : збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. –– К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.–– С.435–439.

4. Власов В. Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України 2012р. крізь призму фаховості та громадянської відповідальності / Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. - № 1-2. - 2013. – С.8-15.

Анотація


Автор статті здійснює спробу залучити учителів і учнів до створення алгоритмів роботи над розв'язанням завдань у тестах, що використовуються як у процесі вивчення української мови, так і під час підготовки од ЗНО.

Annotation

The author of the article has made an attemption to involve teachers and students to creating algorythms of the work on tests which are used in the process of learning the Ukrainian language and preparing for the Independent Testing.

АннотацияАвтор статьи осуществляет попытку приобщить учителей и учеников к созданию алгоритмов действий во время работы с тестами, которые используются как в процессе изучения украинского языка, так и во время подготовки к внешнему независимому тестированию.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка