Наукова бібліотека гендерні аспекти розвитку суспільстваСторінка2/8
Дата конвертації23.03.2019
Розмір0.85 Mb.
#85445
1   2   3   4   5   6   7   8


Від упорядника
В умовах становлення демократичного суспільства, гуманізації політичного життя на перший план виходить проблема переосмислення ролі гендерної культури, подолання нерівності між чоловіками та жінками, створення атмосфери партнерства, толерантності, взаємоповаги. Паритетне представництво в органах влади чоловіків і жінок, рівноправна участь у прийнятті рішень зміцнює демократію і сприяє її належному функціонуванню.

Враховуючи актуальність означеної проблеми науковою бібліотекою МНУ імені В.О. Сухомлинського підготовлено науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Гендерні аспекти розвитку суспільства». В покажчику представлена література, яка розглядає основні питання гендерної політики, розкриває сутність гендерних відносин, феміністичної ідеології, паритетної демократії, гендерного виховання.

Мета даного видання – інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та наукових досліджень, популяризація літератури з питань гендерної політики, гендерної освіти та виховання.

До покажчика включено: монографії, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань , які представлені в фонді наукової бібліотеки та інтернет-ресурси. Бібліографічний опис матеріалів здійснено за чинним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006.

Дане видання охоплює 368 документів, що були опубліковані впродовж 2008-2017 рр. які вміщені у 8 розділах. У межах розділу документи розміщено за зведеним українсько-російським алфавітом авторів і назв праць.

Для зручності користування до покажчика додається допоміжний апарат: іменний покажчик та предметно-тематичний покажчик.Видання адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, вчителям загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами гендерної рівності, гендерної освіти та виховання.

1. 1. Правові основи гендерної рівностіАндрусяк, І.П. Правові механізми забезпечення гендерної рівності в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Андрусяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2014. – № 807. - С. 197-201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_807_36Брeус, С.М. Міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід у сфері гендерної ідентичності [Електронний ресурс] / С.М. Брeус // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 3. – С. 83-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2014_3_18Ганзицька, Т.С. Конституційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в Україні [Електронний ресурс] / Т.С. Ганзицька // Держава та регіони. Сер. : Право. – 2014. – № 1. – С. 9-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2014_1_4Ганзицька, Т.С. Правоохоронні органи в механізмі забезпечення гендерної рівності в Україні [Електронний ресурс] / Т.С. Ганзицька // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Право. – 2013. – Вип. 5. – С. 185-190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2013_5_35Гонюкова, Л.В. Законодавче забезпечення гендерної політики в Україні [Електронний ресурс] / Л.В. Гонюкова, В.В. Сичева // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2014. – Вип. 1. – С. 20-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2014_1_7Іващук, Л.А. Премія миру в контексті гендерної рівності. Жінки, які отримали Нобелівську премію миру / Л.А. Іващук, В.М. Удовик // Вісник НАН України. – 2012. – № 1. – С. 69-73.Кагановська, Т.Є. Особливостi адмiнiстративно-правового регулювання забезпечення гендерної рiвностi в системi державного управлiння України [Електронний ресурс] / Т.Є. Кагановська // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2016. – № 9. – С. 107-113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2016_9_17
Кудря, І. Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах [Електронний ресурс] / І. Кудря // Віче. – 2016. – № 5-6. – С. 32-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_5-6_14Кушнир, Н.В. Міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності [Електронний ресурс] / Н.В. Кушнир // Право і Безпека. – 2017. – № 1. – С. 93-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2017_1_19Кушнир, Н.В. Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України [Електронний ресурс] / Н.В. Кушнир // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2017. – Вип. 2. – С. 227-236. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2017_2_30Лихач, Ю.Ю. Забезпечення гендерного паритету в державно-управлінській сфері України в контексті реалізації політики європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Лихач // Право та державне управління. – 2015. – № 2. – С. 98-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_2_22Майор, М. Законодавчі засади інституалізації гендерної рівності в Україні [Електронний ресурс] / М. Майор // Політичний менеджмент. - 2009. – № 6. – С. 127-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2009_6_15Мельничук, Н.О. Гендерна рівність в аспекті реалізації принципу договірного регулювання праці [Електронний ресурс] / Н.О. Мельничук // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 466-471. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_indexМеханізм використання міжнародних організацій для контролю за дотриманням прав жінок // Ворчакова І.Є. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є.Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 154-161.Микитась, О. Рівноправність жінок та чоловіків у сфері трудових відносин / О. Микитась // Охорона праці. – 2010. – № 11. – С. 54-56.Нормативно-правовий захист жінок в Україні // Ворчакова І.Є. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є.Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 168-178.
Омельченко, Т.В. Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів щодо захисту прав жінок та забезпечення гендерної рівності [Електронний ресурс] / Т.В. Омельченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право". – 2011. – Вип. 17. – С. 82-89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_17_14Омельченко, Т.В. Труд и гендерные проблемы: сравнительно - правовой анализ [Електронний ресурс] / Т.В. Омельченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2007. – № 10.Орлова, О.О. Гендерна політика та механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні [Електронний ресурс] / О.О. Орлова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3. – С. 71-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_3_12Орлова О.О. Правові аспекти гендеру в Україні [Електронний ресурс] / О.О. Орлова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 38-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_2_6Плахотіна, Н.А. Правове забезпечення реалізації гендерної політики в трудових процесуальных відносинах [Електронний ресурс] / Н.А. Плахотіна // Актуальні проблеми права: теорія і практика. –2007. – № 10. – С. 80-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2007_10_13Савченко, Ю.С. Закріплення гендерної рівності в актах міжнародного та національного права [Електронний ресурс] / Ю.С. Савченко // Юридична наука. – 2012. – № 1. – С. 7-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_1_1Реалізація виборчого права жінками в світовій практиці // Ворчакова І.Є. Гендерна політика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є. Ворчакова. – миколаїв, 2014. – С. 196-200.Фулей, Т.І. Основи ґендерної рівності : навчально-методичний посібник для суддів / Т.І. Фулей. – К. : Тютюкін, 2010. – 240 с.Цікул, І. Особливості правового регулювання гендерних відносин в Україні [Електронний ресурс] / І. Цікул // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2010. – Т. 21-22. – С. 142-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2010_21-22_29
Чепелевська, Л.А. Нормативне регулювання питання гендерної рівності в суспільстві та галузі охорони здоров’я України [Електронний ресурс] / Л.А. Чепелевська, А.А. Крапівіна // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 16-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprkl_2013_1_2_5

2. Гендер у сфері суспільного життяАніщук, Н.В. Співвідношення категорій гендерного насильства, гендерної рівності та соціостатевої дискримінації [Електронний ресурс] / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 45. – С. 68-72. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_45_14Бабухіна, С.А. Парламентські вибори як складова паритетної демократії крізь призму "гендерного питання" [Електронний ресурс] / С.А. Бабухіна // Сучасне суспільство. – 2012. – Вип. 2. – С. 54-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2012_2_10Байдюк, Н. Гендерне насильство та шляхи його попередження в системі гендерних відносин /Н. Байдюк // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 644-646.Бондаровська, В. Гендерне насильство / В. Бондаровська // Соціальний педагог. – 2011. – № 8. – С. 50-57.Бриндіков, Ю. Л. Гендер: суспільно-політичний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Л. Бриндіков // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3. – С. 591-595. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2012_3_89Венгер, О. Особливості становлення гендерної демократії в Україні [Електронний ресурс] / О. Венгер // Політичний менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 145-152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2009_3_16Ворчакова, І.Є. Гендерна політика : навчальний посібник / І.Є. Ворчакова. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 244 с.
Гендерні аспекти державної політики // Ворчакова І.Є. Гендерна політика  : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є.Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 86-102.Гендерна політика в системі соціально-гуманітарних знань // Ворчакова І. Є. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є.Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 19-38Гонюкова, Л.В. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні [Електронний ресурс] / Л.В. Гонюкова, Н.С. Педченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2016. – № 2. – С. 114-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_17Дрожжина, Т.В. Гендер і влада / Т.В. Дрожжина // Завучу. Усе для роботи. – 2013. – № 7-8. – С. 18-21.Єрко, Г. Гендерна політична ідентичність як складова цивілізаційного розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] / Г. Єрко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. – 2011. – Вип. 7. – С. 219-226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_34Єрмолаєва, Т.В. Гендерні стереотипи у сучасному українському суспільстві [Електронний ресурс] / Т.В. Єрмолаєва, К.В. Шваб // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 92–96. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2017_1_15Жінка і політика в українському історичному дискурсі (дркга половина ХІХ-перша третина ХХ ст.) // Пам’ять століть. – 2010. – № 5. – С. 19-37.Загурська-Антонюк, В. Проблеми гендерної рівності у соціологічно–політичному вимірі [Електронний ресурс] / В. Загурська-Антонюк // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 73. – С. 319-320. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_145Изменения гендерной идентичности взрослых в условиях социальных трансформаций [Електронний ресурс] // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія". – 2012. – Т. 18, кн. 2. – С. 262. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKhgu_2012_18_2_42
Іващук, Л.А. Премія миру в контексті гендерної рівності [Електронний ресурс] / Л.А. Іващук, В.М. Удовик // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 1. – С. 69-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_1_11Івченко. Ю.В. Гендерна рівність в Україні (національні особливості) [Електронний ресурс] / Ю.В. Івченко // Філософські та методологічні проблеми права. – 2013. – № 1-2. – С. 52-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2013_1-2_8Іовчева, А.М. Гендерна рівність у політиці: теорія та практика [Електронний ресурс] / А.М. Іовчева // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. – 2009. – Т. 122, Вип. 109. – С. 88-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2009_122_109_18Іовчева, А. Гендерні трансформації в українській політиці: сучасні тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / А. Іовчева // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. – 2010. – Т. 131, Вип. 118. – С. 119-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_131_118_27Кобзева, О. Ключові концепти гендерної теорії та гендерні відносини як соціально-філософська проблема [Електронний ресурс] / О. Кобзева // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. – 2013. – Вип. 12. – С. 331-341. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_12_34Кормич, Л.І. Гендерні відносини: сутність та значення в суспільно-політичному розвитку [Електронний ресурс] / Л.І. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 16-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_49_2Левченко, Л. Дослідження гендерних процесів у соціальній структурі суспільства [Електронний ресурс] / Л. Левченко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. – 2012. – Вип. 10. – С. 413-420. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2012_10_43Лейл, Д. Гендерні питання - європейське бачення / Д. Лейл // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 1-2. – С. 7-12.Літвін, Л.А. Визначення моделей, типів, структури та рівнів досягнення гендерної рівності [Електронний ресурс] / Л. А. Літвін. // Політологічні записки. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_42МалиновськийВ. Механізми досягнення гендерного паритету у сфері публічної влади [Електронний ресурс] / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – Вип. 3. – С. 73-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_3_12Мезенцева, Н. Географія гендеру в Україні / Н. Мезенцева, О. Кривець // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2015. – №  12. – С. 6-17.Некряч, А.І. Гендерний підхід у місцевому самоврядуванні: здобутки, проблеми, перспективи (політологічний зріз) [Електронний ресурс] / А.І. Некряч. // Політологічні записки. – 2012. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_5_13Омельченко, Т.В. Актуальні питання гендерної політики: досвід країн світу у відчизняному контексті [Електронний ресурс] / Т.В. Омельченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2010. – № 17. – С. 337-344. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_33
Петренко, Л.О. Соціальні статуси учасників гендерних відносин у релігіях як фактори виникнення адиктивної поведінки та насилля [Електронний ресурс] / Л.О. Петренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 57. – С. 159-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_57_23Погоріла, Л. Гендерний аспект політичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Погоріла // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2012. – Вип. 2. – С. 191-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2012_2_31Проблеми становлення гендерного паритетного суспільства в Україні // Ворчакова І.Є. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є. Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 179-182.Прокопчук, І.І. Формування гендерно-паритетної демократії в сучасній Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] / І.І. Прокопчук // Грані. – 2014. – № 2. – С. 73-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_2_14Сукаленко, Т.М. "Гендер" як соціолінгвістичне поняття [Електронний ресурс] / Т. М. Сукаленко // Лінгвістичні дослідження. – 2013. – Вип. 36. – С. 248-254. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_36_44Суковата, В. Гендерна ідентичність і конструювання пам'яті кризових моментів історії: жіночі стратегії виживання / В. Суковата // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часоп. – 2009. – № 2. – С. 67-95Терлецька, І. Гендерні аспекти політики: спроба синтезного аналізу [Електронний ресурс] / І. Терлецька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 3. – С. 77-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2010_3_9Харківська, Н.І.  Жінка і чоловік повинні бути рівними, але різними / Н.І. Харківська // Історія та правознавство. – 2009. – № 4. – С. 2-5. Чернявська, Л. Аналіз реалізації гендерної політики на базі матеріалів вітчизняних ЗМІ [Електронний ресурс] / Л. Чернявська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 331-341. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_25_38

Каталог: Documents -> pokajchuku
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського кафедра освітніх технологiй Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Педагогіка та психологія вищої школи
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського бібліотека Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського кафедра англійської філології Англійська мова у вищій школі Бібліографічний покажчик Миколаїв – 2012 ббк
pokajchuku -> Освітні технології
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського бібліотекамну імені В. О. Сухомлинськогофонд доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки І техніки України, директора інституту педагогічної освіти
pokajchuku -> Освітні технології
pokajchuku -> Рр Педагогічні науки бібліографічний покажчик змісту
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського наукова бібліотека логопедія: методичні традиції І новаторство
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Кафедра освітніх технологiй освітні технології
pokajchuku -> Наукова бібліотека


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка