Наукова бібліотека гендерні аспекти розвитку суспільстваСторінка3/8
Дата конвертації23.03.2019
Розмір0.85 Mb.
#85445
1   2   3   4   5   6   7   8Чернявська, Л. Відображення гендерної проблематики в українських ЗМІ [Електронний ресурс] / Л. Чернявська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С. 199-214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_23_17Чернявська, Л. Гендерна культура в інформаційно-комунікативній діяльності бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Чернявська // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. – С. 70-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_30_6Ярошенко, В.М. Гендерні аспекти проблем управління у політичній сфері [Електронний ресурс] / В.М. Ярошенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. – 2010. – Т. 149, Вип. 137. – С. 88-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_20Ярошенко, В.М. Гендерні дослідження політичного лідерства [Електронний ресурс] / В.М. Ярошенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Політологія. – 2016. – Т. 273, Вип. 261. – С. 23-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2016_273_261_6
Яценко, А. Соціально-психологічні особливості гендерних характеристик політичних лідерів [Електронний ресурс] / А. Яценко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. – 2009. – Вип. 1. – С. 232-240. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2009_1_3

2.1. Жіночі рухи та організації жінокБолотська, О.  Особливості й зміст гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності громадських організацій та рухів / О. Болотська // Соціальна педагогіка: теорія та практика : Методичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 66-72. Власова. А.Ю. Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки ХХ ст. [Електронний ресурс] / А.Ю. Власова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2013. – Вип. 37. – С. 227-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_37_49Грабовська, І.М. Український жіночий рух у Канаді – приклад консолідації українства за межами Батьківщини [Електронний ресурс] / І.М. Грабовська, Т.М. Талько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2014. – Т. 22, вип. 24(1). – С. 17-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2014_22_24(1)__5Залєток, Н. Процес формування жіночого руху у Великій Британії як засобу боротьби за рівноправ'я в середині XIX - початку XX ст. [Текст] / Н. Залєток // Юридичний журнал : аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – 2011. – № 11. – С. 89-94.Ісаєва, Т. Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху, як центр інтерактивної ґендерної освіти та виховання [Електронний ресурс] / Т. Ісаєва // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 4. – С. 91-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_4_22Історичні засади формування жіночого руху// Ворчакова І.Є. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є.Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 68-85.Кісь, О.Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень становлення феміністської методології / О.Р. Кісь // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 159-172.Кубракова, О.І. Організаційно-установчі аспекти діяльності міжнародної федерації молодих лібералів та жіночого ліберального руху / О.І. Кубракова, І.Ю. Чарських // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. Спецвипуск. – С. 582-588Магдюк, Л. Iсторичнi аспекти розвитку жiночого та гендерного рухiв в незалежнiй Українi [Електронний ресурс] / Л. Магдюк // Народознавчі зошити. – 2009. – № 5-6. – С. 703-708. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2009_5-6_14Ніколаєнко, О. Жіночий рух у Польщі на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Ніколаєнко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник науковихпраць.. Серія: : Історія, міжнароднівідносини. – 2013. – Вип. 11. – С. 143-149. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2013_11_15Олійник, Н.Ю. Особливості залученості жінок у громадсько-політичні процеси (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) / Н. Ю. Олійник // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 72 (№5). – С. 75-80Павлюх, М. Жіночий рух в Галичині. Українські визначні жінки [Електронний ресурс] / М. Павлюх // Народознавчі зошити. серія історична. – 2014. – № 2. – С. 310-312. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZoi_2014_2_15Романишин, Л. Український жіночий рух у контексті національного відродження наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Л. Романишин // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. –2012. – Вип. 10. – С. 347-353. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_41Роль міжнародних жіночих конференцій у формуванні гендерно орієнтованих міжнародно-правових документів // Ворчакова І.Є. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є.Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 142-153.Святненко, І. Гендерна культура фемінізму в соціологічному дискурсі [Електронний ресурс] / І. Святненко // Нова парадигма. – 2016. – Вип. 130. – С. 104-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2016_130_12
Фемінізм як джерело гендерноої політики // Ворчакова І.Є. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Є.Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 68-85.

2.2. Гендер у сфері сімейних відносинАлєксєєнко, Т.Ф. Гендерний концепт сімейного виховання особистості як наукова і соціально-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Т.Ф. Алєксєєнко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2015. – Вип. 19(1). – С. 24-35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__4Власова, О. Сім’я як проблема гендерної політики України [Електронний ресурс] / О. Власова, Г. Масур // Versus. – 2013. – № 2. – С. 74-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2013_2_15Главацька, О.Л. Статеворольові стереотипи як соціокультурна основа гендерної соціалізації молоді в сучасній сім’ї [Електронний ресурс] / О.Л. Главацька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2014. – № 4. – С. 104-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlupГридковець, Л.М. Гендернорівнісний екстремізм як фактор руйнації родини [Електронний ресурс] / Л.М. Гридковець // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2011. – Вип. 27. – С. 301-311. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_35Гринчук, О. Соціально-психологічні параметри гендерних відмінностей стилів сімейного спілкування [Електронний ресурс] / О. Гринчук // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. –2014. – Вип. 19(1). – С. 213-219. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__30Гуд, М.Я. Роль сім’ї у розв’язанні проблеми гендерноі ідентичності дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / М.Я. Гуд, Т.Й. Січко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39. – С. 363-366. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2013_39_85
Іванова, І.Ф. Гендерні стереотипи розподілу сімейних ролей в українській родині [Електронний ресурс] / І.Ф. Іванова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Соціологія. – 2015. – Т. 258, Вип. 246. – С. 169-174. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2015_258_246_28Крамченкова, В.О. Гендерні особливості рольової поведінки у подружніх стосунках [Електронний ресурс] / В.О. Крамченкова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. – 2012. –Вип. 43(1). – С. 103-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__17Кузнєцова, М.О. Ставлення до домашнього насильства в юнацькому віці: гендерний аспект [Електронний ресурс] / М.О. Кузнєцова // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2010. – № 17. – С. 251-255. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_25Лавриненко, Н. Гендерные отношения в украинской семье [Електронний ресурс] / Н. Лавриненко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2010. – № 3. – С. 138-162. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/crtmm_2010_3_11Лучанінова, Н.В. Материнство як складова гендерного функціонування сучасної жінки [Електронний ресурс] / Н.В. Лучанінова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Психологія. – 2013. –№ 1046, вип. 51. – С. 110-112. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2013_1046_51_25*Моллаева, Э.А. Социально–педагогическая значимость совершенствования внутрисемейных отношений для достижения гендерного равенства [Електронний ресурс] / Э.А. Моллаева // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 82. – С. 355-358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_82_91Ніконова, О. Запобігання насиллю в узалежненій сім’Ї : з досвіду гендерної школи батьківства / О. Ніконова // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2014 р. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 691-693.Петинова, О.Б. Гендерная проблематика лидерства в семье: философско-экономический аспект [Електронний ресурс] / О.Б. Петинова, А. Д. Орел // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2011. – Вип. 1(2). – С. 38-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2011_1(2)__9Петренко, Л.А. Дисфункциональность современной семьи как основная причина возникновения гендерного насилия [Електронний ресурс] / Л.А. Петренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 59-60. – С. 128-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2013_59-60_18Сичова, В. В. Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Сичова. // Державне будівництво. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_31Скотна, Н. Сім’я як первинний осередок гендерної соціалізації [Електронний ресурс] / Н. Скотна, Л. Вовк // Молодь і ринок. – 2015. – № 1. – С. 7-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_1_4Хрустальова, М.С. Гендерні аспекти ризиків цивільного шлюбу [Електронний ресурс] / М.С. Хрустальова // Грані. – 2014. – № 9. – С. 129-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_9_25Чубук, Р.В. Особливості гендерних відносин в українській сім’ї [Електронний ресурс] / Р.В. Чубук // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2013. – Вип. 2. – С. 466-471. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyptp_2013_2_102Шенгілевич, С. Про гендерну рівність, або Створення моделі європейської сім'ї / С. Шенгілевич, С. Стефанцева // Завуч. – 2012. – № 21. – С. 38-41.Юда, Л.А. Гендерна соціалізація дівчини в родинному і громадському побуті українців [Електронний ресурс] / Л.А. Юда // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 142. – С. 231-235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_52Юрченко, З.В. Феноменологія насильства у сім’ї: соціокультурний і гендерний дискурс [Електронний ресурс] / З.В. Юрченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2011. – Вип. 27. – С. 129-138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_17Яценко, Л. Гендерні відносини в шлюбі та сім’ї: ретроспективний аналіз європейської реальності [Електронний ресурс] / Л. Яценко // Рідна школа. – 2010. – № 12. – С. 70-73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_12_19


3. Гендер в економіціБулатова, А. Особливості гендерних чинників у сучасній рекламі / А. Булатова, О. Река // Маркетинг в Україні. – 2017. – № 2. – С. 34-52.Вілкова, О.Ю. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України: гендерний аспект [Електронний ресурс] / О. Ю. Вілкова // Ринок праці та зайнятість населення. – 2013. – № 1. – С. 30-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2013_1_9Ворона, М.В. Гендерна складова ринку праці: сегрегаційний аспект [Електронний ресурс] / М.В. Ворона // Ринок праці та зайнятість населення. – 2012. – № 1. – С. 12-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2012_1_6Говорун Т. Гендерні ризики економічного насильства / Т. Говорун // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції . 29-30 квітня 2014 року. – Тернопіль: Стереоарт, 2014. – С. 12-14.Гендерний аналіз виробничого процесу в Україні // Ворчакова І.С. Гендерна політика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. С. Ворчакова. – Миколаїв, 2014. – С. 189-195.Дисюк, Т.М. Гендерний аспект соціально-економічної політики України [Електронний ресурс] / Т. М. Дисюк // Актуальні проблеми політики. - 2013. – Вип. 50. – С. 276-282. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_33Коленда, Н.В. Проблеми забезпечення гендерної рівності на ринку праці україни [Електронний ресурс] / Н.В. Коленда, О.В. Саць // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. – 2011. – Вип. 8. – С. 110-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2011_8_15Кулиш, О.С. Экономическое неравенство: гендерный подход [Електронний ресурс] / О.С. Кулиш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(2). – С. 80-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_4(2)__18Куцмус, Н.М. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці [Електронний ресурс] / Н.М. Куцмус // Академічний огляд. - 2014. – № 1. – С. 11-16. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2014_1_3
Лазор, Л.И. Сущность, значение и перспективы реализации принципа гендерного равенства в сфере труда на современном этапе развития украинского государства [Електронний ресурс] / Л.И. Лазор // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2007. – № 10. – С. 3-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2007_10_1Прімєрова, О.К. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності [Електронний ресурс] / О.К. Прімєрова, А.В. Васильчик // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 154-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_39ПроценкоА.А. Гендерная составляющая субъекта предпринимательской деятельности [Електронний ресурс] / А.А. Проценко // Гуманітарний часопис. – 2013. – № 1. – С. 68-73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2013_1_11Семикіна, М.В. Гендерні аспекти зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / М.В. Семикіна, М.В. Бугайова, Н.В. Гончарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2016. – Вип. 30. – С. 114-126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2016_30_14Томінц, П. Гендерні відмінності в підприємницькій освіті і підприємницькій діяльності в частині придунайського регіону [Електронний ресурс] / П. Томінц, М. Реберник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 496-505. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_12_60Шестаковський, О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи [Електронний ресурс] / О.Шестаковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – 2013. – Вип. 1. – С. 49-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_soc_2013_1_9

Каталог: Documents -> pokajchuku
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського кафедра освітніх технологiй Бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Педагогіка та психологія вищої школи
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського наукова бібліотека українська та зарубіжна література постмодерної епохи
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського бібліотека Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського кафедра англійської філології Англійська мова у вищій школі Бібліографічний покажчик Миколаїв – 2012 ббк
pokajchuku -> Освітні технології
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського бібліотекамну імені В. О. Сухомлинськогофонд доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки І техніки України, директора інституту педагогічної освіти
pokajchuku -> Освітні технології
pokajchuku -> Рр Педагогічні науки бібліографічний покажчик змісту
pokajchuku -> Миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського наукова бібліотека логопедія: методичні традиції І новаторство
pokajchuku -> Імені В. О. Сухомлинського бiблiотека Миколаївського державного унiверситету імені В. О. Сухомлинського Кафедра освітніх технологiй освітні технології
pokajchuku -> Наукова бібліотека


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка