Наукова думкаСторінка47/48
Дата конвертації23.03.2017
Розмір8.98 Mb.
#13229
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Друкую оце IX том моїх утворів. – IX том “Повістей і оповідань” вийшов з позначенням на титулі: “1914”. X і XI томи не вийшли.

Заклинський Богдан (1886–1941) – галицький фольклорист, громадсько-культурний діяч, видавець популярної та наукової літератури.

Написав “Генезу” моїх декотрих утворів. – Рукопис “Генези” не розшуканий.

157


Подається вперше за автографом (ЦНБ, відділ рукописів, ф. III, Nq 60475).

Саливои Григорій Дмитрович – український культурно-освітній діяч.

...Я записав в духівниці Чернігівському музеєві Тарновського. – І. С. Нечуй-Левицький у своєму заповіті право видання творів передав Чернігівському музею української старовини.

Череповський Овсій Прокопович – київський книгопродавець.

“Почтовая карточка. Здесь, Скобелевская ул., д. № 11, кв. 1, студенту Гр. Дм. Саливону”.

158


Листування I. Нечуя-Левицького з управляючим українською книгарнею “Слово”, що відкрилася в Катеринославі наприкінці 1913 p., збереглося не повністю. У Ю. Меженка зберігаються лише два листи

І. Нечуя-Левицького до Д. Лисиченка.

567

159


Подається вперше за копією, зробленою Ю. О. Меженком у 1927 р. Автограф не зберігся.

Жебуньов Леонід Миколайович (1851–1919) – український культурно-освітній діяч, активно займався книговидавничою справою.

“Українство на літературних позвах з М о ск о в щ и н о ю” – стаття І. С. Нечуя-Левицького, видана у Львові

1891 p.-окремою книгою.

100

Подається вперше за автографом (ІЛ, відділ рукописів, ф. 11, № 13)....Ви пишете... – 27 (ст. ст.) квітня 1915 р. М. Лободовський писав до І. Нечуя-Левицького: “У Львові 11 польських газет, а русинських ані одної. От би й треба у Києві видавати, а туди одсилати газети” (ЦНБ, відділ рукописів, ф. І, № 27961).

...п о з а к ри в а в усі українські журнали. – На початку 1915 р. у Києві запроваджено ряд цензурних обмежень. 5 січня оголошено про циркуляр військової адміністрації, яким заборонялися всі друковані видання, які не проходили військової цензури.

“Згода”– 16 березня 1915 р. “Киевская мысль” писала: “Киевский губернатор дозволив С. М. Підгорському видавати в Києві ни малоросійському наріччі журнал “Згода” (“Согласие”). Вийшов єдиний номер”.

*Т е п л а роса” – український двотижневий журнал, присвячений питанням сільського господарства та кооперації, що виходив у Москві в березні 1915 р. Припинений після № 2.

“Украинская жизнь” – місячник, виходив у Москві о 1911–1916 pp. Політична програма – невиразна, суперечлива, нпліші ліберальні й буржуазно-націоналістичні тенденції. Друкувала статті і літераторів-марксистів (М. Горький, А. Луначарський та Іи.).

161


Збереглося три листи І. Нечуя-Левицького до І. Шрага з 1915 р, Автографи їх не відомі. Подаються вперше за копіями Ю. Меженка.

“Каневская неделя” – російсько-українська щотижіїспм газета-журнал. Видавалася в Каневі 1913 р. (з 11 січня до 28 квітни). Редактер-видавець – Л. С. Сергеев.

“Скучными ворчаньями старика” – йдеться про роцензію на брошуру І. Нечуя-Левицького “Криве дзеркало украТиської мови”, надруковану за підписом С. Е-мовъ в “Украинской жимни” (1913, № 2, стор. 105–107).

“М а я к” – українська щотижнева газета для селянської і portl г“ ничої інтелігенції. Виходила в Києві 1914 р. Редактор – 3. Шокченко.

“Сільська старшина гуляє” – треба: “Сільська старшин# бенкетує!” У примітці до цього оповідання (т. 9, стор. 468) визначено, що воно вперше надруковане у восьмому томі “Нових повістсі! й оповідань” І. Нечуя-Левицького (1911). Цим виправляємо помилку.

“Село” – українська народна ілюстрована газета для ссллм І

568

робітішків, яку видавала Ганна Ямпольська у Києві в 1909–1911 pp. Виходила щотижня. Редакторами її були Г. Ямпольська, Іван Малин, Юрій Сірий.Сірий – справжнє . прізвище та ім’я – Юрій Тищенко (1880–?), український видавець і письменник, автор низки оповідань, новел, популярних брошур, дитячих розповідок. У 1909–1911 pp. редагував часописи “Село” та “Засів”.

162


Подається вперше за копією Ю. Меженка.

Бобринський – мається на увазі граф Олексій Бобринський, голова археологічної комісії.

163

Подається вперше за копією Ю. Меженка.164

Подається вперше за копією Ю. Меженка.

Датується орієнтовно 1915 роком.

165


Подається вперше за автографом, що зберігається у Ю. Меженка. На поштовій картці адреса: “В г. Катеринослав, в книжный магазин “Слово”, Полицейская ул. № 36”.

166


Подається за копією В. І. Чередниченко.

Лист не було відправлено адресату. Неповний текст листа опублікували В. Я. Дашкевич (газ. “Вечірній Київ”, 25 жовтня 1963 р.) і С. Хаврусь (газ. “Літературна Україна”, 16 січня 1968 p.).

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

1. I. С. Нечуй-Левицький. Фото 1912 р.

2. І. С. Нечуй-Левицький з своїми білоцерківськими приятелями. Зліва направо:

B. М. Левицький, М. М. Дубовик, М. II. Левицький, І. С. Нечуй-Левицький”

C. Л. Дроздов, Ю. С. Дроздов. Фото

1912 Р. ...

3. Перша сторінка автобіографії І. С. НечуяЛевицького. Автограф.

4. У Стеблівському народному літературномеморіальному будинку-музеї І. С. НечуяЛевицького (1-а та 2-а зали)

5. Стеблів. Народний літературно-меморіальний будинок-музей І. С. Нечуя-Левицького в день відзначення 50-річчя від дня смерті письменника (14 квітня 1968 р.)

4–5


160–161

186


256–257

416–417


ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абаза М. С. 281, 283, 284, 329,

529

Адріанов 222 Акимович М. 44–45 Аксаков І. С. 88, 105, 514, 515 Александров В. С. 290, 530 Амфітеатров О. В. 211, 522 Анастасієв А. І. 280 Андреев Л. М. 195, 203, 211– 212, 214, 222 Антепович О. Д. 271, 274, 465, 526Антонович В. Б. 43, 257, 510, 525 Апулей 13 Арімаи 221 Арістофан 158, 159 Арцибашев М. П. 203, 219, 522 Аскоченський В. І. 107–108, 515 Астарта 151, 518 Ауербах Б. 76, 116 Афанасьев О. М. 89, 514 Афанасьєв-Чужбинський О. С.

343, 344. 512, 539 Байрон Д. Н.-Г. 45, 61, 122, 172, 176, 369, 371, 372, 484, 511, 560

Бакунін М. О. 80, 512, 521 Бантнш-Каменський Д. М. 8, 263 Баранов А. 144, 147 Баранович Л. 179, 520 Барбе д’Оревільї 193, 519, 521 Барвінок Ганна 326, 373, 377, 379, 390, 393, 402, 403, 404, 408, 409, 411, 461, 478, 480, 484, 485, 546-550, 552, 553,

557


Барвінський В. Г 259, 274, 275,

278, 280, 406, 523, 525, 528, 530

Барвінський О. Г. 462, 485, 492, 495, 523, 539 Барвінські 519, 525, 527, 528 Баррес М. 193, 522 Барський 444 Батий 45

Безсонов П. А. 77, 89, 513 Белей І. М. 286, 288, 301, 304,

305, 306, 308, 310, 313, 316^

318, 321, 333, 361, 370, 391,

395, 403, 408, 409, 416, 485,

498, 507, 529

Бердяева 400 Бернштейн М. Д. 512 Беранже П.-Ж. 76 Бернарден де Сен-Пер Ж. А. 508

Берне К. Л. 129, 190, 206, 516

Бетховен Л. 121 Бєлінський В. Г. 269, 301 Билінський 45, 47 Бирода 408 Білий 276, 284 Білиловський Ц. О. 348, 540 Білозерський В. М. 161, 326, 403,

Білоус Ф. 293, 294, 531 Боборикін П. Д. 353, 541 Бобринський О. 501, 569 Богарне Є. 395 Боденштедт Ф. 179, 520 Бодлер Ш. 193, 196, 214, 521 Бокаччо Д. 199, 368 Бокль Г.-Т. 425, 555 Бомарше П.-О. К. 159 Бонівар Ф. 560 Боровиковський Л. 307

т

Брандес Г. 196, 208, 522 Браніцька О. 53 Браніцький 40# 41, 53, 54, 55 Браніцький К. 40, 42, 53 Браніцькі 40 Буало Н. 518 Буслаев Ф. 1. 77 Бюхнер Ф.-К. 81 Вагнер Г.-Л. 159 Валуев П. О. 514 Василенко П. 156, 518 Васильченко С. 566 Вахнянин Н. К. 512, 550, 552 Вебер ЮМ. 129 Величко Г. 539 Верлен П. 193, 214, 521 Венгжин М. 186, 485, 523, 565 Виговський І. 125, 354, 362, 391, 458, 462, 466, 549 Винниченко В. К. 195, 200, 205, 206–215, 222 Вишенський І. 411 Вишневецький Є. 348, 361, 362, 369, 373, 391, 394, 395, 529, 540, 549, 560 Віардо-Гарсіа М.-П. 153, 518 Вікторин 145, 146 Віланд Х.-М. 447, 559 Вільгельм II. 497 Вільє де Ліль Адан 193, 521 Вінберг Л. 189, 519 Вірнна (Колотоновська) О. 119, 516Вічірлі (Уїчерлі В.) 158, 518 Владислав IV 49, 510 Вовчок Марко 163, 367, 396, 404, 447

Возник М. С. 523, 545 Волатовсы^ий А. 139, 144 Володимир Мономах 60 Волошиновський Й. 470, 562 Вольтер 159 Вороний"М. 401, 551 Гагарін В. 105 Галаган П. 280

Галайда – див. Хоткевич Г. М. Галятовський І. 179, 520 Гарібальді Д. 116 Гартман М. 190, 205, 521 Гебель Ф. 190, 205, 521 Гегёль Г.-В.-Ф. 81. 189, 301 Гейне Г. 129, 130, 173, 189, 190, 191, 193, 206, 213, 518

572


Гейнзе Й.-Я.-В. (помилково Гейне) 159, 518 Гервасій 398 Ґервег Г. 190, 521 Герцен О. І. 80, 441, 512 Гете Й.-В. 129, 130, 159, 215, 351.

364, 365, 543 Гетнер Г. 159, 518 Гінтер 227

Глаголь А.– див. Нечуй-Левицький

Гладилович Д. 321, 394, 535 Глібов Л. І. 175, 178, 279 Гліпка 547

Гнатюк В. 423, 424, 463, 484, 485, 564, 565 Гпедич М. І. 200, 452 Гоголь М. В. 11, 14, 61, 77, 78, 116, 140, 142, 159, 178, 263 268, 450, 562 Гогоцький С. С. 278 Годунов Б. 371 Голіции Ю. 79 Голооінський 3. 42 Гольденберг 140 Гомер 10£ 199

Гомолінський І. І. 315, 360, 501, 543 Гонкури 445 Гонта І. 126, 208 Гончаров І. О. 114, 115 Горацій Ф. К. 175, 520 Горький М. 568 Готье Т. 195 Гофер 547

Гофман Е.-Т.-А. 195, 202 Гощинський С. 511 Грабовський М. 511 Грабовський П. А. 177 Гребінка Є. П. 163 Грег – див. Гервег Г.

Греч М. І. 20

Грш'ор’єв В. В. 275, 281, 283, 284,

Григоріевич Г.– див. Цеглинський Г. І.

Грицай В. О. 119, 516 Грімм Я. та В. (брати) 459, 560 Грінченко Б. Д. 165, 166, 168, (Чайченко), 171, 175, 203, 287, 288, 290, 291, 347, 372,. 380.

383, 384, 385, 387, 388, 389,

393, 396, 398, 410, 423, 424,

431, 434, 436, 442, 446, 452,

456, 457, 464, 465, 483, 491,

494, 496, 499, 522, 531, 540,

544, 545, 547, 548, 550, 551,

554, 560, 562, 564 Грінченко М. М. (М. Загірня)

483, 564 Гросман 118

Грушевський М. С. 168, 295, 296, 297, 299,300, 301, 303, 304,305,

306, 307, 344, 348, 349, 353,

358, 361, 362, 369, 397, 403,

407, 409, 413, 423, 427, 431,

433, 440, 444, 447, 448, 460,

462, 472, 482; 487, 488, 489,

490, 523, 532, 533, 534, 535,

540, 554, 559, 560, 565 Гулак-Артемовський О. Л. 441,

558


Гулак-Артемовський П. П. 163 172, 471, 562 Гуляєв М. С. 413, 554 Гуменний 8 Гуня Д. Т. 111 Гурець 23 Гус Ян 94

Гуцков К. 189–191, 193, 203, 206, 521 Гучковський С. 524 Гюго В. 116, 195, 406, 552 Гюїсманс Ж.-Ш.-М. 193, 522 Давид 361 Давиденки 263 Данилов В. В. 475, 563 Данте А. 14, 30, 127, 130, 204, 215, 220, 268, 365 д’Аннунціо Г. 219 Дарвін Ч. 82 Дашкевич В. Я. 569 Дашкевич П. 37, 38, 39 Девріон (Деврієнт) Е. 159, 519 Дей О. I. 517 Демуцький П. Д. 555 Демуцький П. I. 424 Дем’яновський 20–21 Державін Г. Р. 355 Дикарєв М. О. 435, 436, 454, 455, 457

Дідицький Б. А. 102, 103, 106, 116, 117, 515 Діккенс Ч. 178, 183, 369 Дінтер 358

Дмитрієва В. Й. 400, 551 Дніпрова Чайка 177 Добролюбов М. О. 79, 269

37 – Нечуй-Лёвицький, т. 10.

Доде А. 191, 445 Доманицький В. М. 556, 562 Достоєвський Ф. М. 364 Доценко А. В. 226 Драгоманов М. П. 449, 524, 526 Драйден Д. 158, 368, 518 Дюма О. 208, 551 Ездра 25, 26 Есхіл 158 Євріпід 158 Єремія 170, 176, 519 Єрмін 139, 141, 144, 147 Єрмолов О. П. 104 Жебуньов Л. М. 494, 499, 568 Желехівський Є. 186, 473, 474, 478, 479, 520 Житецький П. Г. 255, 281, 290, 467, 524, 561, 562 Жозефіна 395 Жуковський В. А. 113, 146 Заволока М.– див. Грушевський М. С.

Загорський (Подзікунов) І. В.

J56, 518 Зайончек 112 Заклинський 493 Заклинський Б. 567 Заклинський Роман 564 Заклинський Ростислав 489, 566 Залеський Ю.-Б. 511 Залізняк М. 126, 127, 271 Замойський 371 Занд Жорж 195, 198 Заньковецька М. К. 119, 148– 160, 340, 476, 518, 538, 563 Затиркевич-Карпинська Г. П. 119,

Зефиров 290 Зимбирський 531

Золя-Е. 191, 214, 215, 365, 445

Зубковський І. А. 508

Ібсен Г. 368

Іван Грозний 517

Ігельстром 111

Ігнатович Й. 373

Ідзиковський В. Л. 445, 477, 564 Ілляшевич В. 476, 564 Іловайський Д. І. 488, 565 Ільницький Л. В. 274, 291, 292, 360, 428, 451, 527, 530, 531 Иогансон 411 Йосип 266 Йозефович 562 Кавальє Ж. 208, 522

573

Каменецький – див. Каменський А. П.Каменський А. П. 203, 211, 214, 522

Кантемір А. Д. 146, 355, 413 Каракозов Д. В. 80, 84, 91, 94, 95, 101 Карамзін М. М. 397, 452 Карл Великий 204 Карл II 158 Карл III 560

Карпенко-Карий I. К. 168, 396,

431, 433, 445, 446, 457 Карпов Г. 371, 372, 542 Катерина I 398

Катерина II 43, 53, 108, 109, ІНІЙ, 270, 272, 273, 355, 412, 510, 515, 526, 554 Катранов 315

Катков М. Н. 83–88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101–105, 115, 142, 143, 513, 515 Квітка-Основ’яненко Г. Ф. 72, 163,

176, 183, 397, 400, 426, 459 Келюс 341

Киреєвський П. В. 77, 88, 89, 513 Кирило 146, 454 Кисіль А. 371 Кияниця А. I. 495 Ківлицький Є. О. 333, 535 Кілинський 111, 112 Кіркор 106 Кішка Самійло 510 Клебановський П. І. 54, 55, 508, 509

Клименко 445 Клінгер Ф. М. 159 Кобилянська О. Ю. 197, 198, 213,

521


Кобринська Н. І. 165, 198г 338, 351, 363, 366, 409, 521, 538,

541, 543, 544, 552 Ковалевський 52 Коваленко Г. О. 488, 563 Коваленко О. К. 171, 177, 437, 470, 520 Кожанчиков Д. Ю. 460 Козицький Г. В. 412, 554 Коломацький Максим 24–27, 33, 37, 38, 50, 51 Коломийцев Д. В. 565 Коломийцев 20 Кольцов О. В. 87, 146 Комаров Б. М. 527, 529, 540, 565

574

Комаров М. Ф. 276, 291, 292, 331, 345, 356, 424, 426, 466, 487, 527, 540, 543, 559 Конгрів У. 158, 518 Кониський О. Я. 166, 168 (Красюченко), 260, 270, 285, 288,293, 294, 298, 307, 332 (Ко

шовий), 348, 394, 404, 405, 428, 449, 452, 485, 507, 508,

519, 523, 526, 530, 532, 544,

555, 556, 560 Кононенко М. С. 491, 566 Констанцій 204, 522 Корейво Б. 315, 358 Корзон 391, 395 Коркішко 263 Корнель П. 518 Корній 266 Корш В. Ф. 512 Косач (Приходько) О. А. 530 Костомаров М. І. 108–114, 161, 162, 163, 269, 283, 284, 298,

302, 326, 330, 332, 362, 372,

397, 475, 484, 515, 560, 563

Костянтин" Острозький 412, 553 Костюшко Т. 111, 112 Котляревський 72, 147, 162, 163,

165, 172, 175, 178, 187, 215,

261, 315, 351, 400, 432, 434,

448, 451, 455, 459, 542, 556

Коцевольський 8 Коцовський В. 563 Коцюбинська В. І. 500 Коцюбинський М. М. 165, '177,

373, 399, 404, 407, 427, 429,

437, 445, 446, 457, 463, 467,

489, 490, 544, 549, 551, 552,

561, 566 Краєвський А. О. 88, 96, 102,

513, 515 Крашевський Ю. І. 352, 362, 365, 541

Кревецький І. 423, 554 Крестовський В. В. 95, 515 Креховський 38–39, 40, 43, 53 Кречмер 454

Крижановський Ю. М. 509 Крилов І. А. 146 Кримський А. Ю. 172–175, 177, 178, 400, 426, 428, 445, 446, 457, 469, 562 Кропивницький М. Л. 118, 119, 148, 158, 164, 168, 290, 307, 457, 470, 518

Крутікова Н. Є. 509 Кулжинський 214 Куліш П. О. 8, 70, 161, 163, 172,

177, 201, 263, 270, 279, 326,

327, 359, 362, 370-373, 375, 377, 378, 382–385, 392, 393, 397, 398, 409, 411, 425, 433,

434, 436, 438, 442, 443, 447,

453, 455, 461, 467, 468, 471,

473, 474, 478, 479, 484, 508,

509, 520, 523, 528, 544, 545,

547, 550, 553, 556, 557, 558,

560

Кульбакін С. 562 Купрін О. І. 211 Курочкін В. С. 512 Кутузов М. І. 142 Кушелев-Безбородко 79 Кушнерьов М. Н. 543 Ламанський В. І. 93, 514 Лаубе Г. 189, 190, 191, 193, 206,521

Лебединцев Ф. Г. 304, 306, 475, 509, 583 Левицька А. Л. 8, 17, 508 Левицька А. С. 264, 508 Левицький А. С. 264, 508 Левицький В. 336 Левицький В. Г. 32 Левицький Д. С. 264, 508 Левицький М. В. 32, 510 Левицький М. О. 171, 491 Левицький О. І. 354, 436, 542, 557 Левицький С. С. 7–17, 263, 277, 508

Левицький Ф. С. 264, 508 Левітов О. І. 78 Левко 266 Ленін В. І. 510, 512 Ленц Я.-М.-Р. 159 Леонтович В. 561 Леонтовйчі 263 Леонтьев П. М. 84 Лєрмонтов М. Ю. 77, 78, 177, 369, 371

Лесаж А.-Р. 14, 267 Липа І. Л. 557

Лисенко М. В. 120, 122, 126, 127,

132, 133, 134, 171, 256, 257,

281, 283, 304, 307, 341, 373,

393, 405, 407, 408, 525, 540,

553, 565 Лисиченко Д. 494, 503, 567 Лисянський 31, 34, 36, 37

37*


Лихнякевич 39 Лісницький 354 Літтре П.-К. 493, 496, 565 Лободовський М. Ф. 468, 471, 476, 478, 487, 490, 496, 562 Лозинський В. 566 Лозинський Й. І. 563 Ломоносов М. В. 146, 355, 397, 400, 411, 412, 413, 432, 542 Лонгфелло Г. 556 Лопатинський Л. Г. 255, 524 Лорріс Гійом де 544 Лотоцький О. Г. 426, 437, 446, 455, 457, 555, 562 Лубенець Т. 140*

Лукич Василь 324, 332–335, 340 342, 345, 536–539 Луначарський А. В. 568 Лунд 519

Луценко І. М. 424, 466, 467, 555 Люїс 82

Лютер М. 204, 215, 443, 560 Ляпунов Б. 562 Макарт Г. 129, 516 Маковей О. 179, 359 Маковський К. Є. 172 Максимович І. 554 Максимович М. О. 412, 434, 454, 460, 495, 556 Малецький 277 Малиновський 557 Малич І. 569 Маляренко К. 333, 537 Мальчевський А. 511 Маркевич М. А. 8, 68, 263, 511 Маркович Д. В. 304, 308, 400 Маркович О. В. 511 Маркс А. Ф. 542 Маркс К. 521

Мартинович П. Д. 426, 435, 455, 555

Марчевські 28–29 Мар'яна 264 Масляк В. 293, 301, 531 Матушевський Ф. П. 386, 548 Мацієвич Л. С. 373, 545 Мацкевич І. 28, 29, ЗО, 45, 510 Медведев Сильвестр 145, 517 Меженко Ю. О. 521, 523, 524, 527, 531, 549, 551, 555,

561, 563–569 Мейснер А. 190, 205, 521 Мен Жаи де 368, 544 Меріке Е. 190, 205, 521

575


Меркурій 45, 46 Метерлінк М. 192, 193, 194, 196,

212, 215 Метлииський Д. 59, 64–68, 511 Меттерніх К.-В.-Л. 92, 190 Мефодій 146, ^454 Микешин М. Й. 558 Микола І 20, ЗО, 43, 59, 83, 91, 142, 147 Милославський С. 355 Мирний Панас 148, 164, 166, 168, 183, 431, 457, 498, 556 Мирославський-Вииников К. П.

457, 560 Мислінський Ф. 11, 19, ЗО, 35, 45, 53, 59, 266, 508 Михальчук К. 562 Мишковський (Дроздов) С. Л.

389, 549 Міллер-Маляр (Мюллер Ф.) 159 Міллярд 380, 382, 390, 391, 393, 546, 547, 550 Мілль Д.-С. 81 Міцкевич А. 216, 365 Мова (Петров) Д. М. 156, 518 Могила Петро 328, 497, 525, 527 Могильницький I. 472, 566 Молешотт Я. 82 Мольєр Ж.-Б. 178, 518 Мопассан П де 172, 196, 209, 210 211, 214 Морачевський П. С. 99, 356, 357,

542, 557, 563, 564 Мордарьєв 437 Мордовець Д. Л. 556 Морочковська М. М. 10 Моррісон М.-А. 473, 474, 475, 478, 479, 480, 546, 563 Мотря 9, 264, 265, 367 Моцарт В.-А. 128, 129, 131 Мундт Т. 189, 190, 206, 521 Мюссе А. 371 Навуходоносор 519 Надсон С. Я. 221 Наливайко С. 8, 263 Наполеон I 183, 395 Наполеон III 106, 351 Науменко В. 562 Нейман Ц. Г. 531 Некрасов М. О. 78, 87, 116, 512 Немирич Ю. 354 Нерон 365

Нестор 434, 454, 557 Нетупський Д. 21–22, 23, 38

576

Нетупський Я. 19, 21, 22–23, 26, 38Нечаев С. Г. 81, 101 Нечитайло С. 560 Нечуй-Левицький I. С. 164, 165, 168, 485, 517, 519, (О. Криницький), 489, 507, 508,510–

514, 516, 517, (Глаголь),

522 і т. д.

Никанор 475 Ніцше Ф. 196 Новиков 412 Новицький Н. 491 Новицький О. М. 89, 514 Номис М. Т. 402, 551 Нордау М. 191-194, 196, 213, 521

Observalor 220 Образцов О. 566 Огоновський I. М. 563 Огоновський О. 325, 331, 334, 472, 507, 508, 523, 533, 536, 537, 539 Ожешко Е. 365, 543 Олег 488 Олександр I 108

Олександр II 80, 84, 86, 91, 95, 161

Олексій Михайлович 371, 553 Ольга 488

Олесь О. 215–216, 219, 220, 221,

522

Онук Марко –див. Метлинський Д.Ормузд 221

Островський О. М. 63, 78, 79, 148 Острянин Я. 109, 111 Отто Людвіг 205, 522 Павлик М. I. 565 Павло 266

Павловський М. I. 562 Павлюк (Гудзан, Бут) П. М. 109,

111


Палій С. 273, 526 Пальмерстон Г.-Д.-Т. 104 Партицький О. 329, 552 Парфентій 564 Пахаревський Л. 198, 566 Пеладан Ж. 193, 202, 522 Петрарка Ф. 130 Петро Многогрішний 413 Петро I 75, 411 Петров М. I. 332, 527

Пипін О. М. 108, 275, 278, 412, 498, 527 Пирогов М. I. 524 Писаренко 426 Писарєв Д. I. 15, 508, 514 Писемський О. Ф. 114, 518 Підгорський С. М. 568 Підкова I. 510 Піскунов Ф. М. 288, 530 Площанський В. М. 394, 550 Плющ О. 198–199, 200–201, 203–204, 212 По Е.-А. 116

Погодін М. П. 93, 105, 514 Подляська О. 229 Познанський Б. С. 43, 510 Полевой 260, 270 Полонський Л. 530, 560 Полоцький С. 411, 553 Полунін 96, 101 Поль Вінценти 70, 511 Помщанський 401 Попов 260 Попов В. 445 Потабенько 53 Потапенко В. О. 359 Потапенко I. М. 352, 353, 400, 551

Прижов I. Г. 527 Прутц Р. 190, 191, 205, 521 Птоломей 385, 548 Пузиревський 360 Пулюй I. П. 327, 373, 374, 376, 377, 378, 380–387, 389, 390, 392, 393, 396, 402, 408, 409,

410, 429, 438, 442, 460, 462,

467, 473, 474, 478, 479, 480,

508, 523, 545, 546, 547, 549,

550, 553, 555, 557, 558, 561 Пушкар М. 354

Пушкін О. С. 14, 15, 61, 65, 73. 77, 78, 142, 221, 263, 268, 355, 397, 511 Пчілка Олена 477, 564 Пшибишевський С. 219 Рабле Ф. 452, 459 Радзивіл 395

Радзієвський I. 333, 537, 563 Радзієвський О. 474, 563 Радчиха 9, 265 Расін Ж. 518

Ратмирова О. П. 156, 518 Рафальський 329, 475 Реклю Е. 448, 449, 559

Рембрандт (Гарменес ван Рейн)

124, 126 Ренан Е.-Ж. 170, 176, 519 Решетников Ф. М. 78, 79 Рибников П. М. 89, 514 Рильський М. Т. 510 Рильський Т. Р. 43, 510 Рогалевич Й. 523, 532 Романова О. 175, 520 Романчук Ю. 301, 533 Ромер 329 Рошфор А. 101, 515 Руданський С. В. 175, 178, 282,

284, 396, 404 Руденко І. М. 390, 549 Рудченко І. 435, 450, 557 Рукавишников І. 522 Русов О. О. 461, 562 Рюккерт Ф. 190, 205, 521 Рябошапка П. Т. 399, 551 Савелій 11

Сагайдачний П. 371, 560 Садовський М. К. 119, 148, 156,

160, 518 Сайко К. 426

Саксаганський П. К. 119, 408 Саладилов П. 562 Саливон Г. Д. 493, 567 Салле Ф. 190, 205, 521 Салтиков О. Д. (князь) 79 Салтиков-Щедрін М. Є. 78, 115, 328

Самійленко В. І. 172, 174, 175, 178

Самовидець 8 Сапогівський Л. 293, 531, Свидницький А. П. 396 Свідзинський В. Ю. 404, 552 Святослав 488

Сегет М. Л. 313, 315, 321, 325, 332, 374, 377, 391, 413, 545 Сембратович С. 394, 550, 557 Сенкевич Г. 362, 365, 560 Сервантес М. 14, 267 Сергеев Л. С. 568 Сидоров 437 Синчевський 330 Сіверс 109

Сікорський М. А. 197, 492, 567

Скарятін 106

Скворцов 44

Сковорода Г. С. 47

Скотт В. 267

Славниецький Є. 411, 553

577

Сластіон О. 543 Слепцов В. О. 78 Слинка А. I. 561 Словацький Ю. 177, 520 Смирнов 140Смоленський Л. А. 466, 559 Сологуб Ф. К. 195, 196, 199, 200–201, 203, 211-214, 222 Соломирецькі 355 Соломон 358 Софокл 158 Соханський 412 Сошенко I. М. 42 Сошенко М. 42 Спарро 304–306 Спасович В. Д. 108, 278 Сталь А.-Л.-Ж. 302, 533 Станіслав Август 40, 109, 515 Старицька М. М. 552 Старицький Д. 59, 69–73, 511 Старицький М. П. 118, 119, 148, 164, 168, 291, 328, 341, 342, 347, 348, 435, 446, 457, 484, 516, 531, 540, 543, 549, 552 Старицькі 408 Старовольський С. 110, 515 Стасов В. В. 108

Стасюлевич М. М. 108, 283, 515 Стебельський В. 94, 514 Стебницький П. Я. 356, 357, 359,

432, 434, 444, 449, 459, 523,

543, 556, 557, 559, 562 Степанов М. О. 512 Стерн Л. (Штерн) 178, 183, 520 Стешенко I. М. 444. 558 Стороженко О. П. 163, 177, 178, 188, 284, 498 Страхов 29–30, 31, 44 Стрижевський 19 Струве П. Б. 498 Студинський К. Й. 493, 495, 523, 527, 528, 565 Суворін О. С. 315, 513 Суворов О. В. 112, 142 Сумароков О. П. 355, 452 Сумцов М. Ф. 471, 472, 476, 562 Сухопара I. 271, 272 Сушкевич К. 256, 275, 301, 524 Сціпурський 281, 283 Сю €. 14

Танячкёвич Д. 293, 531 Тарновська С. В. 382 Тарновський В. В. 343, 363, 373– 375, 382, 389, 385; 387, 390,

578


484, 493, 499, 501, 539, 543, 545–548 Татищев В. М. 412 Твен Марк 178 Текелій 221 Тесленко А. Ю. 566 Тетеря (Моржковський) П. I. 49, 354, 257, 510 Тимченко Є. К. 424 Тичина П. Г. 566 Тищенко Ю. (Юрій Сірий) 498, 569

Толстой Д. А. 86, 97, 142, 143 Толстой Л. М. 357, 365, 542, 543 Толстой О. К. 63, 104, 116, 515 Томиленко В. 111, 257 Трегубое Є. К. 280, 336, 356, 491, 497, 502, 528, 566 Тредьяковський В. К. 117, 398 Трезвінська А. Л. 263 Трезвінський Д. Л. 10 Трезвінський Є. Л. 10, 19, 20, 27, 265
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка