Наукова та науково-методична роботаСкачати 345.5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації31.10.2018
Розмір345.5 Kb.
  1   2   3   4
Наукова та науково-методична робота


9.

Матеріали, тези

(к-ть/др. арк., вихідні дані):


21 (5,5 др. арк.)

Дмитренко О.В. Просветительская деятельность В.Ф. Одоевского / О.В. Дмитренко // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика. Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті Т.М. Байбари. – Полтава, 3-4 квітня 2012 р. – С. 141-146 (0,4 др. арк.)

Григор’єва О.О. До питання використання нестандартних форм у процесі навчання молодших школярів української мови / Григор’єва О., Олійник С.П. // VIІ mezinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2011». Dil.16. Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» – С. 11-18 (0,3 др. арк.).

Григор’єва О.О. До питання про використання персонального комп’ютера у процессі навчання першокласників грамотного письма / Григор’єва О.О., Олійник С.П.// Матеріали першого міжнародного педагогічного конгресу «Дошкільна, перед шкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи», 30 червня-2 липня 2011 р. – Одеса, - С. 50-51 (0,1 др.арк.).

Григор’єва О.О. Уплив мовного середовища на формування мовленнєвої культури майбутніх педагогів / Григор’єва О., Олійник С. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства». – Кременчук, 24-25 лютого 2012 р. – С. 27-29 (0,2 др. арк.)

Григор’єва О.О. Нестандартний урок як інноваційна форма навчання української мови молодших школярів / Григор’єва О., Олійник С.П. // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань 3-4 квітня 2012 року. – С. 43-47 (0,16 др. арк.)

Халчанська О.В. Формування вербально-етикетної культури мовлення майбутніх учителів початкової школи на заняттях української мови / Халчанська О.В. // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань 3-4 квітня 2012 року. – Полтава, 2012. – С. 136-141 (0,4 др. арк.)

Тупиця О.Ю., Зімакова Л.В. Безеквівалентна лексика: проблеми визначення / О.Ю. Тупиця // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-пр. конференції / Упор. М. Федурко та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2011. – С.251-259 (0,5др.арк.)

Тупиця О.Ю., Зімакова Л.В. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей раннього віку в умовах сім’ї / Актуальні проблеми довкілля: Збірник наукових праць / За ред. М.П. Чепіль. – Дрогобич, 2012. – С. 157-163 (0,25 др. арк.).

Олійник С.П. До питання використання нестандартних форм у процесі навчання молодших школярів української мови / Олійник С.П., Григор’єва О. // VIІ mezinarodni vedecko-prakticka konference «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2011». Dil.16. Filologicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» – С. 11-19 (0,3 др. арк.).

Олійник С.П. До питання про використання персонального комп’ютера у процессі навчання першокласників грамотного письма / Олійник С., Григор’єва О. // Матеріали першого міжнародного педагогічного конгресу «Дошкільна, перед шкільна та початкова ланки освіти: реалії та перспективи», 30 червня-2 липня 2011 р. – Одеса, - С. 50-51 (0,1 др.арк.).

Олійник С.П. Соціокультурний аспект у навчанні першокласників осмисленого письма за зразком / Олійник С., Степаненко Н. // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2011. – С. 469-478 (0,33 др. арк.).

Олійник С.П. Уплив мовного середовища на формування мовленнєвої культури майбутніх педагогів / Олійник С., Григор’єва О. // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства». – Кременчук, 24-25 лютого 2012 р. – С. 27-29 (0,2 др. арк.)

Олійник С.П. Нестандартний урок як інноваційна форма навчання української мови молодших школярів / Олійник С.П., Григор’єва О. // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика. Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань 3-4 квітня 2012 року. – С. 43-47 (0,16 др. арк.)

Олійник С.П. Індивідуальні програми корекції сформованості навичок осмисленого письма за зразком / Степаненко Н., Олійник С. // Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань. – Полтава, 2012. – С. 124-128 (0,16 др.арк.)

Браїлко Ю.І. Актуальність викладання курсу «основи теорії мовної комунікації» для студентів нефілологічних факультетів / Юлія Браїлко // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика : матеріали Всеукраїнських педагогічних читань (3-4 квітня 2012 року, м. Полтава). – С. 15-17 (0,2 д.а.).

Мартиросян Л.І. Вивчення семантики слова в аспекті слов`янської культурної традиції / Л.І. Мартиросян // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник наук. праць. – Випуск 8.

Мартиросян Л.І. Формальные и акцентологические расхождения семантически неэквивалентных полнозначных слов/ Л.И. Мартиросян// Materialy VII mezinarodni vĕdecko-prakticka konference [«Vĕdecky pokrok na prelomu tysyachalety – 2011»]. –Filologicke vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 104 stran, 2011. – Dil 16.– Str. 62 – 72. (0,6 др. арк.)

Степаненко Н.С. Художній доробок Євгена Гребінки в рецепції Олени Пчілки / Степаненко Ніна // Євген Гребінка в крайовому, українському та світовому літературно-мистецькому контексті: збірник статей наукових праць. – Полтава, 2012 р. С. 80 – 85 (0,4 др. арк.).

Степаненко Н.С. Соціокультурний аспект у навчанні першокласників осмисленого письма за зразком / Олійник С., Степаненко Н. // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич, 2011. – С. 469-478 (0,33 др. арк.).

Степаненко Н.С. Індивідуальні програми корекції сформованості навичок осмисленого письма за зразком / Степаненко Н., Олійник С. // Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань. – Полтава, 2012. – С. 124-128 (0,16 др.арк.)

Рудич О.О. Сучасні технології актуалізації креативного потенціалу учнів у ході навчання іноземної мови / Рудич О.О. // Упровадження нового змісту початкової освіти: теорія і практика: матеріали Всеукр. пед. читання, присв. пам’яті Т.М.Байбари (Полтава, 3 – 4 квітня 2012р.)/ Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава: ПП Шевченко, 2012. – С.121-124. (0,25 др. арк.).

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою:

10.1. Наукової статті (к-ть/д.ар.):


40 (15,59 др. арк.)

10.2. доповіді на конференцію

(к-ть):
доповідей – 64

10.3. спільної публікації (к-ть/др. арк.)


10.4. роботи на конкурс наукових робіт

(вказати дані)


10.5. керівництво дипломними і магістерськими дослідженнями студентів (к-ть) :
19 – дипломних робіт (13 робіт на денній формі навчання, 6 робіт на заочній формі навчання);

1- магістерська робота

Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – 404 с.:

1. Балко Ірина. Метафора як перекладознавча проблема. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 77-79 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

2. Баннік Оксана. Граматичні труднощі перекладу: іменник. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 79-82 (0,5 др.арк.) (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

3. Мосієнко Ірина. Неологізми в лексиці сучасної німецької мови. . – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 122-124 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

4. Юхименко Олена. Зміни в лексичній системі сучасної української мови. . – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 160-162 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

5. Кошкер Карина „Die Bedeutung der literarischen Erbe von J.W. Goethe für die Weltliterarur“. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 34-36 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Дмитренко О.В.);

6. Dmytrenko W. „Studiengang Medien- und Kommunikation an der FH Reutlingen“. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 45-46 (0,27 др. арк.) (Науковий керівник доц. Дмитренко О.В.);

7. Твердохліб Аліна «Музеї Берліна». – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 150-151 (0,27 др. арк.) (Науковий керівник доц. Дмитренко О.В.);

8. Дерій Марина. Формування техніки мовлення молодших школярів. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 94-95 (0,27 др. арк.) (Науковий керівник доц. Григор’єва О.О.);

9. Павлюченко Віта. Нетрадиційний урок як форма модернізації навчально-виховного процесу у початковій школі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 126-128 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Степаненко Н.С.);

10. Боцвін Юлія. Формування культури мовлення учнів на уроках української мови у початкових класах. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 84-86 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Халчанська О.В.);

11. Кабанець Тетяна. Види робіт над текстом на уроках української мови. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 97-100 (0,5 др. арк.) (Науковий керівник доц. Олійник С.П.);

12. Тіщенко Мелітіна. Використання комп’ютерних програм у навчанні першокласників грамоти. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 147-150 (0,5 др. арк.) (Науковий керівник доц. Олійник С.П.);

13. Байбара Інна. Античні уявлення вчених і письменників про виникнення людини. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 75-77 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Волочай М.П.);

14. Маловічко Маргарита. Найоптимальніші методи вивчення творів Оскара Уайльда у школі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 116-118 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Волочай М.П.);

15. Жамардій Наталія. Невербальні компоненти спілкування у процесі організації та перебігу комунікації. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 95-97 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

16. Колєснік Аліна. Словесна творчість – могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 103-105 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

17. Лазоренко Наталія. Мовленнєва творчість як засіб вираження особистісних переживань, почуттів, думок дитини. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 112--113 (0,27 др. арк.) (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

18. Мельник Яна. Дитяча творчість починається з казки. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 118-120 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

19. Пономаренко Катерина. Мова як само формування й самовираження особистості. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 139-141 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

20. Харченко Оксана. Оволодіння культурою слова – неодмінна передумова успішного навчання і розумового розвитку дитини. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 153-155 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

21. Левченко Яна. Своєрідність розвитку японської літератури. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 113-116 (0,5 др. арк.) (Науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.);

22. Сиса Таміла. Художня концепція гуманізму Рея Бредбері. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 143-145 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.);

23. Костромицька Анна. Функціонування образів, створених Р.Р. Толкіном, у культурному просторі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 108-110 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Рудич О.О.);

24. Полупанова Яна. Towards psycho-grammatical description of English language. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 137-139 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Рудич О.О.);

25. Радченко Тетяна. Використання анімалістичної казки у навчально-виховному процесі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 141-143 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Рудич О.О.);

26. Гонтар Любов. Значення рольової гри на уроках англійської мови у початкових класах. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 88-89 (0,27 др. арк.) (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

27. Куренівська Тетяна. Використання рольових ігор на уроках іноземної мови у початковій школі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 105-107 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

28. Король Юлія. Застосування наочності при вивченні іноземної мови. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 107-108 (0,27 др. арк.) (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

29. Мороховець Юлія. Методи навчання як засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 120-122 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

30. Передерій Євгенія. Особливості навчання іноземної мови на початковому етапі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 131-133 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

31. Сороченко Ілона. Роль казки у формуванні соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови у початковій школі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 145-147 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

32. Данильченко Яна. Мова і культура: значення лінгвокраїнознавчої компетентності у вивченні мови. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 89-91 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

33. Павлюченко Віта. Виховання інтересу молодших школярів до навчальної діяльності засобом нестандартних уроків. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 128-130 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

34. Петраш Тетяна. Використання рисівок на уроках англійської мови як засобу розвитку мовленнєвих умінь учнів початкової школи. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 133-135 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.).

35. Черкос Інна. Навчання іноземної мови на початковому етапі: мета, зміст, завдання. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 155-157 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

36. Чернишова Олена. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови у початковій школі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 157-160 (0,5 др. арк.) (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

37. Карасюк Світлана. Організація та проведення контролю у процесі навчання іноземної мови. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 100-102 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

38. Кацітадзе Оксана. Комунікативно-орієнтований підхід до навчання англійської мови у початковій школі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 102-103 (0,27 др. арк.) (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

39. Біляк Катерина. Алегоричність образів у казках Шарля Перро. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 82-84 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник ас. Стриж А.А.);

40. Крамаренко Лариса. Відображення міфологічних та історичних сюжетів у поемах Уїльяма Шекспіра. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 110-112 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник ас. Стриж А.А.).
Доповіді: VІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція на тему «Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті ХХІ століття», 14-15 березня 2012 року:

1. Балко Ірина. Метафора як перекладознавча проблема. (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

2. Баннік Оксана. Граматичні труднощі перекладу: іменник. (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

3. Мосієнко Ірина. Неологізми в лексиці сучасної німецької мови. (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

4. Юхименко Олена. Зміни в лексичній системі сучасної української мови. (Науковий керівник доц. Тупиця О.Ю.);

5. Кошкер Карина „Die Bedeutung der literarischen Erbe von J.W. Goethe für die Weltliterarur“. (Науковий керівник доц. Дмитренко О.В.);

6. Dmytrenko W. „Studiengang Medien- und Kommunikation an der FH Reutlingen“. (Науковий керівник доц. Дмитренко О.В.);

7. Твердохліб Аліна «Музеї Берліна». (Науковий керівник доц. Дмитренко О.В.);

8. Дерій Марина. Формування техніки мовлення молодших школярів. (Науковий керівник доц. Григор’єва О.О.);

9. Павлюченко Віта. Нетрадиційний урок як форма модернізації навчально-виховного процесу у початковій школі. (Науковий керівник доц. Степаненко Н.С.);

10. Боцвін Юлія. Формування культури мовлення учнів на уроках української мови у початкових класах. (Науковий керівник доц. Халчанська О.В.);

11. Кабанець Тетяна. Види робіт над текстом на уроках української мови (Науковий керівник доц. Олійник С.П.);

12. Тіщенко Мелітіна. Використання комп’ютерних програм у навчанні першокласників грамоти. (Науковий керівник доц. Олійник С.П.);

13. Байбара Інна. Античні уявлення вчених і письменників про виникнення людини. (Науковий керівник доц. Волочай М.П.);

14. Маловічко Маргарита. Найоптимальніші методи вивчення творів Оскара Уайльда у школі. (Науковий керівник доц. Волочай М.П.);

15. Жамардій Наталія. Невербальні компоненти спілкування у процесі організації та перебігу комунікації. (Науковий керівник доц. Мартиросян .І.);

16. Колєснік Аліна. Словесна творчість – могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ. (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

17. Лазоренко Наталія. Мовленнєва творчість як засіб вираження особистісних переживань, почуттів, думок дитини. (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

18. Мельник Яна. Дитяча творчість починається з казки. (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

19. Пономаренко Катерина. Мова як само формування й самовираження особистості. (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

20. Харченко Оксана. Оволодіння культурою слова – неодмінна передумова успішного навчання і розумового розвитку дитини. (Науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.);

21. Левченко Яна. Своєрідність розвитку японської літератури. (Науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.);

22. Сиса Таміла. Художня концепція гуманізму Рея Бредбері. (Науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.);

23. Костромицька Анна. Функціонування образів, створених Р.Р. Толкіном, у культурному просторі. Науковий керівник доц. Рудич О.О.);

24. Полупанова Яна. Towards psycho-grammatical description of English language. (Науковий керівник доц. Рудич О.О.);

25. Радченко Тетяна. Використання анімалістичної казки у навчально-виховному процесі. (Науковий керівник доц. Рудич О.О.);

26. Гонтар Любов. Значення рольової гри на уроках англійської мови у початкових класах. (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

27. Куренівська Тетяна. Використання рольових ігор на уроках іноземної мови у початковій школі. (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

28. Король Юлія. Застосування наочності при вивченні іноземної мови. (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

29. Мороховець Юлія. Методи навчання як засоби підвищення ефективності навчально-виховного процесу. (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

30. Передерій Євгенія. Особливості навчання іноземної мови на початковому етапі. (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

31. Сороченко Ілона. Роль казки у формуванні соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови у початковій школі. – Полтава: ПНПУ, 2012. – Випуск 12. – С. 145-147 (0,4 др. арк.) (Науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.);

32. Данильченко Яна. Мова і культура: значення лінгвокраїнознавчої компетентності у вивченні мови (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

33. Павлюченко Віта. Виховання інтересу молодших школярів до навчальної діяльності засобом нестандартних уроків. (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

34. Петраш Тетяна. Використання рисівок на уроках англійської мови як засобу розвитку мовленнєвих умінь учнів початкової школи. (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.).

35. Черкос Інна. Навчання іноземної мови на початковому етапі: мета, зміст, завдання. (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

36. Чернишова Олена. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови у початковій школі. (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

37. Карасюк Світлана. Організація та проведення контролю у процесі навчання іноземної мови. (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

38. Кацітадзе Оксана. Комунікативно-орієнтований підхід до навчання англійської мови у початковій школі. (Науковий керівник доц. Стиркіна Ю.С.);

39. Біляк Катерина. Алегоричність образів у казках Шарля Перро. (Науковий керівник ас. Стриж А.А.);

40. Крамаренко Лариса. Відображення міфологічних та історичних сюжетів у поемах Уїльяма Шекспіра. (Науковий керівник ас. Стриж А.А.).

«Становлення та розвиток виробничо-інформаційних і педагогічних технологій» Міжнародні науково-педагогічні читання молодих учених і студентів. – Полтава, ПНПУ. – 19 квітня 2012 року:

41. Косміна Анжеліка. Характеристика групових форм роботи на уроці іноземної мови в початковій школі (науковий керівник ас. Стриж А.А.);

42. Паламарчук Каріна. Критерії сформованості навичок діалогічного мовлення в учнів середньої школи (науковий керівник ас. Стриж А.А.);

43. Біляк Катерина. Методика вивчення казок Шарля Перро в початковій школі (науковий керівник ас. Стриж А.А.);

44. Левченко Я. Методика вивчення жанрів японської поезії в загальноосвітній школі (науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.);

45. Сиса Т. Особливості вивчення творчості Рея Бредбері в 11 класі (науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.);

46. Богдан Ю. Нові підходи до організації уроків читання в початковій школі (науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.);

47. Плескач Н. Формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами фольклору (науковий керівник доц. Браїлко Ю.І.).

48. Лазоренко Н. :Лексико-граматичні та стилістичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

49. Ігнатенко М. Комунікативні якості мови у контексті вивчення української мови (за професійним спрямуванням): (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

50. Середа Я. Оволодіння невербальними методами спілкування у професійному мовленні (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

51. Чернишова О. Етичні правила комунікації у глобальних інформаційних мережах (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

52. Ненаженко А. Інтерактивні методи навчання мовленнєвої компетенції (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

53. Пономаренко К. Культура говоріння та культура слухання як основа мовленнєвого спілкування (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

54. Морозова Д. Мовленнєвий етикет: основні елементи комунікативних ситуацій увічливості (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

55. Харченко О. Мовленнєвий етикет: Специфічні національні норми і правила вербального і невербального спілкування (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

56. Гонтар Л. Формування мовленнєвої компетенції учнів у процесі ігрової діяльності (науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.)

57. Біляк Катерина. Розвиток аудіативних здібностей молодших школярів (на матеріалі англійської мови) (науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.)

58. Мусієнко І. Сучасні технології вивчення іноземної мови (науковий керівник доц. Федоренко Ю.П.)

59. Черкос І. Методи керівництва роботою з формування мовленнєвої компетенції (науковий керівник доц. Григор’єва О.О.)

60. Філенко Марина. Мовленнєво-метолдична підготовка майбутніх фахівців початкової школи (науковий керівник доц. Григор’єва О.О.)

Педагогічні читання, присвячені 93 річниці В.О. Сухомлинського, м. Полтава, .2011р.

61.Лазоренко Н.: Мовленнєва творчість як засіб вираження особистісних переживань, почуттів, думок дитини (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

62.Харченко О. Оволодіння культурою слова – неодмінна передумова успішного навчання і розумового розвитку дитини (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

63.Колесник А. Словесна творчість – могутній засіб розумового розвитку людини, перед якою відкривається світ (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).

64.Мельник Я. Дитяча творчість починається з казки (науковий керівник доц. Мартиросян Л.І.).


Керівництво дипломними і магістерськими дослідженнями студентів:


 1. Сиса Т.М. Своєрідність концепції гуманізму в творчості Рея Бредбері (Н.к.: доц. Браїлко Ю.І.).

 2. Левченко Я.С. Художньо-естетичні принципи японської класичної поезії (Н.к.: доц. Браїлко Ю.І.).

 3. Мосієнко І.Г. Сучасні запозичення в лексиці німецької мови (Н.к.: доц. Дмитренко О.В.)

 4. Балко І.В. Особливості перекладу фразеологізмів сучасної німецької мови (Н.к.: доц. Дмитренко О.В.).

 5. Гонтар Л.В. Формування мовленнєвої компетенції у процесі ігрової діяльності на початковому етапі вивчення іноземної мови (Н.к.: доц. Федоренко Ю.П.).

 6. Каракуця О.А. Специфіка використання наочності на уроках іноземної мови в початковій школі (Н.к.: доц. Олійник С.П.).

 7. Костромицька А.В. Кельтський епос у фантастичних творах англомовних письменників (Н.к.: доц. Рудич О.О.).

 8. Радченко Т.І. Концепція анімалістичної казки у англомовній літературі ХХ ст. (Н.к.: Рудич О.О.).

 9. Полупанова Я.М. Creative reading and writing white English studying (Н.к.: доц. Рудич О.О.).

 10. Петраш Т.Й. Методика використання автентичних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій школі. (Н.к.: доц. Стиркіна Ю.С.).

 11. Маловічко М.С. Роль літератури та мистецтва у становленні та розвитку особистості (роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») (Н.к.: Волочай М.П.)

 12. Байбара І.І. Творчість Рея Бредбері як провісника майбутнього людства (Н.к.: доц. Волочай М.П.)

 13. Баннік О. Мовленнєве середовище на занятті з іноземної мови (Н.к.: доц. Олійник С.П.).

 14. Кузьмич В.К. Тенденції розвитку німецької літератури у першій половині ХХ століття (Н.к.: доц. Дмитренко О.В.)

 15. Шеремет О. Лінгвістичні труднощі перекладу поетичних текстів (Н.к.: доц. Тупиця О.Ю.).

 16. Козачок І.Г. Використання гри як виду навчальної діяльності на уроках німецької мови у початковій школі (Н.к.: доц. Дмитренко О.В.)

 17. Полтавець Ю.А. Особливості системи освіти у сучасній ФРН (Н.к.: доц. Дмитренко О.В.)

 18. Ілляшенко О.А. Творчість П. Зюскінда у контексті розвитку німецької літератури другої половини ХХ століття (Н.к.: доц. Дмитренко О.В.)

 19. Запорожець С.Г. Своєрідність політичного устрою Німеччини: минуле і сучасність (Н.к.: доц. Дмитренко О.В.)

 20. Павлюченко В. В. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної мови (Н.к.: доц. Степаненко Н.С.) – магістерське дослідження.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка