Науково-бібліографічний відділСторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5

200. Вдовиченко Ю.П., (лікарня ім. О.С.Лучанського).

Профилактика аномалии родовой деятельности с использованием антигомотоксических препаратов /Ю.П. Вдовиченко, А.В. Чернова //Биологическая терапия. –2002. -№4. –C. 30-33.


201. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).

Порівняльна характеристика обсягів паліативної медичної допомоги інкурабельним онкологічним хворим у медичних закладах різного профілю /Д.Д.Дячук, В.М. Лехан //Медичні перспективи. –2002. -№4. –C. 124-127.


202. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).

Предпосылки совершенствования паллиативной помощи онкологическим больным в Херсонской области /Д.Д.Дячук //Главный врач. –2002. -№6. –C. 63.203. Зюков О.Л., (обласний онкологічний диспансер).

Демографічна та онкологічна ситуація в Україні і Херсонській області /В.М.Лехан, О.Л. Зюков, Д.Д. Дячук //Медичні перспективи. –2002. -№3. - C. 113-117.


204. Ильченко В.П., (обласна клінічна лікарня).

Подходы к улучшению качества медицинской помощи в условиях областной консультативной поликлиники /В.П. Ильченко //Главный врач. –2002. -№10. –C.37-39.


205. Коваленко В.М., (обласний наркологічний диспансер).

Психологическая работа с наркозависимыми в условиях стационара /В.М.Коваленко, В.Г.Грецов, О.Ю.Блинов //Український вісник психоневрології.–2002. –Т.10, вып.1(30). –C. 259.


206. О случаях лейкоэнцефалита Шильдера-Фуа в Херсонской области /Г.И. Верстюк, Ю.А. Андрющенко, В.И. Харлан, С.В. Сорокин //Український вісник психоневрології. –2002. –Т.10., Вип.1(30)(додаток). –C.31. -(Обласна клінічна лікарня).
207. Наш опыт оперативного лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела позвоночника /Э.В.Иордан, А.В.Русанов, О.Д.Яремченко, В.А.Радченко //Ортопедия, травматология и протезирование. –2002. -№2. –C. 128-129. –(Обласна клінічна лікарня).
208. Пасманик С.Л., (обласна клінічна лікарня).

Опыт диагностики первичных новообразований сердца /С.Л. Пасманик //Вестник физиотерапии и курортологии. –2002. -№1. –C. 24.


209. Чумаченко М.М., (МСЕК).

Проблеми дитячої інвалідності та перспективні напрямки реформування медико-соціальної експертної допомоги дітям на регіональному рівні /М.М.Чумаченко, Р.О. Чернова //Охорона здоров’я України. –2002. -№1. - C.65-68.


2003
210. Ангіна як маніфестний синдром при деяких системних хворобах /С.М.Панкратов М.А.Кулініч, Г.В.Котик, В.Д.Гаухман, //Другі науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського: матеріали. – Херсон, 2003. –C. 6-8. –(Обласна інфекційна лікарня).
211. Братчук А.Н., (обласна клінічна лікарня).

Пряноароматические и пряновкусовые растения: справочник /А.Н. Братчук, А.И.Остапенко. – Херсон: «Видавництво Дніпро», 2003. –272 с.


212. Глуховський Ю.А., (лікарня ім. О.С.Лучанського).

Комплексне лікування та профілактика феномена бактеріальної транслокації при синдромі кишкової недостатності /Ю.А. Глуховський, В.О. Бахурцов //Другі науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського: матеріали. –Херсон, 2003. –C. 12-17.213. Горб А.Л., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Острая полиневропатия Фишера /А.Л. Горб //Другі науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського: матеріали. –Херсон, 2003. –C. 42-44.


214. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).

Організаційна модель системи паліативної медичної допомоги інкурабельним онкологічним хворим /В.М. Лехан, Д.Д. Дячук //Охорона здоров'я України. – 2003. -№3(10). –C. 35-41.


215. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).

Організаційні підходи до надання паліативної медичної допомоги інкурабельним онкологічним хворим /Д.Д. Дячук //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2003. - №2. – C. 48-54.


216. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).

Організаційні форми і структура паліативної медичної допомоги онкологічним хворим у термінальний період життя: інформаційний лист /В.М. Лехан, Д.Д.Дячук, О.Л.Зюков та ін. –К., 2003. – 3 с.


217. Дячук Д.Д., (обласний онкологічний диспансер).

Результаты применения местных инвазивных методов в лечении больных с неоперабельным раком легкого /Д.Д. Дячук, В.Б. Мякиньков, Я.Д. Самило //Главный врач. –2003. -№2. –C. 79-80.


218. Зубрис Г.И., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Геннадий Илларионович Горбачевский /Г.И. Зубрис //Другі науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського: матеріали. –Херсон, 2003. –C. 2-5.


219. Киселева О., (обласний неонатолог).

Мониторинг врожденных пороков развития /О. Киселева, О. Онищенко //Главный врач. –2003. -№6. –C. 74-76.
  1. Мякиньков В.Б., (обласний онкологічний диспансер).

Опыт использования автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога /В.Б. Мякиньков //Здоровье женщины. –2003. -№4. –C. 177-179.


  1. Пархоменко А.П., (акушер-гінеколог НПЦ «Арніка»).

Реабілітація репродуктивної функції жінок після перенесеного сальпінгоофорита /А.П. Пархоменко. –К, 2003. –18 с.

222. Перший досвід відеоторакоскопічних операцій /О.Д.Сташенко, Ю.І.Івон, М.І.Бабич та ін.//Шпитальна хірургія. –2003. -№2. –C. 135-137. –(Обласний протитуберкульозний диспансер).
223. Перші підсумки елімінації кору в Херсонській області /В.О.Стряпачук, А.А. Коваль, В.І. Луганська, А.А. Дерконос // Другі науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського. –Херсон, 2003. –C. 33-35. –(Обласна СЕС).
224. Полінчук І.С., (клінічна лікарня Суворовського району).

Гемотрансфузіологія та ризик парентерального інфікування – сучасний погляд на проблему /І.С. Полінчук, І.М. Полінчук //Другі науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського. – Херсон, 2003. –C. 18-19.


225. Ремига Л.Т., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Роль управління середнім медичним персоналом у системі охорони здоров'я: магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління /Л.Т.Ремига. –Одеса, 2003. –60 с.


226. Сербул М.М., (обласна клінічна лікарня).

Опыт лапароскопических вмешательств по поводу паховой грыжи /М.М.Сербул, А.Ф. Близнюк, А.Н. Мороз //Клінічна хірургія. –2003. -№11. – C. 29-30.


227. Синякова Н.П., (обласна СЕС).

Щодо лабораторної діагностики дисбіозу кишкового тракту /Н.П. Синякова, В.І.Сергієнко, Н.С. Останіна //Другі науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського: матеріали. –Херсон, 2003. –C.40-41.


228. Сташенко А.Д., (обласний протитуберкульозний диспансер).

Опыт организации хирургической помощи больным туберкулезом легких в современных условиях /А.Д. Сташенко, В.Н.Бурятинский, Ю.И. Ивон //Главный врач. –2003. -№2. –C.66-67.


229. Столбняк: опыт лечения в инфекционной больнице: областная инфекционная больница /Т.А. Ежкова, Е.В. Оптовец, М.С. Набатов //Другі науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського: матеріали. –Херсон, 2003. –C. 9-11. –(Обласна інфекційна лікарня).
230. Стряпачук В.О., (обласна СЕС).

Епідемічна ситуація з інфекційних та паразитарних хвороб в області та шляхи її поліпшення /В.О. Стряпачук, А.А. Коваль, В.І. Луганська //Другі науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського. – Херсон, 2003. –C. 20-27.


231. Сухарчук В.Л., (Цюрупинська ЦРЛ).

Болезнь Брилла /В.Л. Сухарчук //Другі науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського: матеріали. –Херсон, 2003. –C. 45-47.


232. Филипчик И.С., (обласна стоматологічна поліклініка).

Опыт работы областной стоматологической поликлиники в условиях аренды трудовым коллективом /И.С. Филипчик, Д.Д. Дячук //Главный врач. –2003. - №2. –C. 79-80.


233. Хвороба Рейно як невирішена проблема сучасної медицини / О.О.Землянкін, Ю.І.Спірін, І.С. Полінчук, І.В. Арбузов //Шпитальна хірургія. –2003. -№4. –C.78-83. – (Клінічна лікарня Суворовського району).


234. Чурсина В.С., (обласна дитяча клінічна лікарня ).

Опыт работы отрасли здравоохранения по медицинскому обеспечению детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, проживающих в Херсонской области /В.С. Чурсина. – Херсон, 2003. –10 с.


2004

235. Живило Л.М., (дитяча поліклініка Дніпровського району).

Применение препарата Angio-injeel в комплексном лечении вегето-сосудистой дистонии у детей /Л.М. Живило //Биологическая терапия. –2004. -№1. –C.28-31.


236. Мазуряк О.П., (обласний кардіологічний диспансер).

Організація надання невідкладної медичної допомоги /О.П. Мазуряк, С.О.Похилько //Главный врач. –2004. -№11. –C. 33.


237. Развитие поликлинической хирургии в г.Херсоне /А.В.Арцыбашев, Е.Е.Карабелеш, С.А. Ткаченко и др. //Главный врач. –2004. -№12. –C. 56-58. –(Клінічна лікарня Суворовського району).
238. Результати хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз /О.Д. Сташенко, Ю.І. Івон, В.М. Бурятинський та інш. //Український пульмонологічний журнал. –2004. -№2. –C. 45-47. –(Обласний протитуберкульозний диспансер).
239. Синицкий Ю.Ю., (МЦ ЧФ «ИФА», г.Херсон).

Опыт применения стоматологического анестетика артикаина в хирургической андрологии /Ю.Ю. Синицкий, С.Ю. Синицкий //Здоровье мужчины. –2004. - №3. –C. 200.


240. Синицкий Ю.Ю., (МЦ ЧФ «ИФА», г.Херсон).

Применение антигомотоксических препаратов в профилактике постантибактериального гепатита при лечении хронических уретропростатитов, обусловленных инфекциями, передаваемыми половым путем /Ю.Ю. Синицкий, С.Ю. Синицкий //Здоровье мужчины. –2004. -№3. –C.174.


241. Сіренко В.І., (приватна поліклініка «Рута», м.Херсон).

Методологічні підходи до концепції приватної медичної допомоги /В.І. Сіренко //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2004. -№2.–C. 40-42.


242. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Анестезия нижнечелюстного нерва как осложнение перелома мыщелкового отростка /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Харьков: ХГМУ. –2004. –Вып.8. –C. 151-153.


243. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Опыт лечения осложнённых переломов суставного отростка нижней челюсти /В.В.Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Харьков: ХГМУ. –2004. –Вып.8. –C. 147-148.


244. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Профилактика послеоперационных гематом в практике челюстно-лицевого отделения /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. –Харьков: ХГМУ. –2004. –Вып.8. –C. 153-155.


2005

245. Анализ лечения острого панкреатита в условиях отделения неотложной хирургии /В.А. Пятигорец, А.Г. Решитко, М.Ф. Аметов, В.А.Грудаков, С.Г. Бондарук //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. – C. 43-46. –(Лікарня ім.О.С.Лучанського).
246. Арбузов И.В., (клінічна лікарня Суворовського району).

Хирургия тромбоза супраренального отдела нижней полой вены /И.В.Арбузов //Клінічна хірургія. – 2005. - №4-5. – C. 73.


247. Арбузова В.А., (клінічна лікарня Суворовського району).

Пути оптимизации медицинской помощи больным с острыми экзогенными отравлениями /В.А. Арбузова, И.С. Полинчук //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. – C. 23-25.


248. Бабич М.И., (обласний протитуберкульозний диспансер).

Информационная модель электронной истории болезни /М.И. Бабич //Главный врач. – 2005. - №10. – C. 53-55.


249. Бабич М.И., (обласний протитуберкульозний диспансер).

Формализация клинических данных /М.И. Бабич //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. – C. 7-9.


250. Бахурцов В.О., (лікарня ім.В.І.Лучанського).

Застосування метиленового синього при септичному шоці, як метод стабілізації гемодинаміки /В.О. Бахурцов, А.Ю. Колеснік //Треті науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 69-71.


251. Боляновский И.И., (клінічна лікарня Суворовського району).

Конверсии при лапароскопической холецистэктомии /И.И. Боляновский, А.А.Землянкин, Н.И. Василенко //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 10-12.


252. Британ Л.І., (центр здоров'я та спортивної медицини).

Використання лазерного опромінення крові в комплексній методиці оздоровлення контингенту спеціальної медичної групи /Л.І.Британ, О.В.Киданов, Ю.О.Ромаскевич //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 38-39.


253. Британ Л.І., (центр здоров'я та спортивної медицини).

Оптимізація роботи спеціальної медичної групи в закладах освіти /Л.І. Британ, С.С. Возний, Ю.О. Ромаскевич //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 39-40.


254. Випадки дирофіляріозу в Херсонській області /В.О. Стряпачук, А.А.Коваль, К.І.Сосновська, та ін. //Інфекційні хвороби. –2005. -№1. - C. 99-100. –(Обласна СЕС).
255. Возний С.С., (центр здоров'я та спортивної медицини).

Шляхи підвищення ефективності роботи спеціальної медичної групи в навчальних закладах різного рівня акредитації /С.С. Возний, Ю.А.Ромаскевич //Главный врач. –2005. -№9. –C. 38-39.


256. Глухов В.А., (Каховська ЦРЛ).

Опыт применения лапароскопической стойки в условиях центральной районной больницы /В.А.Глухов, П.Н.Циомашко //Клінічна хірургія. –2005. - №8. –C. 36-37.


257. Горб А.Л., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Фебрильные судороги /А.Л. Горб //Треті науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 78-80.


258. Гостева А.В., (клінічна лікарня Суворовського району).

Тактика и лечение больных с сосудистой деменцией /А.В. Гостева, Д.А.Галатенко //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 29-31.


259. Давыдова Л.В., (обласна інфекційна лікарня).

Отдельные вехи деятельности больницы за 1955-2005 г.г. /Л.В. Давыдова //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. - C. 5-9.


260. Дальнейшее изучение лихорадки Западного Нила на территории Херсонской области /Б.Ю. Могилевский, А.Н. Фядин, Т.П. Цыбайкина, С.М.Панкратов //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.Горбачевського 6 жовтня 2005 року. –Херсон, 2005. –C.56-59.; Инфекционный контроль. –2005. -№4. –C.21-22. –(Обласна СЕС).
261. Даник В.Н., (обласна інфекційна лікарня).

Ацетонурия у детей с ОКЗ и ОРЗ /В.Н. Даник, Е.Я. Попова //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 23-26.


262. Дарвина Л.П., (обласна інфекційна лікарня).

Латекс агглютинация: эффективная методика срочного микробиологического обследования /Л.П. Дарвина, В.В. Цуканова, М.С. Набатов //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 37-38.


263. Двухлетний опыт применения лапароскопической стойки в условиях ЦРБ: итоги и перспективы /В.А. Глухов, В.Л. Баранов, П.Н.Циомашко, А.С. Думинец, Д.И. Скуридин //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005р. –Херсон, 2005. –C.12-13. –(Каховська ЦРЛ).
264. Демченко В.Н., (обласний онкологічний диспансер).

Лечение посткастрационного синдрома, развившегося после курса сочетанной лучевой терапии новообразований шейки матки /В.Н. Демченко, А.В. Нестеренко //Биологическая терапия. –2005. - №4. – C. 43-44.


265. Джиганская Л.В., (обласна інфекційна лікарня).

Неинфекционные диареи. Целесообразность назначения антибиотиков /Л.В.Джиганская //Треті науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 27-30.


266. К вопросу о лептоспирозе в Херсонской области /Н.Н. Заикин, Г.Н. Либерова, Б.Ю. Могилевский, С.А. Шостенко, Т.П. Яковлева //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 49-52. –(Обласна СЕС).
267. Коваленко В.В., (обласна інфекційна лікарня).

Опыт применения глутаргина у больных с вирусными гепатитами /В.В.Коваленко, Е.А. Крыжановская //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C.15-17; Инфекционный контроль. – 2005. -№4. –C. 25.


268. Колеснік А.Ю., (лікарня ім.О.С.Лучанського).

Комплексне лікування деструктивних форм гострого панкреатиту /А.Ю. Колеснік, В.О. Бахурцов //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. – Херсон, 2005. –C. 72-75.


269. Красножан А.М., (клінічна лікарня Суворовського району).

Из опыта организации амбулаторной хирургической герниологической помощи жителям г.Херсона /А.М. Красножан //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. – C. 6-7.


270. Красножан О.В., (клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Случай офтальмодирофиляриоза в г.Херсоне /О.В. Красножан, Л.И. Брагар, С.Д. Русалова //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини». – Херсон, 2005. – C. 15-16.


271. Левицька І.О., (обласний центр МСЕК).

Психотерапія психосоматичних розладів /І.О. Левицька //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. – C. 46-48.


272. Леонтьев А.Ю., (обласна клінічна лікарня).

Эпидуральные гематомы полюсов лобной и затылочной долей головного мозга /А.Ю. Леонтьев, М.П. Малышенко, О.С. Назаренко //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. –C. 19-21.273. Лечение и профилактика ятрогенных повреждений трахеи /В.С.Ручкин, Д.Д.Сташенко, А.Д. Сташенко, Ю.И. Онипко и др. //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 25-26. –(Обласний протитуберкульозний диспансер).
274. Могилевский Б.Ю., (обласна СЕС).

Опыт лечения людей, укушенных волками /Б.Ю. Могилевский, А.А. Сергиенко //Треті науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. - C.53-55.; Инфекционный контроль. –2005. -№4. –C. 25-26.
  1. Могилевский Б.Ю., (обласна СЕС).

Практикум по антирабическим назначениям/ Б.Ю. Могилевский. – Херсон: Надднепряночка, 2005. –112с.
276. Моделі впровадження сімейної медицини в Суворовському районі м.Херсона /А.В.Пасіка, Є.Є.Карабелеш, О.М.Керецман, Л.В.Бондарева, І.М.Смірнова //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 . –Херсон, 2005. - C. 3-4. –(Клінічна лікарня Суворовського району).
277. Научно-обоснованная медицина на практике. Опыт первых лет /М.С.Набатов , А.Г. Набатова, Т.А. Ежкова, Е.В. Оптовец и др. //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –2005. –C. 81-83. –(Обласна інфекційна лікарня).
278. Панкратов С.М., (обласна інфекційна лікарня).

Ботулизм в Херсонской области /С.М. Панкратов, С.М. Сидорченко //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 10-14.


279. Панкратов С.М., (обласна інфекційна лікарня).

Применение бактериофагов, как концепция лечебного и профилактического направления в медицине /С.М. Панкратов //Треті науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C.18-20; Инфекционный контроль. – 2005. - №4. –C.24-25.


280. Полинчук И.С., (клінічна лікарня Суворовського району).

Проблемы стандартизации лечебно-диагностического процесса в повседневной работе практического врача /И.С.Полинчук, И.М.Полинчук //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. - C.60-68.


281. Полінчук І.М., (клінічна лікарня Суворовського району).

Місце і значення спинномозкової анестезії в сучасній хірургічній практиці /І.М.Полінчук //Клінічна хірургія. –2005. -№9. –C. 29-32.282. Применение бактериофагов, как концепция лечебного и профилактического направления в медицине /О.И. Демедюк, С.М. Панкратов, Е.И.Волошина, С.А.Ткаченко //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. – Херсон, 2005. –C. 26-28. –(Клінічна лікарня Суворовського району).
283. Протективная вентиляция больных столбняком /М.С. Набатов, Т.А.Ежкова, Е.В. Оптовец, С.К. Киндра, С.А. Цыра //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 76-77. –(Обласна інфекційна лікарня).
284. Развитие поликлинической хирургии в г.Херсоне /А.В.Арцыбашев, Е.Е.Карабелеш, С.А. Ткаченко и др. //Амбулаторная хирургия. –2005. -№2. –C.72-73. –(Клінічна лікарня Суворовського району).
285. Рациональная тактика лечения острого парапроктита в условиях проктологического отделения /И.И. Шкриба, А.В. Фучко, В.В. Панов, В.В.Пугач, И.С. Редько //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005.-C.40-43. –(Клінічна лікарня Суворовського району).
286. Ремига Л.Т., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Роль управління середнім медичним персоналом у системі охорони здоров'я /Л.Т.Ремига, А.І. Літвак //Головна медична сестра. –2005. -№1. –C. 25-30.


287. Ремига Л.Т., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Шляхи удосконалення управління середнім медичним персоналом: (за результатами соціологічного дослідження) /Л.Т. Ремига //Головна медична сестра. –2005. -№3. –C. 24-28.


288. Роль видеоторакоскопии в комплексном лечении туберкулеза легких и плевры /Н.В.Цапив, А.Д.Сташенко, Ю.И.Ивон, М.И. Бабич и др. //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини». –Херсон, 2005. –C.17. –(Обласний протитуберкульозний диспансер).
289. Романова Р.М., (клінічна лікарня Суворовського району).

Задоволеність онкологічних хворих якістю медичної допомоги в хірургічних стаціонарах /Р.М. Романова, О.Л. Зюков //Головна медична сестра. –2005. -№6. –C.13-17.


290. Сербул М.М., (обласна клінічна лікарня).

Варианты лапароскопических операций при послеоперационных грыжах /М.М.Сербул //Эндоскопическая хирургия. –2005. -№1. –C. 50-51.


291. Сербул М.М., (обласна клінічна лікарня).

Особенности одномоментной лапароскопической холецистэктомии и холелитоэкстракции у больных с механической желтухой /М.М. Сербул //Эндоскопическая хирургия. –2005. -№1. –C. 124.


292. Синицкий Ю.Ю., (МЦ ЧФ «ИФА», г.Херсон).

Наш опыт применения эфферентной терапии в комплексном лечении больных с инфекциями, передаваемыми половым путем /Ю.Ю. Синицкий, С.Ю. Синицкий, О.В. Киданов //Здоровье мужчины. –2005. -№1. –C. 183-184.


293. Сіренко В.І., (приватна поліклініка «Рута», м.Херсон).

Підвищення контролю за діяльністю приватної системи охорони здоров'я /В.І.Сіренко , М.В. Голубчиков //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. –2005. -№4. –C. 70-71.


294. Сіренко В.І., (приватна поліклініка «Рута», м.Херсон).

Соціологічне дослідження розвитку приватних медичних послуг і ставлення до них різних верств населення /В.І. Сіренко //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. –2005. -№1. –C. 72-79.


295. Соколова А.П., (обласна інфекційна лікарня).

Использование урсодезоксихолевой кислоты в лечении вирусных гепатитов /А.П.Соколова //Треті науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C.34-36.


296. Спирин Ю.С., (клінічна лікарня Суворовського району).

Первый опыт миниинвазивной поясничной симпатэктомии /Ю.С.Спирин, И.И.Боляновский, В.И.Арбузов //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 9-10.


297. Спирин Ю.С., (клінічна лікарня Суворовського району).

Хирургическое лечение локальных форм гипергидроза /Ю.С. Спирин, И.И.Боляновский //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 13-14.


298. Спіріна Л.В., (клінічна лікарня Суворовського району).

Оцінка клінічної ефективності таллітону (карведілолу) в кардіологічній практиці /Л.В. Спіріна, Т.В. Панова, О.І. Спіріна //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 31-32.


299. Стоянов Ю.Б., (межобластная больница ДИК-10).

К вопросу о применении подсчета CD4 клеток по традиционной методике для определения прогноза у больных с ВИЧ-инфекцией /Ю.Б. Стоянов, М.С.Набатов //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005.–C. 21-22.


300. Стратиенко В.В., (обласна клінічна лікарня).

Случай тромбоза воротной вены и инфаркта селезенки в дебюте идиопатического мелофиброза /В.В. Стратиенко, М.Г. Гаркуша //Український журнал гематології та трансфузіології. –2005. -№1. –C. 39-41.


301. Стратиенко В.Г., (обласна клінічна лікарня).

Опыт использования рекомбинантного интерлейкина-2 при хронических лимфопролиферативных заболеваниях /В.Г. Стратиенко, М.Г. Гаркуша //Український журнал гематології та трансфузіології. –2005. -№2. –C. 21-26.


302. Стряпачук В.А., (обласна СЕС).

Микробиологический мониторинг санитарно-противоэпидемического режима в отделениях родовспоможения г.Херсона /В.А. Стряпачук, А.А. Коваль //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. - C. 45-48.


303. Стряпачук В.О., (обласна СЕС).

Стан епіднагляду за інфекційними хворобами в області та шляхи його вдосконалення /В.О. Стряпачук, А.А. Коваль, В.І. Луганська //Треті науково-практичні читання присвячені пам'яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 39-44.


304. Сухарчук В.Л., (Цюрупинська ЦРЛ).

Солярит /В.Л. Сухарчук //Треті науково-практичні читання присвячені пам’яті заслуженого лікаря України Г.І.Горбачевського 6 жовтня 2005 р.: матеріали. –Херсон, 2005. –C. 31-33.


305. Фисун Д.Ю., (лікарня ім. О.С.Лучанського).

Острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST – тромболитическая терапия в условиях инфарктного отделения больницы им.А.С.Лучанского, г.Херсона /Д.Ю. Фисун //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 32-33.


306. Фруль А.Н., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Дискретный плазмаферез у больных с эндотоксикозом и сопутствующим отечным синдромом /А.Н. Фруль, А.В. Марченко //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 35-36.


307. Хабрат Б.В., (обласна клінічна лікарня).

Вариант интрафасциальной гистерэктомии как способ профилактики пролапса и укорочения влагалища /Б.В. Хабрат, В.Д. Назаренко, Н.Г.Стоянова //Репродуктивное здоровье женщины. –2005. -№1. –C. 230-231.


308. Хирургическое лечение рака пищевода /А.А. Сирик, В.П.Тимошенко, А.Д. Сташенко, М.И. Бабич и др. //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C.18-19. –(Обласний протитуберкульозний диспансер).
309. Цымбал Ю.Ф., (клінічна лікарня Суворовського району).

Тактика лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на этапах медицинской помощи /Ю.Ф. Цымбал, И.С.Полинчук //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 28-29.310. Чернова А.В., (лікарня ім.О.С.Лучанського).

Профилактика аномалий родовой деятельности с использованием антигомотоксической терапии /А.В. Чернова //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 21-22.


311. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Альтернативный метод хирургического лечения переломов скулового комплекса /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. –Харьков: ХГМУ, 2005. –Вып.9. – C. 150-151.


312. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Альтернативы переливанию крови в ортогнатической хирургии при бичелюстных остеотомиях /В.В. Чернышев, A.F. Markus //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. –Харьков: ХГМУ. –2005. – Вып.9. –C. 133-136.


313. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Гнойно-воспалительные поражения челюстно-лицевой области, осложнённые грибковой инфекцией /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. –Харьков: ХГМУ. –2005. –Вып.9. –C. 145-148.


314. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Клинические случаи меланом полости рта /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Харьков: ХГМУ. –2005. –Вып.9. –C.143-145.


315. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Лечение гемангиомы жевательной мышцы /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. –Харьков: ХГМУ. –2005. –Вып.9. –C. 141-143.


316. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Применение синтетических шовных материалов в челюстно-лицевой хирургии /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Харьков: ХГМУ. –2005. –Вып.9. –C. 151-154.


317. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Способы оперативного лечения новообразований нижнего отдела кончика носа /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Харьков: ХГМУ. –2005. –Вып.9. –C. 148-149.


318. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Хирургическое лечение привычного вывиха нижней челюсти /В.В. Чернышев //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. –Харьков: ХГМУ.-2005. –Вып.9. –C. 140-141.


319. Чернышев В.В., (обласна клінічна лікарня).

Эндолимфатическая терапия в лечении абсцедирующих фурункулов лица /В.В.Чернышев, И.Г. Чернышева //Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – Харьков: ХМГУ. –2005. –Вып.9. –C. 137-139.320. Четверикова Н.Є., (обласна клінічна лікарня).

Динаміка стану служби фізіотерапії у місті Херсоні та Херсонській області /Н.Є.Четверикова, І.П.Шмакова, Е.В. Серафімова, //Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. –2005. -№2. –C. 37-39.


321. Швец О.Ф., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Опыт лечения больных при синдроме диабетической стопы /О.Ф. Швец //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 34.


322. Шейко Н.С., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Метод коррекции угла Гисса у детей раннего возраста страдающих гастроэзофагеальным рефлюксом /Н.С. Шейко, С.Н. Рыбась, С.Н. Новоселов, Н.Ю.Мельник //Хірургія дитячого віку. –2005. -№3-4. –C. 60-61.


323. Щерба В.А., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Использование плазмафереза при проведении ультрабыстрой опиатной детоксикации (УБОД) /В.А. Щерба, А.И. Денисенко //Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини»: жовтень 2005 року. –Херсон, 2005. –C. 36-37.


2006

324. Арбузов І.В., (обласна клінічна лікарня).

Безпосередні наслідки стегново-підколінних артеріальних реконструкцій у разі непридатності великої підшкірної вени /І.В. Арбузов, Ю.С. Спірін //Серце і судини. –2006. -№4. –C. 66-69.


325. Арцыбашев А.В., (клінічна лікарня Суворовського району).

Опыт лечения контрактуры Дюпюитрена в условиях городского центра поликлинической хирургии /А.В. Арцыбашев, А.М. Красножан //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C.15-16. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


326. Арцыбашев А.В., (клінічна лікарня Суворовського району).

Флебологическая помощь в условиях городского центра поликлинической хирургии /А.В. Арцыбашев, А.А. Щербина //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 13-14. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р., м.Херсон).


327. Багрий М.А., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Тактика лечения детей, страдающих органическими кологенными запорами /М.А.Багрий, К.Г. Колодяжная //Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 4. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р., м.Херсон).


328. Бажан Л.В., (лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Комплексное лечение трофических язв при синдроме диабетической стопы в условиях эндокринологического отделения /Л.В. Бажан, В.М. Гандзюк //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. – 2006. - №4. – C. 4. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р., м.Херсон).329. Ботвин В.П., (лікарня ім. О.С.Лучанського).

Опыт применения иглорефлексотерапии в лечении инсулинрезистентной формы сахарного диабета /В.П. Ботвин //Вестник физиотерапии и курортологии. –2006. -№2. –C. 112.


330. Василенко Н.И., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Комплексная иммунореабилитация детей с диагнозом «Селективный ІGА-дефицит» /Н.И. Василенко //Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 8. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р., м.Херсон).


331. Вацуро М.Ф., (клінічна лікарня Суворовського району).

Опыт комбинированной миниинвазивной поясничной симпатэктомии из забрюшинного доступа /М.Ф. Вацуро, Ю.С.Спирин //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C.10-11. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р., м.Херсон).


332. Волченко С.Ю., (обласна клінічна лікарня).

К вопросу лечения ожоговых больных пожилого и старческого возраста /С.Ю.Волченко, О.К. Даховник //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 7. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р., м.Херсон).


333. Высоцкий А.С., (обласна клінічна лікарня).

Пункционная вертебропластика /А.С. Высоцкий //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C.12-13. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р., м.Херсон).


334. Гандзюк В.М., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Применение встречно-боковой фиксации плюсневых костей при лечении синдрома диабетической стопы /В.М. Гандзюк, О.В. Дундич, Ю.А. Пшеничный //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 5. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


335. Годун С.В., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Небулайзерная терапия в лечении острого бронхообструтивного синдрома у детей /С.В. Годун //Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. – 2006. -№4. –C. 6-7. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


336. Голубь В.Г., (лікарня ім. А. і О. Тропіних).

Лапароскопия в комплексе диагностики и лечения больных с трубным и перитонеальным бесплодием в условиях отделения гинекологии и эндоскопической хирургии /В.Г. Голубь //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 8. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


337. Гостева А.В., (клінічна лікарня Суворовського району).

Ишемический инсульт /А.В. Гостева //Медичний індекс. Терапія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 8. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


338. Денисенко А.И., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Абдоминальный компартмент синдром (АКС) в медицине критических состояний /А.И. Денисенко, И.А. Андреев //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 3-4. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


339. Землянкин А.А., (клінічна лікарня Суворовського району).

Профилактика грыж после лапароскопической холецистэктомии /А.А.Землянкин, Н.И. Василенко, И.И. Боляновский //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 15. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


340. Кандибей И.В., (клінічна лікарня Суворовського району).

Психосоматические, психопатические расстройства в работе общелечебной сети /И.В. Кандибей, И.Н. Смирнова //Медичний індекс. Терапія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 9. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


341. Кисельова О.О., (обласна клінічна лікарня).

Синдром Дауна: (синдром трисомії 21) /О.О Кисельова, Л.С. Євтушок //Medicus Amicus. –2006. -№2. –C. 15.


342. Кондрашов И.В., (обласна клінічна лікарня).

Видеолапароскопия в ургентной хирургии /И.В. Кондрашов, А.Ф. Близнюк //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C.11-12. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р., м.Херсон).


343. Красножан О.В., (лікарня ім. А. і О.Тропіних).

Олыт применения вазореконструктивных операций при сосудистой патологии зрения /О.В. Красножан, В.В. Недялкова , А.М. Красножан //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 5-6. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).


344. Лятецька Л.В., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Досвід застосування мякуша кавуна в комплексному лікуванні вторинного хронічного пієлоніфриту у дітей /Л.В. Лятецька, В.Д. Маліщук, В.Д.Черкашина, Н.А. Лимар //Вестник физиотерапии и курортологии. –2006. -№2. –C. 125-126.


345. Малахов П.С., (клінічна лікарня Суворовського району).

Лечение острых алкогольных психозов /П.С. Малахов //Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 8. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).346. Маліщук В.Д., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Ендоскопічна корекція міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей /В.Д. Маліщук, С.В.Комаровський, Т.П.Овсійчук //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 16. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).


347. Мартыненко Я.А., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Эпилепсия и беременность /Я.А. Мартыненко //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 10-11. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон); Медичний індекс. Терапія: Інформаційний бюлетень. – 2006. -№4. –C. 6-7.


348. Маук-Шевченко И.В., (обласна дитяча клінічна лікарня).

Применение высокочастотной осциллярной искусственной вентиляции легких в неонатальной практике /И.В. Маук-Шевченко, Н.Ю. Мельник //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 14-15. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон); Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 5-6.


349. Опыт применения иммуноглобулинов в лечении нейроинфекций у новорожденных /Л.В. Лятецкая, А.Л. Горб, Е.Д. Питомец, Н.А. Миронова //Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. – 2006. -№4. –C. 7. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006р. м. Херсон). –(Обласна дитяча клінічна лікарня).
350. Особенности физического развития и заболеваемости ЛОР-органов у детей с гипермобильностью суставов /В.В. Самодина, Е.В.Евтушенко, А.И. Бондарь, И.В. Баркова //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 6-7. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006р. м. Херсон); Медичний індекс. Педіатрія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 3-4. –(Клінічна лікарня Суворовського району).
351. Остафі С.Я., (пологовий будинок Суворовського р-ну м.Херсон).

Передчасні пологи /С.Я., Остафі //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 4-5. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).


352. ПономаренкоО.С., (пологовий будинок Суворовського району).

Плацентарная недостаточность: современные аспекты патогенеза, диагностики, профилактики и лечения /О.С. Пономаренко //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 5-7. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).
353. Применение гипербарической оксигенации (ГБО) в акушерской практике /А.Н. Фруль, С.И. Морозов, А.В. Марченко, Ю.В. Бовкун //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. – C. 7-8. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006р. м. Херсон). –(Лікарня ім. А. і О.Тропіних).
354. Применение миниинвазивной поясничной симпатэктомии в лечении пациентов с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних конечностей /И.В.Арбузов, А.А. Землянкин, Ю.С. Спирин, И.И. Боляновский и др. //Клінічна хірургія. – 2006. -№1. –C. 44-46. –(Клінічна лікарня Суворовського району).
355. Профилактика образования пролежней у пациентов с осложненной позвоночно-мозговой травмой /Ю.А. Леонтьев, А.Ю. Леонтьев, И.И. Елисаветская, Е.И. Слынько //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 9. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006р. м. Херсон). –(Обласна клінічна лікарня).
356. Ромаскевич Ю.О., (Центр здоров'я та спортивної медицини).

Посібник з основних питань оптимізації харчування в спорті /Ю.О.Ромаскевич, Б.Г. Кедровський, С.О. Ротонос. –Херсон: [б.в.], 2006. –35 с.


357. Самойленко В.И., (г.Голая Пристань).

Эффективность диетотерапии с включением бахчевых культур в комплексном санаторно-курортном лечении больных в условиях курорта Гопры /В.И.Самойленко, Л.С. Дубчак //Вестник физиотерапии и курортологии. –2006.-№2. –C. 84.


358. Синицький Ю.Ю., (МЦ ЧФ « ИФА» , г.Херсон).

Фалокоригуюча та фалореконструктивна допомога в умовах амбулаторної андрології /Ю.Ю. Синицький, С.Ю. Синицький //Здоровье мужчины. –2006. - №2. –C. 125-129.


359. Слынько Е.И., (обласна клінічна лікарня).

Методы декомпрессии нервных структур при травматических повреждениях тораколюмбального отдела позвоночника из заднего и заднебокового доступов /Е.И.Слынько, А.Ю.Леонтьев, С.А.Панферов//Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 9-10. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).


360. Слынько Е.И. (обласна клінічна лікарня).

Методы снижения кровопотери при оперативном лечении переломов торакоабдоминального отдела позвоночника /Е.И. Слынько, А.Ю. Леонтьев, Д.В. Кабачок //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 8-9. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).


361. Солянко О.П., (пологовий будинок Суворовського району).

Пиелонефриты у беременных /О.П. Солянко //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 8-9. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006р. м. Херсон).


362. Ткаченко В.А., (обласна стоматологічна поліклініка).

Изменение ферментативной активности крови при имплантации различных видов имплантантов /В.А. Ткаченко, П.Н. Колбасин //Медичний індекс. Діагностика: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 3. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р. м. Херсон).


363. Трегуб М.М., (Іванівська ЦРЛ).

Упровадження в практику роботи Іванівської ЦРЛ Херсонської області основних принципів регіонального фармацевтичного менеджменту /М.М.Трегуб, О.Г.Кабачний //Медичний індекс. Терапія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 5-6. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р. м. Херсон).


364. Чумаченко М.М., (Херсонський Центр МСЕК).

Управлiння (менеджмент) службою медико-соціальної експертизи регіону: (довідково-практичний посібник) /М.М.Чумаченко. –Херсон: ВАТ ”ХМД”, 2006.–480 с.


365. Чуприна В.А., (обласний онкологічний диспансер).

Анализ онкологической заболеваемости в Херсонской области за 2003- 2005 гг. /В.А.Чуприна, А.А.Моргунов //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 3-4; Медичний індекс. Терапія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 3. –(Тези науково-практичої конференції молодих лікарів «Актуальні питання практичної медицини», жовтень 2006 р. м. Херсон).


366. Чуприна В.А., (обласний онкологічний диспансер).

Опыт лечения больной злокачественной параганглиомой яичника /В.А.Чуприна, О.С.Тымчук, В.С.Черкасс //Медичний індекс. Акушерство та гінекологія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 3-4. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питаня практичної медицини”, жовтень 2006 р. м. Херсон).


367. Яновский А.П., (обласна клінічна лікарня).

Опыт лечения внебрюшинного разрыва мочевого пузыря, осложнённого флегмоной забрюшинного пространства и распространённым гнойным перитонитом /А.П.Яновский, В.А. Туник, И.М. Бурда //Медичний індекс. Хірургія: Інформаційний бюлетень. –2006. -№4. –C. 8. –(Тези науково-практичної конференції молодих лікарів “Актуальні питання практичної медицини”, жовтень 2006 р. м.Херсон).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка