Науково-дослідницьких робіт департамент освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Буковинська Мала академія наук учнівської молодіСкачати 13.83 Mb.
Сторінка1/17
Дата конвертації23.03.2019
Розмір13.83 Mb.
#85515
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17БМАНУМ: підготовкА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

Департамент освіти і науки

Чернівецької облдержадміністрації

Буковинська Мала академія наук учнівської молоді

БМАНУМ: підготовкА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

Методичний посібник

Чернівці, 2017

Схвалено на засіданні науково-методичної ради Буковинської Малої академії наук учнівської молоді (протокол №_ від______________ 2017 року)

Відповідальні за випуск: Тріска М.К., Ляшенко С.І.

Укладачі:
Липованчук Н.С., Іванійчук Н.Ю.,

Купчанко І.М., Прокопець П.Г.


БМАНУМ: підготовка науково-дослідницьких робіт. Методичний посібник – Чернівці, 2017. - ____ с.

Методичний посібник укладено з урахуванням досвіду роботи працівників БМАНУМ на основі збірника «Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2017 році. – Ч.І-ІІ.» та може бути використаний керівниками наукових товариств та об’єднань, вчителями для підготовки молодих науковців до участі у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт.З М І С Т


Вступ
Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року: • Відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства • Відділення хімії, біології, екології та аграрних наук • Відділення фізики і астрономії, економіки, математики, комп’ютерних та технічних наук • Відділення наук про Землю, історії, філософії та суспільствознавства

ВСТУП

Буковинська Мала академія наук учнівської молоді забезпечує організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнів та створює умови для їх інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

Основним завданням Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів є виявлення та підтримка інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку

Правилами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів передбачено: заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт; оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін; та захист науково-дослідницьких робіт.

Оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін передбачається програмами проведення І, II та III етапів Конкурсу та здійснюється у формі контрольної роботи. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

Запропоновані в цьому посібнику матеріали щодо підготовки учасників всіх етапів конкурсу до написання контрольної роботи з базових дисциплін, тематики науково-дослідницьких робіт учнів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та наукових керівників БМАНУМ будуть корисними для методистів, вчителів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, для всіх, хто плекає майбутню наукову, творчу еліту нашої держави.ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
СЕКЦІЇ «УКРАЇНСЬКА МОВА», «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА», «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ», «ФОЛЬКЛОРИСТИКА», «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО», «ЖУРНАЛІСТИКА», «ПЕДАГОГІКА»
10 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому складі:

а) загадка, приятель, вітчим, колесо

б) легкий, високо, спина, колія

в) олень, об’єм, розчин, граблі

г) випадок, донька, разом, щипці

д) котрий, вірші, нести, дихання2. Позначте рядок, у якому є орфографічна помилка:

а) риторика, експеримент, диригент, дециметр

б) комп’ютер, пів’яблука, в’ялений, В’ячеслав

в) гринвіцький, паризький, сиваський, гамбурзький

г) тонна, нетто, піцца, мадонна

д) у скриньці, у павутинці, у жменьці, у тарілці3. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення:

а) лібрето, мабуть, метро, сідло

б) голосно, немає, співають, скільки

в) поні, цунамі, веселе, беручи

г) сидячи, себе, начебто, видно

д) високо, по-батьківськи, ніби, написано4. Позначте рядок, у  якому відмінкову форму складеного числівника записано неправильно:

а) Р.в.— трьохсот сімдесяти семи

б) Д. в.— трьохстам сімдесяти семи

в) З.в.— триста сімдесят сім

г) О. в.— трьомастами сімдесятьма сьома

д) М.в.— у трьохстах сімдесяти семи5. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини мають закінчення – ем:

а) комар, лікар, кобзар, читач

б) Ігор, професор, викладач, пухир

в) абзац, колір, звір, хабар

г) плащ, ніж, кварц, кір

д) нежить, школяр, шампунь, розпродаж6. Позначте рядок, у якому неправильно подано значення фразеологізму:

а) авгієві стайні — брудне місце

б) геростратова слава — ганебна слава

в) прокрустове ложе — зручне місце

г) ахіллесова п’ята — вразливе місце

д) танталові муки — нестерпні страждання7. Позначте рядок, у якому є граматична помилка:

а) за чверть десята

б) вибачте мені

в) попри перешкоди

г) три комп’ютера

д) чинний правопис8. Позначте рядок, у  якому неправильно утворено форму 2  особи однини від поданого дієслова:

а) дати — дасиш

б) запитати — запитаєш

в) кликати — кличеш

г) косити — косиш

д) світити — світишIІ рівень

1. До поданих прикметників доберіть по три іменники так, щоб утворилися словосполучення, де прикметник вжито в прямому та в переносних значеннях. Запишіть утворені словосполучення. Подайте тлумачення кожного переносного значення прикметника.

Зразок. Чорний светр; чорний день (сповнений горя й нестатків); чорний хліб (житній).

Чорний, молодий, легкий, довгий, шовковий, вовчий, зелений, світлий, гарячий, дикий, восковий, залізний, кам’яний.

2. Провідмінюйте словосполучення:

шістдесят сім відсотків, вісімсот сорок два метри, гаряча каша, сильний нежить, гострий біль.

3. Запишіть основні роди та жанри усної народної творчості. Проілюструйте прикладами з фольклорних творів, які ви вивчали в школі. Запишіть різновиди народних пісень.

IIІ рівень

 1. Заповніть пропуски в  таблиці класифікації речень. Наведіть по одному прикладу всіх типів речень з правої колонки таблиці.

  Ознака, що лежить

  в основі класифікації речень

  Типи речень

  За кількістю граматичних основ

  1…………………………

  2…………………………  .………………………

  …….…………………  1. Двоскладні.

  2. …………………………  .………………………

  …….…………………  1. Розповідні.

  2. …………………………

  3. …………………………


  За інтонацією

  1. Окличні.

  2. …………………………  За наявністю усіх структурно необхідних членів речення

  1. …………………………

  2. …………………………  …………………………….……

  1. Поширені.

  2. Непоширені.  Різновиди односкладних речень за структурою та значенням

  1. Означено-особові

  2. …………………………

  3. …………………………

  4. …………………………

  5. …………………………


 2. З’ясуйте, які соціально-політичні явища критикує Т. Г. Шевченко у сатиричних поемах «Сон» і «Кавказ». Поясніть, які з порушених проблем є актуальними для українців і сьогодні.


11 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі

а) різновид, соломинка, завершити, дрова

б) загадка, чотирнадцять, приятель, дихання

в) залишити, сантиметр, рукопис, ненавидіти

г) котрий, мережа, дочка, верба

д) усього, черговий, настояти, новий2. Позначте рядок, у якому є орфографічна помилка

а) мереживо, вариво, печиво, марево

б) сонечко, вуличка, ліжечко, літечко

в) розм’яклий, кав’ярня, кеш’ю, морквяний

г) Гринвіч, хобі, Вавилон, Таллінн

д) сільський, кільце, проміньчик, близький3. Позначте рядок, у якому всі слова однакові за морфемною будовою

а) розподіл, перебіг, розбір, напис

б) вибір, недоля, напишу, зміна

в) неволя, зоря, природа, калина

г) синій, папір, фарба, мало

д) осінній, голосно, дірка, сяючи4. Позначте рядок, у  якому всі іменники утворені префіксально-суфіксальним способом

а) позашкільний, перехід, розщедритися

б) насміятися, виходити, перейти

в) насупитися, макроекономіка, визволити

г) затінок, пролісок, надхмар’я

д) зачіпка, розчин, привільний5. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини мають закінчення -ею

а) сотня, калюжа, комашня, Леся

б) стеля, буря, Ілля, гора

в) листоноша, Наталя, віра, мережа

г) біль, куля, ступня, матуся

д) суддя, птаха, круча, Настя6. Позначте рядок, у якому всі іменники в кличному відмінку мають закінчення -у (-ю)

а) поштар, колега, Валерій

б) Богдан, Ігор, учитель

в) лікар, професор, Андрій

г) юнак, Олеся, викладач

д) боєць, дідусь, водій7. Позначте рядок, у якому правильно утворено форму 3 особи множини від поданого дієслова

а) колоти — колять

б) літати — летять

в) їхати — їздять

г) гоїти — гоять

д) засвітити — засвічують

8. Позначте рядок, у якому є поширене речення

а) Письменник сидів замислений.

б) Село перестало бути глухоманню.

в) Сонце почало підніматися.

г) Море стає прозорим та чистим.

д) Студенти приїхали вчитися.


IІ рівень

1. Запишіть складні слова правильно (разом або через дефіс). Згрупуйте їх за правилами написання складних слів. Сформулюйте та запишіть правило до кожної групи.

Дво/видовий, взаємо/перехід, двадцяти/трьох/кілограмовий, допустово/протиставний, екстра/темпоральний, жанрово/композиційний, квазі/частинка, макро/лінгвістика, мало/продуктивний, мікро/топонім, мова/посередник, мово/творчість, об’єктно/суб’єктний, одно/компонентний, пів/столітній, псевдо/науковий, різно/стильовий, семантико/синтаксичний, слова/синоніми, слово/зміна, соціо/лінгвістика, спів/автор, супер/ознака, терміно/творення, франко/прусський, анти/науковий, багато/складовий, гіпер/зв’язок, дієслівно/іменний, мова/джерело, напів/пом’якшений, суфіксально/префіксальний, терміно/система, тридцяти/шести/річний, філолог/лексикограф.

2. Подані дієслова запишіть у формах 2 особи однини і 3 особи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу та у формах 1 особи множини і 2 особи однини наказового способу.

Летіти, написати, кричати, їсти, гудіти, бігти, хотіти, полоти, возити, засвітити, засвічувати, підібрати, підбирати, розкрити, розкривати.

3. Розкрийте проблеми національної свідомості українців та українізації (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»).

IIІ рівень

1. У реченнях з тексту підкресліть граматичні основи. Визначте та запишіть у дужках після кожного речення його структурний тип (просте/складне, односкладне/двоскладне, повне/неповне, поширене/непоширене) і коротку характеристику (тип синтаксичного зв’язку у складному реченні, різновид односкладного речення). Зазначте, які речення ускладнені відокремленими й уточнювальними членами; однорідними членами; вставними словами, та схарактеризуйте ці засоби ускладнення. Накресліть схему останнього речення.

Один-однісінький серед морської рівнини бовванів крейсер вдалині, і, крім нього, ніде ні паруса, ні катерка. Надбережжя теж пустинне, безлюдне. Тоня вперше тут, серед цих кучугур. Бувала на  морі не  раз, але там, де воно ближче підходить до  радгоспу,а  не  в  цих барханах, куди й батькові отари не  часто, мабуть, забродять. Лінивий плюскіт хвиль… Суха морська трава чорніє, шелестить під ногами… Навіть і Віталик трохи торопіє: ні живої душі ніде. Остекленілі простори. Дрімота у всьому. Ген-ген по берегу біліє самотня рибальська хатина, де кочує рибальська бригада в сезон лову, але зараз і там нікого не видно. Навіть дядько Сухомлин, що стереже рибальську оселю, зараз не вийшов назустріч, не став придивлятись, хто це прибув, хто порушив цю благодатну тишу та спокій…Хіба  ж не  дивна ця їхня планета Земля, на  якій є десь і міста мільйоннолюдні з університетами, з хмарочосами, з підземними палацами метро і спортивними аренами, де шаленіють зараз десятки тисяч болільників, і водночас є таке тихе узбережжя, де дрімає собі одна рибальська хатина, та первісні простори моря синіють, та чайка сидить, куняє коло води, біла, непорушна, мов з алебастру (За О.Гончаром).

2. Проаналізуйте вірш М. Зерова «Київ-традиція». Визначте тему, ідею, жанрові ознаки твору. Поясніть, про які історичні події розповідає автор та яких історичних осіб згадує.

СЕКЦІЯ «АНГЛІЙСЬКА МОВА»
9 клас

LEVEL I (8 points)

GRAMMAR COMPREHENSIONTask 1. Choose the correct option of the word form. (20×0,1=2 points)

1. Which of all these books did you enjoy …?

a) most


b) more

c) many


d) much

2. I was shocked by … news.

a) that


b) those

c) these


d) theirs

3. Our new car is small, so it uses … petrol, than our old one.

a) a little

b) less

c) the leastd) small

4. He spoke English badly — … than I expected.

a) worse


b) more badly

c) worst


d) badly

5. I can’t understand what you’re saying. Could you speak a bit …?

a) slowlier

b) slow

c) more slowlyd) the most slowly

6. This scientist’s theory is too difficult; … people understand it.

a) much


b) little

c) few


d) a few

7. The flowers are beautiful and smell … .

a) nicely

b) nice

c) nicer


d) the nicest

8. The children behaved very … .

a) good


b) well

c) best


d) better

9. She early became … she is now.

a) whose


b) whom

c) which


d) what

10. The government is doing nothing to help … .

a) poor


b) the poor

c) the poors

d) the poor ones

11. I … missed the bus. I was only just in time to catch it.

a) mostly

b) near

c) nearlyd) nearest

12. … pupils were absent.

a) Few


b) Much

c) Little

d) A little

13. Although your sister is very popular, she is not … as mine.

a) pretty as

b) so pretty

c) prettier than

d) more pretty than

14. I bought a … bag this morning.

a) nice big pink

b) big nice pink

c) pink nice big

d) nice pink big

15. If the bus arrives …, we’ll miss the train.

a) lateness

b) lately

c) more late

d) late

16. He had some apples last year but he has … this year.

a) neither

b) nobody

c) no


d) none

17. I don’t understand how Irene could have made … in her composition.

a) such bad mistake

b) such a bad mistake

c) so bad mistake

d) so a bad mistake

18.. Anyone who is late will have … mark lowered.

a) theirs

b) his

c) him


d) hers

19. It was … that we decided to walk though the time pressed.

a) such nice weather

b) so nice weather

c) too nice weather

d) such a nice weather

20. I tried ... to remember his name but I couldn’t.

a) hardly

b) hard

c) near


d) nearly

Task 2. Choose the correct option of the word form. (20×0,1=2points)

1. The police … caught the criminal.

a) has


b) have

c) is


d) are

2. The contents of the briefcase … to have disappeared.

a) seem

b) seems

c) seeming

d) seemingly

3. The athletics we watched … quite exciting.

a) was


b) were

c) have

d) had

4. The remains of the meal … thrown in the bin.

a) was


b) were

c) have

d) had

5. We had … short winter last year.

a) the


b) —

c) a


d) an

6. It happened in … spring of 1994.

a) the


b) —

c) a


d) an

7. We stayed at … Gardner’s.

a) the


b) —

c) a


d) an

8. All that money will go to … Henry Marshall’s daughter.

a) the


b) —

c) a


d) an

9. I don’t know what to do. It’s … problem.

a) rather difficult

b) a rather difficult

c) rather a difficult

d) rather the difficult

10. You can always reach me by … .

a) the telephone

b) an telephone

c) a telephone

d) telephone

11. Police were talking to each other by … .

a) a radio

b) radios

c) the radio

d) radio

12. Two miles … not a long way to walk to school.

a) is


b) are

c) been

d) being

13. Where … the kitchen scales? I want to weigh some flour.

a) is


b) are

c) have

d) has

14. He lives within a … of two miles from the town.

a) radii

b) radiuses

c) radius

d) radium

15. I can see ... in the water.

a) an salmon

b) salmons

c) salmon

d) any salmon

16. “Are there any pictures on the walls of your office?” — “Yes, there’s one — … Picasso”.

a) the


b) —

c) a


d) an

17. “And are you … Breed? ” — “Yes, I am. The fourth generation in this location”.

a) the


b) —

c) a


d) an

18. He was offered … he wanted to get very much.

a) job


b) a job

c) jobs

d) the job

19. Are you … Julia Brown everybody is talking about these days?

a) the


b) —

c) a


d) an

20. She married … Johnson.

a) the


b) —

c) an


d) a

Task 3. Choose the correct option of the verb form. (20×0,1=2 points)

1. I wrote to you to ask not to see anyone till I …

a) come


b) have come

c) came


d) should come

2. By the time you receive this letter I … my final exams.

a) shall finish

b) will have finished

c) finish

d) have finished

3. I’m going to get to the airport early. I can read a book while I …

a) wait


b) will wait

c) am waiting

d) shall be waiting

4. … Jane today? I have a message for her.

a) Will you be meeting

b) Will you have met

c) Will you have been met

d) Are you met

5. I … John tomorrow as we work in the same office.

a) shall have met

b) will be meeting

c) going to meet

d) meet

6. We must go now. The play … in half an hour.

a) starts

b) is starting

c) would start

d) will have started

7. Mother said that Aunt Bessie … soon.

a) will come

b) was coming

c) would have come

d) comes

8. We’ll be there at about 11. It … raining already.

a) will have stopped

b) stops

c) stopped

d) is stopping

9. How long is it since you … here?

a) had moved

b) move

c) moved


d) was moving

10. I … my lawyer tonight.

a) saw


b) am seeing

c) will have seen

d) had seen

11. I … my bank manager this morning. I’ve fixed an appointment.

a) saw


b) shall have seen

c) will be seeing

d) am seeing

12. By 7.00 p.m. they …tennis for eight hours.

a) will play

b) will be playing

c) will have been playing

d) will have played

13. Hardly he … the pillow when he fell asleep.

a) touched

b) had touched

c) have touched

d) touches

14. He’ll change his mind after he … the document.

a) saw


b) has seen

c) had seen

d) will see

15. I … for a new car for months before I bought one.

a) had looked

b) had been looking

c) have been looking

d) looked

16. He … the poem by the time you come tomorrow.

a) will be learning

b) will learn

c) will have learnt

d) learns

17. My arms are aching now because I … since two o’clock.

a) am swimming

b) swam

c) swim


d) have been swimming

18. Ann was out of breath because she … for a long time.

a) had been running

b) did run

c) has been running

d) ran

19. So you sing in a rock band, do you? How long … that?

a) do you do

b) are you doing

c) have you done

d) have you been doing

20. I’m sure she … . Her eyes looked red.

a) was crying

b) had been crying

c) has cried

d) cries

Task 4. Choose the correct option of the verb. (20 × 0,1 = 2 points)

1. The mother … not to worry about her sick boy as he was out of danger.

a) was told

b) is told

c) told

d) has been told

2. Peter was late for the party, so when he went into the room all guests … to each other .

a) were introduced

b) had been introduced

c) would be introduced

d) introduced

3. When I went into the cinema, the film ….

a) was being shown

b) was shown

c) showed

d) will be shown

4. A new stadium … opposite our house lately.

a) will be built

b) is being built

c) has been built

d) has built

5. We will send you this report as soon as all the dates … finally.

a) have been fixed

b) is being fixed

c) will be fixed

d) is fixed

6. It’s not really our house yet. It … .

a) hasn’t paid for

b) aren’t paid for

c) hasn’t been paid for

d) hadn’t been paid for

7. As the building was dangerous, it … at last.

a) is knocked down

b) being knocked down

c) had been knocked down

d) will be knocked down

8. Fred is not in his room and his bed … in.

a) hasn’t been slept

b) wasn’t slept

c) isn’t being slept

d) hasn’t slept

9. A lot of stories … before they went to bed.

a) had been told

b) were told

c) will be told

d) had told

10. The house … for a year before they moved in.

a) was locked up

b) had locked up

c) had been locked up

d) is being locked up

11. He said that I … visit him any day I liked.

a) may


b) can

c) were

d) might

12. His mother said the boy … doing his lessons.

a) can be

b) must be

c) might be

d) need to be

13. It was raining and she … take an umbrella.

a) must

b) ought

c) had to

d) had

14. The boy … be reading something funny. He is laughing all the time.

a) must have

b) must

c) should

d) need

15. There is no reason why you … help her.

a) shouldn’t

b) must have

c) might have

d) ought

16. If you don’t want to miss the train, you … take a taxi.

a) shouldn’t

b) must have

c) ought

d) should

17. She was angry, and for a while she … make Jack the object of her anger.

a) could

b) can

c) must have

d) might have

18. I can’t go to the cinema with you. I … to be at the hospital at five.

a) can


b) must

c) am


d) should

19. Her advice was reasonable. You … it.

a) shouldn’t follow

b) couldn’t follow

c) may be following

d) should have followed

20. I wish I … really talk to my mother.

a) can


b) could

c) may


d) should
LEVEL II

VOCABULARY COMPETENCE


Task 5. Choose the correct option of the word. (20 × 0,2 = 4 points)

1.Certain medicines can now help to ......... life.

a) delay

b) prolong

c) stretch

d) expand

2.Workers are paid money for their ......... .

a) labour

b) duty

c) job


d) career

3. When he is nervous, his hands ......... .

a) shake

b) vibrate

c) shiver

d) shudder

4. If you ........ your gloves there, you’ll never remember to pick them up.

a) leave

b) misplace

c) forget

d) lose

5. The baby tried to walk, but it kept falling .........

a) back

b) off

c) on


d) over

6. The Republican Party have been in ......... in the U.S.A since 2000.

a) force

b) rule

c) authority

d) power

7. He was so tired that he fell ......... during the lecture.

a) sleeping

b) asleep

c) sleepy

d) sleepless

8. I didn’t have time to read the newspaper but I had a quick ......... at the headlines.

a) glance

b) gaze

c) wink


d) stare

9. I had to ......... out of the window to shout to him.

a) bend


b) lean

c) bow


d) stick

10. Look in the telephone ........ for his phone number.

a) directory

b) catalogue

c) leaflet

d) brochure

11. Working in the bar at night provided another source of ......... for Paul.

a) wage

b) pay

c) salary

d) income

12. The ......... of the roses was beautiful.

a) flavour

b) savour

c) odour


d) scent

13. My friends and I are going to ......... a house together.

a) lend


b) hire

c) rent


d) borrow

14. Be careful skating on that pond - the ice might ......... .

a) crash


b) smash

c) crack


d) tear

15. A huge ......... spread across her face when she saw her boyfriend.

a) grin

b) giggle

c) chuckle

d) laugh

16. The driver had to .. ....... quickly to avoid hitting a tree.

a) swing


b) sway

c) twist


d) swerve

17. There was a long ......... on his face.

a) bruise

b) blister

c) scar


d) bump

18. Late arrivals to the theatre will be ......... entry until the interval.

a) neglected

b) refused

c) ignored

d) rejected

19. It was a terrible accident, but fortunately there were very .........

casualties.

a) little

b) small

c) few

d) less


20. The princess hoped one day to marry a .. ...... prince

a) handsome

b) pretty

c) beautiful

d) delightful

Task 6. І. Read the text and choose the correct answer (A, B, C or D) to fit each gap. (10 × 0,2 = 2 points)

Being a business traveler. Are you (1) …. of travelling? At first sight, having a job which (2) … going on long business (3) … looks glamorous. The reality, however, often (4)… from the image. Many business travelers soon (5) … off living out of a suitcase. As a business traveler, you often (6)… at a place, (7)… into the hotel, have your meetings and then (8)… immediately back to the airport. Many business travelers rarely (9)… time to see the (10)… or experience the local culture.

1 A keen B interested C fond D enthusiastic

2 A contains B involves C occupies D needs

3 A trips B journeys C travels D voyages

4 A breaks B alters C changes D differs

5 A come B go C are D take

6 A arrive B reach C get D make

7 A check B examine C look D inspect

8 A run over B pull out C set off D join in

9 A discover B find C locate D place

10 A sights B pictures C displays D scenesTask 6. ІІ. Use the word given in capitals at the end of the lines to form a word that fits in the gap. (10 × 0,2 = 2 points)

Dubai, in the United Arab Emirates, has been an important port city since the beginning of the 20th century. Its nickname is ‘City of Gold’ as it is (1) … for its trade in gold. Dubai is an important business and (2) … centre as well as a popular tourist (3) … Most of the United Arab Emirates’ banks and (4) … companies have their headquarters there. (5) ping. This comes in the form of large shopping centres selling … in Dubai centres around shop- (6) … labels and international goods. There are also the souks, or markets which offer a more (7) … and (8) … shopping ex- perience for the tourist. Dubai has a well-earned reputation as a shopper’s paradise. Unfortunately, (9) … usually comes sec- ond to shopping. However, there are many attractions to enjoy (10) … Sheikh Saeed AI Maktoum House, the Dubai Museum in the restored AI Fahidi Fort, and the Heritage Village of Hatta.

FAME


COMMERCE

LOCATION


INSURE

TOUR


DESIGN

TRADITION

ATMOSPHERE

SIGHT


INCLUDE

READING COMPREHENSION
Task 7. You are going to read about some festivals. For questions 1–8 choose from the festivals (A-E). Some of the festivals may be chosen more than once. (10 × 0,4 = 4 points)

THE FESTIVE YEAR

The Rio Carnival in Brazil. A

This festival is by far the largest in the world. Hundreds of thousands of visitors come every year for the celebrations before the Start of Lent, (a fasting period of forty days before Easter). The carnival takes place in the Sambadrome, a huge new Stadium. There, samba schools compete with each other for the best costumes and dancing. They spend a lot of time and money on carnival preparations. making fantastic costumes, masks, decorations, mobile floats and teaching the samba. In the past, the carnival procession was held in the streets of Rio, where beautifully clothed people threw streamers and confetti and danced for tour days. Nowadays, the world’s biggest street party has become a pleasure only for those who can afford the entrance fee.Octoberfest. B

Foreign beer-lovers might think that the Germans are unimaginative when it comes to beer because. good as it is, it all seems to taste very similar. There are, however, many regional and seasonal differences, particularly in Bavaria and Munich. Oktoberfest, the world’s largest beer festival, actually begins in September and, to mark the occasion, each of Munich’s many breweries makes a special beer. Because of this, an astonishing variety of different types and strengths of beer are available at this festival.The Fallas Festival. C

The most spectacular of Spain’s thousands of festivals must be Valencia’s Fal as Fiesta, a two-day event celebrating the end of winter. The Fallas Fiesta and street party start at noon on St. Joseph’s Day, 19th March, with a deafening explosion of fireworks. Then there are contests for the best paella - a traditional Valencian rice dish. People gather in the streets to admire the costumes of the men dressed up as the Moors who occupied the city until the 13th Century. In the months before the fiesta, craftsmen create around 370 papier mache sculptures, the fallas, which are detailed caricatures of local people. At midnight, when the fallas are burnt, the burst of flames and fireworks symbolically forces out the winter.The Tibetan Butter Lamp Festival D

Buddhists believe that nothing is permanent, and on the 9th of March they celebrate this belief. Long before the festival begins, monks make their preparations by mixing brightly-coloured dyes into huge quantities of iced butter. It takes them several months to carve the frozen butter into highly decorated statues, some of them as much as 8 metres high. On the day of the festival itself, the sculptures — supported by wooden frames — are carried through the streets and greeted with cheers from the excited crowds. Afterwards, the figures are thrown into a river by the monks who made them to demonstrate the idea that not even the most beautiful things last forever.The Dragon Boat Festival E

In China, towards the end of June, people celebrate a holiday known as the Dragon Boat Festival. The festival is held to honour the memory of Qu Xuan, a politician and poet who, in the year 278 B.C., is said to have committed suicide by jumping into a river. It is said that local people threw rice dumplings into the water to save Xuan’s soul from the evil spirits in the river. Nowadays, boat races are held every year to remind people of the search for the body of the dead poet. Spectators eat rice cakes and crews row large dragon-shaped boats. Some researchers, however, say that dragon boats existed long before the death of Qu Xuan, and the modern festival is a combination of several old traditions.


Which festival(s)

1. marks the death of a particular person?

2. gives people a large variety to choose from?

3. involve a competition?

4. makes unusual use of a food?

5. marks the beginning of a season?

6. marks the beginning of a religious period?

7. probably dates back longer than was previously thought?

8. involve dressing up in special costumes


LEVEL III (10 points)

LISTENING COMPREHENSIONTask 8. You are going to listen to a psychologist talking about the influence of the family on the personality. Decide if the statements 1–10 are true (T) or false (F). (10 × 0,5 = 5 points)

1. Norah Levy is publishing her new book “We are family” this week.

2. The strongest factor influencing our position in the family is our personality.

3. The firstborn children are pretty sure in themselves.

4. The firstborn children don’t worry about a lot of things when they get older.

5. The firstborn children always get what they want.

6. The middle children always have other children to play with.

7. The middle children are always in good mood.

8. The youngest children always help their older brothers and sisters.

9. The youngest children use their chance to get what they want.

10. The youngest children can be somewhat egoistic.

WRITING


Task 9. You have won a free 3-day trip to Great Britain for two people. To find a companion, you need to write an involving post to any of the social networks (100-120 words) describing the cities you would you like to visit and sights would you like to see there. (5 points)
10 клас

LEVEL I (8 points)
GRAMMAR COMPREHENSION

Ta s k 1. Choose the correct form of the verb. (20 × 0,1 = 2 points)

 1. My brother is an actor. He … in several films.

  1. has appeared

  2. has been appeared

  3. has been appearing

  4. had appeared

 1. You know that Peter … to the States several times.

 1. was

 2. has been

 3. had been

 4. is

 1. It has been said that the weather is going to be nice today, but it ….

 1. doesn’t

 2. hasn’t

 3. didn’t

 4. isn’t

 1. I … you are very impolite.

 1. think

 2. am thinking

 3. have thought

 4. will be thinking

 1. Where are the scissors that I … yesterday?

 1. had bought

 2. have bought

 3. bought

 4. was buying

 1. I’ll tell Anna all the news when I … her.

 1. shall see

 2. saw

 3. see

 4. will be seeing

 1. I read your novel not long ago. I … anything more awful before.

 1. have never read

 2. never read

 3. has never read

 4. had never read

 1. The President …out of the building and is going to make a speech.

 1. come

 2. has come

 3. have come

 4. was coming

 1. This isn’t my first visit to London. I … here before.

 1. have been

 2. haven’t been

 3. was

 4. had been

 1. I’ve got my key. I found it when I … for something else.

 1. look

 2. have looked

 3. didn’t look

 4. was looking

 1. Something very strange …to me on my way home from work yesterday afternoon.

 1. happened

 2. was happening

 3. happens

 4. has happened

 1. The house was dirty. We … it for weeks.

 1. didn’t clean

 2. hadn’t cleaned

 3. weren’t cleaning

 4. don’t clean

 1. As soon as the exams …over the students will leave for their homes.

 1. a) are

 2. will be

 3. were

 4. would be

 1. Since I saw her last she … many new articles.

 1. has written

 2. had written

 3. writes

 4. was writing

 1. Can you tell me when Nick … here next time?

 1. is

 2. will be

 3. was

 4. is being

 1. I … you just now I had never had time for much fun.

 1. told

 2. had told

 3. had been told

 4. tell

 1. When the teacher came to his desk he understood that somebody … through examination papers.

 1. looked

 2. had looked

 3. had been looked

 4. will look

 1. I shall tell him the news when he … me.

 1. joined

 2. joins

 3. will join

 4. join

 1. I … him since he graduated from the University.

 1. hadn’t met

 2. didn’t meet

 3. don’t meet

 4. haven’t met

 1. You …some silly remarks when I’m speaking.

 1. always made

 2. are always making

 3. were always making

 4. will always make


Ta s k 2. Choose the correct form of the word. (20 × 0,1 = 2 points)

1. Two-thirds of the food produced on the farm … used to feed people in that region.

 1. is

 2. are

 3. been

 4. being

2. This is my car. It’s … Mercedes. It’s new. It’s fast.

a) the


b) —

c) a


d) an

3. The house was a … building.

a) nice old stone

b) nice stone old

c) stone old nice

d) old nice stone

4. The picnic won’t be any fun without you and … .

a) them

b) they

c) we


d) she

5. I’m afraid I can’t help you; you’ll have to ask … else.

a) anyone

b) one

c) someone

d) anybody

6. … people like to have their vacation in winter, because it’s too cold.

a) Few


b) A few

c) Much

d) A little

7. The teacher told the student to look up the rule himself as it … many times.

a) will explain

b) was being explained

c) had been explained

d) would be explained

8. They waited at the cash-desk while the check … .

a) was being written

b) was writing

c) had been written

d) has been written

9. … Mary had checked the car beforehand, she would have noticed that it wasn’t safe.

a) If


b) Unless

c) In case

d) When

10. We thought he … have been informed about the matter.

a) may


b) might

c) will

d) can

11. … he have translated the text without making a single mistake?

a) Should be

b) Can

c) Must

d) Might have

12. He could see her face … over the little kitten.

a) to bend

b) being bent

c) having bent

d) bent

13. I look forward to … you at the party.

a) to see

b) see

c) seen

d) seeing

14. I was getting sleepy, so I let my friend … the car.

a) to drive

b) drive

c) driven

d) to be driven

15. Lillian deserves … the truth about what happened last night.

a) to tell

b) to be told

c) told

d) to have told

16. The worse your school marks are, the … your parents become.

a) angry

b) angrier

c) angriest

d) more angry

17. The girl told me her address, which I … down on a piece of paper.

a) wrote

b) have written

c) was writing

d) had written

18. Everyone complained … the awful food.

a) about

b) for

c) on


d) over

19. The plane … has just taken off is an hour late.

a) it


b) what

c) which

d) who

20. The … news informed about the President’s visit to China.

a) last

b) next

c) late

d) latest

Task 3. І. Write an article a/an or the in each gap where necessary. If an article is not necessary, write a dash (-). (10 × 0,1 = 1 point)

Ray: Hi, Sandy! How was (1) … film?

Sandy: Great! We took (2) … taxi and (3) … taxi driver got lost, so we almost missed (4) … start. What about you? What did you do last night?

Ray: Oh, I just stayed at home. I listened to music for a while and then watched (5) … news.

Sandy: Oh, yes? So what’s happening in (6) … world? Anything I should know about?

Ray: Well, there was (7) … interesting report on (8) … Asia. It gave me some ideas for (9) … geography essay we were talking about (10) … other day.

Sandy: Ah, right. Anything else?

Ray: Nothing important. Sandy: Okay. Bye.Task 3. ІІ. If a line is correct, put a tick (v) next to the number. If there is an extra word in a line write it next to the number. (10 × 0,1 = 1point)

Being an only child

1 _______ I’m an only child. People often say to me: ‘Wouldn’t you be a lot

2 ______ happier if you have had brothers and sisters?’ but I don’t see it like that.

3 ______ It’s true that if I had had a brother or sister, I would have someone closer

4 ______ to my own age to talk to and play with at home, but I don’t think that’s

5 ______ very important provided for you have close friends, which I do. If my

6 ______ parents would had more children, they wouldn’t be able to spend so much

7 ______ time with me. And we have great fun together! Also, ex-cept if I had a

8 ______ brother or sister, I’d have it to share a bedroom with them. That might be

9 ______ fun, but what would happen if I wanted to play my CDs and he or she had

10 _____ to study? No -I don’t want a brother or sister, unless it will happens, of course. In that case, I’ll think it’s the best thing in the world!Task 4. Complete using the correct form (-ing form, bare infinitive or full infinitive) of the verbs in the box. Use each verb only once. (20 × 0,1 = 2 points)

achieve be behave come do Hope improve learn listen make play take tell try use work prevent know sit down give up

Report: William Watson

William Watson sometimes seems to be afraid of (1) _____ hard. He can’t help (2) _______ to avoid (3) _______ anything that involves (4) ________ his brain, particularly on Friday afternoons. He seems to detest (5) _________ life seriously, and pretends he isn’t capable of (6) _______ anything of worth. This is unfortunate as, with a little more effort, William could succeed in (7) ______ great progress.

However, at present he frequently just wants (8) ______ the fool. He enjoys (9) _______ jokes. Presumably, he imagines this (10) _______ the best way to make friends, but in fact he often just ends up (11) ________ the other students from (12) ________. He has promised on several occasions (13) _______ his behaviour in class, but then he just keeps on (14) _______ in exactly the same way. Recently, I have had to beg him (15) ______ and be quiet in the classroom, but it’s difficult (16) _______ how to make him (17) ______ to his senses. He just doesn’t seem interested in (18) _______ to my opinion. I’m tempted (19) ________ even (20) _______ that he might improve. Having said that though, Mr. Watson is an extremely good maths teacher!

Julie Cross - 5A


LEVEL II (12 points)

VOCABULARY COMPETENCETask 5. Choose the correct word. (20 × 0,2 = 4 points)

1. Clara has got perfect ... and can even see well in the dark.

a) view


b) eyesight

c) sight


d) site

2. The police tried to catch the thief, but he ran … too quickly.

a) away


b) forward

c) past


d) after

3. She could barely … out the cottage in the darkness.

a) spot

b) make

c) see


d) draw

4. Large companies sometimes try to take … smaller companies by buying a majority of the shares.

a) in


b) after

c) down


d) over

5. Since I live on the ... of the city, I have a long drive into town every day.

a) suburbs

b) outside

c) outskirts

d) border

6. It took us ages to get here, but ... we’re home!

a) lately

b) eventually

c) at last

d) in the end

7. The TV was very expensive so I’ve arranged to pay for it in ...

a) deposits

b) sections

c) installments

d) portions

8. The jury ... their verdict of not guilty.

a) mentioned

b) presented

c) announced

d) said

9. He often gets lost because he never pays attention to the road

a) signals

b) signs

c) posts


d) symbols

10. She used the ... of the cloth to make a patchwork quilt.

a) leftover

b) rest

c) endingd) remaining

11. Many birds ......... south during the winter months.

a) emigrate

b) originate

c) immigrate

d) migrate

12. … sandwiches and salads there were also soft drinks and cakes on the table.

a) Beside

b) Besides

c) Except

d) As well

13. Jane doesn’t like cold weather, her friend doesn’t like it … . a) also

b) too


c) either

d) neither14. The Browns can’t … such a house, they are short of money.

a) allow

b) permit

c) afford

d) let

15. The … of the clock moved and stopped forever.

a) arm


b) hand

c) leg


d) foot

16. The teacher … many pictures of London after her visit to Great Britain.

a) took

b) brought

c) fetched

d) did

17. At last the sun has … and birds started singing in the forest.

a) got up

b) raised

c) risen

d) arose

18. We needn’t go shopping, because we’ve got … milk in the refrigerator.

a) little

b) a little

c) few


d) a few

19. He … the door and it opened widely into the hall.

a) pulled

b) pushed

c) dragged

d) grabbed

20. … of houses were under construction in this district of the town.

a) The number

b) A number

c) A numeral

d) A figure

Task 6. І. Read the text below and choose the correct answer (A, B, C or D) to fit each gap. (10 × 0,2 = 2 points)

Native English Animals

Now England has hardly any predatory animals in the (1) __________, but has it always been that way? Not according to ancient rhymes. England was once a country where predatory animals freely roamed and so danger lurked.

Many centuries ago bears, wolves, lynx, etc, ranged the forests and woodlands. Also wild boar, Elk and Aurochs (wild bulls) were (2) _________. However, although some of these species hung on till medieval times, most of these animals were long gone by that time.

The last English wolf in England was probably killed and the population extinct by the 16th century, although in Wales it is thought to have lasted a few centuries (3)_______. The great Auroch herds did not least nearly as long and were sadly gone as early as the 9th Century, although on the continent it lasted for many, many more centuries.

There was an even bigger size herding animal in Britain in the early centuries. The Giant deer species called Megaloceros, with an antler span of up to 3 meters; it was possibly (4) __________ by the time Neolithic man was making wooden stockades. But the antlers were often found, and perhaps used for digging with.

Lynx is thought to have gone by the 10th Century, in England at least. It is thought that the Neolithic settlers mingling with peoples already present or taking over, came from the continent and brought their own animals; cattle, (5) __________ dogs and cats, pigs and also goats with them and built the wooden stockades to protect them.

In Saxon England land was cleared (6) __________ the forest and a large communal area was used for farming; this was divided into strips called furrows. However by Medieval times the rich landlords had claimed a lot of land and planted hedges (7) ______ their boundaries. This may have meant farming was easier, but for the poor it meant they were beggared and starving, as the loss of their land meant the loss of their livelihoods.

Land by the Thames was taken from the people in medieval times and given over to sheep farmers for the trading of wool, which by then had become an important industry that provided (8) _________ for the crown.

So by now most of the original predatory or herding wild animals had been (9) __________ by non-native species. Thankfully there is now a program that is rereleasing our original, surviving animals back into their own natural habitat. We (10) ______ desperately that this is successful.

1. A wild

B nature C wood D plain

2. A rich

B plentiful C many D brimful

3. A longer

B later C more D earlier

4. A dead

B obsolete C extinct D vestigial

5. A schooled

B captured C educated D domesticated

6. A to

B from C out of D of

7. A to mark

B to show C to exhibit D to label

8. A pay

B fee C income D rent

9. A survived

B transferred C carried D replaced

10. A dream

B hope C think D sure

Task 6. ІІ. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the gap in the same line. (10×0,2 = 2 points)

A new Hobby.

I saw some badminton on TV and found it quite (1) _______ INTEREST so I thought I’d see if there was a club or (2) _______ in my ASSOCIATE area. I looked everywhere but, (3) ______ , the nearest club FORTUNE was 80 kilometres away. So, without any (4) _______ I decided to form my own club. It was very hard in the beginning KNOW I didn’t have any (5) ______ and I had to convince a few EQUIP people that it was an (6) ______ way to keep fit. I organised ENJOY a small (7) ________ which was a lot of fun, and things start- COMPETE ed to grow from there. Now we’ve got a full-time (8) ______ and our (9) ________come from all over the country. One of TRAIN

our members was even a bronze (10) _______ in the national OPPOSE championship! MEDAL

READING COMPREHENSION

Task 7. You are going to read the text about a famous singer Amy Lee. For questions (1–10) choose the correct answer (A, B, C or D). (10 × 0,4 = 4 points)

Rock Star

In the masculine universe of rock, singer-songwriter Amy Lee fits right in. She brings her Goth girl self to the table and to the recording studio, no questions asked. The co-founder and lead vocalist for Evanescence lets her unrelenting strength and sheer determination push through a downpour of adrenaline-amped guitar riffs with her soothing, classically trained piano stylings.

Evanescence brings to the forefront heart-pounding musical compositions fronted by Lee’s ethereal yet reality-crashing vocals. With the debut of their album, The Open Door, Lee views the journey that led her to this point of self-realization. In the world of musical “geniuses”, Lee stands out, simply because she realizes that it’s worth going on your own. Her mantra: trust yourself. Believe in yourself.

Amy Lee was born in Riverside, California, to parents John Lee, a disc jockey and TV personality, and Sara Cargill. She has a brother named Robby and two sisters, Carrie and Lori. Lee had a younger sister who died in 1987 at the age of three from an unidentified illness. The songs “Hello” from Fallen and “Like You” from The Open Door have been written for her late sister. Lee took classical piano lessons for nine years.

Her family moved to many places and eventually settled in Little Rock, Arkansas, where Evanescence was formed. In keeping with their tradition of supreme independence, the band didn’t follow the tried and tired route to becoming a stadium pleaser. 14-year-old Lee and a guitarist Ben Moody paired up and focused their energies on creating a new sound. They decided to go on their own and build their band up slowly and fiercely. In 2000, Evanescence recorded their debut album Fallen.

Fate didn’t come knocking, but rather it practically blew the door off its hinges in the spring of 2003 when Evanescence’s debut album, Fallen, hit the airwaves. Fallen sold more than 14 million albums globally, and was certified gold or platinum in over 35 countries.

On October 22, 2003, Moody left the band citing “creative differences”. In an interview several months later, Amy said: “...we’d gotten to a point that if something didn’t change, we wouldn’t have been able to make a second record”.

And in 2004, Evanescence was nominated for five Grammy Awards. They’ve got two, including the biggie, Best New Artist.

And the Grammy experience? “It feels like you are in high school collecting all of your awards at the end of the year,” Lee laughs. “I really appreciate those who took the time to understand our sound. I was stoked.” When she heard their name called, “I didn’t expect it,” Lee remembers. “I had my shoes off, so, of course, had to put them back on.”

Armed with their second album and its first single, with the title, “Call Me When You’re Sober,” Lee talks about her natural growth as a female artist and coming to terms with her artistic freedom. “I didn’t want to make the same album twice. Now I was allowed to grow and that gave me confidence as an artist.”

Lee has a recognizable fashion style, marked by her occasional use of gothic make-up and taste for Victorian-styled clothing. She also designs many of her own clothes, commenting that she would rather make her own clothes because it is hard to find what she exactly wants elsewhere. Lee states that her daily style is very different from when she performs. She explains that her on-stage wardrobe is meant to preserve the atmosphere of the songs and complete the image.

Now, Lee is a well-seasoned artist who knows exactly what she wants. And that is her advice for women trying to break into the biz, “You have to feel what is right in your heart. If someone is telling you to do something just because it’s good for business, it’s a lie. Just trust yourself; it may take longer, but not everybody knows what they are talking about.”

1. According to the first paragraph, which of the following is true of Amy Lee?

A She is equally keen on singing and song-writing.

B She makes a lot of efforts to succeed in rock.

C She can play both guitar and classical piano.

D She pushed hard to set up Evanescence.

2. According to the author, Amy Lee is outstanding because _____________________ .

A she fronts an otherwise male rock group

B she reached the point of self-realization

C she has unique vocal capabilities

D she stays independent in the world of rock

3. The songs “Hello” and “Like You” are devoted to

A Lee’s sister Carrie

B Lee’s younger niece

C Lee’s sister who died at the young age

D Lee’s brother Robby

4. What does the author mean by saying that “the band didn’t follow the tried and tired route to becoming a stadium pleaser”?

A The band was tired of performing at the stadiums.

B The band tried to pave their own way to popularity.

C The band failed to please a majority of listeners.

D The band tried to keep independent traditions of rock.

5. The expression “blow the door off its hinges” means

A to make the door open

B be considerably better or more successful than

C to open something widelyD to knock at the door

6. In stating “I was stoked”, Amy Lee means that she was _____

A hardly surprised

B very amused

C extremely pleased

D well prepared

7. At the ceremony of Grammy Awards, Amy Lee

A didn’t take her award because she didn’t hear her name

B didn’t wear any shoes

C didn’t have her shoes on when her name was called

D had to put on old shoes

8. Amy Lee’s every day clothes

A are exactly like her onstage wardrobe

B are Gothic-styled

C are designed by herself

D are not like her stage costumes

9. Which of the following best characterizes Amy Lee at present?

A She has become an experienced performer.

B She’s gained confidence in doing business.C She is not afraid of the stage any longer.

D She is confident enough to perform alone.

10. What is NOT mentioned in the text?

A Amy Lee has played the piano for many years

B Amy Lee has composed music by herself

C Amy Lee and Ben Moody have tried to create a new sound

D Amy Lee has been recognized as an outstanding songwriter


LEVEL III (10 points)

LISTENING COMPREHENSIONTask 8. You are going to listen to a newspaper journalist talking about the difficulties of immigrants learning to lose their accents. Mark the sentences (1–10) true (T) or false (F). (10 × 0,5 = 5 points)

1. Assouma Nyirabahizi left her home and job in Rwanda in search of a brighter future.

2. She attends the classes to get rid of her accent.

3. Together with seven other students she pays for classes conducted by the city of Portland.

4. The need to be understood affects every part of immigrants’ lives.

5. Marta Greenlaw is not only a teacher. She is also a speech specialist.

6. During the class the students are telling the teacher how important the 44 sounds are for the English language.

7. Speaking without an accent is especially important in Maine, which is the least assorted state in the country.

8. Many people who live in Maine have not heard foreign accents even in movies or on television.

9. Heavy accent makes immigrants impatient and unfriendly with people.

10. Losing an accent is an everyday struggle for the immigrants.

WRITING

Task 9. Your English friend is planning to travel across Ukraine. But he doesn’t know what means of travelling to choose. Write him a letter (120-150 words) in which

- tell him about the advantages and disadvantages of different means of travelling,

- warn him about the problems he is likely to face, - give advice how to avoid them. (5 points)
11 клас

LEVEL I

GRAMMAR COMPREHENSIONTask 1. Put the verbs in brackets into an appropriate verb form.

1. By the middle 2008 many parts of Europe …………… the worst economic recession for decades (experience)

2. I wish I …………… (teach) how to use computer when I was at school.

3. I don’t feel like visiting my relatives this year so I …………… (not go).

4. You’d better …………… (go) to bed as we have to be up early tomorrow.

5. Street crime figures …………… by five percent in the last two months (rise)

6. The president …………… (visit) Ohio in a week’s time.

7. He …………… (not/go) with her if he had known she would behave so irresponsibly.

8. The victim …………… home from work when she was attacked (come)

9. Suppose they …………… (cancel) the flight. How would you have got home?

10. As the plane flew over we saw the workers …………… the new opera house. (build)

11. When I was younger I …………… (eat) pizza almost every day!

12. A lecture …………… (give) in the main hall at the moment.

13. He’s really much more handsome in the flesh that I …………… (think)

14. ‘You speak very good Chinese.’ ‘Thank you. It’s not surprising; I ……………in Beijing for eight years next month.’ (live)

15. Thanks for your help with the garden; I …………… ( cannot do) otherwise.

16. Man is said …………… (invent) the wheel about ten thousand years ago.

17. The government demanded that the ambassador …………… (be) recalled.

18. All the changing rooms …………… so I had to wait in a queue (use)

19. You …………… (get) fatter every day - you really should go on a diet.

20. I feel a bit sick now. I wish I …………… (not/eat) so much.

Ta s k 2. Complete the text with a suitable preposition in each space.

1. My boots are made ……. leather.

2. The criminal escaped ……. prison.

3. Being a nurse is hard work, especially if you’re ______ call all the time.

4. She accused the man _____ stealing.

5. The committee sees no problem ……. approving your application for planning permission.

6. My parents expressed surprise ……. the fact that I’d finally found a job.

7. The students responded ……. the questions.

8. The passengers’ relatives were anxious ……. news of their loved ones.

9. The subcontractors should be able to supply you ……. spare parts.

10. He repented _____ his crime.

11. We congratulated him on his success ……. winning the Palme d’Or.

12. Daniel dreamed ……. some of his childhood friends last night.

13. I blame the poor standards of education ……. our schools.

14. The primary purpose of the police is to protect people ……. Criminals.

15. My grandfather’s very keen ……. trout fishing.

16. Steven failed ___ Maths last year.

17. Do you honestly think this faith healer will manage to cure him ……. his stutter?

18. The Chief Constable is going to present Harold …. this year’s award for bravery.

19. I object _____ being treated like that.

20. Somehow I managed to convince my parents …. my innocence.Task 3. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given. Do not change the word given.

1. It isn’t easy for Lynda to express her feelings.

DIFFICULTY Lynda ……………… her feelings.

2. His parents made him stay at home last night.

LET His parents ……………… out last night.

3. My dad helped me with my homework last night.

HAND My dad ……………… with my homework last night.

4. Jane wasn’t late for once.

TIME Jane ……………… for once.

5. Samuel is not trying to improve himself.

EFFORT Samuel is ……………… himself.

6. ‘Is washing the car now really necessary? ’HAVE ‘Does the car ……………… now?’

7. She was smiling, so I’m sure she was happy.

MUST She was smiling, so ……………… happy.

8. We’ve missed the last bus, so there is no point in waiting.

WORTH It ……………… because we’ve missed the last bus.

9. She spent her childhood in Spain.

BROUGHT She ……………… in Spain.

10. You need to reach a decision as soon as possible.

MIND You need to ……………… as soon as possible.Task 4. Read the text and look carefully at each line. Some of the lines are correct and some have a word that mustn’t be there. Put (+) if the line is correct. If a line has a word that should not be there, write the word in the space on the right.

There have been signs of paranormal activity at Otley Hall 0 _______√_______ at various times

over the last 200 years time. If tales of headless huntsmen 1 ___________ and wailing nuns

don’t spook you out, do get this for a ghostly tale: a young 2 ____________

a silver gown emerges himself from the garden, walks 3 ____________ through the front door, 

Victorian man in whether or not will it happens to be open, and walks upstairs with a lantern, 4 ____________

before vanishing in the library. If local folklore it is to be believed, he does 5 ____________

this without fail at midnight on 6 September every year, this is being the date 6 ____________

of the untimely death of one George Carpenter, the gardener of the hall, 7 ____________

who met his doom in the library, had burned by his own lantern. Otley Hall 8 ____________

stands 3 miles north of the town of Rugby, England, and that is reputedly the 9 ____________

most haunted house in England, a claim which few who have never visited it would dispute. 10 ___________


LEVEL II

VOCABULARY COMPETENCETask 5. Complete each sentence with a word formed from the word in capitals.

1. The new law ……… the police to stop anybody in the POWER street.

2. The weather has been quite ……… this week. AUTUMN

3. The band was made up of four ……… and one singer. INSTRUMENT

4. The diamonds of her bracelet ……… in the candlelight. SPARK

5. In the end, the salesman proved to be a ……… . TRAFFIC

6. This sentence was a last minute ……… . INSERT

7. I have to ……… the chicken before cooking it. FROST

8. The woman’s voice was ……… Margaret’s. MISTAKE

9. Wild animals live in ……… and sometimes in neglect CAPTIVE in a zoo.

10. Oxygen is a ……… element of paramount importance GAS for life.

11. She has had this scar on her forehead since ……… BABY

12. Your ……… on this document means that you agreed SIGN on it.

13. The silence was ……… and premonition was in the air. EARTH

14. She was famous for her great ……… of outlook. BROAD

15. Smoking is ……… to health and yet so many people keep smoking. INJURY

16. He is a highly revered ……… of the National Gallery. TRUST

17. This time he had a(n) ……… reaction. PREDICT

18. There’s been an increase in ……… rates lately. TRUANT

19. Psychologists show more ……… into human character and behaviour. SIGHT

20. Unfortunately, ……… still exists in some parts of the world. SLAVE

Task 6. Read the text and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space.

1. She liked the house so much that she decided to …........... an offer for it.

A make B do C propose D put

2. He was so interested in his book that he didn’t …........... her enter the room.

A remark B notice C recognise D realise

3. The immigration officer checked our passports a the …............

A boundary B line C limit D border

4. The teacher made a note in the …........... that Paul was absent from school.

A catalogue B list C register D directory

5. His poor sense of balance made him …........... of riding a bicycle.

A unable B impossible C incapable D improbable

6. She is …........... to be an expert on computers.

A regarded B viewed C considered D noticed

7. David won’t …........... his son drive his car until he has passed his driving test.

A permit B allow C let D leave

8. The jumper was very cheap. It was a real …........... .

A sale B price C profit D bargain

9. Oh, what a …...........! I’ve left my calculator at home.

A.nuisance B worry C trouble D disturbance

10.I already had a diary, so when my mother bought me another I …........... it for a book.

A turned B differed C altered D exchanged

11.The police tried to make him …........... to committing the crime.

A inform B confess C condemn D uncover

12. This ship has a …........... of fifteen people.

A team B cast C crew D company

READING COMPREHENSIONTask 7. Read the text and fill in the gaps with parts of the sentences given below. One of the parts should not be inserted.

Are there such things as telepathy and hypnosis? Or are they just the products of some people’s imagination? Telepathy means that you are able to pick up messages from someone else 1____________________. Somehow you communicate without any apparent messages changing hands. This can happen between people who cannot see each other at the time, or indeed happen to be thousands of miles away from each other. One of them is able, as they say, to read the other’s mind.

Another type of paranormal experience is connected with the strange powers 2____________________. The best example of this is hypnosis, in which one person – the hypnotist – appears to take control of the mind of his subject. Under hypnosis people act according to the wishes of the hypnotist. Hypnosis is now used quite widely in doctor’s surgeries and hospitals, instead of anesthetics. Patients who respond to hypnosis do not need an anesthetic before an operation, they only need the hypnotist 3____________________.

The third type of paranormal experience is connected with similar powers 4____________________. Perhaps the most famous of these is levitation, in which a person is able to float in the air. There have been many documented cases of such powers. Another form of such power is firemastery, in which a person is able to walk through a raging fire and remain unharmed.

It is also possible for such powers to exist over things. In other words, some people can use the force of their minds 5____________________. The celebrated Uri Geller has been reported as making a pair of cufflinks fly all on their own across the Atlantic 6 ____________________. The same gentleman has demonstrated many times on television programmes all over the world his ability to make watches stop just by looking at them.

A that some people can exercise over themselves.

B when he discovered he has accidently left them at home in New York.

C that some people have over others.

D even though neither of you knows how this is done.

E when he is put in a trance and feels no pain.

F to tell them they will feel no pain.G to move, make and break things.
LEVEL III

LISTENING COMPREHENSION

Ta s k 8. You will hear a radio interview with a man who cured his depression through skydiving. For questions 1-8 complete the sentences.

During a tandem jump, an inexperienced skydiver makes the jump

(1) …………… an instructor.

Mike suffered from depression for (2) …………… .

He was diagnosed at the age of (3) …………… .

Mike believed his 21st birthday present was (4) …………… .

Mike says that, as he was about to jump for the first time, he felt

(5) …………… .

During the dive, Mike felt happy and (6) …………… .

He says it is possible that the (7) …………… of the jump was what pushed him to snap out of his depression.

Mike says that skydiving is not a certain (8) …………… depression.

WRITING


Task 9. It is generally agreed that society benefits from the work of its members. Compare the contributions of artists to society with the contributions of scientists to society. Which type of contribution do you think is valued more by your society? Write an essay (120-150 words) and give specific reasons to support your answer. (5 points)

Каталог: upload -> Купчанко
upload -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
upload -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
upload -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
upload -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
upload -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
upload -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
Купчанко -> «Буковинський край очима юних науковців» Чернівці, 2016 Видається за ухвалою науково-методичної ради копнз «Буковинської Малої академії наук учнівської молоді»

Скачати 13.83 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка