Науково-методична лабораторія української мови та літератури Завдання ІІІ (обласного) етапуСкачати 36.18 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір36.18 Kb.
#65273
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 3-го класу)
1. Запишіть речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Уставте пропущені літери. До утвореного тексту доберіть заголовок, запишіть його перед текстом. Складіть кінцівку тексту (2-3 речення) й допишіть її.

Раптом у дол..ні з-за лісу з’явилася хмарка. Це зовсім і не хмарка, а в..л..чезна зграя шпаків. Вона насувалася швидко і зростала на очах. Сонячний осінній день.12 балів
2.  Замініть прикметники у поданих словосполученнях протилежними за значеннями.
Сонячний день – . . . день, легка задача – . . . задача, ледачий хлопчик – . . . хлопчик, веселий танок – . . . танок, холодний ранок – . . . ранок, зоряна ніч – . . . ніч.

6 балів
3. Випишіть слова, у яких:
а) звуків і букв однаково;

б) звуків менше, ніж букв;

в) звуків більше, ніж букв.

Радіо, дзюркіт, рідня, авіалінія, алюміній, дощ, жолудь, емальований, цятка, об’їзд, сім’я, розбуджений, електродзвоник, троє, ячмінь, льон, ідея, обсаджувати, праця. 1. балів

4. У кожній групі слів підкресліть зайве слово.
А) Голуб, голубник, голуб’ятко, голубий, голубка.

Б) Листок, листяний, листочок, листування.

В) Чайка, чай, чайник, чаювання.

Г) Водій, водити, водяний, заводити.4 бали
Загальна кількість балів – 30

Бажаємо успіхів!!!

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 4-го класу)
1. Прочитайте початок казки «Парасолька». Допишіть казку (7 речень). Скористайтеся опорними словами.

Парасолька

На лаві хтось залишив розкладену барвисту парасольку. Вітер підхопив її і заніс у поле.

Опорні слова:

Дощ – рясний, лив як із відра.

Парасолька – схожа на гриб, барвиста.

Звірята – причаїлися, сховалися.

Жабка насолоджувалась дощем.


 1. балів

2. Замініть кожне словосполучення сполученням прикметника й іменника.
Хліб із жита – Чай із липи –

Поля пшениці – Варення із слив –

Вода із моря – Глечик із глини –

6 балів

3. Запишіть слова за будовою в такому порядку (буквами П, К, С, З позначено відповідно префікс, корінь, суфікс, закінчення):

1) П+К+З; 2) П+К+С+З; 3) П+К+С; 4) К+З; 5) П+К; 6) К+С; 7) К+С+З;


Бачиш, об’їзд, роз’яснений, істинний, трудар, окраєць, віддяка.

Запал, ідея, нагорода, проміжок, орлиний, носій, експортний.7 балів

4. До висловів з лівої колонки доберіть антоніми з правої. Запишіть їх парами. Складіть і запишіть речення з одним із висловів.


Хоч голки збирай

Жити своїм розумом

За тридев’ять земель


Рукою подати

Жити чужим розумом

Хоч око виколи


5 балів
Загальна кількість балів – 30

Бажаємо успіхів!!!
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
2015/2016 навчальний рік
(для учнів 5-го класу)


 1. Напишіть твір-розповідь (0,5–1стор.) на тему «Добре слово людину живить, від поганого – болить голова».

12 балів

2. У запропонованому тексті кожне з речень поширте двома-трьома другорядними членами. У шостому реченні підкресліть головні і другорядні члени речення.

Спека була нестерпна. Насувалася хмара. Налетів вітер. Дерева захиталися. Здійнялася курява. Спалахнула блискавка. Почувся грім. Пішов дощ.

5 балів

3. Перепишіть вірш, укажіть у дужках після кожного речення його вид за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Доберіть 6 епітетів до слова земля.

Дивосвіт

Дивосвіт, дивосвіт…

Хто придумав оцей світ?

Землю красну отаку

у зеленому вінку?

Всі ці квіти, і ліси,

і пташині голоси?

Ліс, і річка, і поля –

Це ж усе моя земля!

Любов Забашта3 бали

4. Доберіть з дужок слово, щоб утворити фразеологізм; напишіть, яке значення має кожен фразеологізм. Складіть 3 речення з фразеологізмами.
Водити (дитину, до школи, за ніс). Брати (за руку, книжку, за серце). Возити (зерно, вантаж, дрова в ліс). Читати (книжку, статтю, мораль). Сушити (білизну, фрукти, голову).
8 балів

5. У поданих реченнях укажіть слова, що порушують стиль. Виправте невідповідність або усуньте зайві слова, запишіть правильно.

1. У реченні є головні і не дуже головні, тобто другорядні, члени речення. 2. Оленко, позич олівця, бо мій не функціонує. 3. Сергійку, полий зелені насадження на балконі. 4. Ти вже анулював бабусин пиріг?4 бали
Загальна кількість балів - 32
Бажаємо успіхів!!!
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 6-го класу)
1. Напишіть творчу роботу за поданим початком (1 стор.).

Тихий-тихий ранок. Нечутно підходить зима…

 1. балів


2. Спишіть, розкриваючи дужки та беручи власні назви, де потрібно, в лапки. Запишіть чотири назви віршів, казок чи оповідань, які ви вивчали на уроках української літератури. Зазначте їхніх авторів.

Мультфільм (л,Л)ис (м,М)икита, студія танцю (в,В)олошка, магазин (ш,Ш)колярик, журнал (б,Б)арвінок, кіт (м,М)урко, корабель (м,М)орська (х,Х)виля, повість В. Нестайка Тореадори з Васюківки, пісня на слова Ганни Чубач (ч,Ч)ерепаха, вулиця (к,К)вітнева, картина Т.Шевченка (с,С)елянська (р,Р)одина, озеро Світязь, сузір’я (в,В)елика (в,В)ведмедиця.8 балів
3. Визначивши рід іменників, доберіть до кожного прикметник. Утворені словосполучення запишіть.

Шимпанзе, журі, путь, біль, трюмо, какаду, денді, леді, пані, алібі, тріо, мадам, нежить, дріб, туш, рефері.


8 балів
4. До поданих фразеологізмів доберіть фразеологізми-синоніми.

Тримати язик за зубами.

Байдики бити.

Дати ногам волю.

Мурашки пішли по шкірі.

Мов камінь у воду.5 балів
5. Визначте спосіб творення поданих слів.

Жовтогарячий, навчально-виховний, літературознавчий, світловий, листопад, зелень, узбережжя, горбок, швидкоплинність, вуглепостачальник, лють, хліб-сіль.6 балів
Загальна кількість балів - 39
Бажаємо успіхів!!!

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 7-го класу)
1.Напишіть твір (1-1,5 стор.) за поданим початком і кінцівкою. Доберіть до нього заголовок.

Вона була дуже веселою краплиною води. Вона пливла Дніпром з мільйонами своїх сестричок до Чорного моря.

..................................................................................................................

Як це приємно, коли завдяки тобі сяють і радіють! Ні, вона таки часто була щасливою! (За О. Іваненко). 1. балів


2. З кожним із поданих у парах слів складіть і запишіть словосполучення.

 • Музичний, музикальний.

 • Ароматичний, ароматний.

 • Письмовий, писемний.

 • Дружний, дружній.

 • Численний, чисельний.

10 балів
3.Запишіть слова відповідно до орфографічних норм.

Одним/одна, з…агітувати, арф…яр, двох…ярусний, пр…зирство, жовто/гарячий, пів/Ялти, огнен…ий, лебедин…ий, різ…б…яр, пас…я, л…ється, розкіш…ю, бов…аніти, попад…я, суд…ів, зап…яс…ний, мар…во, пряд…во, вул….чка, студен…ство, (П,п)івден…е (П,п)оліс…я, (А,а)хіл…есова п…ята, сонце/поклонник.6 балів
4. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть члени речення. Виконайте розбір виділеного слова як частини мови.

В(и,е)сільний одяг яблуня вдягла, (не)доч(и,е)калась навіть до неділі (М. Боровко).6 балів

5 . Письмово поясніть значення фразеологізмів.

Топтати ряст – Пустити з торбами –

Ні сіло ні впало – Ні на йоту –

Стріляний птах -5 балів

Загальна кількість балів - 39
Бажаємо успіхів!!!

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 8-го класу)
1. Складіть за поданим уривком прозовий текст (1,5-2 стор.). Доберіть заголовок.

Я спитавсь колись у батька:

- Ви скажіть мені, на щирість,

Що найдужче ранить серце?...

І почув:

- Несправедливість.М.Нагнибіда

12 балів
2. Запишіть подані іменники в три колонки за групами (тверда, мяка та мішана), поставивши їх у формі родового відмінка однини.

Комір, комар, звір, друкар, футляр, скляр, бондар, кобзар, вир, Ігор, столяр, вівчар, пухир, хабар, інвентар, пісняр, цар, тесляр, панцир, газетяр. 1. балів


3.Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виконайте його синтаксичний розбір. Визначте частину мови кожного слова.

А Кузька обнишпорив усі кущі довкола шукаючи Однокрила і не знайшовши мабуть подався у своє кубло. 1. балів


4. Запишіть подані слова відповідно до правописних норм.

Будь/що/будь, з/діда/прадіда, до/тепер, до/побачення, пів/яхти, пів/острів, пів/Ковалівки, по/батьківськи, на/гора, в/цілому, дарма/що, день/другий, кінець/кінцем, аби/куди, якось/то, Австро/Угорщина, зроду/віку, авто/мото/гурток, ані/телень, батько/мати, на/жаль, без/іменний, без/відома, без/перестанку, (Б,б)біловезька (П,п)уща, (З,з)олотоверхий, бо(в,вв)ан, браві(с,сс.)имо, бр…н…чати, (Б,б)удинок (У,у)чителя, будь/де, вар…во, вело/трек. 1. балів


5. Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів слово-синонім або синонімічне словосполучення.

Ні риба ні м’ясо, в пух і прах, кров з молоком, ахіллесова п’ята, сізíфова праця, як сніг на голову, брати ноги на плечі, з комарів носок, правити теревені, робити з мухи слона, крокодилячі сльози, набрати в рот води. 1. балів


Загальна кількість балів - 39
Бажаємо успіхів!!!

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 9-го класу)
1.Напишіть твір-роздум (1,5-2 стор.) на тему «Людська душа – криниця чистої води».

12 балів
2. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.

Вояж, акомпанемент, еталон, аргумент, біографія, елітний, ностальгія, інтонація, менталітет, гарантія, шоп, пакт, паритет, інспіратор, парадокс.5 балів
3. Утворіть прикметники від таких географічних назв.

Гамбург, Кривий Ріг, Гадяч, Гонконг, Люксембург, Карадаг, Рига, Чехія, Пруссія, Білорусь, Запоріжжя, Чикаго, Нью-Йорк, Словаччина, Острог, Овруч, Кременець, Кременчук, Киргизія, Техас.5 балів
4. Запишіть числівники словами, поставивши їх у потрібному відмінку та узгодивши з ними іменники.

Казарма була на 1749 (боєць). На острові Папуа послуговуються 1156 (мова). В Україні проживає близько 42000000 (мешканець). Збори 447 (голос) ухвалили рішення про приватизацію підприємства. Відбулася зустріч з 8593 (виборець).5 балів
5. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виконайте його синтаксичний розбір. Визначте частину мови кожного слова.

Річка широка та глибока а вода синя та чиста і котиться вона виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).

8 балів
6. Відредагуйте речення.

1. Якщо співставити факти, то дані про нашого бувшого співробітника не співпадатимуть. 3. На повістці дня зборів трудового колективу багато питань. 4. Восени відбулися самі цікаві міроприємства. 5. До найрозповсюдженіших діагнозів належать серцевий приступ, ушиб коліна та воспалєніє легенів.


5 балів
Загальна кількість балів - 40

Бажаємо успіхів!!!
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури
Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 10-го класу)
1. Складіть твір-роздум (2-2,5 стор.) на тему: «Тільки той досягає мети, хто іде, тільки той, хто горить, не згорає...»

12 балів
2. Запишіть слова відповідно до правописних норм.

Мати/й/мачуха, над/вечір, будь/де, рік/у/рік, у/сто/крат, на/видноті, дочки/матері, сон/трава, купівля/продаж, екс/чемпіон, чар/зілля, тет/а/тет, (З,з)алізні (В,в)орота, (З,з)аслужений діяч мистецтв, затока (С,с)вятого (Л,л)аврентія, (З,з)зайчик/(П,п)побігайчик, за/пані/брата, (І,і)вано/(Ф,ф)ранківський, ім…іграція, (І,і)ндо/(К,к)итай, інтермец…о, (К,к)київський (Б,б)удинок (М,м)од, кіловат/година, коли/не/коли, (К,к)онституційний (С,с)уд України, красуня/дівчина, у жмен…ці, воз…єднання, військово/полонений, ком…юніке, перс…ні, прихвос…ні, сурм…яний, північно/американський, хрус…нути, зап…яс…ний, шален…ий, міськ…ом, у/про/голодь, прес/аташе.8 балів
3.Від назв міст і держав утворіть назви жителів чоловічого й жіночого роду.

Тернопіль, Умань, Греція, Молдова, Норвегія, Індія, Швеція, Чехія, Біла Церква, Вінниця, Франція, Фінляндія.6 балів
4. Спишіть речення, розставте розділові знаки. Виконайте його синтаксичний розбір. Визначте частину мови кожного слова.

Епохо дай мені завзяття на кожен день на кожну мить  щоб міг нащадкам розказать я про те як ми навчились жить (М. Сингаївський). 

6 балів
5. Відредагуйте словосполучення.

По службових справах. Консультації по вівторкам. Працювати по направленню. В шість годин. Оволодівати знання. Заключити угоду. По моїй вині. Укласти рішення. Читати по списку. Слідуюче правило.5 балів
6. Запишіть цифри словами, поставте іменники у відповідній відмінковій формі та дієслова у числовій формі.

З 32 (учасник) (приїхати) 8 (дівчина). До 48 (учень) (приєднати) ще 7 (дошкільня). Від 384 (гривня) (відрахувати) 20% (податок). У залі (сидіти) 194 (слухач). Будемо їхати 7,5 (година).

5 балів
Загальна кількість балів - 42
Бажаємо успіхів!!!

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Науково-методична лабораторія української мови та літератури

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 11-го класу)
1.Напишіть висловлення (2-2,5 стор.), довівши або спростувавши думку О.Сизоненка: «Ми народилися, щоб… зносити все, що нам випадає. І горе – теж. Бо скільки б його не було, радості завжди більше…Воно щедре, воно й невблаганне, наше життя».

 1. балів


2. Подані іменники запишіть у родовому відмінку однини. Підкресліть слова, які можуть мати паралельні закінчення.

Потоп, Лаос, Сибір, Миргород, Хорол, Ірпінь, Кривий Ріг, Париж, документ, акт, трамвай, адресат, відмінок, листопад, залік, проект, папір, камінь, тиждень, кисень.5 балів
3.Спишіть речення, розставте розділові знаки. Виконайте його синтаксичний розбір. Визначте частину мови кожного слова.

Велика книга природи лежить відкритою перед нами але її не можна зрозуміти не вивчивши ту мову якою вона написана а мова ця математика (Г.Галілей).6 балів

4. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники.

Акцент, алегро, бісер, блеф, бокс, варвар, васал, генерація, гід, декада, денді, дубляж, емісар, епістола, корона, моціон.

8 балів
5. Відредагуйте речення. Поставте розділові знаки.

1. Зубна біль сама нестерпна так що можна втратити свідомість. 2. Мабуть невеликий ростом англічанин любив рибалку бо не губив часу даремно крокував щоранку до потічка. 3.Біля п’ять процентів імпорту становить бувший у користуванні одяг який користується популярністю у покупців. 4. На цей рахунок треба сказати що виключні здібності ігроків молодіжної команди належним образом оцінили в журі які судили по всім правилам.4 бали
6.Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів слово-синонім або синонімічне словосполучення.

Викинути з голови, душа в п’яти сховалася, мозолити очі, задирати носа, згущувати фарби, аж ребра світяться, прикусити язика, авгієві стайні, ахіллесова п’ята, сізіфів труд, зробити з мухи слона, з комарів носок, зуб на зуб не попадає, ієрихонська труба.7 балів
Загальна кількість балів - 42
Бажаємо успіхів!!!
Каталог: uploads -> editor -> 9324 -> 560545
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
560545 -> Орієнтовне тематичне планування навчального матеріалу та деякі зауваження щодо викладання фізики за новою програмою

Скачати 36.18 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка