Навчайся так, ніби ти не досяг своєї мети. Коли ти досягнеш своєї мети учися так, ніби боїшся її загубити. КонфуційДата конвертації26.10.2018
Розмір1.56 Mb.

Навчайся так, ніби ти не досяг своєї мети. Коли ти досягнеш своєї мети - учися так, ніби боїшся її загубити. Конфуцій

 • Методична робота педагогів ЦМО І над науково-методичною проблемою школи
 • “Впровадження компетентнісно - орієнтованого навчання і виховання щодо формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе, створення умов для самореалізації вчителя та учня шляхом використання ІКТ”

Методична робота в сучасній школі

 • Методична робота в сучасній школі – це цілісна система взаємопов'язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого - педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема та всього педагогічного колективу з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • Нова ситуація в суспільстві висуває принципово нові вимоги до вчителя, оскільки лише його творча особистість здатна до оновлення сучасної школи
 • Тому робота цмо педагогів спрямована на вирішення таких головних завдань:
 • забезпечити теоретичну підготовку з даної теми, домогтися того, щоб кожен з вчителів розумів суть розвитку творчого потенціалу особистості, знав як ця тема висвітлюється в сучасній педагогічній літературі;
 • підготувати членів цмо до застосування у своїй роботі результатів вивчення теоретичної частини науково методичної проблеми;
 • сприяти пропагуванню передового педагогічного досвіду видатних педагогів, творчих вчителів міста, школи з даної проблеми.

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЦМО

 • творча група;
 • семінар – практикум(шкільний, міський, обласний);
 • мозковий штурм, мікрогрупа;
 • веб-квести, інтернет – конференції, педконсиліуми, тощо;
 • інтерв'ю;
 • предметні тижні;
 • бібліографічні огляди, обговорення нормативних документів, статей;
 • методичні індивідуальні консультації;
 • місячник педагогічної майстерності, відкриті уроки;
 • презентації загальношкільних проектів;
 • взаємовідвідування уроків та заходів;
 • самоосвіта вчителів та відповідна організація самоосвітньої роботи шкільною адміністрацією, надання постійної практичної допомоги педагогам, створення максимально сприятливих умов для плідної роботи вчителів, а саме:
 • наявність у розпорядженні педагогів шкільної бібліотеки, мультимедійного та комп'ютерного кабінетів, комп'ютера та принтера в учительській, Інтернету (безкоштовного);
 • наявність інформаційно – методичного центру, багатого напрацюваннями педагогічного колективу школи та методичною літературою.

Методичне забезпечення процесу громадянського, правового виховання молодших школярів, зокрема ціннісного ставлення особистості учня до суспільства і держави шляхом зростання професійного рівня педагогів, розвитку їх творчої особистості щодо використання мультимедійних засобів та ІКТ у навчально-виховному процесі 2010-2011 н. р.

 • Зміст та форми роботи ЦМО
 • Обмін досвідом. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.
 • ППД: Школа Сухомлинського – школа нового покоління. Патріотичне виховання молодших школярів.
 • Мозковий штурм . “Державний стандарт початкової загальної освіти”.
 • Майстер - клас “Як створити презентацію”
 • Практичне заняття: Підготовка учнів до участі в олімпіаді з української мови, розробка олімпіадних завдань.
 • Участь у міських семінарах, конференціях,
 • Самоосвітня робота з проблеми школи,ЦМО, індивідуальні консультації за потребою.

Форми завершення роботи ЦМО

 • Збірки:
 • “ Патріотичне виховання молодших школярів ”
 • “ Правове виховання молодших школярів з використанням ідей
 • В. Сухомлинського ”;
 • Конспекти відкритих уроків патріотичного спрямування з використанням ІКТ;
 • Виховні заходи
 • “ Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави “-;
 • “Олімпіадні завдання з української мови.”
 • На допомогу вчителю “Рекомендації з розробки мультимедійних презентацій”
 • Презентації до уроків з проблеми школи.
 • Презентація “ Методичне забезпечення формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави .”

Виховні досягнення учнів з формування ціннісного ставлення особистості учня до суспільства і держави

 • Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:
 • почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;
 • відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;
 • любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;
 • розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

Методичне забезпечення процесу громадянського, правового виховання молодших школярів, зокрема ціннісного ставлення особистості учня до людей і до себе шляхом зростання професійного рівня педагогів, розвитку їх творчої особистості щодо використання мультимедійних засобів та ІКТ у навчально-виховному процесі 2011-12 н. р.

 • Зміст і форми роботи ЦМО
 • Гуманно-особистісний підхід в навчально-виховному процесі - участь у роботі міської творчої групи
 • ППД. Ш. Амонашвілі “ Школа життя. ” Хто є вчитель? - дискусія
 • Моральна вихованість молодших школярів – обмін досвідом.
 • Інноваційні технології в навчально-виховному процесі – повідомлення.
 • Практичне заняття - колективне створення презентації “ Інноваційні технології на уроках математики ”
 • Методичне забезпечення формування ціннісного ставлення особистості до людей і до себе шляхом впровадження ІКТ – створення педагогічного проекту.

Форма завершення роботи ЦМО

 • Методичний вісник “Моральна вихованість молодших школярів”.
 • Педагогічний проект “ Методичне забезпечення формування ціннісного ставлення особистості до людей і до себе шляхом впровадження ІКТ.”
 • Презентація ” Інноваційні технології на уроках математики ”
 • Збірки:
 • Конспекти відкритих уроків з проблеми школи з використанням ІКТ;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей і до себе (виховні заходи).
 • Бесіди з безпеки життєдіяльності.

Виховні досягнення учнів щодо формування ціннісного ставлення особистості до себе

 • Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:
 • усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;
 • адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;
 • знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

Виховні досягнення учнів щодо формування ціннісного ставлення особистості до людей

 • Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей:
 • уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв'язування конфліктів;
 • здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;
 • сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

Методичне забезпечення процесу громадянського, правового виховання молодших школярів, зокрема ціннісного ставлення особистості учня до природи шляхом зростання професійного рівня педагогів, розвитку їх творчої особистості щодо використання мультимедійних засобів та ІКТ у навчально-виховному процесі 2012 – 2013 н. р.

 • Зміст і форми роботи ЦМО
 • Підготовка учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі “Колосок”.
 • Природниче виховання молодших школярів (обмін досвідом)
 • Екологічна освіта молодших школярів: В.Сухомлинський і сучасність (повідомлення).
 • Мозковий штурм “Компетентнісний підхід як чинник модернізації навчального процесу”
 • Практичне заняття “ Алгоритм підготовки вчителя до проведення уроку”
 • Участь у міському семінарі “ Дослідницька робота на уроках природознавства ”

Форми завершення

 • Збірки:
 • “ Природниче виховання молодших школярів ”;
 • “ Екологічна освіта молодших школярів: В.Сухомлинський і сучасність. ”
 • Конспекти відкритих уроків екологічного спрямування з використанням ІКТ;
 • Ціннісне ставлення до природи (виховні заходи).
 • “ Дитячі твори на екологічну тематику ”
 • На допомогу вчителю:
 • Тематична картка “Урок – основна форма організації навчання в початковій школі”
 • Буклет “ Екологічна освіта молодших школярів. ”
 • Презентація “ Методичне забезпечення формування ціннісного ставлення до природи шляхом впровадження ІКТ.”

Виховні досягнення щодо формування ціннісного ставлення особистості до природи

 • Сформованість понять та уявлень про довкілля:
 • усвідомлення краси природи як унікального явища в житті людини;
 • пізнавального інтересу до природи;
 • необхідності гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;
 • дбайливого ставлення до природи в традиціях українського народу;
 • ставлення до рослин та тварин на засадах білетики.

Методичне забезпечення процесу громадянського, правового виховання молодших школярів, зокрема ціннісного ставлення особистості учня до мистецтва шляхом зростання професійного рівня педагогів, розвитку їх творчої особистості щодо використання мультимедійних засобів та ІКТ у навчально-виховному процесі 2013-2014 н. р.

 • Зміст і форми роботи ЦМО
 • Мікрогрупа. Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти. (за програмою)
 • Виховання ціннісного ставлення до культури і мистецтва на уроках літературного читання – презентація.
 • Естетичне виховання молодших школярів – обмін досвідом.
 • Емоційність процесу навчання. Казка як засіб формування ціннісного ставлення до культури – повідомлення.
 • Веб – квест. Підготовка до педради “ Врахування індивідуальних особливостей …
 • Підготовка учнів до участі у Всеукраїнській народознавчій грі
 • “ Соняшник ”.
 • ППД. Т.Мельник. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

Форми завершення роботи ЦМО

 • Методичний вісник “Українська мова…
 • Збірки:
 • “ Конспекти відкритих уроків естетичного спрямування з використанням ІКТ”
 • Презентації
 • “Виховання ціннісного ставлення до культури на уроках літературного читання”.
 • “Врахування індивідуальних особливостей…
 • “Ціннісне ставлення до культури і мистецтва” (виховні заходи з використанням ІКТ.)
 • Альманах “ Дім, в якому я живу ”
 • Презентації до уроків та виховних заходів з проблеми ЦМО.

Виховні досягнення учнів щодо формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва

 • Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:
 • основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;
 • вміння відчувати та розуміти художні образи;
 • навичок виконувати творчі завдання;
 • перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів.

Методичне забезпечення процесу громадянського, правового виховання молодших школярів, зокрема ціннісного ставлення особистості учня до праці шляхом зростання професійного рівня педагогів, розвитку їх творчої особистості щодо використання мультимедійних засобів та ІКТ у навчально-виховному процесі 2014 - 2015 н. р.

 • Зміст і форми роботи ЦМО
 • Мозковий штурм “Ключові та предметні компетентності”.
 • Мікрогрупа.Загальна харакеристика навчального предмету “Природознавство”. Особливості організації вивчення програмового матеріалу.
 • Виставка “Проектна діяльність як метод навчання й розвитку”
 • Формування ціннісного ставлення до праці молодших школярів в навчально-виховному процесі – обмін досвідом.
 • Формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності молодших школярів на уроках трудового навчання – самоосвітня робота за програмою.
 • Веб-квест. Створення презентації “ Формування трудової та громадської активності молодших школярів в навчально - виховному процесі. ”

Форми завершення роботи ЦМО

 • Методичний вісник “Трудове виховання молодших школярів: Сухомлинський і сучасність”
 • Презентація “ Формування трудової та громадської активності молодших школярів в навчально-виховному процесі”.
 • Збірка конспектів відкритих уроків з проблеми школи з використанням ІКТ.
 • Ціннісне ставлення до праці (виховні заходи)

Виховні досягнення учнів щодо формування ціннісного ставлення особистості до праці

 • Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави:
 • почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;
 • початкові уявлення про світ професій.
 • повага до людини праці;
 • вміння і навички самообслуговуючої праці.

Результати роботи над науково-методичною проблемою школи:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу вчителів;
 • використання набутого досвіду з проблеми школи усіма педагогами цмо;
 • вдосконалення змісту, форм і методів навчально-виховної та методичної роботи в школі;
 • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;
 • створення та упорядкування презентацій, фільмів для використання у навчально-виховному процесі ;
 • створення сприятливого психологічного клімату в колективі.

ВИСНОВОК

 • Виховання учнів у школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави

Каталог: uploads -> editor -> 3355 -> 112198 -> sitepage 145 -> files
112198 -> Урок позакласне читання) ІІ семестр 64 години
files -> Звіт роботи циклового методичного об'єднання ІІ вчителів початкових класів за 2010 -2015 н р
112198 -> Семінар для директорів навчальних закладів Система планування роботи навчального закладу
112198 -> Сучасний компетентнісно зорієнтований урок. Який він?
112198 -> Проблеми наступності початкової та основної школи Підготувала директор
112198 -> 1. Урок як система Для того, щоби вивчення було найбільш ефективним
112198 -> «хліб усьому голова»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка