Навчальна програма гурткаДата конвертації14.11.2018
Розмір108 Kb.
ТипПрограма
Степанський БДМ

Погоджено ______2015 Затверджено _______2015

На засіданні методичної ради Директор: _______ Мурза Л.С.

Методист : _______ Плиска Л.П.Навчальна програма гуртка

«Атлетизм»

(рекомендовано Міністерством освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 731 від 27.10.06.)Автори: Морозов М.О.

Пронтішева Л.П.

2015 - 16 н.р.Програма гуртка «Атлетизм»

Програма зі атлетичної гімнастики складена для гуртків, секцій, інших об'єднань позашкільної освіти на основі типових навчальних планів позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 731 від 27.10.06.

При розробці програми враховано досвід роботи провідних тренерів України, які працюють з дітьми та юнацтвом, результати наукових досліджень у галузі дитячо-юнацького спорту Морозовим М.О. , практичні рекомендації Л. П. Пронтішевої, досвідченого тренера-викладача ДЮСШ № 1 м. Вінниці, викладача Вінницького педагогічного інституту, відмінника народної освіти України.

Враховуючи великі розумові навантаження та малорухливий спосіб життя молодого покоління в сучасних умовах, актуальним є виховання в молоді здорового способу життя, одним із найважливіших чинників якого мають бути повсякденні заняття фізичними вправами.

Програма забезпечує послідовність і безперервність підготовки дітей у вирішенні завдань зміцнення здоров'я і гармонійного розвитку, виховання моральних та вольових якостей; розвиток стійкого інтересу до занять, фізичних якостей, створення умов для досягнення високих спортивних результатів.

Програмний матеріал викладений у відповідності до вимог нормативних документів, що регламентують розпорядок роботи та обсяг навчального навантаження керівників гуртків позашкільних навчальних закладів України.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Атлетична гімнастика - це один із найефективніших засобів усебічного розвитку організму людини. Це система вправ із навантаженнями, спрямована на укріплення здоров’я, виправлення недоліків фігури та постави. Атлет у перекладі з латинської означає силач, здоров’як, богатир. Отже теза визначає спрямованість занять атлетичної гімнастики. У першу чергу повинні вирішуватися завдання, спрямовані на збереження здоров’я, а вже потім – на розвиток сили і корекцію фігури.

В атлетичній гімнастиці є два напрями:


 • масово-оздоровчий;

 • спортивний.

Масово-оздоровчий напрямок атлетичної гімнастики можна кваліфікувати як один із різновидів гімнастики, змістом якої є силові вправи із застосуванням стандартних гімнастичних снарядів, навантажень, різних тренажерів, спрямованих на зміцнення здоров’я, розвиток високого рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки. Названий напрямок не використовує обов’язкового набору спеціальних тренажерів, штанг, гантелей.

Спортивний напрямок атлетичної гімнастики пов’язаний із підготовкою атлета до змагань, для досягнення ним максимально можливого результату (культуризм, бодібілдинг).

Характерні ознаки спортивного напрямку атлетичної гімнастики: • регулярні чітко дозовані систематичні заняття;

 • жорстка система чергування роботи і відпочинку, кількості підходів і повторів, вправи, ваги навантажень у режимі м’язової роботи;

 • підбір таких м’язових режимів, які дають збільшення маси м’язів і покращують рельєф мускулатури;

 • суворе застосування енергетичного запасу за рахунок їжі.

Велику увагу під час занять атлетичною гімнастикою потрібно приділяти анатомо-фізіологічним особливостям дітей.

Найбільший приріст сили у хлопчиків буває, як правило, з 14 до 17 років, тож цей період можна вважати найсприятливішим.

Однак слід пам’ятати, що надмірні силові навантаження негативно впливають на формування кісток, особливо на їхню довжину. Тому, якщо учень ще не досяг певного зросту, слід утримуватися від вправ, що діють у вертикальному напрямку на хребет, або виконувати їх на тренажерах, які знімають навантаження на хребет.

У юнацькому віці організм швидше втомлюється від силових вправ, аніж від вправ на витривалість. Тому уроки атлетичної підготовки доцільні 2-3 рази на тиждень. Проводячи уроки, треба пам’ятати про те, що юнаки під час виконання вправ витрачають значно більше енергії, ніж дорослі спортсмени.

Особливе місце в безпеці занять атлетичною гімнастикою займають медичний контроль, самоконтроль, ведення щоденника для запису об’єктивних даних, зручних для порівняння й аналізу приросту сили та силової витривалості.

За допомогою програми спеціального курсу атлетичної гімнастики кожен учень 14-17-річного віку може розвинути силу м’язів, а правильно дібрані вправи на уроках атлетичної гімнастики, регулярні заняття тільки позитивно вплинуть на характер нервових процесів, роблячи і їх ефективними для кожного конкретного випадку.Мета гуртка — ознайомити вихованців з деякими видами фізичних занять силового напряму, зокрема атлетич­ною гімнастикою, бодібілдингом, пауерліфтингом тощо, що можуть бути рекомендовані майбутнім спеціалістам з фізичного виховання, як засоби, що пропонуються клієнтам фітнес-центрів, інших оздоровчих і спортивних закладів.

Теоретичний курс розкриває питання сутності різноманітних видів фізичних занять силового напряму, їх виникнення та роз­витку, відмінностей, переваг і недоліків; дозволяє використову­вати елементи цих систем у підготовці спортсменів як допоміжні засоби тренувального процесу.

Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу та ознайомлюють вихованців з елементарними навичка­ми деяких видів спорту силового напряму.

Мета й завдання :

 • всебічний гармонійний розвиток дитини й становлення її духовного,

 • психічного та фізичного здоров'я;

 • формування особистості як громадянина і цілеспрямованого спортсмена, відданого улюбленому виду спорту;

 • підвищення функціональних можливостей, рівня опірності організму несприятливим впливам навколишнього середовища та зміцнення здоров'я загалом;

 • забезпечення високого рівня розвитку фізичних здібностей та підвищення рівня розвитку загальної і швидкісної витривалості, спритності, швидкісно-силової якості тощо;

 • розвиток та вдосконалення моральних, вольових якостей, цілеспрямованості, ініціативності, самостійності, витримки та самовладання, саморегулювання психічного стану в ході підготовки та під час змагань;

 • сприяння інтелектуальному розвитку, підвищення рівня загальної та спеціальної теоретичної підготовки, спортивної майстерності;

З метою профілактики травм на заняттях з бодібілдінга керівник повинен дотримуватись таких положень:

 • зберігати послідовність у навчанні ;

 • ураховувати індивідуальні особливості вихованців;

 • проводити розминку на високому якісному рівні з метою всебічного розігрівання організму;

 • ураховувати статеві та вікові особливості дітей;

 • забезпечувати відмінну дисципліну на заняттях;

 • застосовувати прийоми страховки.

Характеристика змісту програми

До змісту програми «Бодібілдігн» входять фізична, технічна, тактична, психологічна, теоретична та інтегральна підготовки.

Фізичну підготовку розподіляють на:


 • загальну фізичну підготовку (ЗФП), яка спрямована на підвищення загальної працездатності;

 • спеціальну фізичну підготовку (СФП), скеровану на розвиток спеціальних фізичних якостей ;

 • функціональну підготовку, спрямовану на виконання великих обсягів тренувальних навантажень високої тривалості та інтенсивності.

Технічна підготовка передбачає навчання, закріплення та удосконалення рухових та розумових дій спортсмена.

Тактична підготовка включає: • вивчення та складання тактичних варіантів ведення боротьби на дистанції;

 • навчання правильного та раціонального розподілу сил на змагальній дистанції; вивчення особливостей проходження дистанції суперниками;

 • складання індивідуальної тактичної програми проходження різних

 • дистанцій (естафетної, короткої, класичної подовженої) у змаганнях сезону.

Складові психологічної підготовки:

 • базова — психологічна освіта, навчання та розвиток;

 • тренувальна — формування мотивації та сумлінного ставлення до тренувальних завдань та навантажень;

 • змагальна підготовка — формування стану бойової готовності, здібностей до зосередження та мобілізації зусиль.

Теоретична підготовка — це формування спеціальних знань, потрібних для успішної діяльності в спортивному орієнтуванні. Може здійснюватися в процесі занять та індивідуально.

Інтегральна підготовка спрямована на набуття змагального досвіду, підвищення стійкості до змагального стресу та надійності ведення боротьби на дистанції. Може здійснюватися в процесі змагань та контрольних тренувань.

Курс навчання в гуртку розраховано на початковий рівень навчання передбачає 124 год. на півроку (заняття тричі на тиждень по 2 години).
ОРІЄНТОВНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Початковий рівень

1 рік навчанняз/п


Теми

Кількість годин

Разом

Теорет.

Прак.

1.

Вступне заняття. Атлетична гімнастика: культуризм, бодібілдинг, фітнес.

4

4

-

2.

Система силової підготовки. Компо-ненти тренувального навантаження.

10

2

8

3.

Силове тренування. Організація тренувальних занять.

14

2

12

4.

Техніка безпеки на заняттях атлетич-ною гімнастикою. Профілактика травматизму.

6

6

-

5.

Гігієна, загартування. Режим і харчування спортсмена.

10

6

4

6.

Класифікація основних груп м’язів. Базові та допоміжні вправи. Темп і

режими виконання вправ.26

6

20

7.

Заняття на тренажерах, іншому обладнанні силового тренування.

44

8

36

8.

Тренування “все в одному” і роздільне.

10

2

8

9.

Атлетизм для боксерів.

10

2

8

10.

Участь у виставках, конкурсах, змаганнях

10

-

10Всього

144

38

106

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни

“АТЛЕТИЗМ (БОДІБІЛДІНГ)”Тема 1. Атлетизм як суспільне явище. Сутність, мета дисципліни Атлетична гімнастика: культуризм, бодібілдинг, фітнес

Поняття про “атлетизм”. Атлетизм як навчальна дисципліна. Історія виникнення атлетичної гімнастики, її роль у системі си­лової підготовки. Розвиток силових видів спорту в Україні та Росії. Основні завдання та мета атлетичної гімнастики. Зв’язок атлетизму з іншими дисциплінами.

Поняття про бодибілдинг, пауерліфтинг, армреслинг, культуризм. Характеристика та особливості змагальної діяльності в цих видах фізичних занять силового напряму. Спортивний та оздоровчо-корекційний напрями атле­тичної гімнастики. Фітнес як вид спорту. Вікові групи в атле­тичній гімнастиці.

Література [4–7; 15; 16; 21]

Тема2. Сила. Система силової підготовки. Компоненти тренувального навантаження

Поняття про силу. Види і форми сили. Традиційні і нетра­диційні методи розвитку сили. Мета і завдання силової підготов­ки. Компоненти тренувального навантаження: обсяг тренуваль­ного навантаження, інтенсивність навантаження, характер вправ.Література [7; 11; 21; 22]

Тема 3. Силове тренування. Організація тренувальних занять

Засоби атлетичної гімнастики. Загальні та часткові завдання атлетичної гімнастики. Закономірності силового тренування. Форми організації занять з атлетичної гімнастики. Порівняння комплексів з атлетичної гімнастики. Персональне тренування.Література [1; 2; 7; 11–13]

Тема 4. Техніка безпеки на заняттях атлетичною гімнастикою. Профілактика травматизму

Правила поведінки у тренажерному залі. Страхування та самострахування на заняттях з атлетичної гімнастики. Розтягування та розриви, ущемлення м’язів, хронічні вивихи та розтягування, ушкодження колінних суглобів, больові відчуття в попереку, намулювання та мозолі. Перша допомога при розриві м’язів і переломах кісток.Література [4; 15; 16; 21]

Тема 5. Гігієна, загартування. Режим і харчування спортсмена.

Гігієнічні основи режиму праці, відпочинку, занять фізичними вправами і спортом, їх значення та основні завдання.

Загартування, його суть та значення для підвищення працездатності людини, покращення опірності організму до простудних захворювань.

Раціональне харчування. Режим і характер харчування. Особливості харчування в культуризмі. Значення харчування як фактора забезпечення, збереження і зміцнення здоров’я. Поняття про калорійність та засвоєння їжі. Обмін речовин в організмі, енергетичні витрати при фізичних навантаженнях і відновлення енергетичних ресурсів спортсмена.

Засоби відновлення організму: педагогічні, бальнеологічні, фізіотерапевтичні, психологічні.

Фармакологічні засоби. Допінги. Шкідливий вплив куріння, наркотиків, спиртних напоїв на здоров’я та працездатність спортсмена.Література [3; 6; 10; 14]

Тема 6. Класифікація основних груп м’язів. Базові та допоміжні вправи. Темп і режими виконання вправ

Типи тілобудови чоловіків і жінок. М’язи трапеції та шиї. Дельтовидні м’язи. М’язи грудини. М’язи біцепсів. М’язи трицепсів. М’язи спини. Квадрицепси. Біцепси стегнів. Ікроніжні м’язи. М’язи передпліччя. М’язи пресу. Характеристика та класифікація базових і додаткових вправ. Різновиди і техніка виконання вправ. Поняття про темп виконання вправ. Характеристика темпів виконання вправ. Подолаючий та поступаючий режими виконання вправ з навантаженням. Характеристика режимів.Література [4–7; 11; 15–22]

Тема 7. Заняття на тренажерах, іншому обладнанні силового тренування

Види, класифікація, характеристика тренажерів. Дихання при виконанні вправ. Розрахунок навантаження. Специфіка виконання вправ на тренажерах. Види іншого (додаткового) обладнання, його характеристика.Література [1; 2; 7; 17–21]

Тема 8. Тренування “все в одному” і роздільне. Піраміда. Супер-сет

“Все в одному” як найпоширеніший вид тренування. Різновиди та їх характеристика. Роздільне тренування за групами м’язів. Циклічне тренування. Режими тренування в атлетичній гімнастиці: на витривалість, на збільшення об’єму м’язів і силових показників, на підготовку до змагань. Розрахунок піраміди. Супер-сет. Порівняння комплексів вправ.Література [1; 2; 4; 5; 8; 13; 21]

Тема 9. Атлетизм для боксерів

Уроки боксу. Основи Постановка удару. Відпрацювання ударів. Захист в боксі.Тема 10. Участь у виставках, конкурсах, змаганнях , виховні години

Література [6;7; 9]

(Теми занять можна брати вибірково, змінювати або доповнювати їх у міру необхідності)ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Під час навчання в гуртку учні мають здобути первинні знання про бодібілдинг, залучитися до регулярних загально-фізичних та спеціальних тренувань, приймати участь у змаганнях.Навчання дітей за пропонованою програмою сприяє їх розумовому та фізичному розвитку. В процесі занять поглиблюється любов до здорового способу життя. Все це відповідає актуальним запитанням сучасного виховання особистості. Наприкінці навчального року учні повинні упевнено володіти знаннями та уміннями, які приводяться нижче.

Гуртківці повинні знати:

 • основні прийоми техніки спортсмена;

 • основні принципи тактики проходження змагань;

 • нормативи з фізичної культури прийняті для своєї вікової групи;

 • основи гігієни занять фізичною підготовкою;

 • основні правила особистої гігієни;

 • способи надання долікарської допомоги при різних травмах і захворюваннях.

Гуртківці повинні вміти:

 • брати участь у змаганнях, виконувати загально розвиваючі вправи для різних груп м’язів;

 • надавати долікарську допомогу потерпілому.

Для діагностики отриманих теоретичних та практичних знань наприкінці навчального року учні повинні прийняти участь в змаганнях.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Пояснення терміна “атлетизм”.

 2. Мета і завдання атлетичної гімнастики.

 3. Що таке сила? Характеристика напруження м’язів.

 4. Що таке “супер-сет”?

 5. Режими роботи м’язів в атлетичній гімнастиці.

 6. Максимальна вага, розминочка вага, тренувальна (робоча) вага.

 7. Базові вправи для м’язів верхнього плечового поясу.

 8. Максимальне повторювання.

 9. Обсяг навантаження.

 10. Відносна інтенсивність.

 11. Гіпертрофія м’язів.

 12. Армреслинг. Культуризм. Атлетична гімнастика. Бодибілдинг.

 1. Пауерліфтинг.

 1. Розвиток силової витривалості.

 2. Засоби атлетичної гімнастики.

 3. Закономірності силового тренування.

 4. Загальні та часткові завдання атлетичної гімнастики.

 5. Форми організації занять з атлетичної гімнастики.

 6. Класифікація основних груп м’язів.

 7. Базові та допоміжні вправи.

 8. Темп і режими виконання вправ.

 9. Особливості харчування культуристів.

 10. Медико-біологічне забезпечення занять атлетичною гімнастикою.

 11. Піраміда. Циклічне тренування. Кругове тренування.

 12. Змагальний режим.

 13. Базові вправи для м’язів тулуба.

 14. Базові вправи для м’язів шиї.

 15. Базові вправи для м’язів стегна.

 16. Базові вправи для м’язів голені.

 17. Базові вправи для м’язів нижнього плечового поясу.

 18. Базові вправи для м’язів спини.

 19. Інтенсивність тренувальних занять.

 20. Види силової підготовки.

 21. Методи виховання сили.

 22. Страхування на тренуваннях зі штангою.

 23. Харчувальні добавки, їх вплив на організм людини.

 24. Перша допомога при розривах м’язів.

 25. Перша допомога при переломах.

 26. Втома та засоби її позбавлення.

 27. Поняття: “анаболізм” і “катаболізм”.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Кеннеди Р. Крутой культуризм — М.: Терраспорт, 2000.

 2. Краткая популярная энциклопедия культуриста-любителя / Авт.-сост. И. В. Смирнов. — М.: ФиС, 2001.

 3. Культуризм для всех. — М.: МГП Полисет; ВО Совэкс-порткнига, 1991.

 4. Лапутин А. Н. Атлетическая гимнастика. — К.: Здоровья, 1985.

 5. Мамонов В. Атлетическая гимнастика. Техника независимого тренинга. — Ростов н/Д: Феникс, 2002.

 6. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика: Учебник для вузов физ. Культуры / Ю. В. Менхин, А. В. Менхин. — Ростов н/Д: Феникс, 2002.

 7. Олешко В. Г. Силові види спорту: Підруч. для студ. вузів фізич. вихован. і спорту. — К.: Олимп. літ., 1999.

 8. Остапенко Л. А. Атлетическая гимнастика / Л. А. Остапенко, В. М. Шубов. — М.: Знание, 1986.

 9. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. вузов. — М.: Владос, 2003.

 10. Питание в системе подготовки спортсменов / Под ред. В. М. Смульского, В. Д. Моногарова, М. М. Булатовой. — К.: Олимп. лит., 1996.

 11. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. — К.: Олимп. лит., 1997.

 12. Теория и методика тяжелой атлетики, атлетической гимнастики и гиревого спорта: Програм. для ф-тов базовой подготовки ин-тов физ. культуры / УМО по физкультурному образованию. — М., 1991.

 13. Укран М. Л. Атлетическая гимнастика (Для юношей) / М. Л. Укран, В. М. Смолевский, А. М. Шлемин. — М.: Физкультура и спорт, 1996.

 14. Учись быть здоровым / Под общ. ред. Р. Г. Жбанкова. — Минск: Полымя, 1991.

 15. Фохтин В. Г. Атлетическая гимнастика без отягощений. — М.: Терраспорт, 2000.

 16. Фохтин В. Г. Атлетическая гимнастика без снарядов. — М.: Физкультура и спорт, 1991.

 17. Шварценеггер А. Новая энциклопедия бодибилдинга / Б. Доббис. — М.: Эксмо-пресс, 2000.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка