Навчальна роботаСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3
Рейтинг кафедри українознавства

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Додаток до п. 2

Фрагмент рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників кафедри українознавства за основними видами діяльностіКод кафедри

Шифр кафедри

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача

Посада

На яку частину окладу працює, %

Навчальна робота

Наукова робота

Методична робота

Організаційна робота

Інші види робіт

Загальний коефіцієнт

Ранг серед штатних

працівників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

55/8

УЗ

Горбова Н.А.

доцент

1

0,8

0,53

1,4

0,09
2,89
2

55/8

УЗ

Шлєіна Л.І.

викла-дач

1,15

0,67

0,13

0,37

0,38
1,55
3

55/8

УЗ

Макси-мець О.М.

доцент

1,5

0,56

0,14

0,56

1,05

0,05

1,46
4

55/8

УЗ

Михай-лов В.В.

ст.викла-

дач


1,15

0,55

0,21

0,31

0,16
1,23
5

55/8

УЗ

Мельник О.О.

доцент

1,25

0,8

0,12

0,3

0,17
1,39
6

55/8

УЗ

Зімонова О.В

ст.викладач

1,15

0,6

0,14

0,38

0,25
1,37Разом
9,89
Кількість штатних одиниць 6

Середній рейтинг НПП кафедри українознавства складає 1,64Додаток до п.3 кість підготовки навчально-методичних комплексів)

Всього 11 комплексів

На кафедрі читаються такі дисципліни: • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Історія української культури

 • Історія України

 • Правознавство

 • Культура наукової мови

 • Вища освіта та Болонський процес

 • Інтелектуальна власність

 • Аграрне та екологічне право

 • Законодавство і право в АПК

 • Аграрне право

 • Природоохоронне законодавство та екологічне право


Додаток до п. 6 (навчальна робота)

Методичні вказівки, розроблені викладачами кафедри українознавства за 2014-2015 навчальний рік

698:7,2=96,9 балиАвтори метод. розробок

Назва метод. розробок;

№ протоколу, рік, факультет затвердження

Др.

арк.


1

Максимець О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу,76с.

3,2

2

Максимець О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу, 76 с.

3,2

3

Максимець О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання

Протокол №4, 04.05.15

ННІЗДО, 28 с.1,2

4

Максимець О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Протокол №4, 04.05.15

ННІЗДО, 28 с.1,2

5

Максимець О.М.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

Протокол №4, 04.05.15

ННІЗДО, 28 с.1,2

6

Максимець О.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

Протокол №4, 04.05.15

ННІЗДО, 72 с.3

7

Максимець О.М.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

Протокол №4, 04.05.15

ННІЗДО, 28 с.3

8

Горбова Н.А.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Правознавство» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр». – 33с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,4

9

Горбова Н.А.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Правознавство» для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» 30.с

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,3

10

Горбова Н.А.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр». – 38с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,6

11

Горбова Н.А.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» ОКР «Бакалавр». – 38с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,6

12

Горбова Н.А.

Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 7.03050401 «Економіка підприємства» ОКР “Спеціаліст” денної форми навчання. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015. – 40 с.

Затвердж. Метод. Комісією ф-тету ЕтаБ, протокол № 6 від 23.04.2015р.

1,7

13

Горбова Н.А.

Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 7.03050701 «Маркетинг» ОКР “Спеціаліст” денної форми навчання. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015. – 40 с.

Затвердж. Метод. Комісією ф-тету ЕтаБ, протокол № 6 від 23.04.2015р.

1,7

14

Горбова Н.А.

Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР “Спеціаліст” денної форми навчання. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015. – 40 с.

Затвердж. Метод. Комісією ф-тету ЕтаБ, протокол № 6 від 23.04.2015р.

1,7

15

Горбова Н.А.

Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напрямів підготовки 7.03050801 «Фінанси і кредит» ОКР “Спеціаліст” денної форми навчання. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015. – 40 с.

Затвердж. Метод. Комісією ф-тету ЕтаБ, протокол № 6 від 23.04.2015р.

1,7

16

Михайлов В.В.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» для напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр»

31 с.


Затверджено методичною комісією факультету агротехнологій та екології

від 29 квітня 2015 р., протокол № 7.1,3

17

Михайлов В.В.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» для напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ОКР «Бакалавр» 31 с.

Затверджено методичною комісією факультету агротехнологій та _кології від 29 квітня 2015 р., протокол № 7

1,3

18

Михайлов В.В.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури» для напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр»

26 с.


Затверджено методичною комісією факультету агротехнологій та _кології від 29 квітня 2015 р., протокол № 7

1,1

19

Михайлов В.В.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія української культури» для напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ОКР «Бакалавр» 21 с.

Затверджено методичною комісією факультету агротехнологій та _кології від 29 квітня 2015 р., протокол № 7

0,9

20

Михайлов В.В.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Історія України» для напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр» 26 с.

Затверджено методичною комісією факультету агротехнологій та екології

від 29 квітня 2015 р., протокол № 7.1,1

21

Михайлов В.В.

Історія української культури. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємств» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання

21 с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

0,9

22

Михайлов В.В.

Історія української культури. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання 31 с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,3

23

Шлєіна Л.І.

«Історія української культури» методичні вказівки до самостійної роботи для студентів ОКР “Бакалавр” денної форми навчання

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

0,8

24

Шлєіна Л.І.

Тестовий комплекс з дисципліни «Історія української культури» для напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», ОКР «Бакалавр»

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

2,3

25

Шлєіна Л.І.

Тестовий комплекс з дисципліни «Історія української культури» для напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», ОКР «Бакалавр»

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

2,3

26

Шлєіна Л.І.

Термінологічний словник з історії української культури для студентів ОКР “Бакалавр” денної форми навчання

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,2

27

Шлєіна Л.І.

«Українська мова за професійним спілкуванням» методичні вказівки для практичних занять з теми: «Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації» для студентів ОКР “Бакалавр” денної форми навчання35 с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,8

28

Шлєіна Л.І.

«Історія української культури» методичні вказівки до індивідуальної роботи для студентів ОКР “Бакалавр” денної форми навчання 12 с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

0,5

29

Шлєіна Л.І.

«Історія української культури» методичні вказівки до семінарських занять для студентів ОКР “Бакалавр” денної форми навчання 27 с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

1,1

30

Шлєіна Л.І.

Тестовий комплекс з дисципліни «Історія української культури» для напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «Бакалавр» 56 с.

Протокол №4, 26.03.15 ф-т економіки та бізнесу

2,3

31

Зімонова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Культура наукової мови» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

28 с.

1,2

32

Зімонова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Культура наукової мови» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

28 с.

1,2

33

Зімонова О.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання

56 с.

2.3

34

Зімонова О.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання

56 с.

2.3

35

Зімонова О.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки «Машинобудування»

56 с.


Протокол №8 26.05.15 ф-т Інжженерії та комп’ютерних технологій

2.3

36

Зімонова О.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки»

56 с.


Протокол №8 26.05.15 ф-т Інжженерії та комп’ютерних технологій

2.3

37

Зімонова О.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів , які навчаються за напрямом підготовки «Машинобудування» денної форми навчання 28 с.

Протокол №8 26.05.15 ф-т Інжженерії та комп’ютерних технологій

1,2

38

Мельник О.О.

Тестовий комплекс по дисципліні «Історія України» напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015 - 48 с.

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету

Протокол № від 20151,6

39

Мельник О.О.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.10010203 «Механізація сільського господарства». – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015. – 30 с.

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету

Протокол № від 20151,3

40

Мельник О.О.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» механіко-технологічний факультет. – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015. – 28 с.

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету

Протокол № від 20151,2

41

Мельник О.О.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» механіко-технологічний факультет

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету

Протокол № від 20151,2

42

Мельник О.О.

Практичні завдання до самостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.10010203 «Механізація сільського господарства» – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015 – 32 с.

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету

Протокол № від 20151,3

43
Практичні завдання до самостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.10010203 «Механізація сільського господарства» – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015 – 36 с.

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету

Протокол № від 20151,5

Усього:

69,8


Додаток до п. 7 (навчальна робота)

Каталог: nmc -> wp-content -> uploads -> sites
nmc -> Презентація досвіду роботи майстра виробничого навчання Сиднєвої Тетяни Володимирівни
nmc -> Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Державна служба України з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності волинської області планування заходів з цивільного захисту
nmc -> Можливості емпауермент-педагогіки у формуванні ключових та галузевих компетентностей школярів
nmc -> Конкурсу кабінетів з предмета «Захист Вітчизни»
nmc -> Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки донецької обласної державної адміністрації маріупольське вище металургійне професійне училище


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка