Навчальна робота


Кількість діючих тестових електронних баз з дисциплін в науково-методичному центріСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3

Кількість діючих тестових електронних баз з дисциплін в науково-методичному центрі

(100 :7.2 =13.9)Автори метод. Розробок

Назва метод. Розробок

1

Максимець О.М.

Тестовий комплекс з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

2

Мельник О.О.

Тестовий комплекс з дисципліни «Історія України»

3

Шлеіна Л.І.

Тестовий комплекс з дисципліни «Історія української культури»

4

Макимець О.М.

Тестовий комплекс з дисципліни «Вища освіта та Болонський процес»

5

Мельник О.О.

Тестовий комплекс з дисципліни «Інтелектуальна власність»

6

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Аграрне та екологічне право»

7

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Правознавство»

8

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Законодавство і право в АПК»

9

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Аграрне право»

10

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Природоохоронне законодавство та екологічне право


11

Зімонова О.В.

Тестовий комплекс з дисципліни «Культура наукової мови»Додаток до п.17 (а)
Елементи комп’ютерного супроводу до лекцій, розроблені викладачами кафедри українознавства (загальна кількість)

(77:7.2=10.7 бал.)
Автори

Назва елементів комп’ютерного супроводу до лекцій

1

Максимець О.М.,

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування – 17 слайдів

Тема 2. Спілкування як інструмент професійної діяльності – 14 слайдів

Тема 3. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. Форми колективного обговорення професійних проблем - 14 слайдів

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Документація з кадрово-контрактних питань - 20 слайдів

Тема 5. Довідково-інформаційні, обліково-фінансові та розпорядчі документи - 20 слайдів

Тема 6.Українська термінологія в професійному спілкуванні - 9 слайдів

Тема 7. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні - 13 слайдів

Тема 8.Основи науково-технічного перекладу - 11 слайдів


2

Зімонова О.В.

«Культура наукової мови» для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1. Теоретичні засади курсу «Культура наукової мови» - 15 слайдів

Тема 2. Текст. Структура тексту - 11 слайдів

Тема 3. Становлення і розвиток наукового стилю - 10 слайдів

Тема 4. Письмові роботи наукового стилю. План, Тези. Конспект - 14 слайдів

Тема 5. Письмові роботи наукового стилю. Реферат. Курсова робота. Дипломна робота - 17 слайдів

Тема 6. Письмові роботи наукового стилю. Наукова стаття. Рецензія. Анотація - 16 слайдів

Тема 7. Культура публічної монологічної мови - 15 слайдів

Тема 8. Культура публічної діалогічної мови - 14 слайдів


3

Шлеїна Л.І.

«Історія української культури» для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1. Історія української культури в системі гуманітарного знання - 36 слайдів

Тема 2. Джерела формування української культури - 40 слайдів

Тема 3. Культура Київської Русі - 27 слайдів

Тема 4. Культурні процеси України в ХІV - першій половині ХVII ст. - 102 слайди

Тема 5. Культурне життя України в другій половині ХVII–ХVIII ст. - 27 слайдів

Тема 6. Українська культура ХІХ ст. – 20 слайдів

Тема 7. Специфіка національного культурного процесу в Україні в ХХ ст. - 26 слайдів

Тема 8. Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі - 19 слайдів4

Мельник О.О.

«Інтелектуальна власність» для студентів ОКР «Магістр» - 6 презентацій

Тема 1. Поняття та джерела інтелектуальної власності - 20 слайдів

Тема 2. Авторське право - 27 слайдів

Тема 3. Суміжні права - 19 слайдів

Тема 4. Промислова власність - 20 слайдів

Тема 5. Патентування виноходів (корисних моделей) - 34 слайди

Тема 6. Захист та охорона інтелектуальної власності - 19 слайдів

5

Горбова Н.А.

«Природоохоронне законодавство та екологічне право»для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1.Предмет,система та джерела екологічного права - 12 слайдів

Тема 2.Державне управління природокористуванням - 8 слайдів

Тема 3.Право власності на природні ресурси та природокористування - 9 слайдів

Тема 4.Забезпечення екологічної безпеки та відповідальність за порушення екологічного законодавства - 8 слайдів

Тема 5. Право земле використання та користування надрами - 8 слайдів

Тема 6.Правове використання та охорона водних ресурсів слайдів - 8 слайдів

Тема 7.Користування рослинним світом та його охорона - 9 слайдів

Тема 8.Порядок використання тваринного світу - 9 слайдів

Тема 9.Правове регулювання користування природно-заповідним фондом та курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон - 8 слайдів6

Горбова Н.А.

«Правознавство» для студентів ОКР “Бакалавр” – 9 презентацій

Тема 1. Основи походження теорії держави і права - 15 слайдів

Тема 2. Основи теорії держави і права України - 28 слайдів

Тема 3. Основи Конституційного права України - 22 слайдів

Тема 4. Основи Цивільного права України - 16 слайдів

Тема 5. Основи Адміністративного права України - 15 слайдів

Тема 6 Основи Кримінального права України - 17 слайдів

Тема 7. Основи Сімейного права України - 15 слайдів

Тема 8. Основи Трудового права України - 17 слайдів

Тема 9. Основи екологічного та земельного права України - 15 слайдів
7.

Максимець О.М.

«Вища освіта в Україні і Болонський процес» для студентів ОКР «Магістр» - 6 презентацій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

Європейська освітня інтеграція

ТЕМА 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави – 10 слайдів.

ТЕМА 2. Формування та розвиток системи вищої освіти в Україні та за кордоном – 21 слайд.

ТЕМА 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи – 13 слайдів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

ТЕМА 1. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – 24 слайди.

ТЕМА 2. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу – 13 слайдів.

ТЕМА 3. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ТДАТУ – 20 слайдів.


8

Михайлов В.В.

«Історія України»

Тема 1. Стародавній та давньоруський період в історії України – 19 слайдів

Тема 2. Доля українських земель у складі Литви та Речі Посполитої – 14 слайдів

Тема 3. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток українських земель в другій половині XVII-XVIII ст. – 13 слайдів

Тема 4. Україна у ХІХ та початку ХХ ст. – 12 слайдів

Тема 5. Протиборство політичних сил та проблеми державотворення України 1917-1920 рр. – 11 слайдів

Тема 6. Україна у 20-30 рр. ХХ ст. та у роки ІІ світової війни – 13 слайдів

Тема 7. Україна в повоєнні роки (1945-1991 рр.) – 13 слайдів

Тема 8. Україна в умовах розбудови незалежної держави – 10 слайдів


9

Шлєіна Л.І.

«Українська мова і література» для слухачів підготовчого відділення ТДАТУ – 15 презентацій

Тиждень 1 – 20 слайдів

1. Алфавит. Голосні та приголосні в українській мові. Апостроф. М’який знак.

2.Подвоєння. Подовження та спрощення приголосних.

Тиждень 2 – 42 слайди.

1.Чергування голосних і приголосних.

2. Правопис префіксів. Велика літера.

3. Правопис слів іншомовного походження.Тиждень 3 – 24 слайди.

1. Правопис прізвищ. Відмінювання прізвищ в українській мові. Творення чоловічих і жіночих імен по батькові

2. Способи словотвору

3. Іменник. Відмінювання та правопис іменників.Тиждень 4 – 14 слайдів.

1. Прикметник . Правопис прикметників.

2. Правопис складних слів.

3. Теорія літератури: літературні стилі.Тиждень 5 – 12 слайдів.

1.Числівник. Правопис та відмінювання числівників.

2. Займенник. Відмінювання займенників.

Тиждень 6 – 24 слайди.

1. Дієслово.

2. Дієприкметник. Дієприслівник.

3. Теорія літератури. Літературні тропи -Тиждень 7. Прислівник. Правопис прислівників – 29 слайдів.

Тиждень 8. Правопис самостійних частин мови – 17 слайдів.

Тиждень 9. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник. Частка – 28 слайдів.

Тиждень 10. Односкладне речення – 11 слайдів.

Тиждень 11 – 17 слайдів..

1. Відокремленні члени речення.

2.Складне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні.

Тиждень 12 – 26 слайдів.

1. Складнопідрядне речення.

2. Безсполучникове складне речення.

3. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.Тиждень 13 – 45 слайдів.

1. Стилі сучасної української мови.

2. Лексика сучасної української мови.

3. Сучасний літературний процесТиждень 14. Розвиток мовлення. Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої діяльності – 70 слайдів.

Тиждень 15. Теорія літератури. Композиція. Будова твору – 24 слайди.
Додаток до п.17 (б1)
Елементи комп’ютерного супроводу до лекцій, розроблені викладачами кафедри українознавства за 2014-2015 н.р.

(18*10:7.2=25)
Автори

Назва елементів комп’ютерного супроводу до лекцій

1

Горбова Н.А.

«Природоохоронне законодавство та екологічне право»для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1.Предмет,система та джерела екологічного права - 12 слайдів

Тема 2.Державне управління природокористуванням - 8 слайдів

Тема 3.Право власності на природні ресурси та природокористування - 9 слайдів

Тема 4.Забезпечення екологічної безпеки та відповідальність за порушення екологічного законодавства - 8 слайдів

Тема 5. Право земле використання та користування надрами - 8 слайдів

Тема 6.Правове використання та охорона водних ресурсів слайдів - 8 слайдів

Тема 7.Користування рослинним світом та його охорона - 9 слайдів

Тема 8.Порядок використання тваринного світу - 9 слайдів

Тема 9.Правове регулювання користування природно-заповідним фондом та курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон - 8 слайдів2

Горбова Н.А.

«Правознавство» для студентів ОКР “Бакалавр” – 9 презентацій

Тема 1. Основи походження теорії держави і права - 15 слайдів

Тема 2. Основи теорії держави і права України - 28 слайдів

Тема 3. Основи Конституційного права України - 22 слайдів

Тема 4. Основи Цивільного права України - 16 слайдів

Тема 5. Основи Адміністративного права України - 15 слайдів

Тема 6 Основи Кримінального права України - 17 слайдів

Тема 7. Основи Сімейного права України - 15 слайдів

Тема 8. Основи Трудового права України - 17 слайдів

Тема 9. Основи екологічного та земельного права України - 15 слайдів

Додаток до п.17 (б2)
Елементи комп’ютерного супроводу до лекцій, оновлені викладачами кафедри українознавства за 2014-2015 н.р.

59*2:7.2=16.4Автори

Назва елементів комп’ютерного супроводу до лекцій

1

Максимець О.М.

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування – 17 слайдів

Тема 2. Спілкування як інструмент професійної діяльності – 14 слайдів

Тема 3. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного фахового спілкування. Форми колективного обговорення професійних проблем - 14 слайдів

Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Документація з кадрово-контрактних питань - 20 слайдів

Тема 5. Довідково-інформаційні, обліково-фінансові та розпорядчі документи - 20 слайдів

Тема 6.Українська термінологія в професійному спілкуванні - 9 слайдів

Тема 7. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні - 13 слайдів

Тема 8.Основи науково-технічного перекладу - 11 слайдів


2

Зімонова О.В.

«Культура наукової мови» для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1. Теоретичні засади курсу «Культура наукової мови» - 15 слайдів

Тема 2. Текст. Структура тексту - 11 слайдів

Тема 3. Становлення і розвиток наукового стилю - 10 слайдів

Тема 4. Письмові роботи наукового стилю. План, Тези. Конспект - 14 слайдів

Тема 5. Письмові роботи наукового стилю. Реферат. Курсова робота. Дипломна робота - 17 слайдів

Тема 6. Письмові роботи наукового стилю. Наукова стаття. Рецензія. Анотація - 16 слайдів

Тема 7. Культура публічної монологічної мови - 15 слайдів

Тема 8. Культура публічної діалогічної мови - 14 слайдів


3

Шлеїна Л.І.

«Історія української культури» для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1. Історія української культури в системі гуманітарного знання - 36 слайдів

Тема 2. Джерела формування української культури - 40 слайдів

Тема 3. Культура Київської Русі - 27 слайдів

Тема 4. Культурні процеси України в ХІV - першій половині ХVII ст. - 102 слайди

Тема 5. Культурне життя України в другій половині ХVII–ХVIII ст. - 27 слайдів

Тема 6. Українська культура ХІХ ст. – 20 слайдів

Тема 7. Специфіка національного культурного процесу в Україні в ХХ ст. - 26 слайдів

Тема 8. Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі - 19 слайдів4

Мельник О.О.

«Інтелектуальна власність» для студентів ОКР «Магістр» - 6 презентацій

Тема 1. Поняття та джерела інтелектуальної власності - 20 слайдів

Тема 2. Авторське право - 27 слайдів

Тема 3. Суміжні права - 19 слайдів

Тема 4. Промислова власність - 20 слайдів

Тема 5. Патентування виноходів (корисних моделей) - 34 слайди

Тема 6. Захист та охорона інтелектуальної власності - 19 слайдів

5.

Макисмець О.М.

«Вища освіта в Україні і Болонський процес» для студентів ОКР «Магістр» - 6 презентацій

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

Європейська освітня інтеграція

ТЕМА 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави – 10 слайдів.

ТЕМА 2. Формування та розвиток системи вищої освіти в Україні та за кордоном – 21 слайд.

ТЕМА 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи – 13 слайдів.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

ТЕМА 1. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) – 24 слайди.

ТЕМА 2. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу – 13 слайдів.

ТЕМА 3. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ТДАТУ – 20 слайдів.


6.

Михайлов В.В.

«Історія України»

Тема 1. Стародавній та давньоруський період в історії України – 19 слайдів

Тема 2. Доля українських земель у складі Литви та Речі Посполитої – 14 слайдів

Тема 3. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток українських земель в другій половині XVII-XVIII ст. – 13 слайдів

Тема 4. Україна у ХІХ та початку ХХ ст. – 12 слайдів

Тема 5. Протиборство політичних сил та проблеми державотворення України 1917-1920 рр. – 11 слайдів

Тема 6. Україна у 20-30 рр. ХХ ст. та у роки ІІ світової війни – 13 слайдів

Тема 7. Україна в повоєнні роки (1945-1991 рр.) – 13 слайдів

Тема 8. Україна в умовах розбудови незалежної держави – 10 слайдів


7.

Шлєіна Л.І.

«Українська мова і література» для слухачів підготовчого відділення ТДАТУ – 15 презентацій

Тиждень 1 – 20 слайдів

1. Алфавит. Голосні та приголосні в українській мові. Апостроф. М’який знак.

2.Подвоєння. Подовження та спрощення приголосних.

Тиждень 2 – 42 слайди.

1.Чергування голосних і приголосних.

2. Правопис префіксів. Велика літера.

3. Правопис слів іншомовного походження.Тиждень 3 – 24 слайди.

1. Правопис прізвищ. Відмінювання прізвищ в українській мові. Творення чоловічих і жіночих імен по батькові

2. Способи словотвору

3. Іменник. Відмінювання та правопис іменників.Тиждень 4 – 14 слайдів.

1. Прикметник . Правопис прикметників.

2. Правопис складних слів.

3. Теорія літератури: літературні стилі.Тиждень 5 – 12 слайдів.

1. Числівник. Правопис та відмінювання числівників.

2. Займенник. Відмінювання займенників.

Тиждень 6 – 24 слайди.

1. Дієслово.

2. Дієприкметник. Дієприслівник.

3. Теорія літератури. Літературні тропи -Тиждень 7. Прислівник. Правопис прислівників – 29 слайдів.

Тиждень 8. Правопис самостійних частин мови – 17 слайдів.

Тиждень 9. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник. Частка – 28 слайдів.

Тиждень 10. Односкладне речення – 11 слайдів.

Тиждень 11 – 17 слайдів..

1. Відокремленні члени речення.

2.Складне речення. Розділові знаки у складносурядному реченні.

Тиждень 12 – 26 слайдів.

1. Складнопідрядне речення.

2. Безсполучникове складне речення.

3. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.Тиждень 13 – 45 слайдів.

1. Стилі сучасної української мови.

2. Лексика сучасної української мови.

3. Сучасний літературний процесТиждень 14. Розвиток мовлення. Загальне уявлення про спілкування й мовлення; види мовленнєвої діяльності – 70 слайдів.

Тиждень 15. Теорія літератури. Композиція. Будова твору – 24 слайди.


Додаток до п.17 (в1)
Каталог: nmc -> wp-content -> uploads -> sites
nmc -> Презентація досвіду роботи майстра виробничого навчання Сиднєвої Тетяни Володимирівни
nmc -> Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Державна служба України з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності волинської області планування заходів з цивільного захисту
nmc -> Можливості емпауермент-педагогіки у формуванні ключових та галузевих компетентностей школярів
nmc -> Конкурсу кабінетів з предмета «Захист Вітчизни»
nmc -> Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки донецької обласної державної адміністрації маріупольське вище металургійне професійне училище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка