Навчальна роботаСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
#457
1   2   3

Елементи комп’ютерного супроводу до практичних (семінарських) занять, які розроблені викладачами кафедри українознавства за 2014-2015 н.р.

(39*5:7.2=27)Автори

Назва елементів комп’ютерного супроводу до практичних занять

1

Горбова Н.А.

«Аграрне та екологічне право» для студентів ОКР “Бакалавр” – 7 презентацій

Тема 1. Предмет та державне регулювання аграрного права України.

Тема 2. Загальна характеристика суб’єктів сільськогосподарської діяльності.

Тема 3. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій.

Тема 4. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 5. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві

Тема 6.Предмет,система та джерела екологічного права - 12 слайдів

Тема 7.Державне управління природокористуванням - 8 слайдів2

Горбова Н.А.

«Природоохоронне законодавство та екологічне право»для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1.Предмет,система та джерела екологічного права - 9 слайдів

Тема 2.Державне управління природокористуванням - 8 слайдів

Тема 3.Право власності на природні ресурси та природокористування - 9 слайдів

Тема 4.Забезпечення екологічної безпеки та відповідальність за порушення екологічного законодавства - 8 слайдів

Тема 5. Право земле використання та користування надрами - 8 слайдів

Тема 6.Правове використання та охорона водних ресурсів слайдів - 8 слайдів

Тема 7.Користування рослинним світом та його охорона - 8 слайдів

Тема 8.Порядок використання тваринного світу - 8 слайдів

Тема 9.Правове регулювання користування природно-заповідним фондом та курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон - 8 слайдів3

Горбова Н.А.

«Законодавство і право в АПК» для студентів ОКР “Бакалавр” – 5 презентацій

Тема 1. Предмет та державне регулювання аграрного права України.

Тема 2. Загальна характеристика суб’єктів сільськогосподарської діяльності.

Тема 3. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій.

Тема 4. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема 5. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
Шлеіна Л.І.

«Історія української культури» для студентів факультету економіки та бізнесу

Семінарське заняття № 1

Історія української культури в системі гуманітарного знання -36 слайдів

1.Історія української культури як наука

2.Поняття і сутність культури

3.Переодизація розвитку української культури

Семінарське заняття № 2

Історія української культури в системі гуманітарного знання -18 слайдів

1.Основні концепції культури

2.Функції культури

Семінарське заняття № 3

Джерела формування української культури. -15 слайдів 1.Чотири концепції

2.Мізинський період культури

Семінарське заняття № 4

Джерела формування української культури. -23 слайдів

1. Особливості трипільської культури

2. Культура скіфів та антів.

Семінарське заняття №5

Культура Київської Русі-22 слайдів

1.Християнство і його вплив на культуру Київської Русі.

2.Розвиток книжної справи і літератури.

3.Розвиток писемності. Освіта.

4.Архітектура Київської Русі.

Семінарське заняття №6

Культура Київської Русі-22 слайдів

1. Образотворче мистецтво: іконопис, мозаїка, фреска.

2. Театральне мистецтво. Музика. Танок.

3. Внесок Київської Русі у розвиток культури.

Семінарське заняття № 7

Становлення української культури в XIV – першій половині XVII ст.-24 слайдів

1.Умови культурного розвитку України у складі Литовська-Руської та Польської держав.

2.Церковні братства та їхня культурно-просвітня діяльність.

3.Розвиток освіти і науки.

Семінарське заняття № 8

Становлення української культури в XIV – першій половині XVII ст. -21 слайдів

1.Книгодрукування та література.

2.Архітектура та образотворче мистецтво. Музика

Семінарське заняття № 9

Стильові і жанрові особливості образотворчого мистецтва другої половини XVII – XVIIIст. -33 слайдів

1.Козацтво як явище історії та культури

2.Нові процеси в духовному житті: реформація церкви та освіти, розвиток науки

3.Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

4.Семінарське заняття № 10- 20 слайдів

5.Стильові і жанрові особливості образотворчого мистецтва другої половини XVII – XVIIIст.

6.Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі музиці

7.Еволюція образотворчого мистецтва

Семінарське заняття № 11

Особливості національно-культурного розвитку України у ХІХ століття.-29 слайдів

1.Освіта.

2. Наука: природничі науки , гуманітарні науки.

3. Література.

Семінарське заняття № 12

Особливості національно-культурного розвитку України у ХІХ століття. -22 слайдів

1. Мистецтво: театр , музика , образотворче мистецтво.

2. Архітектура.

3. Національні культурні організації і рухи.

Семінарське заняття № 13

Специфіка Національно-культурного процесу в Україні ХХ століття-19 слайдів.1. Загальна характеристика

2.Початок ХХ сторіччя

Семінарське заняття № 14

Специфіка Національно-культурного процесу в Україні ХХ століття-13 слайдів1. 1920-ті роки .

2. Політика «українізації»

3. Освіта

4. Наука

5. Література

6. Образотворче мистецтво

7. Скульптура

8. Музика

9. Архітектура

Семінарське заняття № 15

Специфіка національно-культурного процесу в Україні ХХ століття-19 слайдів

1. Українська культура у період сталінізму2. Репресії проти митців

3. Роки війни

4.Повоєнні роки

Семінарське заняття № 16

Специфіка національно-культурного процесу в Україні ХХ століття-19 слайдів1. 1960—1980-і роки

2. Малярство

3. Музика

4. Кінематограф

5. Культура незалежної України

6.Культура національних меншин України

Семінарське заняття № 17

Сучасна українська культура у контексті світової культури -20 слайдів

1. Сучасна українська культура

2. Місце української культури в контексті світової

Семінарське заняття № 18

Сучасна українська культура у контексті світової культури -22 слайдів

1. Українська культура напередодні XXI століття

2. Культурне життя української діаспори далекого і ближнього зарубіжжя
Додаток до п.17 (в2)
Елементи комп’ютерного супроводу до практичних (семінарських) занять, які оновлені викладачами кафедри українознавства за 2014-2015 н.р.

(31*2:7.2=8.6)
Автори

Назва елементів комп’ютерного супроводу до практичних занять

1

Михайлов В.В.

Тема 1. Родоплемінні часи. Київська Русь і її місце в історичній долі українського народу – 25 слайдів

Тема 2. Україна під владою Литви і Польщі – 40 слайдів

Тема 3. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток українських земель в другій половині XVII- XVIII ст. – 43 слайди

Тема 4. Україна у ХІХ та початку ХХ ст. – 39 слайдів

Тема 5. Протиборство політичних сил та проблеми державотворення України 1917-1920 рр. – 54 слайди

Тема 6. Соціально-економічний та політичний розвиток України у 20-30 рр. ХХ ст. та у роки ІІ світової війни – 60 слайдів

Тема 7. Україна в повоєнні роки, «хрущовської відлиги» та перебудови (1945-1991 рр.) – 48 слайдів

Тема 8. Україна в умовах розбудови незалежної держави – 43 слайди2

Шлєіна Л.І.

«Історія української культури» до семінарських занять для студентів ОКР «Бакалавр» - 8 презентацій

Тема 1. Історія української культури в системі гуманітарного знання – 48 слайдів

Тема 2. Джерела формування української культури – 32 слайди

Тема 3. Культура Київської Русі – 39 слайдів

Тема 4. Культурні процеси України в ХІV м першій половині ХVII ст. – 39 слайдів

Тема 5. Стильові та жанрові особливості образотворчого мистецтва другої половини ХVII–ХVIII ст. – 47 слайдів

Тема 6. Українська культура ХІХ ст. – 46 слайдів

Тема 7. Специфіка національного культурного процесу в Україні в ХХ ст. 38 слайдів

Тема 8. Сучасна українська культура у контексті світової культури – 36 слайдів3

Максимець О.М.

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» до практичних занять для студентів ОКР «Бакалавр» - 14 презентацій

Практичне заняття 1. Державна мова – мова професійного спілкування – 10 слайдів

Практичне заняття 2. Основи культури української мови –
9 слайдів

Практичне заняття 3. Стилі сучасної літературної мови у професійному спілкуванні - 9 слайдів

Практичне заняття 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності - 12 слайдів

Практичне заняття 5. Риторика і мистецтво презентації – 12 слайдів

Практичне заняття 6. Культура усного фахового спілкування - 15 слайдів

Практичне заняття 7. Форми колективного обговорення професійних проблем - 21 слайд

Практичне заняття 8. Особливості ділових паперів як засобу писемної професійної комунікації - 11 слайдів

Практичне заняття 9. Специфіка складання документації з кадрово-контрактних питань – 11 слайдів

Практичне заняття 10. Розпорядчі та довідково-інформаційні, документи – 18 слайдів

Практичне заняття 11. Етикет службового листування – 11 слайдів

Практичне заняття 13. Професійне спілкування та українська термінологія – 9 слайдів

Практичне заняття 14. Науковий стиль і його засоби в професійному спілкуванні – 12 слайдівПрактичне заняття 15. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів – 15 слайдів


Додаток до п.17 (г)
Кількість діючих тестових комплексів, що використовуються у навчальному процесі

(10*120:20=60:7.2=9.2бал)Автори метод. розробок

Назва метод. розробок

1

Максимець О.М.

Тестовий комплекс з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

2

Мельник О.О.

Тестовий комплекс з дисципліни «Історія України»

3

Шлеіна Л.І.

Тестовий комплекс з дисципліни «Історія української культури»

4

Макимець О.М.

Тестовий комплекс з дисципліни «Вища освіта та Болонський процес»

5

Мельник О.О.

Тестовий комплекс з дисципліни «Інтелектуальна власність»

6

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Аграрне та екологічне право»

7

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Правознавство»

8

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Законодавство і право в АПК»

9

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Аграрне право»

10

Горбова Н.А.

Тестовий комплекс з дисципліни «Природоохоронне законодавство та екологічне правоДодаток до п.19

Електронні навчальні курси з дисциплін, розроблені на кафедрі

(10*30=300)
Назва курсу
1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Для студентів, які навчаються за напрямами підготовки “процеси, машини та обладання агропромислового виробництва», «охорона праці», «машинобудування»

2

Історія української культури


Для студентів, які навчаються за напрямами підготовки “агрономія», «комп’ютерні науки», «машинобудування», «облік та аудит», «фінанси та кредит», економіка підприємств», «екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

3

Історія України


Для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», «охорона праці».

4

Правознавство (основи права)


Для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»,“процеси, машини та обладання агропромислового виробництва», “агрономія», «машинобудування», економіка підприємств», «екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

5

Вища освіта та Болонський процес


Магістри «екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

6

Інтелектуальна власність


Магістри «енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»,“процеси, машини та обладання агропромислового виробництва», «економіка підприємств», «облік та аудит»

7

Аграрне та екологічне право


Магістри «екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

8

Законодавство і право в АПК


Спеціальність

“процеси, машини та обладання агропромислового виробництва»,9

Аграрне право


Спеціальність «екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

10

Природоохоронне законодавство та екологічне правоДля студентів, які навчаються за напрямами підготовки «екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»Додаток до п.20

Кількість виготовлених наочних стендів за навчальний рік

(15 бал.)

Стенд «Україна калинова»
Додаток до п.23

Загальноуніверситетські олімпіади з дисциплін, проведених на кафедрі

(4*5=20)
Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія УкраїниПравознавство

Історія української культури
Каталог: nmc -> wp-content -> uploads -> sites
nmc -> Презентація досвіду роботи майстра виробничого навчання Сиднєвої Тетяни Володимирівни
nmc -> Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Державна служба України з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності волинської області планування заходів з цивільного захисту
nmc -> Можливості емпауермент-педагогіки у формуванні ключових та галузевих компетентностей школярів
nmc -> Конкурсу кабінетів з предмета «Захист Вітчизни»
nmc -> Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки донецької обласної державної адміністрації маріупольське вище металургійне професійне училище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка