Навчальні матеріали дисципліни кафедриСкачати 137.7 Kb.
Дата конвертації11.11.2017
Розмір137.7 Kb.


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ
1.Кафедра дошкільної і початкової освіти.

2. Напрям підготовки: 6.010102–Початкова освіта,2 курс денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр.

3. «Основи інклюзивної педагогіки»

4. Мета та завдання навчальної дисципліниМета викладання дисципліни: засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти.

Завдання викладання дисципліни:

 • Сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти

 • Виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з особливими потребами

 • Забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей з особливими потребами

 • Сформувати навички диференційованого викладання та оцінювання

 • Виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної майстерностіТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1. Інклюзивна освіта – від основ до практики
Практична робота №1

Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи .Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.


Зміст практичного заняття

1.Інклюзивна освіта : основні положення.

2.Становленні інклюзивної освіти в Україні: від інтеграції до інклюзії Історичний екскурс. Історія спеціальної освіти й інклюзії.

Соціальна та медична моделі порушень3.Стан і перспективи впровадження інклюзивної освіти.

4.Основні підходи до надання освіти дітям з особливостями психофізіологічного розвитку

5.Основні принципи, мета та завдання інклюзивної освіти.

6.Позитивні аспекти залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів

7.Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна й горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.)

8.Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти
Практична робота № 2

Тема 2.Інклюзія - стратегія міжнародного та українського законодавства

Зміст практичного заняття
1.Законодавчо-правові аспекти інклюзивної освіти.

2.Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти.

3.Нормативно-законодавча база України з питань інклюзивної освіти

Практична робота № 3
Тема 3. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами

Зміст практичного заняття

1.Роль сім'ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в соціокультурне середовище

2.Батьки як члени навчальних команд

3.Роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини

4.Налагодження стосунків з педагогами та персоналом школи

5.Обмін конструктивною інформацією

6.Допомога громадських організацій та соціальних служб

7.Батьки активні учасники шкільної громади

8.Волонтерство та адвокатство батьків.

9.Домашня допомогаПрактична робота № 4

Тема 4. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання . Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. Модифікація й адаптація курикулуму.

Зміст практичного заняття

1.Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі навчання дітей із порушеннями психо-фізичного розвитку2.Проведення корекційної роботи

3.Система комплексної корекційні-розвивальної допомоги

4.Індивідуальні спеціальні заняття

5.Парадигма модифікації стандартного навчального плану

6.Діяльність навчальної команди у роботі фахівців для розробки та реалізації курикулуму

7.Професійні вміння фахівців інклюзивних шкіл

8.Парадигма модифікації стандартного навчального плану

9.Діяльність навчальної команди у роботі фахівців для розробки та реалізації курикулумуПрактична робота №5.

Тема 5. Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання індивідуального навчального плану. Сутність і завдання оцінювання учнів з особливими потребами. Критерії оцінювання навчальних досягнень

Зміст практичного заняття
1.Необхідність використання індивідуального плану у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

2.Технологія колективного способу навчання

3.Індивідуальний навчальний план 

4.Підготовка та вимоги до підписання ІНП

5.Співпраця з батьками як з рівноправними членами команди

6.Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану

7.Функції контролю

8.Об'єкти, види, методи контролю

9.Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами

10.Критерії оцінювання навчальних досягнень глухих молодших школярів

11.Оцінювання за допомогою порт фоліо. Проблема готовності до шкільного навчання дитини з особливими освітніми потребами. Оцінювання навчальної діяльності без балів.

12.Формування контрольно-оціночної діяльності молодшого школяра, з особливими освітніми потребами. Портфоліо – технологія якісного оцінювання навчальних досягнень

13.Інструментарій оцінювання. Оцінювання на основі кінцевих результатів. Тестування в умовах інклюзії. Спостереження й інтерв'ю. Процедури проведення інтерв'ю.

14 Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб усіх учнів.


САМОСТІЙНА РОБОТА

1.Роль батьків у здобутті освіти дитини з особливими потребами.
2. Інклюзія - вибір сучасних батьків.

3. Ідеологічне підґрунтя спеціальної та інклюзивної освіти.

4. Міфи радянської дійсності - щасливе дитинство в інтернаті.

5. Діяльність батьківських громадських організацій в Україні та за кордоном.6. Принципи побудови корекційного процесу та необхідність їх дотримання в навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.
7. Модель взаємодії спеціалістів для залучення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір.

8. Особливості організації й управління інклюзивним навчальним закладом.

9. Проблема розроблення курикулуму в закордонних літературних джерелах.

10. «Кейс Стади» як приклад успішної практики.

11. Навчально-методичне забезпечення освіти дітей з особливими потребами.

12. Використання індивідуального плану в роботі з дітьми і особливими освітніми потребами.

13. Індивідуальний навчальний план як складова курикулуму.

14. Розробка індивідуального навчального плану.

15. Підготовка та вимоги до підписання ІНП.

16. Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану.

17. Психолого-педагогічні особливості критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з тяжкими вадами мовлення.

18. Психолого-педагогічні особливості критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з тяжкими вадами зору.

19. Оцінювання в навчальному процесі (зарубіжний досвід).
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Підготувати реферати на теми:

1.Інклюзивна освіта : основні положення.

2.Становленні інклюзивної освіти в Україні: від інтеграції до інклюзії Історичний екскурс. Історія спеціальної освіти й інклюзії.

Соціальна та медична моделі порушень3.Стан і перспективи впровадження інклюзивної освіти.

4.Основні підходи до надання освіти дітям з особливостями психофізіологічного розвитку

5.Основні принципи, мета та завдання інклюзивної освіти.

6.Позитивні аспекти залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів

7.Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.

Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна й горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри і т. ін.)

8.Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості спеціальної освіти9.Законодавчо-правові аспекти інклюзивної освіти.

10.Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти.

11.Нормативно-законодавча база України з питань інклюзивної освіти

12.Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Інтегроване та інклюзивне навчання в Італії.

13.Рівноправність у здобутті освіти(досвід Австрії).

14.Психолого-медико-соціальні центри (досвід Бельгії).

15.Освітня реформа( досвід Голландії).

16.Шведська модель інклюзивної освіти.

17.Варіативність психолого-педагогічного супроводу( досвід Німеччини).

18.Прозорість кордонів між спеціальною та загальною освітою.

19.Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як провідники змін. Інтеграція та інклюзія. Складові інклюзії. Передумови успішної розбудови інклюзивного середовища. Інклюзивні школи - ефективні школи. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти.

20. Основні підходи до надання освіти дітям з особливостями психофізіологічного розвитку

21.Реалізація індивідуального підходу в роботі з батьками.

22.Роль психолого-медико-педагогічних консультацій у розв’язанні проблем інклюзії

23.Компетентність вчителів як запорука ефективності інклюзивної освіти

24.Організація роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби

25. Робота спеціалістів загальноосвітнього навчального закладу з родинами дітей, що мають особливі освітні потребами.

26.Створення у навчальному закладі комфортного середовища для дітей з різними стартовими можливостями

27.Організація діяльності інклюзивної школи

28.Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально-виховного процесу

29.Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної школи

30.Здійснення процесу оцінки та розробки індивідуального навчального плану

31.Взаємодія школи та психолого-медико-педагогічної консультації

32.Методичні рекомендації щодо реалізації моделі інклюзивної школи

23.Формування позитивного ставлення до дітей з особливими потребами

34. Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі

35.Дидактичний зміст контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі

36.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з різними типами порушень психофізичного розвитку

37.Особливості безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами у першому класі

38. Якісні показники індивідуального оцінювання Технологія портфоліо

39.Тестування у навчанні дітей з особливими освітніми потребами


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Інклюзивна освіта: основні положення.

2.Історичний екскурс(міжнародний досвід)

3.Організація діяльності інклюзивного закладу.

4.Завдання інклюзивної освіти.

5.Складові моделі інклюзивної освіти.

6.Інтегроване та інклюзивне навчання в Італії.

7.Рівноправність у здобутті освіти (досвід Австрії).

8.Психолого-медико-соціальні центри (досвід Бельгії).

9.Освітня реформа (досвід Голландії).

10.Шведська модель інклюзивної освіти.

11.Варіативність психолого-педагогічного супроводу (досвід Німеччини).

12.Прозорість кордонів  між спеціальною та загальною освітою.

13.Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти.

14.Становлення інклюзивної освіти в Україні: від інтеграції до інклюзії.

15.Стан і перспективи впровадження інклюзивної освіти.

16.Основні підходи до надання освіти дітям з особливостями психофізіологічного розвитку.

17.Основні принципи, мета та завдання інклюзивної освіти.

18. Позитивні аспекти залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів.

19.Законодавчо-правові аспекти інклюзивної освіти.

20.Основні міжнародні документи в галузі інклюзивної освіти.

21.Нормативно-законодавча база України з питань інклюзивної освіти.

22Соціально-психологічний супровід дітей з особливими потребами.

23.Рекомендації щодо розробки індивідуального навчального плану роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

24.Реалізація індивідуального підходу в роботі з батьками.

25.Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи.

26.Інклюзія - стратегія міжнародного та українського законодавства.

27.Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.

28.Передумови для забезпечення успішної інклюзії. Педагоги як провідники змін

29.Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами

30.Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання

31.Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів. Модифікація й адаптація курикулуму.

32.Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання індивідуального навчального плану.

33.Сутність і завдання оцінювання учнів з особливими потребами. Критерії оцінювання навчальних досягнень.

34.Особливості безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими потребами. Оцінювання за допомогою портфоліо.

35.Інструментарій оцінювання. Оцінювання на основі кінцевих результатів. Тестування в умовах інклюзії

36.Диференційоване викладання як засіб задоволення навчальних потреб усіх учнів.

37.Диференціація змісту, процесу, кінцевих результатів. Взаємозв'язок диференційованого викладання та оцінювання/

38.Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти. Співробітництво - основа роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами. Функції сім'ї. Батьки як члени навчальних команд.

39.Роль батьків в оцінюванні розвитку своєї дитини. Налагодження стосунків з педагогами та персоналом школи. Обмін конструктивною інформацією.

40.Допомога громадських організацій та соціальних служб. Батьки активні учасники шкільної громади.

41.Волонтерство та адвокатство батьків. Домашня допомога.

42.Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання .

43.Проведення корекційної роботи.

44.Система комплексної корекційні-розвивальної допомоги.

45.Курикулум навчального та корекційно-розвивального процесів.

Модифікація й адаптація курикулуму.46.Парадигма модифікації стандартного навчального плану

47.Діяльність навчальної команди у роботі фахівців для розробки та реалізації курикулуму

48.Індивідуальний навчальний план. 

49.Професійні вміння фахівців інклюзивних шкіл.50.Індивідуальний навчальний план та його складові. Складання індивідуального навчального плану .

51. Необхідність використання індивідуального плану у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

52.Технологія колективного способу навчання

53.Індивідуальний навчальний план 

54.Підготовка та вимоги до підписання ІНП

55.Співпраця з батьками як з рівноправними членами команди

56.Аналіз основних компонентів індивідуального навчального плану57.Сутність і завдання оцінювання учнів з особливими потребами. Критерії оцінювання навчальних досягненьФункції контролю. Об'єкти, види, методи контролю

58.Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами

59.Критерії оцінювання навчальних досягнень глухих молодших школярів

60.Взаємодія школи та психолого-медико-педагогічної консультаціїБАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого- педагогическая коррекция опоганений в развитии и поведеним школьников / Серия «Учебники, учебные пособия». - Ростов-на- Дону: «Феникс», 2004. - 352 с.

 2. Виклик для України: розробка рамкових основ змісту загальної середньої освіти для 21-го століття // Матеріали Неукраїнської науково-практичної конференції. 26-27 черпни 2007 р. - К., 2007. - 239 с.

 3. Дети с ограниченньїми возможностями: проблемі.) м шпіо- вационньїе тенденции в обучении и воспитании. Хресто- матия по курсу «Коррекционная педагогика и спсциальная психология» / Сост.Н.Д. Соколова, Л.В. Калиішикова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. - 448 с.

 4. Засенко В., Софій Н. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник до Всеукраїнської науково-практичної конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми ІВРР - ТАСІЗ Європейської Комісії, -2007

 5. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методичний збірник. - К.: ФО-ІІ Придатченко П.М., 2007.

 6. Інклюзивна школа: особливості організації та управління. Навчально-методичний посібник/ Кол. авторів: Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І.-К.: 2007. -128 с.

 7. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими потребами та організація їхнього навчання. - К:. - 2010.

 8. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. - К.: «Самміт-Книга», 2009. - 272 с.

 9. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярці і особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. - К: Педагогічна думка, 2007. 457 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 137.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка