Навчальні проекти за програмою фізики основної школи. 7 класСторінка10/18
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.06 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Мета проекту: ознайомитися з історією будівництва повітряних та водних суден, визначити перспективи розвитку судно- та повітроплавання.
Тематичні питання

 • Які були конструкції повітряних суден в минулому?

 • Які конструкції мали водні судна в стародавні часи та епоху відродження?

 • Які перспективи розвитку сучасного транспорту?


Завдання.

І група

 1. Підготувати доповідь на тему «Дослідники стратосфери».

 2. Ознайомитися з принципами польоту повітряної кулі, її будовою, виготовити та запустити паперову повітряну теплову кулю.

ІІ група

 1. Підготувати доповідь на тему: «Історія суднобудування – від античних часів до сучасності».

 2. Ознайомитися з принципами плавання та будовою вітрильної яхти, виготовити та запустити її модель.


Портфоліо (електронний носій, папка «Розвиток судно- та повітроплавання»).

Презентації «Дослідники стратосфери», «Історія суднобудування – від античних часів до сучасності».Орієнтовний план роботи І групи

№ з/п

Зміст діяльності

Виконавець

Термін виконання

Само-оцінка

1

Обговорити з учителем:

можливих джерел інформації, способів збирання інформації, методів аналізу інформації.група

12.04
2

Зібрати інформацію про історію повітроплавання

Прудник Даніїл

з 12.04 по 14.04
3

Зібрати інформацію про сучасний стан галузі в Україні й світі.

Осіпко Кирило

з 12.04 по 14.04
4

З'ясувати технічні характеристики повітряних суден залежно від призначення.

Нікітін Дмитро

з 12.04 по 14.04
5

Узагальнення та класифікація зібраних матеріалів.

Керівник групи

14.04
6

Зібрати інформацію про конструкцію паперової повітряної кулі.

Стариков Даніїл

14.04
7

Консультація з учителем

група

14.04
8

Обговорити рекомендації щодо прогнозу розвитку повітроплавання

Прудник Даніїл, Осіпко Кирило, Нікітін Дмитро

14.04
9

Розрахувати необхідні матеріали для будівництва кулі та купити їх

Ніженець Руслан, Листопад Максим

13.04
10

Виготовити кулю

Ніженець Руслан, Листопад Максим

з 14.04 по 18.04
11

Провести пробний політ

Ніженець Руслан, Листопад Максим

18.04
12

Обговорити з учителем вимоги до презентації.

група

12.04
13

Оформити плакат технічної моделі кулі.

Заболотній Іван

до 19.04
14

Скласти план доповіді та сценарій презентації

Керівник групи Ніженець Руслан

15.04
15

Виготовити ілюстративний матеріал (фотографії, графіки, малюнки, схеми тощо) та презентацію

Масалига Віталій

до 19.04
16

Провести репетицію виступу на захисті проекту

Члени групи

18.04
Орієнтовний план роботи ІІ групи (файл «План роботи ІІ групи»).
Орієнтовні критерії оцінювання.

Учитель оцінює учнів груп, які презентують роботу за критеріями:

 1. чіткість формулювання мети й завдань;

 2. значимість та актуальність запропонованих проблем;

 3. своєчасність виконання завдань;

 4. вміння критично реагувати на зауваження і робити висновки з обговорень;

 5. логічність викладу змісту доповіді;

 6. відповідність зробленої доповіді до вимог виступу;

 7. достатність кількості наочностей для супроводу положень доповіді;

 8. емоційність виступу;

 9. трансформація відібраної інформації в положення, що є підгрунтям висновку;

 10. естетичність, граматична та орфографічна грамотність, використання ілюстративного матеріалу;

 11. дотримання правил оформлення літературних джерел.


Перспективи розвитку проблеми проекту: дослідження підвищення потужності існуючих суднових установок, збільшення їх пасажиромісткості, вантажопідйомності, економічності.
Сфера, в якій може бути впроваджений проект: виробництво транспортних засобів для перевезення пасажирів, техніки повітрям та водними масивами.
Додаток 1

Вказівки до структури доповіді та комп'ютерної презентації

Зміст презентації

Зміст доповіді

Тема проекту, виконавці

Повідомте тему проекту

Ключове питання

Повідомте ключове питання, яке відображає тему та мету проекту під час роботи над проектом

Матеріали проекту

Розкажіть про свої дослідження

Висновки

Зробіть висновки

Список джерел

Наведіть джерела, якими ви користувалися над проектом

Подяка

Подякуйте всім, хто допомагав вам у роботі над проектом. Подякуйте всім присутнім за увагу, побажайте успіхів.


2.10. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів
Альохіна Лариса Олександрівна, Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 «ліцей»
Тип проекту: інформаційний, груповий.
Орієнтовний час роботи над проектом: 1 тиждень.
Ключове запитання: Які машини побудовані за принципом простих механізмів?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: види простих механізмів, золоте правило механіки;

уміють: характеризувати прості механізми, розраховувати виграш у силі при користуванні важелем;

б) формуються:

знатимуть: основні етапи становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів;

умітимуть: самостійно працювати над текстом та робити доповіді, презентації, здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту; оцінювати роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві і техніці.
Матеріальне забезпечення: мультимедійний проектор, ноутбук, відеокамера.
Інформаційне поле.


 1. Архімед. Цікаві факти з життя [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dovidka.biz.ua/arhimed-tsikavi-fakti/.

 2. Архімед [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/.

 3. Военные машины Архимеда [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cyclowiki.org/wiki/.

 4. Рухомий і нерухомий блоки [Електронний ресурс] – Режим доступу: – svitppt.com.ua.

 5. Механізми майбутнього [Електронний ресурс] – Режим доступу: –https://yandex.ua/images.

 6. Презентація «Механізми майбутнього». – додаток на електронному носії.

Відеоматеріали:

 1. Ричаги в тілі людини. Механіка бою [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtube.com 

 2. Нерухомий і рухомий блоки [Електронний ресурс] – Режим доступу: youtube.com 

 3. Скрайбінг [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://olenaprociv.blogspot.co.uk/2014/12/blog-post.html

 4. Геніальні механізми майбутнього [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://androidmafia.ru


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1-й урок, 5 хв.).

Мотивування учнів шляхом створення проблемної ситуації, висунення теми та мети проекту учнями та їх формулювання вчителем.Етап розробки(1-й урок, 10 хв.).

Колективне обговорення та вибір тематичних питань, оформлення завдань, прийняття рішення щодо майбутньої форми подання результатів проекту.Етап реалізації проекту.

 1. Обʼєднання учнів у 3 групи («Історики», «Механіки», «Інженери»). У кожній групі обираються керівник та асистент, розподіляються обов'язки між членами групи, складання плану роботи групи.

 2. Організація самостійної роботи учнів: пошук та збір інформації в мережі Інтернет, літературних джерелах щодо підготовки та виконання теоретичної частини проекту;

 3. Узагальнення та систематизація теоретичного матеріалу.

 4. Оформлення результатів проекту: створення слайдових презентацій «Архімед та його винаходи» та «Механізми майбутнього», скрайбингу*, плакату.

Вчитель координує роботу учнів.

Етап оцінювання проекту (2-й урок).

 1. Організація та проведення уроку-захисту проекту.

 2. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних умінь учнів (фіксується в плані дій групи); зовнішнє оцінювання проекту вчителем (оцінка визначається з урахуванням оцінки взаємооцінювання та фіксується в журналі).


Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

Мотивація навчальної діяльності учнів (створення проблемної ситуації).

Учитель. Тисячоліття назад люди виконували всі роботи за допомогою сили своїх м’язів. З часом вони винайшли різні механізми, щоб полегшити працю. Люди переконалися в тому, що набагато легше пересувати вантажі, перекочуючи їх на катках. На основі цього вони винайшли колесо. Згодом  винайшли новий  механізм. Це був важіль – найпростіший механізм, яким людина користувалася протягом тисяч років. Зображення важеля можна знайти на скелях, в папірусах давніх народів, на стінах стародавніх храмів Китаю, Індії тощо. Спочатку людина винайшла прості механізми, які полегшували роботу, а згодом перейшла до створення складних механізмів, які почали називатися машинами.Проблемне запитання: «Машини і механізми… Так часто вживані слова, а хто їх увів, навіщо, і як все відбувалося?».

Учитель. Пропоную виконати проект та дати відповідь на питання «Які машини побудовані за принципом простих механізмів?».Мета проекту: ознайомитись з історією становлення і розвитку прикладної механіки, основними етапами проектування машин і механізмів; усвідомити принципи перетворення руху за допомогою механізмів.
Тематичні питання.

 • Які прості механізми використовувалися в стародавньому світі?

 • Яка структура механізмів і машин та принцип їх дії?

 • Які можливі принципи дії механізмів у майбутньому?


Завдання.

І група «Історики»

  1. Провести пошук інформації про винаходи Архімеда.

  2. Створити презентацію з теми «Архімед та його винаходи».

ІІ група «Механіки»

 1. На прикладі роботи велосипеда пояснити структуру та принцип дії механізмів і машин.

 2. Підготувати скрайбінг* з теми «Структура механізмів і машин».

ІІІ група «Інженери»

     1. Здійснити пошук інформації про перспективи автоматизації побутової техніки та розробки нової військової техніки.

     2. Підготувати презентацію з теми «Механізми майбутнього».


Портфоліо (електронний носій, папка «Становлення знань про основи машин»).

Плани дій І, ІІ, ІІІ груп (файл «Плани груп»).


Орієнтовні критерії оцінювання.

 1. Чіткість формулювання мети й завдань .

 2. Значимість та актуальність проблеми.

 3. Вміння критично реагувати на зауваження і робити висновки з обговорень.

 4. Логічність викладу змісту доповіді.

 5. Доповідь зроблена відповідно до вимог виступу.

 6. Достатня кількість наочностей для супроводу положень доповіді.

 7. Емоційність виступу .Відібрану інформацію трансформовано в положення, що є підгрунтям висновку.

 8. Естетичність, граматична та орфографічна грамотність, використання ілюстративного матеріалу.

 9. Дотримання правил оформлення літературних джерел.


* Скрайбінг (від англ. Scribe«розмічати») нова техніка презентації, винайдена британським художником Ендрю Парком для британської організації наукових знань. Доповідь спікера супроводжується ілюстраціями «на льоту»малюнками фломастером на білій дошці. Таким чином, слухачі чують і бачать одночасно приблизно одне й те ж саме, що полегшує сприйняття інформації.

2.11. Прості механізми у побутових пристроях
Панченко Світлана Миколаївна, Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Радіка Руднєва Путивльської районної ради
Тип проекту: інформаційний, груповий.
Орієнтовний час проекту: 1 тиждень.
Ключове питання: Де і як застосовуються прості механізми в побуті?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: принцип дії простих механізмів;

уміють: користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); оцінювати ефективність використання простих механізмів;

б) формуються:

знатимуть: про застосування простих механізмів у різних сферах людської діяльності;

умітимуть: виявляти пристрої, побудовані за принципом роботи простих механізмів, пояснювати принцип дії цих пристроїв.
Матеріальне забезпечення: принтер, програвач DVD-дисків, сканер, комп’ютери.
Інформаційне поле.

Фізика: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / [В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна]; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с.


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1-й урок, 7 хв.).

Після вивчення теми «Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля» актуалізувати тему проекту, озвучити мету проекту учням.Етап розробки.

Колективне обговорення тематичних питань та їх відбір методом ранжування (кожен учень ставить умовну позначку біля того питання, яке вважає важливішим для вирішення проблеми), формулювання завдань.

Колективне створення сценарію виконання завдань (додаток 1).

Етап реалізації.

1. Об'єднання учнів у групи під керівництвом вчителя (до складу групи входять учні, які мають різний рівень знань). У групі обираються керівник, асистент. Розподіляються обов'язки між членами групи (1 день).

2. Виконання завдання за планом (додаток 1.) (2, 3 дні).

3. Обговорення проміжних результатів – консультація вчителя


(4 день).

4. Аналіз інформації, класифікація зібраних матеріалів (5 день).

5. Обговорення проміжних результатів – консультація вчителя
(6 день).

6. Оформлення результатів роботи над проектом (7 день).Етап оцінювання.

Презентація та захист проекту групами.

Взаємооцінювання роботи в групі; зовнішнє оцінювання проекту вчителем.
Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

Мотивація навчальної діяльності учнів (бесіда).

Учитель. Для того щоб полегшити свою працю, з давніх-давен людина винаходила і використовувала усілякі пристрої. Ми з вами часто використовуємо їх, навіть не задумуючись, чому ми робимо саме так. Отже, спробуйте в своїх діях з різними предметами виявити дії, які були б давали виграш у силі. (Відповіді учнів, їх обговорення)Створення проблемної ситуації. На столі знаходиться аркуш картону й різні види ножиць: з короткими лезами і великими ручками, однаковими лезами і ручками, довгими лезами і малими ручками.

Запитання вчителя: • Якими ножицями, на Вашу думку, зручніше відрізати смужку картону?

 • Що Ви порадили б батькам, які користуються простими механізмами в побуті?

Мета проекту: надати поради щодо користування простими механізмами в побуті.
Тематичні питання.

 • Як зручніше користуватися інструментами під час роботи в майстерні.

 • Які прості механізми допомагають господиням на кухні?

 • Прості механізми в діяльності учня.

Завдання.

І група

 1. Ознайомитися з призначенням простих механізмів, які використовує тато або дідусь під час роботи в майстерні, мама – у процесі догляду за руками.

 2. Визначити параметри пристроїв та межі, в яких змінюється виграш у силі.

 3. Розробити корисні поради по використанню цих інструментів.

ІІ група

 1. Ознайомитися з простими механізмами – механічними помічниками господинь на кухні, що мають у складі прості механізми.

 2. Визначити параметри пристроїв та межі, в яких змінюється виграш у силі.

 3. Розробити корисні поради по використанню цих пристроїв.


Портфоліо (електронний носій, папка «Прості механізми у побутових пристроях»).

Публікація «Корисні поради по використанню простих механізмів у побуті» (файл «Публікація»).

Звіти роботи груп (файл «Звіт І групи», «Звіт ІІ групи»).
Орієнтовні критерії оцінювання

Аналогічно критеріям, запропонованим у проекті «Коливальні процеси в техніці та живій природі».


Перспективи розвитку проблеми проекту.

Дізнатися, чим прості механізми відрізняються від складних та визначити їх ККД.


Сфера, в якій може бути впроваджений проект: у повсякденному житті.
Додаток 1.

План виконання проекту  1. Ознайомитися з простими механізмами, його призначенням. Знайти вісь обертання, точки прикладання сил.

  2. Виміряти плечі сил.

  3. Визначити приблизно, в яких межах може змінюватися виграш у силі під час використання даного інструмента або пристрою.

  4. Розробити на основі отриманих результатів корисні поради щодо використання інструментів та пристроїв у побуті.

2.12. Біомеханіка людини
Тимошенко Світлана Олександрівна, Липоводолиська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради
Тип проекту: практико-орієнтований, груповий.
Орієнтовний час проекту: 1 тиждень.
Ключове питання: Яке значення мають важелі в житті людини?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: поняття моменту сили (формулу), умови рівноваги важеля;

уміють: користуватися простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина); пояснювати «золоте правило» механіки;

в) формуються:

знатимуть: біомеханіку як наука про рухи людини; ланки тіла як важелі; біомеханіку фізичних вправ.


Матеріальне забезпечення.

 1. Фізика: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. /
  [В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю. І. Горобець,
  І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна]; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. – Х.:Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с.

 2. Биомеханика двигательного аппарата человека / Зациорский В. М., Аруин А. С., Селуянов В. Н./ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.booksgid.com/scientific/19412-biomekhanika-dvigatelnogo-apparata.html

 3. Настільний теніс. Біомеханічні основи гри і анатомічні характеристики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prott.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1362:nastilnyy-tenis-biomekhanichni-osnovy-hry-i-anatomichni-kharakterystyky&catid=34:statti&Itemid=54

 4. Біомеханіка фізичних вправ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/14594/1/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf

 5. Фільм (або фрагмент фільму) «Принцесса Льда (2005) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://my-hit.org/film/1396/.

Технічне: комп’ютер, мультимедійний проектор; прості механізми; наявність Інтернету.
Інформаційне поле.

 1. Біомеханіка [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.

 2. Біомеханіка людини – складова частина прикладних наук, які вивчають рух людини [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2012_2/visnuk_76.pdf.

 3. Додаток 2 – http://moyaosvita.com.ua/fizuka/vazheli-v-prirodi-pobuti-j-texnici/.

 4. Якісна задача «Важелі в тілі людини» (додаток 1).


Етапи проекту.

Етап орієнтування (випереджальне домашнє завдання до початку
1-го уроку проекту та 5 хвилин на 1-му уроці).

Мотивування учнів шляхом перегляду фільму «Принцеса Льда». Спільно з учнями формулюються мета проекту, ключове питання.Етап розробки (1 урок, 15 хвилин).

Учитель пропонує тематичні питання, які учні можуть підготувати.

Організація учнів у групи прийомом «за вибором лідера» (капітана, командира, організатора). Лідера обирає вчитель (або колективно клас), лідер збирає групу. Лідер виходять до дошки і по черзі називає імена учнів, яких хоче взяти в свою групу. Як правило, школярі перш за все обирають тих однокласників, які дійсно здатні працювати й досягати результату. Хоча й симпатії тут також враховуються.

Групове обговорення способів дослідження проблемного питання.Етап реалізації проекту (5 днів).

Самостійне виконання проекту учнями за планом дій (додаток 1).

Вчитель координує роботу та консультує учнів.

Етап оцінювання проекту (2-й урок).


 1. Презентація міні-проектів групами;

 2. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); зовнішнє оцінювання проекту вчителем (оцінка фіксується в журналі).


Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

За 7 днів до презентації проекту вчитель пропонує учням переглянути фільм (або фрагмент фільму) «Принцесса Льда (2005). Фільм надасть можливість учителю з легкістю пояснити учням основну задачу біомеханіки, її актуальність, практичну значущість.Каталог: images -> %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Освіта на основі розвитку життєвих навичок – вимога часу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка