Навчальні проекти за програмою фізики основної школи. 7 клас


Навчальні проекти з фізики за програмою 7-го класу основної школиСторінка2/18
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

2. Навчальні проекти з фізики за програмою 7-го класу основної школи


2.1. Видатні вчені-фізикиІваннікова Людмила Петрівна, Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Охтирської міської ради
Тип проекту: інформаційний, груповий.
Орієнтовний час проекту: 1 тиждень.
Ключове питання: Хто з учених були творцями фізики?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: історичний характер розвитку фізичних знань;

уміють: знаходити та аналізувати інформацію;

б) формуються:

знатимуть: про вплив досягнень учених-фізиків та українських творців фізики на розвиток знань про неживу природу;

умітимуть: оцінювати внесок відомих учених у розвиток фізики; ефективно вибирати, опрацьовувати, систематизувати інформацію; оцінювати достовірність одержаної інформації; дотримуватися етичності її використання.
Матеріальне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проектор, доступ до мережі Інтернет.
Інформаційне поле.

Адреси сайтів з інформацією про відомих учених- фізиків : 1. http://makoveya1.narod.ru/proektu/bodnar/fizuku/Fizuku.htm;

 2. http://discovery.4uth.gov.ua/d/physics/known-physics;

 3. http://www.chl.kiev.ua/bibliograf/fizika/04.htm;

 4. http://dovidka.biz.ua/vidatni-osobi-ukrayinskoyi-nauki/.


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1-й урок, 5 хвилин).

Мотивація навчальної діяльності учні: розповідь учителя про цікаві факти із життя вчених, історії надзвичайних відкриттів. Обґрунтування вчителем актуальності теми проекту та його мети. Визначення учнями мети.Етап розробки (1-й урок, 10 хвилин).

Вибір тематичних питань методом колективного обговорення формулювання завдань, обговорення способів пошуку інформації, визначення форми кінцевого продукту проекту.Етап реалізації.

(1-й урок, 5 хвилин).

1. Об'єднання учнів у групи здійснює учитель або за власним вибором учнів з подальшим коригуванням вчителем. Якщо вчитель вносить пропозиції щодо складу груп, то вони повинні бути мотивовані та аргументовані. В кожній групі обирається керівник і розподіляються обов'язки.

(Позаурочний час).

2. Самостійне виконання учнями завдань за рекомендаціями вчителя: пошук, обробка та систематизація інформації згідно проблемних питань.

3. Узагальнення учнями здобутої інформації, створення мультимедійних презентацій та інформаційного бюлетеня.

4. Консультування учнів учителем.

Етап оцінювання (2-й урок).


 1. Захист проекту.

 2. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); зовнішнє оцінювання проекту вчителем (оцінка фіксується в журналі).


Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ви всі знаєте, шо на грошових купюрах друкують зображення видатних і знаменитих людей. А чи знаєте ви, що дуже багато вчених фізиків зображені на грошових купюрах різних країн світу? Наприклад, на купюрах в 1 фунт стерлінг зображений Ньютон, в 500 датських крон – Нільс Бор, в 1000 польських злотих – Микола Коперник, в 100 грецьких драхм – Демокрит, в 5 ізраїльських шекелей – Ейнштейн, в 2000 італійських лір – Галілео Галілей, а, також, на інших купюрах – такі вчені-фізики як Марконі, Ерстед, лорд Кельвін, Гюйгенс, Резерфорд, Тесла, Вольта, Паскаль та інші (учитель роздруковує й показує учням ці банкноти). Я думаю, вам цікаво буде дізнатися про цих вчених і їх особистий внесок в розвиток фізики, а також про видатних українських вчених-фізиків, яких знає весь світ, та їх вклад у розвиток сучасної науки.

Мета проекту. Дослідити внесок видатних учених-фізиків та українських фізиків у розвиток науки; оцінити роль українських творців фізики в освоєнні космічного простору.
Тематичні питання.

 • Які вчені були творцями класичної та сучасної фізики?

 • Хто з українських учених-фізиків зробив внесок у розвиток сучасної науки?

 • Які українські вчені внесли вагомий вклад у освоєння космічного простору?

 • Які відомі фізики були уродженцями Сумщини?


Завдання.

І група

Зібрати й систематизувати інформацію про внесок учених, що були творцями класичної та сучасної фізики (Аристотель, Архімед, І. Ньютон, Г. Галілей, Дж. Максвелл, М. Фарадей, Дж. Джоуль, А. Ейнштейн, М. Планк, Н. Бор, Е. Резерфорд).ІІ група

Зібрати й систематизувати інформацію про видатних українських учених-фізиків (В.І. Вернадський, Б.Є. Патон, Г. Шарпак, Л.Д. Ландау, І. Пулюй, О.Т. Смакула, Л.В. Шубніков).ІІІ група

Оцінити досягнення українських учених в освоєнні космічного простору (М.І. Кибальчич, Ю.В. Кондратюк, С.П. Корольов, В.Н. Челомей, М.К. Янгель).ІV група

Зібрати інформацію про відомих вчених-фізиків, які народилися на Сумщині.


Портфоліо проекту (електронний носій, папка «Видатні вчені-фізики»).

Буклет «Видатні фізики Сумщини»

Учнівські презентації: «Внесок українських учених у розвиток фізики», «Досягнення українських учених у освоєнні космічного простору», «Творці фізичної науки».
Орієнтовні критерії оцінювання

Ефективність роботи учнів над проектом оцінюється за такими критеріями: • усвідомленість актуальності та значущості теми проекту;

 • глибина дослідження проекту, повнота розкриття теми;

 • характер відносин та взаємодопомоги учасників проекту;

 • уміння аргументувати свої висновки, відповідати на запитання опонентів;

 • оформлення результатів виконаного проекту (презентації):

 • логічність викладення;

 • цікаві художні рішення;

 • оформлення текстової інформації;

 • культура мовлення під час захисту проекту.


Перспективи розвитку проблеми проекту: створити інформаційні повідомлення з тем «Перша людина на Місяці. Траса Кондратюка», «Великі відкриття у фізиці».
Сфера, в якій може бути впроваджений проект: матеріали проекту можуть бути надруковані в місцевих засобах масової інформації з метою популяризації досягнень фізики.
2.2. Фізика в побуті, техніці, виробництві
Суровицька Лідія Іванівна, Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глухівської районної ради
Тип проекту: практико-орієнтований, груповий.
Орієнтовний час проекту: 1 тиждень.
Ключове питання: Які фізичні явища та процеси використовуються у побутовій техніці та на виробництві?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: ознаки фізичних явищ, їх види та відмінність від інших явищ;

уміють: наводити приклади природних явищ (фізичних, хімічних та біологічних); працювати з літературними джерелами та знаходити необхідну інформацію в мережі Інтернет;

б) формуються:

знатимуть: про практичну значимість фізики;

умітимуть: відбирати і аналізувати зібрану інформацію, оцінювати її достовірність; працювати в групі, висловлювати та захищати свою думку; оформляти інформаційний матеріал та представляти результати роботи.
Матеріальне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проектор, наявність Інтернету.
Інформаційне поле.


 1. ua-referat.com;

 2. school.xvatit.com;

 3. shalash.dp.ua;

 4. alldest.ru;

 5. parta.com.ua;

 6. teacher.iod.gov.ua.


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1-й урок, 5 хв.).

Мотивування учнів шляхом спільного обговорення актуальності теми; формулювання мети проекту учнями.Етап розробки (1-й урок, 25 хв.).

 1. Колективне обговорення та вибір тематичних питань, формулювання завдань.

 2. Об’єднання учнів у три групи та вибір способів виконання завдань.

Етап реалізації проекту (у позаурочний час).

 1. Проведення досліджень літературних джерел, обробка одержаної інформації.

 2. Обговорення в групах інформації та відбір матеріалу для захисту.

 3. Оформлення результатів проектної діяльності.

Етап оцінювання проекту (2-й урок).

 1. Захист проекту.

 2. Взаємооцінювання роботи в групах, оцінювання керівників груп вчителем.


Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

Актуальність теми та мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Знання фізики має велике значення в різних сферах діяльності людини, дозволяє успішно вирішувати різні технічні проблеми. Без використання законів фізики не було б транспорту, енергетики, сучасної електроніки; людина не змогла б здійснювати польоти в космос. Тож кожен сучасний школяр повинен знати, як досягнення фізики використовуються суспільством.

Пливемо ми по морю на теплоході чи їдемо на автобусі до школи, відправляємося на космічному кораблі в космос чи йдемо в туристичний похід – у будь-якому випадку нашій подорожі допомагають десятки фізичних законів та явищ. На кухні, у ванній, у саду, на заводі – повсюди ми зустрічаємося з фізикою.

Давайте спробуємо розібратися, що дала людині фізика? (Відповіді учнів.) Краще зрозуміти практичну значимість та провідну роль фізики допоможе проект «Фізика в побуті, техніці, виробництві».Мета проекту: довести, що від розвитку фізичних знань залежать умови нашого побуту та рівень розвитку техніки та виробництва.

Учитель. Подумайте, на яке питання потрібно дати відповідь, щоб досягти мети. (Які фізичні явища та процеси використовуються у побутовій техніці та виробництві?)


Тематичні питання.

 • Яким би був наш побут без використання досягнень фізики?

 • Чи існує виробництво, у якому не використовувалися б фізичні явища

 • Чи застосовуються знання фізики в роботі технічних пристроїв?


Завдання

І група

 1. Виявити досягнення фізики, які використовуються в побуті, та їх вплив на побутові умови.

 2. Надати поради щодо врахування фізичних явищ у побуті.

 3. Скласти асоціативний кущ «Досягнення фізики в побуті».

ІІ група

 1. Скласти перелік відомих вам технічних пристроїв.

 2. Виявити фізичні явища та процеси, які використовуються в роботі цих технічних пристроїв.

 3. Навести загадки про технічні пристрої.

ІІІ група

 1. З’ясувати, які виробництва знаходяться на території вашого району, та обрати об’єкт для дослідження.

 2. Виявити фізичні явища та процеси, які використовуються в даному виробництві.

 3. Скласти сенкан.


Портфоліо проекту (електронний носій, папка «Фізика в побуті, техніці, виробництві»).

Учнівська презентація «Фізика в побуті»;

Буклет «Фізика в техніці» (файл «буклет»).

Інформаційний бюлетень «Фізика на виробництві» (файл «інформаційний бюлетень»)


Перспективи розвитку проблеми проекту: проект «Фізика в побуті, техніці, виробництві» може знайти своє продовження в процесі написання наукової роботи учнями в межах малої академії наук, а в подальшому – в написанні курсової роботи під час навчання на технічних факультетах вищих навчальних закладів.
Сфера, в якій може бути впроваджений проект.

Інформація проекту «Фізика в побуті, техніці, виробництві» може стати в нагоді: • при використанні технічних пристроїв у повсякденному житті;

 • під час проведення екскурсії на виробництво, яке пов’язане з обробкою деревини;

 • на заняттях гуртків, факультативів;

 • під час проведення позакласних заходів (наприклад, конференції «Роль фізики в житті людини», інформаційної лінійки «Фізика в побуті»).


Орієнтовні вимоги до оцінювання.
Картка оцінювання інформаційного проекту «Фізика в побуті, техніці, виробництві»

учня 7 класу ____________________________________________Етап розробки

Етап реалізації проекту

Відповідність запропонованих тематичних питань темі

Активність в обговоренні завдань

Внесок у роботу групи

Доцільність відбраної інформації

Обсяг та глибина знань з теми

Відповідність змісту темі

Доступність для розуміння

Якість оформлення результатів проекту

Якість доповіді

Культура мовлення

Оцінювання роботи членами групиОцінювання роботи керівником групиОцінювання роботи вчителемСередній бал (оцінка за проект)


Максимальна кількість балів за кожен критерій – 2.

Оцінка середнього рівня: від 5 до 10 балів.

Оцінка достатнього рівня: від 10 до 15 балів.

Оцінка високого рівня: від 15 до 20 балів.

2.3. Спостереження фізичних явищ довкілля
Бороденко Світлана Миколаївна, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми
Тип проекту: проект-вправа*, груповий.
Орієнтовний час проекту: 7днів.
Ключове питання: Як спостерігати механічні явища довкілля ?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: поняття «фізичне тіло», «речовина», «фізичне явище», «фізична величина», види фізичних явищ;

уміють: розпізнавати фізичні явища, визначати його вид;

б) формуються:

знатимуть: про спостереження як метод наукового пізнання;

умітимуть: проводити спостереження механічних явищ у довкіллі за поданим планом, виявляти характерні особливості механічного руху, описувати результати спостережень.
Матеріальне забезпечення: план проведення спостереження та опису фізичного явища.
Інформаційне поле.


 1. Космічні тіла [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://sites.google.com/site/kosmicnitila/

 2. Космічні небесні тіла [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vfeu.org.ua/kosmichni-nebesni-tila.html

 3. Механічні явища [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://narodna-osvita.com.ua/701-mehanchn-teplov-fzichn-yavischa.html

 4. Механічний рух [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=bCrJmfOPeC4


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1 урок, 15 хвилин).

Мотивування учнів через переконання у важливості змін, що відбуваються у навколишньому світі та необхідності вести спостереження фізичних явищ; оголошення теми проекту вчителем та формулювання мети проекту учнями разом з учителем.Етап розробки (1 урок, 10-15 хвилин).

Методом «Мозковий штурм» здійснюється вибір тематичних питань: учні пропонують версії рішення проблеми «Як проводити спостереження механічних явищ?» та місць спостереження, учитель об’єднує пропозиції за спільною проблематикою.Етап реалізації проекту (5 днів).

 1. Об’єднання учнів у чотири групи (за бажанням учнів).

 2. Проведення учнями спостережень механічних явищ (за інструкцією – додаток 1).

 3. Збір інформації, її узагальнення.

 4. Підготовка доповіді, презентації.

 5. Консультації учнів з учителем.

Етап оцінювання проекту (2-й урок).

 1. Презентація та захист міні-проектів.

 2. Оцінювання міні-проектів


Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель. Кожен знає, що лід в теплому приміщенні тане, вода на морозі замерзає, магніт притягує залізні предмети, яблуко, відірвавшись від гілки дерева, падає вниз тощо. Звідки з’явились ці знання?

Багато знань здобуто людьми із власних спостережень. Так, наприклад, кожен з нас спостерігав, що якщо тіло випадково або навмисно випустити з рук або підкинути, то воно впаде на Землю. Саме завдяки спостереженням накопичилось багато знань про природу.

Вчені також здобувають знання із спостережень. Внаслідок уважного проведення спостережень вченими було зроблено значні відкриття. Саме так було доведено неперервний хаотичний рух молекул на прикладі броунівського руху, відкрито явище самочинного випромінювання атомами деяких хімічних елементів – радіоактивність тощо. Крім цього, вони виконують спеціальні досліди.

Спостереження і досліди – джерела фізичних знань.

Щоб отримати наукові знання про оточуючий нас світ, слід обдумати і пояснити результати виконаних дослідів, знайти причини явищ, що спостерігались.Мета проекту: навчитися спостерігати фізичні явища.
Тематичні питання

 • Як спостерігати механічні явища в кабінеті фізики?

 • Які механічні рухи відбуваються в техніці?

 • Які механічні рухи можна спостерігати на дитячому майданчику?

 • Як спостерігати за обʼєктами Всесвіту?


Завдання

І група (юні фізики)

 1. Вибрати тіла в кабінеті фізики, що здійснюють механічний рух.

 2. Провести досліди з метою спостереження їх руху.

 3. Розробити рекомендації щодо техніки безпеки та покращання умов спостереження.

ІІ група (інженери)

 1. Провести спостереження рухів у техніці.

 2. Підготувати звіт про результати спостереження.

ІІІ група (астрономи)

 1. Провести спостереження руху зірок на нічному небі, Місяця, Сонця.

 2. Зібрати інформацію про сучасні методи спостереження за обʼєктами Всесвіту та підготувати інформаційний бюлетень «Сучасні методи спостереження космосу».

ІV група (спостерігачі)

 1. Провести спостереження механічних рухів на дитячому майданчику.

 2. Підготуйте звіт про результати спостереження.


Портфоліо (електронний носій, папка «Спостереження фізичних явищ довкілля»).

Звіти про спостереження (файли «звіт 1», «звіт 2»).


Орієнтовні критерії оцінювання.

Уміння працювати з проблемою

 • значимість та актуальність запропонованих проблем;

 • вчасність виконання етапів плану;

 • аргументованість висновків;

Рефлексивні уміння

 • вміння критично реагувати на зауваження і робити висновки з обговорень;

 • адекватність оцінювання: відповідність одержаних результатів необхідним;

Уміння застосовувати науковий метод пізнання;


 • виділено головні поняття, що є основою для аналізу інформації та вирішення завдання;

 • виділено ознаки досліджуваних явищ;

 • логічність викладу змісту проекту;

 • інформація узагальнена і систематизована;

 • писано якісно (кількісно) звязки між властивостями явищ, закономірностями процесів;


Додаток 1.

План спостереження

 1. Сформулюйте мету спостереження.

 2. Виберіть обʼєкт спотереження.

 3. Виберіть тіла, відносно яких будете описувати рух обʼєкта.

 4. Виберіть ознаки руху, за зміною яких будете спостерігати.

 5. Складіть таблицю, у якій будете фіксувати ознаки.

 6. Повторіть спостереження з іншим обʼєктом (за пуктами 3-5).

 7. Зробіть висновок, порівнявши рухи вибраних обʼєктів.

 8. Як можна змінити умови руху обʼєктів.

* У 1920 році американський професор В. Х. Кліпатрик у праці «Метод проектів» запропонував першу класифікацію проектів – відповідно до співвідношення між доцільністю діяльності учнів та їх особистих інтересів. Учений виділив творчі (продуктивні), споживчі (розраховані на виготовлення предметів споживання), проблемні (подолання інтелектуальних труднощів) проекти та проекти-вправи. Відповідно до цієї класифікації проекти з фізики «Спостереження фізичних явищ довкілля» та «Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску» за програмою 7-го класу можна віднести до проектів-вправ, мета яких – оволодіння методом спостереження як методом наукового пізнання.2.4. Дифузія в побуті
Арнаутова Оксана Вʼячеславівна, Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради
Тип проекту: дослідницький, груповий.
Орієнтовний час проекту: 1 тиждень.
Ключове питання: Як відбувається дифузія в побуті?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: прилади, за допомогою яких вивчають фізичні явища; про місце людини в природі;

уміють: розрізняти методи дослідження природи (спостереження, експеримент); наводити приклади використання фізичних приладів; пояснювати цінність знань з природознавства;

б) формуються:

знатимуть: поняття «дифузія»;

умітимуть: спостерігати, якісно описувати та експериментально досліджувати явище дифузії, робити висновки з досліджень; прогнозувати протікання явищ в життєвих та практичних ситуаціях.
Матеріальне забезпечення.

Дидактичне: Фізика: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / [В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна]; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с.

Технічне: комп’ютер, мультимедійний проектор, склянки, вата, нашатирний спирт, перманганат калію, мідний купорос, аерозоль, вода холодна та гаряча, цукор – рафінад, пакетики чаю, фарба, наявність Інтернету.
Інформаційне поле.


 1. Фізика: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. /
  [В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю. І. Горобець,
  І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна]; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с. (§2, с.1, рис. 2.4, 2.5, 2.6).

 2. Янчук В. Довідник школяра: 5-11 кл. / В. Янчук. Київ: З. Бібік та ін., 2002. 375 с.

 3. Гончаренко С. У. Фізика: Основні закони і формули. / С. УГончаренко. К.: Либідь, 1996. 48 с.

 4. Дифузія [Електронний ресурс] – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/ (Схематичне зображення дифузії молекул крізь клітинну мембрану використовуємо для прикладу дифузії).

 5. shkola.ua/book/read/21/page16 (Приклад проведення досліду для спостереження дифузії).

 6. Явище дифузії [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_s3AuXp4GAY (Для повторення природознавства).

 7. Теплова дифузія [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=QUX-2Sk7LhU (Для самостійного опрацювання учнями).

 8. Застосування явища дифузії у побуті [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://shkolyar.in.ua/vzayemodiya-atomiv-molekul-dyfuziya7.


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1-й урок, 15 хвилин).

Мотивування учнів шляхом актуалізації життєвого досвіду учнів, висунення теми та мети проекту учнями та їх формулювання вчителем.Етап розробки (1-й урок, 20 хвилин):

 • виконання вправи «Знаємо – хочемо дізнатися» та складання таблиці;

 • аналіз колонки таблиці «хочемо дізнатися», ранжування проблем, вибір проблемних питань;

 • обговорення шаблону оформлення результатів досліджень та пропозицій.

Етап реалізації проекту (1-й урок, 25 хвилин).

 1. Об’єднання учнів у три групи. В кожній групі обираються керівника, асистента, розподіляються обов’язки між членами групи.

 2. Самостійне проведення експериментальних досліджень та розробка пропозицій.

 3. Вчитель координує роботу учнів відповідно до порядку дій в інструкції до проведення досліду.

Етап оцінювання проекту (2-урок, 25 хвилин).

 1. Презентація проекту групами.

 2. Оформлення порад на аркуші ватману за матеріалами груп та його презентація в кабінеті фізики.

 3. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); зовнішнє оцінювання проекту вчителем (оцінка фіксується в журналі, можна оцінити лише членів експертної групи).


Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

Мотивація навчальної діяльності учнів (актуалізація життєвого досвіду учнів).

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати цікаве явище, що дає нам, живим істотам життя, пов’язане це явище із молекулярною будовою речовини. Але поки що послухайте уривок старої ассирійської казки «Цар Зимаар».

«Був у царя розумний радник Аяз, якого він дуже поважав. Зазвичай у Аяза були вороги, які обмовили його перед царем, за що цар Аяза посадив у тюрму. Одного разу до Аяза прийшла дружина, він наказав їй спіймати велику мураху, та прив’язати до її лапок мотузку та пустить мураху по стіні в’язниці. Тим часом Аяз насипав цукор біля вікна своєї камери, мураха по запаху доповзла до вікна Аяза…» • Що ж спонукало мураху повзти до потрібного людині місця?

 • Яке явище пояснює цей процес?

 • Що ви знаєте про дифузію?

 • Як Ви його використовуєте в своєму житті?

  • Відповіді учнів.

 • Як можна покращити способи, які ви назвали?

Учитель. Проведемо проектне дослідження.

Мета проекту: дослідити явище дифузії та передбачити його протікання в процесах, що відбуваються в побуті.

Каталог: images -> %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Освіта на основі розвитку життєвих навичок – вимога часу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка