Навчальні проекти за програмою фізики основної школи. 7 класСторінка5/18
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Додаток 2
Протокол роботи групи

__ група ____

Завдання. ________________________________________________

__________________________________________________________
______________________________________________________________

Висновок.____________________________________________________________

Додаток 3
Лист оцінювання проекту

«Визначення середньої швидкості нерівномірного руху»

учнів І (ІІ,ІІІ,ІV групи)
Прізвище, ім'я учня

розрахунок середньої швидкості ділянки маршруту

якість виконання завдання

Оцінка

1.

2.

3.

4.

5.

Керівник групи ____________________________

Додаток 4


Критерії оцінювання навчального проекту

(для членів експертної групи)
 1. Правильність розрахунку середньої швидкості на відповідній ділянці маршруту та на всьому маршруті.

 2. Обґрунтованість зменшення похибок експериментальних досліджень.

 3. Якість фіксації даних у протоколі роботи групи.

 4. Якість пропозицій щодо пересування по маршруту.

 5. Організованість роботи в групі та експертній групі.

 6. Раціональність дій.  1. Порівняння швидкостей руху тварин і техніки


Бороденко Світлана Миколаївна, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 м. Суми
Тип проекту: інформаційний, груповий.
Орієнтовний час проекту: 7днів.
Ключове питання: Який діапазон швидкостей руху тварин, техніки?
Знання, уміння та навички учнів:

а) сформовані:

знають: про швидкість як фізичну величину;

уміють: обчислювати швидкість рівномірного та нерівномірного руху, час руху та пройдений шлях;

б) формуються:

знатимуть: про максимальні та мінімальні швидкості у світі тварин та техніки;

умітимуть: знаходити інформацію про швидкості в різних інформаційних джерелах, порівнювати швидкості тварин та техніки, оформляти результати проведеної роботи у вигляді короткої Книги рекордів швидкостей.
Матеріальне забезпечення: компʼютер, мультимедійний проектор, мережа Інтернет.
Інформаційне поле.


 1. ТОП-10 найшвидших тварин-ссавців [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://alltop10.org/uk/1311-fast-animals-2013/2/

 2. ТОП-5 найшвидших потягів у світі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://travel.tochka.net/ua/6203-top-5-samykh-bystrykh-poezdov-v-mire/

 3. Найшвидші тварини світу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cikavo.com.ua/najshvydshi-tvaryny-svitu.html

 4. 15 найшвидших транспортних засобів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://autopalace.com.ua/article/15-najshvydshyh-transportnyh-zasobiv-u-sviti/


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1-й урок, 20 хвилин).

Мотивування учнів шляхом створення проблемної ситуації, висунення теми та мети проекту учнями та їх формулювання вчителем.Етап розробки (1-й урок, 20 хвилин).

 1. Колективне обговорення питань, на які буде здійснюватися пошук.

 2. Оформлення тематичних питань у завдання.

 3. Вибір способів виконання завдань.

 4. Обговорення майбутньої форми подання результатів проекту.

Етап реалізації проекту (5-6 днів).

 1. Об'єднання учнів у групи «Інженери», «Ветеринари». У кожній групі обирається керівник, асистент, розподіляються обов'язки між членами групи.

 2. Пошук та збір інформації в мережі Інтернет, літературних джерелах; узагальнення та систематизація інформаційного матеріалу.

 3. Створення книги рекордів швидкостей у світі тварин та техніки.

Вчитель консультує та координує роботу учнів.

Етап оцінювання проекту (2-й урок):

 1. Презентація та захист проекту.

 2. Взаємооцінювання роботи в групі.


Матеріали установчо-мотиваційного етапу.

Мотивація навчальної діяльності учнів (створення проблемної ситуації).

Всі тіла навколо нас рухаються, починаючи з тіл мікроскопічних розмірів (атомів та молекул) і закінчуючи тілами гігантських розмірів (планетами, їх супутниками, зірками і Галактиками). Чим відрізняються всі ці рухи? Цікаво, а якої найбільшої швидкості може досягти сучасна техніка? А яка тварина є найшвидшою? Найповільнішою?

Як швидко, маючи сучасні транспортні засоби, ми можемо дістатися іншої планети (наприклад Марса)? Яку швидкість слід було б розвинути надсучасним видам транспорту щоб досягти сусідньої планети за кілька годин (а не за кілька років, як це можливо зараз)?

Мета проекту: дізнатися, які найбільші та найменші значення швидкостей можуть розвивати тварини та техніка.
Тематичні питання.


 • Які тварини мають найбільшу? Найменшу швидкість?

 • Які види техніки мають найбільшу? Найменшу швидкість?


Завдання

І група «Ветеринари»

Підготувати добірку матеріалів для Книги рекордів швидкостей, розділ «Рекорди швидкостей тварин».Інструкція для учнів.

Озирніться навкруги. Яких тварин, на вашу думку, можна вважати найшвидшими? Перевірте свої припущення, знайшовши у різних інформаційних джерелах швидкості цих тварин.

Знайшовши відповідну інформацію, збережіть її разом з фото тварин та короткою розповіддю про них. Підготуйте знайдений матеріал до представлення його у «Книзі рекордів» та на уроці-захисті проекту.

ІІ група «Інженери»

Підготувати добірку матеріалів для Книги рекордів швидкостей, розділ «Рекорди швидкостей техніки».Інструкція для учнів.

Поміркуємо разом. Які види техніки, на вашу думку, можна вважати найшвидшими? Перевірте свої припущення, знайшовши у різних інформаційних джерелах швидкості цих видів техніки.

Знайшовши відповідну інформацію, збережіть її разом з фото технічних засобів та короткою розповіддю про них. Підготуйте знайдений матеріал до представлення його у «Книзі рекордів» та на уроці-захисті проекту.
Портфорліо (електронний носій, папка «Порівняння швидкостей руху тварин і техніки»).

Буклет «Книги рекордів швидкостей у природі та техніці».


Орієнтовні критерії оцінювання.

Показник

Критерії

уміння працювати з проблемою

 • вчасність виконання етапів проекту;

 • повнота розкриття теми: достатність інформації для розкриття теми, її переконливість у доведенні обраних тверджень та поглядів;

 • аргументованість висновків;

уміння критичного мислення


 • логічність викладу змісту проекту;

 • відсутній другорядний матеріал, що містить несуттєву інформацію для вирішення завдання;

 • інформація узагальнена і систематизована;

 • відібрану інформацію трансформовано в положення, що є підгрунтям висновку;

технологічні уміння

 • естетичність, граматична та орфографічна грамотність, використання ілюстративного матеріалу;

рефлексивні уміння

 • вміння критично реагувати на зауваження і робити висновки з обговорень;

 • адекватність оцінювання: відповідність одержаних результатів необхідним.


2.7. Обертальний рух в природі – основа відліку часу
Арнаутова Оксана Вʼячеславівна, Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради
Тип проекту: практико-орієнтований, груповий.
Орієнтовний час проекту: 2 тижні.
Ключове питання: Які існують способи вимірювання часу?
Знання, уміння та навички учнів:

 1. сформовані:

знають: сутність механічного руху, його види; поняття швидкості, періоду обертання, переміщення, амплітуди коливань, періоду та частоти коливань; одиниці часу, шляху, швидкості, періоду обертання, періоду та частоти коливань; формули пройденого шляху, швидкості рівномірного прямолінійного руху, середньої швидкості, періоду обертання; про видимі рухи світил та зміну вигляду зоряного неба впродовж року; обертання Землі навколо своєї осі; рух планет навколо Сонця; фази Місяця, причини сонячного і місячного затемнень; причини виникнення вітру, його напрямки, силу, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально;

уміють: розрізняти види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла; визначати пройдений тілом шлях, швидкість, період обертання, частоту коливань нитяного маятника; представляти результати вимірювання у вигляді таблиць й графіків;

б) формуються:

знатимуть: поняття «рік», «місяць», «доба»; відмінність між сонячним та місячним, Юліанським та Григоріанським календарями; про поширеність обертального руху в природі та техніці; використання обертального руху в нашому житті;

умітимуть: здобувати, аналізувати, узагальнювати інформацію, використовувати знання для створення систем відліку часу у практичних ситуаціях.
Матеріальне забезпечення.

Дидактичне: Фізика: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / [В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна]; за редакцією Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015. – 268 с.

Технічне: компʼютер, мультимедійний проектор, мережа Інтернет.

Інформаційне поле.


 1. Час [Електронний ресурс] – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/

 2. http://tips-ua.com/37178-yak-vimiryati-chas.html

 3. Як обрати одиницю проміжку часу? Історичний аспект [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/418/%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98

 4. http://moyaosvita.com.ua/fizuka/vimiryuvannya-promizhkiv-chasu/

 5. Що ми знаємо про годинник? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://class-fizika.narod.ru/tshas.htm

 6. http://shkolyar.in.ua/obertalny-ruh


Етапи проекту.

Етап орієнтування (1-й урок, 10 хвилин).

Знайомство з проблемою: мотивування учнів шляхом створення проблемної ситуації, висунення теми та мети проекту та формулювання ключового питання «Як виміряти час різних подій за відсутності годинника?».Етап розробки (1-й урок, 20 хвилин).

Колективна робота з обробки теми, формулювання тематичних питань.Етап реалізації проекту (2 тижні).

 1. Об’єднання учнів у три групи.

 2. Виконання завдань відповідно до плану, запропоноваго вчителем (додаток 1).

Етап оцінювання проекту (2-й урок).

 1. Презентація проектів.

 2. Взаємооцінювання роботи в групі з метою розвитку рефлексивних умінь учнів (оцінка не фіксується в журналі); зовнішнє оцінювання проекту вчителем (оцінка фіксується в журналі, можна оцінити лише членів експертної групи).


Матеріали установчо-мотиваційного етапу

Організація діяльності учнів здійснюється методом «Мегаплан» та охоплює етапи орієнтування (колективну розробку проекту) та реалізації проекту (об’єднання учнів у групи).Мотивація навчальної діяльності учнів та знайомство з проблемою.

Актуалізація життєвого досвіду учнів та теми проекту: учитель звертається до учнів з запитанням «Для чого необхідно вимірювати час?», учні виконують інтерактивну вправу «Мікрофон» та озвучують відповіді.

Учитель формулює проблемне питання: «Отже, ви розумієте, як для вас важливо знати і вимірювати час. Як можна виміряти час?».

Учитель створює внутрішню мотивацію: «Пропоную провести такий експеримент. Я підкину м’яч, а Ви скажіть: «Скільки часу він знаходився в польоті?» Користуватися годинником заборонено». (Учні назвуть різний час.)

Учитель підсумовує відповіді учнів: «Отже, наше сприйняття часу суб’єктивне. Пропоную здійснити проектне дослідження і запропонувати способи вимірювання часу різних процесів у природі».
Колективна робота з обробки теми.
Вивішується плакат з записом ключового питання.

І. Проводиться опитування за допомогою карток.

Учитель пропонує учням на картках записати пропозиції щодо виконання проекту: «Які теми дослідження ви пропонуєте?».Правила роботи.

Учні записують будь-які думки, які виникають. Кожна думка повинна бути записана на окремій картці. Писати необхідно чітким почерком. Обов’язкова умова – кожен учасник проекту повинен висловити свою думку. Час написання – 1 хвилина.

Учитель вносить власні пропозиції:


 • ознайомитися із способами вимірювання часу в мікро-, макро- та мегасвіті;

 • ознайомитися із принципом роботи приладів, які використовують для вимірювання часу;

 • придумати спосіб вимірювання часу, в якій-небудь екстремальній ситуації, коли відсутній годинник.


ІІ. Картки збирають, зачитують їх зміст та вивішують на плакаті.
ІІІ. Дискусія в групах.

А) Сортування карток по кластерам, пошук назв для кластерів.Правила роботи: під час обговорення в групі заборонена критика.

Назви кластерів формулюють як проблемні питання.

Після даного етапу група оприлюднює результат.

Б) Здійснюється обговорення спірних тем та їх місце в кластері. Дозволяється критика запропонованих тем, доповнення їх новими темами; ведеться пошук більш конкретних тем та назв кластерів. (Обговорення колективне, відкрите; прийняття рішення здійснюється шляхом відкритого голосування).

В) Оцінювання та створення підсумкового плакату.
ІV. Організація груп та складання протоколу (фотографування плакату та оформлення списків груп учнів та їх завданнь).


Каталог: images -> %D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 -> Освіта на основі розвитку життєвих навичок – вимога часу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка