Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків


Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засобиСторінка11/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
#784
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

 1. Клавіатурний тренажер – для оволодіння клавіатурою комп’ютера.

 2. Операційна система – для засвоєння правил роботи із системою введення-виведення інформації та її зберігання на зовнішніх носіях.

 3. Редактор текстів – для засвоєння правил введення, зберігання та редагування текстів за допомогою комп’ютера.

 4. Графічний редактор – для засвоєння правил побудови малюнків, схем, креслень, анімацій тощо за допомогою комп’ютера.

 5. Електронні таблиці – для засвоєння правил виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою.

 6. Системи управління базами даних – для засвоєння правил структурування, редагування, упорядкування, пошуку та зберігання інформації в базах даних.

 7. Довідково-інформаційна система. Експертна система.

 8. Набір прикладних програм навчального призначення – для підтримки навчання шкільних дисциплін.

 9. Набір програм для роботи в глобальній мережі Інтернет – для перегляду та створення web-сторінок, роботи з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими системами тощо.

 10. Діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програмування (ВАSІС, РАSСАL, С++, Visual Basic, Delphi тощо) – для реалізації та налагодження програм на комп’ютері.

Тематичне планування навчального матеріалу:

з/п

Зміст навчального матеріалу

Результати навчальної діяльності учнів

Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера

Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)


Інформатика як наука. Поняття інформації, повідомлення і шуму. Види та властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Кодування інформації. Етапи розвитку обчислювальної техніки, покоління комп’ютерів. Одиниці виміру кількості інформації.

Учні повинні знати:

 • поняття інформатики як науки;

 • поняття інформації, повідомлення і шуму;

 • види та властивості інформації;

 • сутність інформаційних процесів: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

 • одиниці виміру інформації.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні галузі застосування комп’ютерів;

 • основні етапи історії та перспективи розвитку комп’ютерної техніки.Інформаційна система. Апаратна та програмна складові інформаційної системи (3 год., резервний час – 1 год.)


Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи (ІС).

Основні пристрої апаратної складової ІС, їх функції та взаємодія: процесор, пам’ять (внутрішня та зовнішня), монітори, клавіатура, “мишка”, принтер, сканер, мережеві пристрої.

Процес завантаження комп’ютера. Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

Програмна складова ІС. Види програмного забезпечення: системне, сервісне, прикладне, інструментальне. Поняття дистрибутиву. Процес інсталяції. Версія програмного продукту.


Учні повинні знати:

 • правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером;

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • функції процесора, види та функції пам’яті;

 • види дисків та їх основні характеристики, захист від запису, форматування;

 • види пристроїв введення-виведення інформації;

 • види програмного забезпечення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні інформації; принципи розміщення інформації на дискових накопичувачах;

 • призначення й основні характеристики комп’ютерних мереж;

 • дистрибутив, інсталяцію, версію програмного продукту.

Учні повинні вміти:
 • завантажувати комп’ютер;

 • користуватися клавіатурою та іншими пристроями введення-виведення інформації.

Операційні системи. Основи роботи з дисками (12 год., резервний час – 1 год.)


Поняття операційної системи. Функції та склад операційної системи.

Класифікація операційних систем. Огляд сучасних операційних систем (MS DOS, WINDOWS, UNIX (LINUX)).

Файлова структура ОС: поняття файла, каталогу (папки), ієрархічної структури, шляху до файла.

Інтерфейс ОС. Основні об’єкти ОС і робота з ними. Принципи роботи користувача з ОС. Основні операції для роботи з дисками. Довідкова система. Пошук інформації.

Поняття про комп’ютерні віруси.Класифікація комп’ютерних вірусів, спектр дії та методи розповсюдження. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Способи захисту інформації.

Стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Основні дії над архівними файлами.


Учні повинні знати:

 • поняття операційної системи, функції операційної системи;
 • файлову структуру ОС: поняття файла, каталогу (папки), ієрархічної структури, шляху до файла;

 • основні об’єкти ОС і правила роботи з ними;


 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи;
 • основні операції для роботи з дисками, папками та файлами;


 • класифікацію комп’ютерних вірусів, спектр дії та методи розповсюдження , способи захисту інформації;

 • принципи стиснення інформації та основні дії над архівними файлами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • сучасні операційні системи та тенденції їх розвитку;

 • склад операційної системи;

 • конфігурування та налагодження інформаційної системи, інсталювання програм;

 • види користувацького інтерфейсу операційної системи.

 • Учні повинні вміти:

 • вибирати об’єкти, з якими працює операційна система;

 • змінювати їх властивості, визначати та виконувати операції з ними;

 • копіювати і вилучати файли та папки (каталоги), перейменовувати файли та папки, переглядати вміст текстових і графічних файлів і документів;

 • упорядковувати інформацію, що знаходиться в каталозі та в окремих файлах;

 • відшуковувати потрібні файли та в файлах потрібну інформацію;

 • знаходити необхідну довідкову інформацію;

 • запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи;

 • здійснювати перевірку комп’ютера на наявність вірусів;

 • працювати з програмами-архіваторами.

Знайомство з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення (2 год.)

Прикладні програми навчального призначення. Прикладні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, біології, математики, фізики; комп’ютерні енциклопедії.

Учні повинні знати:


 • призначення прикладних програм навчального призначення;

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи роботи прикладних програм навчального призначення;

 • шляхи використання прикладних програм навчального призначення.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання та використовувати для розв’язання задач з відповідних предметних галузей програми для комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, хімії, мов, біології, географії, історії та інших дисциплін;

 • користуватися комп’ютерними енциклопедіями;

розбиратися в основних функціях програми та інтерфейсі, мати навички самостійної роботи з новим програмним забезпеченням.

Прикладне програмне забезпечення загального призначення (32 год., резервний час – 6 год.):

 • графічний редактор (4 год.);

 • текстовий редактор (24 год.);

 • створення електронних презентацій (10 год.)

Графічний редактор


Типи графічних файлів. Поняття векторної та растрової графіки. Огляд сучасних графічних редакторів та їх можливостей. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Інструментарій для малювання графічних примітивів. Створення малюнків та анімації.

Учні повинні знати :

 • типи графічних файлів;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • основні операції створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора.


Учні повинні мати уявлення про:

 • поняття векторної та растрової графіки.

Учні повинні вміти:


 • завантажувати графічний редактор;

 • за допомогою графічного редактора створювати малюнки, образи;

 • працювати з графічними файлами різних форматів;

 • змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора;

 • зберігати графічні об’єкти в різних форматах.Текстовий редактор

Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення та основні функції. Завантаження текстового редактора. Створення, відкриття та збереження документа. Редагування та форматування тексту. Робота з фрагментами тексту – виділення, копіювання, перенесення, вилучення, пошук і заміна. Перевірка правопису. Робота зі списками, колонками, розривами. Використання таблиць у текстах.

Учні повинні знати:


 • призначення, класифікації та основні функції текстового редактора;

 • основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати текстовий редактор;

 • створювати нові документи, завантажувати створені текстові документи із зовнішніх носіїв інформації та зберігати їх;

 • редагувати та форматувати текст;

 • відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням, здійснювати пошук і заміну контекстів у тексті;

 • автоматично перевіряти правопис тексту;

- працювати зі списками, колонками, розривами;

Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Введення формул. Робота з великими документами. Структура документа. Нумерація сторінок. Колонтитули. Стилі. Шаблони. Друк тексту. Налаштування панелей інструментів.

 • вставляти таблиці в текст та форматувати їх;

 • вставляти графічні об’єкти, працювати з формулами;

 • працювати з шаблонами, стилями, колонтитулами, вставляти та коректувати нумерацію сторінок, створювати документ з певною структурою;

 • друкувати текст;

 • налаштовувати панелі інструментів.
Створення електронних презентацій

Поняття комп’ютерної презентації. Можливості презентації та особливості її використання. Вимоги до змісту презентації. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій, та їх властивості. Основні прийоми при створенні презентації: використання шрифтів, автофігур, фону, малюнків, анімації, управляючих об’єктів, налаштування зміни кадрів. Робота з окремими слайдами та з презентацією в цілому.


Проектування презентацій.


Учні повинні знати:

 • можливості презентації та особливості її використання;

 • правила створення та перегляду презентації в середовищі підготовки презентацій.

Учні повинні мати уявлення про:

 • вимоги до змісту та проектування презентації;

 • використання мультимедійних ефектів при проектуванні презентації.

Учні повинні вміти:

 • створювати презентації;

 • організовувати перегляд окремих слайдів і всієї презентації в цілому;

 • налагоджувати середовище для створення презентацій.Глобальна мережа Інтернет.

HTML як засіб створення гіпертекстових документів

(10 год., резервний час – 2 год.)
Поняття глобальної та локальної мережі, основні принципи функціонування та призначення.

Глобальна мережа Інтернет, історія виникнення. Апаратні, програмні та інформаційні складові Інтернет. Підключення до мережі Інтернет.


Основні послуги мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, інтерактивне спілкування, файлові архіви та програмне забезпечення, що їх підтримує.

Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.

Служба перегляду гіпертекстових сторінок – WWW (всесвітня павутина). Організація інформації на web-сторінках, принципи навігації. Поняття про гіпертекстовий документ. Адреса web-сторінки. Програми - броузери та принципи роботи з ними. Пошук інформації в мережі Інтернет. Пошукові системи та каталоги.

Електронна пошта. Поштова скринька та електронна адреса. Використання поштових програм для роботи з електронними повідомленнями. Доставка пошти. Створення електронного повідомлення. Поштові стандарти. Приєднання файлів до повідомлень. Відправлення листа та копій. Створення відповіді та переадресації листа. Адресна книга. Використання різноманітних сторінок кодування.

Створення web-сторінок. Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову НТМL. НТМL-файл. Коди (теги) мови НТМL. Структурні теги. Засоби створення НТМL-документів. Оформлення тексту в НТМL-документі. Теги управління зовнішнім виглядом НТМL-документу. Теги форматування символів.

Включення графіки до web-сторінки. Визначення гіперпосилань.Створення власної web-сторінки.

Учні повинні знати:

 • можливості використання основних послуг глобальної мережі; види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;
 • процес підключення до мережі Інтернет;


 • правила роботи та налагодження програм-броузерів;
 • принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернеті;


 • типи та можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти; правила електронного листування; правила роботи з адресною книгою; формати, за допомогою яких можна відправляти графічну та звукову інформацію;
 • структуру web-сторінки. Основні теги для опису структури НТМL-файла, оформлення тексту в НТМL-документі, включення графіки до web-сторінки, визначення гіперпосилань.

Учні повинні мати уявлення про:


 • основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;

 • способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі;
 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним; принципи адресації в WWW;

 • можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернеті, роботу з телеконференціями та файловими архівами;

 • поняття про засоби створення НТМL-файлів;

 • особливості використання графіки при створенні web-сторінок;

 • принципи розміщення web-сторінки на web-сервері;

 • принципи безпеки та захисту інформації в мережі Інтернет.


Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою, складати, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні повідомлення та відповідати на електронні повідомлення; одержувати пошту, користуватися адресною книгою, приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; здійснювати перекодування повідомлення, одержаного електронною поштою; виконувати переадресацію поштових повідомлень;

 • запускати на виконання програму-броузер, переглядати web-сторінки, переміщуватися по сторінках в прямому і зворотному напрямках, зберігати потрібну інформацію на дисках;

 • зберігати адреси потрібних web-сторінок;

 • здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет, використовуючи пошукові системи та каталоги;

 • змінювати вид кодування wеb-сторінок при роботі з броузерами;

створювати найпростіші wеb-сторінки, що містять коди форматування тексту, графічні об’єкти та гіперпосилання.Основи алгоритмізації та програмування
Системи числення (6 год., резервний час – 1 год. )

Поняття системи числення. Позиційні та непозиційні системи числення. Арифметичні дії в позиційних системах числення. Правила переведення з однієї системи числення в іншу. Зв’язок між системами числення з основою 2k. Однорозрядний суматор.

Учні повинні знати:


  • правила запису чисел в позиційних і непозиційних системах числення;

  • правила виконання арифметичних дій у позиційних системах числення;

  • правила переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу;

  • зв’язок між системами числення з основою 2k.

Учні повинні мати уявлення про:


  • різні системи числення;

  • відмінності між позиційними і непозиційними системами числення;

  • принципи функціонування однорозрядного суматора.

Учні повинні вміти:


  • визначати основу позиційної системи числення заданого числа;

  • виконувати арифметичні дії в позиційних системах числення з основою Р;

  • переводити числа, задані в одній позиційній системі числення в іншу.Основні поняття алгоритмізації. Мова програмування Паскаль. Початкові поняття ( 3 год., резервний час – 1 год.)

Поняття алгоритму. Способи запису алгоритмів. Типи алгоритмів. Властивості алгоритмів. Формальне виконання алгоритму. Етапи розв’язання задач на ЕОМ.

Структура Паскаль-програми. Сталі та змінні величини. Ім’я та тип змінної. Опис стандартних типів змiнних у Паскалi.Середовище програмування TP7.0

Учні повинні знати:


  • поняття алгоритму, способи запису алгоритмів, типи алгоритмів, властивості алгоритму;

  • етапи розв’язання задач на ЕОМ;

  • правила запису алгоритму мовою програмування (Паскаль);

  • поняття сталих та змінних величин, імені змінної величини;

  • правила опису стандартних типів змінних мовою програмування (Паскаль);

  • правила роботи в інтегрованому середовищі програмування (ТР7.0).

Учні повинні мати уявлення про:


  • формальне виконання алгоритму;

  • розміщення значень величин у пам’яті комп’ютера;

  • важливість визначення типу величини;

  • інтерпретацію та компіляцію;

  • системи програмування та інтегровані середовища програмування;

  • важливість тестування при перевірці алгоритмів і налагодженні програм.

Учні повинні вміти:


  • застосовувати різні форми запису алгоритмів і переходити від однієї форми запису алгоритмів до іншої;

  • визначати тип алгоритму;

  • визначати тип змінної величини;

  • запускати та налаштовувати для виконання програм інтегроване середовище програмування (ТР7.0);

- використовувати режим текстового редактора інтегрованого середовища програмування (ТР70.) для набирання тексту програми, запускати програму на виконання.Лінійні алгоритми (8 год., резервний час – 2 год.)

Команда присвоювання. Оператор присвоювання мовою Паскаль. Арифметичні дії. Правила запису арифметичних виразiв. Стандартні функції. Команди введення-виведення інформації. Процедури введення-виведення у Паскалi. Модуль CRT.

Учні повинні знати:


  • сутність команди присвоювання та правила її представлення;

  • арифметичні дії, стандартні функції та правила запису арифметичних виразів;

  • сутність введення та виведення інформації при виконанні алгоритму;

  • правила запису лінійних алгоритмів мовою програмування;

  • принципи роботи програми у текстовому режимі.

Учні повинні вміти:


  • визначати тип величин та описувати їх мовою програмування;

  • складати та реалізовувати лінійні алгоритми;

  • коректно організовувати введення та виведення інформації;
  • налагоджувати та тестувати лінійні програми засобами інтегрованого середовища програмування (далі ІСП).
Розгалужені алгоритми (13 год., резервний час – 2 год.)

Команда розгалуження. Умовний оператор IF мовою Паскаль. Логічні вирази. Таблиці істинності.

Вкладені розгалуження.

Команда вибору. Оператор варіанту CASE мовою Паскаль.

Учні повинні знати:


  • сутність команди розгалуження та правила її представлення;

  • повну та скорочену форму команди розгалуження;

  • правила запису й обчислення значень логічних виразів;

  • правила запису розгалужених алгоритмів мовою програмування.

Учні повинні мати уявлення про:


  • відмінність послідовних і вкладених розгалужень;

  • важливість коректного запису логічних виразів;

  • визначення структури розгалуженого алгоритму.

Учні повинні вміти:


  • складати та реалізовувати розгалужені алгоритми;

  • коректно організовувати введення та виведення інформації в розгалужених алгоритмах;

  • налагоджувати та тестувати розгалужені програми засобами ІСП.Циклічні алгоритми (14 год., резервний час – 2 год.)

Команда повторення. Оператори циклу мовою Паскаль (WHILE, REPEAT, FOR).

Рекурентні послідовності. Вкладені цикли.

Учні повинні знати:


  • сутність команди повторення та правила її представлення;

  • різні форми представлення команди повторення;

  • порівняльну характеристику різних форм представлення команди повторення;

  • правила запису циклічних алгоритмів мовою програмування.

Учні повинні мати уявлення про:


  • визначення структури циклічного алгоритму;

  • відмінність послідовних і вкладених повторень.

Учні повинні вміти:


  • складати та реалізовувати циклічні алгоритми;

  • раціонально визначати форму представлення повторення в циклічних алгоритмах;

  • налагоджувати та тестувати циклічні програми засобами ІСП.Масиви (14 год., резервний час – 2 год.)

Оголошення типів. Прості та структуровані типи в Паскалі. Перерахований та інтервальний типи.

Табличні величини. Одновимірні та двовимірні масиви.

Символьні та рядкові величини.

Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками.


Учні повинні знати:


  • поняття про прості та структуровані типи змінних;

  • необхідність визначення різних типів змінних;

  • правила опису табличних величин;

  • правила опису символьних і рядкових величин;

  • класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками.

Учні повинні мати уявлення про:


  • відмінність між простими та структурованими типами змінних;

  • необхідність використання табличних величин;

  • особливості використання символьних і рядкових величин;

  • використання класичних алгоритмів для роботи з масивами та рядками.

Учні повинні вміти:


  • описувати прості та структуровані типи змінних;

  • визначати доцільність використання конкретних типів змінних;

  • застосовувати класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками;

  • налагоджувати та тестувати програми з використанням масивів засобами ІСП.Допоміжні алгоритми (16 год., резервний час – 2 год.)

Допоміжні алгоритми. Процедури та функції в Паскалi. Локальні та глобальні змінні. Формальнi та фактичнi параметри. Директива FORWARD.

Використання масивiв як формальних параметрiв. Рекурсiя в Паскалi.

Учні повинні знати:


  • сутність допоміжних алгоритмів і необхідність їх використання;

  • сутність локальних і глобальних змінних та правила їх використання;

  • правила опису процедур і функцій;

  • правила використання формальних і фактичних параметрів;

  • правила використання директиви FORWARD;

  • можливості використання масивiв як формальних параметрiв;

  • сутність рекурсії та правила її застосування.

Учні повинні мати уявлення про:


  • відмінність між процедурами та функціями;

  • відмінність між локальними та глобальними змінними;

  • співвідношення між формальними та фактичними параметрами;

  • необхідність застосування рекурсії.

Учні повинні вміти:


  • описувати та використовувати допоміжні алгоритми при розробці алгоритмів;

  • визначати доцільність використання допоміжних алгоритмів;

  • користуватися глобальними та локальними змінними;

  • правильно визначати формальні та фактичні параметри для допоміжних алгоритмів;

  • використовувати масиви як формальні параметри;

  • використовувати рекурсію в алгоритмах;

  • налагоджувати та тестувати програми із використанням процедур і функцій засобами ІСП.Додатковi типи змiнних у Паскалi (14 год., резервний час – 2 год.)

Множини.

Записи. Оператор приєднання WITH.


Покажчики. Використання динамічної пам’яті.

Учні повинні знати:


  • правила опису додаткових типів даних;

  • переваги використання додаткових типів даних у різних алгоритмах;

  • принципи розподілу пам’яті при використанні динамічних змінних.

Учні повинні мати уявлення про:


  • можливість використання додаткових типів даних;

  • ефективність використання додаткових типів даних;

  • розподіл пам’яті комп’ютера при використанні динамічних змінних.

Учні повинні вміти:


  • описувати додаткові типи даних;

  • визначати ефективність використання додаткових типів даних;

  • коректно використовувати динамічну пам’ять;

  • налагоджувати та тестувати програми з використанням додаткових типів даних засобами ІСП.Файли (10 год., резервний час – 2 год.)

Стандартні процедури та функції для роботи з файлами. Особливості роботи з текстовими файлами. Особливості роботи з типізованими файлами.

Учні повинні знати:


- стандартні процедури та функції для роботи з файлами;

- особливості роботи з текстовими файлами;

- особливості роботи з типізованими файлами;

- правила використання текстових файлів для введення та виведення даних.


Учні повинні мати уявлення про:


  • особливості використання текстових і типізованих файлів;

  • розміщення інформації в текстових і типізованих файлах;

  • переваги використання файлів для введення та виведення даних при налагодженні програми.

Учні повинні вміти:


  • використовувати файли при реалізації алгоритмів;

  • визначати переваги текстових чи типізованих файлів при реалізації конкретного алгоритму;

  • користуватися можливостями ІСП при роботі з файлами.Графічні можливості Паскаля (12 год., резервний час – 2 год.)

Процедури та функцii бібліотеки.

Робота процедур GetImage та PutImage. Створення рухомих об’єктів.


Учні повинні знати:


  • процедури та функції бібліотеки GRAPH;

  • принципи створення рухомих об’єктів.

Учні повинні мати уявлення про:


  • особливості створення графічних і рухомих об’єктів.

Учні повинні вміти:


  • застосовувати процедури та функції бібліотеки GRAPH;

  • організовувати анімацію за допомогою процедур і функцій бібліотеки GRAPH;

  • налагоджувати та тестувати програми із використанням нестандартних типів даних засобами ІСП.Модулі у Паскалі (6 год., резервний час – 2 год.)

Структура модуля. Створення власних бібліотек процедур i функцій. Використання модулів в основній програмі.

Учні повинні знати:


  • структуру модуля;

  • принципи створення власних бібліотек процедур і функцій;

  • принципи використання модулів в основній програмі.

Учні повинні мати уявлення про:


  • переваги та можливості використання модулів;

  • принципи виконання програм при використанні модулів.

Учні повинні вміти:


  • створювати модулі;

  • використовувати модулі в основній програмі;

  • налагоджувати та тестувати програми з використанням модулів засобами ІСП.Методи складання алгоритмів та їх аналіз
Методика побудови алгоритмів, оцінка їх ефективності (2 год.)
Процес створення алгоритму. Математична модель, вибір структури. Пошук оптимального алгоритму розв’язання. Узагальнення й аналіз екстремальних ситуацій. Оцінка й аналіз ефективності алгоритму.

Покрокова деталізація, планування та представлення алгоритму. Допоміжні задачі. Реалізація мовою програмування.

Учні повинні знати:


  • етапи створення алгоритму;

  • поняття ефективності та результативності алгоритму;

  • методи оцінювання ефективності алгоритму.

Учні повинні мати уявлення про:


  • математичну модель;

  • класичні структури та методи побудови алгоритмів;

  • поняття оптимальності алгоритму;

  • аналіз алгоритму й оцінку часу його виконання;

  • узагальнення й аналіз екстремальних ситуацій.Структури даних (18 год., резервний час – 2 год.)

Простi змiннi. Масиви. Довга арифметика.

Стеки. Черги. Списки. Дерева, бінарні дерева.


Учні повинні знати:


  • сутність відображення різних структур даних на пам’ять комп’ютера;

  • використання масивів для реалізації алгоритмів з довгою арифметикою;

  • правила організації стека, черги, списку, дерева;

  • принципи використання різних структур даних для реалізації конкретних алгоритмів.

Учні повинні мати уявлення про:


  • особливості використання різноманітних структур даних як різних способів для представлення інформації, що обробляється алгоритмом.

Учні повинні вміти:

  • створювати стеки, черги, списки, дерева;

  • визначати найоптимальнішу структуру даних для кожного конкретного алгоритму.Пошукові алгоритми (22 год., резервний час – 2 год.)

Основні поняття пошукових алгоритмів. Лінійний і бінарний пошук.

Рекурсивні пошукові алгоритми.

Пошук у рядку. Класичні методи. КМП-пошук.

Поняття мережі. Пошук у мережі.

Пошукові алгоритми на бінарних деревах.

Учні повинні знати:


  • основні поняття пошукових алгоритмів;

  • алгоритми лінійного та бінарного пошуку, пошуку в рядку, у мережі та на бінарних деревах;

  • принципи створення рекурсивних пошукових алгоритмів;

  • особливості та переваги застосування різних пошукових алгоритмів при реалізації конкретних алгоритмів.

Учні повинні мати уявлення про:

   • особливості застосування різних пошукових алгоритмів.

Учні повинні вміти:


  • складати та реалізовувати пошукові алгоритми;

  • визначати переваги застосування певного пошукового алгоритму для реалізації конкретної задачі.


Методи сортування (18 год., резервний час – 2 год.)
Основні поняття методів сортування. Сортування масивів. Прямі методи сортування. Сортування вставленням, обміном, вибором.


Покращені методи сортування. Шейкерне сортування.

Удосконалені методи сортування. Пірамідальне сортування, сортування деревом.Удосконалені методи сортування. Швидке сортування.

Сортування послідовностей. Метод прямого злиття.

Учні повинні знати:


  • основні поняття методів сортування;

  • алгоритми прямих, покращених і вдосконалених методів сортування масивів;

  • принципи й алгоритми сортування послідовностей;

  • особливості та переваги застосування різних методів сортування при реалізації конкретних алгоритмів.

Учні повинні мати уявлення про:

   • особливості застосування різних методів сортування.

Учні повинні вміти:


  • складати та реалізовувати алгоритми сортування;

  • визначати переваги застосування певного методу сортування для реалізації конкретної задачі.
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка