Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртківСторінка13/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

Учні повинні вміти:


  • оцінювати можливості застосування “жадібних” алгоритмів до розв’язання задач;

  • визначати критерій, на основі якого будуватиметься алгоритм;

  • складати та реалізувати алгоритми класичних задач.Основи об’єктно-орієнтованого програмування
Історія розвитку технологій програмування (2 год.)
Історія розвитку технологій програмування. Програмування в машинних кодах (операційне) (ЕОМ першого та другого покоління). Низхідне проектування програм, структурне та модульне програмування (ЕОМ третього покоління). Об’єктно-орієнтоване програмування (ЕОМ четвертого покоління).

Учні повинні знати:


  • історію розвитку технологій програмування.

Учні повинні мати уявлення про:


  • різницю у використанні різних технологій програмування;

  • низхідне проектування програм;

  • структурне та модульне програмування;

  • об’єктно-орієнтоване програмування.Середовище розробки Delphi (2 год.)
Завантаження Delphi. Складові частини екрану Delphi. Прості компоненти (Form, TLabel, TEdit, TMemo, TButton). Властивості простих компонентів. Розміщення, зміна розміру та переміщення компонентів. Домовленість про імена компонентів. Створення першого проекту. Типи файлів проекту (файл проекту, файл модулів, файли форм).

Учні повинні знати:


  • структуру екрана Delphi;

  • найпоширеніші компоненти (TForm, TLabel, TEdit, TMemo, TButton) та їх основні властивості;

  • правила створювання імен компонентів;

  • типи файлів проекту.

Учні повинні мати уявлення про:


  • відмінність створення програм у середовищах TPascal і Delphi.

Учні повинні вміти:


  • завантажувати та налаштовувати середовище Delphi для створення проектів;

  • працювати з компонентами.Особливості створення програм засобами Delphi (8 год.)
Планування розробки програми. Цикл розробки програми. Аналіз задачі, розробка алгоритму, розробка користувацького інтерфейсу, кодування, тестування та налагодження програми, складання документації.

Величини, типи величин. Іменування, оголошення та використання змінних. Константи. Арифметичні операції. Вбудовані математичні функції. Рядкові операції та вбудовані рядкові функції. Пріоритети операцій.

Структура модуля вихідного коду. Область видимості. Інтерактивне введення та виведення. Засоби форматування вихідної інформації. Завершення програми.

Учні повинні знати:


  • принципи планування розробки програми;

  • специфіку понять змінних, констант і їх типів;

  • правила запису арифметичних виразів і пріоритети виконання арифметичних операцій;

  • структуру модуля вихідного коду.

Учні повинні мати уявлення про:


  • особливості створення вихідного коду в середовищі Delphi.

Учні повинні вміти:


  • планувати розробку програми;

  • визначати типи змінних;

  • коректно записувати арифметичні вирази;

  • записувати та зберігати вихідний код програми в середовищі Delphi.Структури прийняття рішень (6 год.)

Операції порівняння (<, <= , > , >= , = , <>). Бульові операції. Режим повного та неповного обчислення бульових операцій. Закони Моргана. Перетворення бульових виразів. Умовні оператори (if-then, if-then-else). Оператор Case. Інтерфейсні компоненти – “перемикачі” (TradioButton), “прапорці” (TCheckBox) та їх властивості.

Учні повинні знати:


  • операції порівняння;

  • правила використання бульових операцій;

  • режим повного та неповного обчислення бульових операцій;

  • закони Моргана;

  • правила перетворення бульових виразів;

  • різновиди умовних операторів;

  • сутність інтерфейсних компонентів “перемикачі”, “прапорці” та їх властивості.

Учні повинні мати уявлення про:


  • особливості використання умовних операторів у середовищі Delphi.

Учні повинні вміти:


  • записувати і використовувати умовні оператори в середовищі Delphi.Циклічні структури (8 год.)

Детермінований цикл For. Інкрементний та декрементний цикл For. Недетерміновані цикли While і Repeat. Інтерфейсні компоненти – “списки” (TListBox), “поле зі списком” (TСomboBox) та їх властивості.

Інтерфейсні компоненти – “смуга прокрутки” (TScrollBar), “об’єднання елементів “(TGroupBox), “група перемикачів” (TRadioGroup), “панель”(TPanel), “фрейм” (TFrame) та їх властивості. Інтерфейсні компоненти – “головне меню” (TMainMenu), “вспливаюче меню” (TPopupMenu) та їх властивості.


Учні повинні знати:


  • сутність детермінованого та недермінованого циклів;

  • різновиди інтерфейсних компонентів та їх властивості;

  • можливості використання інтерфейсних компонентів “головне меню” та “спливаюче меню”.

Учні повинні мати уявлення про:


  • відмінність між детермінованим та недермінованим циклами;

  • використання інтерфейсних компонентів “головне меню” та “вспливаюче меню”.

Учні повинні вміти:


  • записувати детерміновані та недетерміновані цикли;

  • визначити доцільність використання детермінованих і недермінованих циклів;

  • користуватися інтерфейсними компонентами “головне меню” та “вспливаюче меню”.Модульне програмування (4 год.)

Концепція модульного програмування. Два види підпрограм – процедури та функції. Користувацькі підпрограми.

Підпрограми – обробники подій. Фактичні та формальні параметри. Передача параметрів (параметри-змінні та параметри-значення). Глобальні та локальні підпрограми.Учні повинні знати:


  • сутність концепції модульного програмування;

  • особливості використання підпрограм у середовищі Delphi;

  • правила запису підпрограм.

Учні повинні мати уявлення про:


  • особливості концепції модульного програмування;

  • використання підпрограм у середовищі Delphi.

Учні повинні вміти:


  • визначати особливості використання процедур і функцій у середовищі Delphi;

  • коректно записувати процедури та функції.Захист від помилок. Налагодження програм (2 год.)

Типи помилок (синтаксичні, логічні та помилки часу виконання). Засоби обробки виключень. Стандартні засоби налагодження програм – дамп даних (проміжний вивід даних на екран) і трасування (ручне виконання коду). Робота вбудованого налагоджувача середовища розробки.

Учні повинні знати:


 • типи помилок;

 • засоби обробки виключень;

 • стандартні засоби налагодження програм;

 • принципи роботи вбудованого налагоджувача середовища розробки.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка