Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртківСторінка19/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Пояснювальна записка


Програма факультативу “Курс користувача” передбачає здійснення першого етапу підготовки учнів до використання комп’ютерів в навчальній діяльності. Програма розрахована на вивчення учнями 7-9 класів в об’ємі 70 годин для початкового ознайомлення з можливостями використання комп’ютерів.

Метою даного курсу є по-перше формування в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності, при розв’язанні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням, а по-друге проведення профорієнтаційної роботи через вироблення в учнів практичних навичок підготовки інформації та її введення в комп’ютер, роботи із зовнішніми пристроями, що є основними виробничими навичками оператора ПК. Досягти поставлену мету можна через ознайомлення учнів з конкретною операційною системою та вбудованими додатками, поєднавши ці знання з опануванням методами швидкісного друку на клавіатурі (наприклад, десятипальцевий метод роботи на клавіатурі -“сліпе” друкування).Стандартизація інтерфейсу середовища Windows і Windows-додатків дозволяє легко переходити від одного додатку до іншого, не починаючи все з нуля, бо зовнішній вигляд і способи управління в окремих додатках практично не відрізняються. Маючи досвід роботи у середовищі Windows, опанування будь-яким з додатків не вимагатиме великих зусиль.

Завдання курсу:

 • ознайомлення з безпечними методами роботи на комп’ютері;

 • вироблення вмінь правильно працювати на комп’ютері, формування навичок користування однією з найпоширеніших операційних систем;

 • вироблення практичних навичок з налагодження роботи інформаційної системи, інсталяції програмних засобів, роботи з дисками та іншими пристроями та засобами зв’язку;

 • дати уявлення про телекомунікації, формувати вміння користуватися програмним забезпеченням для роботи в глобальній мережі Інтернет, електронною поштою та виробити практичні навички інтерактивного спілкування в глобальній мережі за допомогою телеконференцій, форумів тощо;

 • формування вмінь самостійно здобувати і застосовувати знання для розв’язання навчальних задач;

 • розвивати в учнів творчі здібності, пізнавальний інтерес до опанування новими знаннями, формувати свідомі мотиви навчання.

Учні повинні знати:

 • назву та призначення основних пристроїв комп’ютера

 • технічні характеристики комп’ютера та його складових

 • правила техніки безпеки при роботі на персональному комп’ютері

 • правила вмикання, вимикання та перезапуску комп’ютера, правила завершення роботи з операційною системою

 • призначення та можливості використання основних видів програмного забезпечення (текстових та графічних редакторів, довідкових систем, пакетів прикладних програм)

 • програмне та апаратне забезпечення для роботи в мережі Інтернет

Учні повинні вміти:

 • користуватися клавіатурою та іншими зовнішніми пристроями комп’ютера

 • виконувати в режимі діалогу програму на комп’ютері, використовуючи “меню”, запити про “допомогу” та інструкції до користування

 • набрати та відредагувати простий текст в середовищі текстового редактора

 • побудувати зображення в середовищі графічного редактора

 • самостійно виконувати завдання за допомогою розглянутих програмних засобів

 • свідомо вести догляд за файлами та папками

 • здійснювати профілактику вірусних інфекцій в комп’ютері

 • правильно здійснювати інсталювання та видалення програм

 • виконувати найпростіші операції по конфігуруванню та налагодженню інформаційної системи

 • організувати роботу комп’ютера в мережі Інтернет

 • використовувати ресурси мережі Інтернет

Зміст навчального матеріалу

1. Вступ (4 год.)

Персональні комп’ютери. Основні пристрої комп’ютера. Техніка безпеки при роботі на персональному комп’ютері. Технічні характеристики персональних комп’ютерів. Швидкодія, об’єм оперативної і дискової пам’яті, швидкість передавання даних, роздільна здатність монітора. Взаємозв’язок технічних характеристик і задач, що розв’язуються на персональному комп’ютері.2. Початок роботи в операційній системі та запуск програм (18 год.)

Екскурсія по Робочому столу: панель задач, кнопка Пуск і Головне меню. Запуск програм із Головного меню: підменю Документи, підменю Настройка (Налагодження), підменю Пошук, Довідка, команда Виконати. Запуск програм подвійним щигликом (клацанням): подвійний щиглик по значку програми, подвійний щиглик по значку документа. Закриття програми. Вихід з операційної системи. Вимкнення комп’ютера. Група програм Стандартні: Калькулятор, редактор WordPad, Блокнот, графічний редактор Paint, Картотека, Ігри. Структура вікна, види вікон, основні елементи вікон, операції з вікнами. Одержання довідки. Вікно Довідкової системи. Файли Readme. Internet – джерело допомоги.3. Робота з дисками, файлами і папками (10 год.)

Диски та дискові накопичувачі, види дисків, ємність дисків. Значки дисків, вікна дисків, зміна вигляду вікна диску. Вікно програми Мій комп’ютер. Форматування та перейменування дисків. Програма Провідник, вікно програми, зміна його вигляду. Папки та файли. Типи файлів. Швидкий перегляд файлів. Вікно Додаток (Відкрити за допомогою...). Зміна зв’язку між програмами і типами файлів. Створення, перейменування, переміщення та видалення папок і файлів різними способами. Технологія вкорінення і зв’язування об’єктів. Команда Відправити. Команда Знайти в Головному меню. Вікно команди Знайти. Використання фільтрів при пошуку файлів.4. Догляд за файлами і дисками (6 год.)

Створення резервних копій файлів і відновлення файлів по резервних копіях. Профілактика вірусних інфекцій (комп’ютерні віруси й антивірусні програми). Перевірка структури дисків. Дефрагментація дисків. Компресія (стиснення) дисків. Вікно Властивості дисків, перегляд і зміна властивостей дисків.5. Інсталювання та видалення програм (5 год.)

Установка та видалення компонентів операційної системи Windows. Оновлення програмного забезпечення. Установка (інсталяція) нових програм. Правова охорона програм і даних. Видалення непотрібних програм. Установка нового обладнання, драйвери пристроїв, конфлікти між обладнанням. Установка та налагодження принтера. Установка та видалення шрифтів.6. Конфігурування та налагодження інформаційної системи (7 год.)

Зміна змісту Головного меню. Установка дати і часу, їх формат. Настроювання “мишки”. Настроювання клавіатури. Зміна властивостей екрану. Засоби мультимедіа: звук, відео, МІDІ. Створення, налагодження та відтворення звукових файлів, відеофайлів і файлів МІDІ.7. Робота в комп’ютерній мережі (20 год.)

Програмне забезпечення для роботи в мережі Інтернет: користувацькі та системні програми. Апаратне забезпечення для роботи в мережі Інтернет. Установка та налагодження модему. Створення та налагодження з’єднання. Підключення до мережі Інтернет. Використання ресурсів Інтернету. Настроювання програм перегляду WWW. Настроювання програм електронної пошти. Одержання адреси електронної пошти. Використання Адресної книги. Методи пошуку інформації в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування в мережі Інтернет.


Формальна логіка

(Автор Чернікова Л.А .)

Пояснювальна записка

Однією з найважливіших умов гуманізації освіти є формування логічної культури мислення учнів. Логічна культура не є природженою характеристикою особистості. Вона формується в процесі пізнання, самостійного творчого мислення, при засвоєнні методів і прийомів доказового міркування. Тому вивчення курсу формальної логіки повинне випереджати вивчення будь-якої конкретної науки.

Основні задачі курсу логіки:

 • закласти основи базових знань щодо основних актуальних проблем сучасної формальної логіки;

 • навчити застосовувати апарат математичної логіки для аналізу складних суджень, складання умовиводів;

 • навчити учнів ефективно і коректно вести різні діалоги, дискусії, аргументувати свою думку;

 • виробити вміння та навички розв’язання логічних задач;

 • вчити учнів застосовувати отримані знання на уроках і в різних життєвих ситуаціях.

Програма факультативного курсу “Формальна логіка” орієнтована на учнів 8‑11 класів і розрахована на дворічний курс навчання. Обсяг навчального часу – 70 годин. При організації занять варто проводити лекційні, семінарські заняття, а також практичні заняття з розв’язання логічних задач. Цікавими формами роботи можуть бути домашні логічні практикуми, виступи з доповідями.

Тематичне планування навчального матеріалу:

№ з/п

Тема

Кількість годин


Всього

Лекції

Семінари


1.

Предмет і значення логіки

5

4

1

2.

Поняття

12

6

6

3.

Судження

8

4

4

4.

Закони логіки

4

4
5.

Умовиводи

13

7

6

6.

Аналогії та гіпотези

4

2

2

7.

Логічні основи теорії аргументації

8

4

4

8.

Логічний практикум

12

2

10

9.

Основні напрямки сучасної логіки

4

2

2
Всього

70

35

35
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка