Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків


Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнівСторінка20/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
#784
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів


Тема 1. Предмет і значення логіки (5 год.)

Предмет логіки. Значення логіки для людини. Історія розвитку логіки. Пізнання. Форми почуттєвого пізнання. Абстрактне мислення, його форми й особливості. Логічна форма і логічний закон. Зв’язок мови і мислення. Семантичні категорії.Учні повинні знати:

 • наукове розуміння процесу пізнання;

 • історичний розвиток логіки від найдавніших часів до сьогодення;

 • роль логіки в житті людини й у науці;

 • визначення пізнання і його види;

 • особливості почуттєвого й абстрактного пізнання;

 • семантичні категорії.

Учні повинні вміти:

Тема 2. Поняття (12 год.)

Поняття. Зміст і обсяг понять. Відносини між поняттями. Кола Ейлера. Логічні операції над обсягами понять. Основні закони логіки класів. Обмеження й узагальнення понять. Визначення понять та їх види. Розподіл понять. Класифікації понять.Учні повинні знати:

 • визначення понять;

 • види відносин між поняттями;

 • логічні операції та їх символічний запис;

 • способи творення визначення поняття;

 • правила розподілу понять, види класифікацій.

Учні повинні вміти:

 • наводити приклади понять і розрізняти їх види;

 • визначати обсяг і зміст понять;

 • встановлювати зв’язки між поняттями;

 • малювати кола Ейлера для відносин між поняттями;

 • робити обмеження й узагальнення понять;

 • давати різні види визначень поняттям;

 • поділяти поняття і класифікувати їх.

Тема 3. Судження (8 год.)

Загальна характеристика висловлювань. Прості висловлення та їх види. Складні висловлення. Логічні операції над висловленнями та їх властивості.Учні повинні знати:

 • основні вимоги до висловлень;

 • види висловлень;

 • види логічних операцій та їх властивості.

Учні повинні вміти:

 • відрізняти висловлення від пропозицій;

 • визначати види висловлень та їх логічну форму в символічному виді;

 • зображувати висловлення колами Ейлера;

 • будувати формулу складних висловлень і за формулою відновлювати висловлення;

 • застосовувати властивості логічних операцій для спрощення висловлень;

 • будувати таблиці істинності за формулами.

Тема 4. Закони логіки (4 год.)

Загальна характеристика законів логіки. Закони тотожності, протиріччя, виключеного третього, достатньої підстави. Значення законів логіки у пізнанні. Помилки у використанні законів логіки.

Учні повинні знати:

 • формулювання законів логіки, приклади їх прояву,

 • значення законів логіки, можливі помилки в їхньому використанні.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати закони для пояснення правильності висловлених думок.

Тема 5. Умовивід (14 год.)

Умовивід і його види. Дедуктивні умовиводи. Правила висновків. Силогізми та його види. Індукція та її види. Причинно-наслідкові зв’язки і методи їх встановлення.Учні повинні знати:

 • види умовиводів;

 • правила побудови дедуктивних умовиводів;

 • види індукції та методи встановлення причинно-наслідкових зв’язків.

Учні повинні вміти:

 • робити висновки з дедуктивних, індуктивних умовиводів;

 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Тема 6. Аналогія та гіпотеза (4 год.)

Аналогія та її види. Гіпотеза та її види. Побудова гіпотез.Учні повинні знати:

 • види аналогій і гіпотез;

 • встановлення аналогій;

 • етапи формування гіпотез.

Учні повинні вміти:

 • робити умовиводи за аналогією;

 • висувати гіпотези.

Тема 7. Логічні основи теорії аргументації (8 год.)

Поняття доказу та його структура. Види аргументів. Прямий і побічний докази. Поняття спростування та його види. Правила доказового міркування. Логічні помилки в доказах. Поняття софізму і логічних парадоксів. Мистецтво ведення дискусії.Учні повинні знати:

 • структуру доказів;

 • види аргументів і спростувань;

 • приклади софізмів і парадоксів;

 • роль аргументації та доказу в науці.

Учні повинні вміти:

 • викладати форми прямого і побічного доказу і спростування;

 • вести дискусію;

 • вирішувати софізми і пояснювати парадокси.

Тема 8. Логічний практикум (12 год.)

Способи розв’язання логічних задач: метод графів, метод рівнянь, метод таблиць. Рішення логічних задач.Учні повинні знати:

 • суть досліджуваних методів рішення логічних задач.

Учні повинні вміти:

 • вирішувати логічні задачі методом таблиць, графів, рівнянь;

 • вибирати найефективніший з методів.

Тема 9. Основні напрямки сучасної логіки (4 год.)

Розвиток логіки. Індукційні логіки. Конструктивні логіки. Модальні, позитивні, багатозначні логіки.Учні повинні мати загальне уявлення про різновиди сучасної логіки.
Література

 1. Горянский Д.П. Логика. – М., 1963.

 2. Ивлев Ю.В. Логика. – М., 1992.

 3. Мельников А.Н. Збірник задач з логіки. – К., 1990.

 4. Пойа Д. Сборник упражнений по логике. – Минск, 1991.

 5. Жоль К.К. Логика в лицах и символах. – М., 1993.

 6. Керролл Л. История с узелками. – М., 1973.

 7. Керролл Л. Логическая игра. – М., 1991.

 8. Петров Ю.А. Азбука логического мышления. – М., 1991.

 9. Ушинский К.Д. Первые уроки логики // Сб. произв. – М.,1948.

 10. Дзибенко О.Г. Питання формування дискусивної мови. – Тернопіль, 1992.

Мова розмітки гіпертексту HTML

(Автор Лисенко Т.І.)

Пояснювальна записка


Програма спецкурсу “Мова розмітки гіпертексту HTML” розроблена для класів з поглибленим вивченням інформатики загальноосвітніх шкіл і профільних ліцеїв. Вона передбачає знайомство з поняттями гіпертексту, тегової моделі, знайомство з основними тегами мови HTML і засобами розробки web-сторінок.

Курс “Мова розмітки гіпертексту HTML” розрахований на 40 годин.Мета курсу “Мова розмітки гіпертексту HTML”:

 • ознайомити учнів з поняттям гіпертексту та з основами мови розмітки гіпертексту HTML;

 • сформувати знання, уміння та навички, необхідні для створення web-сторінок;

 • познайомити із засобами розроблення web-документів;

 • сформувати уявлення про особливості web-простору мережі Інтернет.

Основні завдання курсу:

 • ознайомити учнів з теговою моделлю мови HTML, основними тегами, їх класифікацією;

 • виробити практичні навички розроблення web-сторінок;

 • навчити використовувати автоматизовані засоби розроблення web-документів.

Учні повинні знати:

 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним;

 • поняття про мову розмітки гіпертексту;

 • основні теги для опису структури HTML-файлів;

 • основні теги для оформлення тексту у web-документі;

 • теги включення графіки, визначення гіперпосилань, додавання списків і таблиць до web-сторінок;

 • особливості створення та використання каскадних таблиць стилів на web-сторінках;

 • поняття про засоби створення HTML-файлів.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму-броузер, переглядати web-сторінки;

 • створювати найпростіші web-сторінки, що містять коди форматування тексту, графічні об’єкти, гіперпосилання, списки, таблиці, фреймову розмітку;

 • створювати та використовувати для оформлення web-сторінок каскадні таблиці стилів;

 • використовувати автоматизовані засоби розробки web-сторінок;

 • змінювати вид кодування web-сторінок при роботі з броузерами.

Тематичне планування навчального матеріалу:

№ з/п

Розділ

Всього годин

І півріччяМова HTML. Теги форматування текстів

14

14Гіперпосилання. Зв’язування web-сторінок

12

12


Каскадні таблиці стилів


6

6Практикум зі створення web-сторінок

8

8
Всього

40

40

Зміст навчального матеріалу

1.Мова HTML. Теги форматування текстів – 14 год.

Поняття гіпертексту. Особливості мови розмітки HTML. Тегова модель. Класифікація тегів. Структурні теги. Створення та перегляд web-сторінок.

Теги форматування символів. Встановлення розміру, виду, кольору та накреслення шрифтів.

Встановлення фону web-сторінки. Додавання графічних елементів.Практична робота. “Створення найпростіших HTML-документів”.

Види списків у HTML-документах. Теги створення списків.

Теги додавання таблиць. Використання таблиць на web-сторінках.

Практична робота. “Створення списків і таблиць у web-документах”.

2. Гіперпосилання. Зв’язування web-сторінок (12 год.)

Поняття гіперпосилання. Зв’язування web-сторінок. Теги додавання гіперпосилань. Текстові та графічні гіперпосилання.

Створення карти зображення. Визначення областей для графічних гіперпосилань.

Практична робота. “Зв’язування web-сторінок за допомогою гіперпосилань”.

Поняття фрейму. Використання фреймів у web-документах. Здійснення навігації по web-сторінках у межах фреймової структури.

Створення web-сторінок із фреймовою структурою.

Практична робота. “Створення веб-сторінок із фреймовою структурою”.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка