Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртківСторінка21/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
#784
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

3. Каскадні таблиці стилів (6 год.)


Поняття про каскадні таблиці стилів. Створення та використання таблиць стилів при оформленні web-сторінок.

Встановлення кольорів елементів, параметрів шрифтів і абзаців при використанні таблиць стилів.Практична робота. “Оформлення web-сторінок з використанням каскадних таблиць стилів”.

4. Практикум зі створення web-сторінок (8 год.)

Література


 1. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підруч. для учнів 10-11 кл. серед. загальноосв. шк. – К.: Форум, 2000.

 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – К.: Академія, 2002.

 3. Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шк. – К.: Навчальна книга, 2002.

 4. Спайнхауер С., Карсиа В. Веб-мастеринг. – СПб.: Питер, 2000.

 5. Хоникатт Д. Использование Internet. – К.: Вильямс, 1998.

 6. Шафран Э. Создание веб-страниц: Самоучитель. – СПб.: Питер, 1999.

Програмування Інтернет-орієнтованої графіки

(Автори: Хмельницький НВК №2 )

Пояснювальна записка

У сучасних умовах демократизації суспільства, зміни структури та змісту освіти, її гуманізації та гуманітаризації особливого значення набуває питання підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві.

Перспективним шляхом його вирішення є впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на системному підході та диференціації навчання. Масштаби й ефективність використання комп’ютерної техніки та НІТ зумовлюють високі вимоги до інформаційної культури учнів. Значна роль у вирішенні цього питання відіграє факультативний курс “Програмування Інтернет-орієнтованої графіки” для 10 класу.

Метою курсу є формування теоретичних знань, умінь і навичок учнів з основ програмування Інтернет-орієнтованої графіки та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій.

Завдання курсу: розвиток творчих здібностей учнів; освоєння практичних навичок роботи з Інтернетом; уміння працювати з графічними редакторами, застосовувати набуті знання для розв’язання задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального, спеціального та навчального призначення, побудова відповідних інформаційно-математичних моделей.

Розробка факультативу здійснювалася відповідно до навчального плану затвердженого міським управлінням освіти, програми експериментальної роботи навчального закладу за темою “Організаційно-педагогічні умови впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес”, авторської програми вивчення інформатики, затвердженої Міністерством освіти і науки України.Факультатив введено в 10-му класі інформатико-математичного напрямку з розрахуну 1 години на тиждень. Факультатив складається з чотирьох загальних тем:

 1. Типи користувацьких графічних редакторів. Властивості. Можливості. Функції.

 2. Анімація.

 3. Верстка і макетування web-сторінок.

 4. Інтегрування анімації в різноманітні додатки.

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з/п

Назва розділів і тем

Кількість годин

1.

Загальні відомості про графіку

1

2.

Типи користувацьких графічних редакторів. Властивості. Можливості. Функції

7

2.1.

Функції та склад стандартних, спеціальних і професійних графічних редакторів

2

2.2.

Створення та редагування елементарних об’єктів

3

2.3.

Вставка об’єктів. Імпортування файлів різних типів. Експортування

2

3.

Анімація

7

3.1.

Графічна анімація у файлах типу *. gif

2

3.2.

Програми для створення Інтернет-орієнтованої анімації

2

3.3.

Flash-графіка. Створення web-сторінок

3

4.

Верстка і макетування web-сторінок

12

4.1.

Функції та склад програмного продукту Macromedia Flash 5

3

4.2.

Створення макету простої анімованої web-сторінки. Програмування Flash-графіки

3

4.3.

Верстка flash-сторінок і презентацій

3

4.4.

Програмування звуків

3

5.

Інтегрування анімації в різноманітні додатки

7

5.1.

Взаємодія анімованих зображень з офісними додатками

2

5.2.

Створення ігрових програм за допомогою Macromedia Flash 5. Програмування подій

5

У процесі опанування програмою учні повинні мати уявлення про:

 • склад програм для створення та редагування графіки;

 • класифікацію додатків;

 • види інтерфейсу користувача додатків;

 • правила редагування та форматування;

 • конфігурування та налагодження програм під конкретного користувача;

 • особливості взаємодії додатків між собою та із зовнішніми програмами.


Учні повинні знати:

 • параметри того чи іншого додатку для створення зрозумілих і наочних документів (web-сторінок, презентацій, макетів);

 • стандартні положення при створенні графіки різного виду;

 • призначення й основні функції графічних додатків;

 • правила запуску та налагодження програм.

Учні повинні вміти:

 • швидко, точно та правильно виконувати команди додатку для створення чи редагування зображень різного типу;

 • інтегрувати різноманітні об’єкти в робочі додатки;

 • інсталювати програмні продукти за вибором.

Тематичне планування навчального плану

1. Вступ. Загальні відомості про графіку (1 год.)

Графічні типи файлів, їх класифікація за призначенням. Особливості та відмінності, порівняльна характеристика їх між собою та із іншими типами файлів.2. Типи користувацьких графічних редакторів.

Властивості. Можливості. Функції (7 год.)

2.1. Функції та склад стандартних, спеціальних і професійних графічних редакторів (2 год.).

Завантаження графічних редакторів. Інтерфейс. Інформаційний рядок графічних редакторів. Режими екрана, використання вікон. Практична робота.2.2. Створення та редагування елементарних об’єктів (3 год.).

Створення, редагування графічних об’єктів. Вставка тексту. Робота з web-сторінками. Переміщення в робочому просторі екрану. Завантаження графіки із зовнішніх носіїв. Практична робота.2.3. Вставка об’єктів. Імпортування файлів різних типів. Експорт файлів (2 год.).

Вставка графіки із зовнішніх додатків. Імпортування графічних файлів у необхідні формати. Зберігання й оптимізація графіки під Інтернет. Експорт файлів. Практична робота.3. Анімація (7 год.)

3.1. Графічна анімація у файлах типу *.gif (2 год.).

Призначення файлів типу *.gif. Основні елементи gif-анімації. Складання анімованих об’єктів “зі шматочків” зображень. Властивості gif-формату. Засоби автоматизації введення параметрів анімації. Практична робота.3.2. Програми для створення Інтернет-орієнтованої анімації
(2 год.).

Програмні продукти Масromedia Flash 5, Gif Аnimator 4, набір програм Ulead, Соrel, Аdobe. Огляд. Класифікація. Стандартні функції. Спеціалізовані функції. Використання фільтрів. Захист даних. Практична робота.3.3. Flash-графіка. Створення web-сторінок (3 год.).

Програмний продукт Масromedia Flash 5. Вставка анімованих графічних об’єктів. Гіперпосилання в середині flash-сторінки. Практична робота.4. Верстка і макетування веб-сторінок (12 год.)

4.1. Функції та склад програмного продукту Масromedia Flash 5
(3 год.)

Призначення й основні елементи. Проектування структури. Системи керування об’єктами. Практична робота.4.2. Створення макету простої анімованої web-сторінки. Програмування Flash-графіки (3 год.)

Підготовчий етап. Визначення критеріїв побудови web-сторінки. Початкове оформлення web-сторінки на папері, схематичне проектування. Практична робота.4.3 Верстка flash-сторінок і презентацій (3 год.)

Створення таблиць flash-сторінки. Наповнення її об’єктами. Визначення ключових кадрів. Встановлення та видалення зв’язків між об’єктами. Практична робота.4.4. Програмування звуків (3 год.)

Додання звукового оформлення. Події для обробки звуком. Музичні файли. Робота з фільтрами. Практична робота.5. Інтегрування анімації в різноманітні додатки (7 год.)

5. 1. Взаємодія анімованих зображень з офісними додатками
(2 год.)

MS Office 2000 й анімація. Вставка анімації у Word, Exсel, Access, Power Point.Створення шаблонів.5.2. Створення ігрових програм за допомогою
Macromedia Flash 5. Програмування подій (5 год.)

Початкове планування ігрової програми. Схематичний план розміщення компонентів на екрані. Вставка графіки, анімації, тексту в ігрову програму. Редагування об’єктів, розміщених у програмі. Програмування подій, об’єктів. Звукове оформлення.

Школа олімпійського резерву з програмування

(
Автор: Лисенко Т.І.)

Пояснювальна записка

Факультативний курс “Школа олімпійського резерву з програмування” має на меті формування в учнів знань і вироблення вмінь для: 1. грамотної постановки задач, формалізованого опису моделей і методів розв’язання задач;

 2. побудови й опису алгоритмів розв’язання прикладних задач;

 3. ретельного планування та логічного обґрунтування розв’язання задачі;

 4. складання та налагоджування програм розв’язання прикладних задач;

 5. складання програм обробки даних загального призначення;

 6. використання можливостей сучасних комп’ютерів для розв’язання задач.

Вивчення курсу сплановано на 3 роки (9-11 класи) по 2 години на тиждень всього 210 годин.

Головна мета курсу – оволодіння учнями технікою доказових міркувань при аналізі алгоритмів і побудові планів розв’язання задач.

Курс поділений на дві частини:


 1. введення в програмування;

 2. розроблення й аналіз алгоритмів.

У першій частині курсу учні одержують початкові знання, уміння, навички, необхідні для розв’язання задач, знайомляться з методами складання простих програм. У залежності від бажання учнів і початкових навичок на першому етапі відбувається опанування основами програмування однією з мов за вибором учня: Turbo Pascal 7.0 або Borland C++ 3.1.

У другій частині курсу учні використовують комп’ютер як інструмент для самостійного розв’язання прикладних задач з математики, інформатики, фізики, для постановки комп’ютерних та обчислювальних експериментів. Учні знайомляться зі стандартними алгоритмами з різних розділів математики: лінійного програмування, обчислювальної геометрії, теорії графів тощо. Розглядаються основні підходи до розроблення й аналізу алгоритмів, вибору оптимальних методів розв’язання задач.

У результаті навчання в школі олімпійського резерву

Учні повинні знати:


 • базові алгоритмічні структури, поняття математичної моделі задачі, алгоритму, програми;

 • основні конструкції обраної мови програмування;

 • алгоритми розв’язання базових задач;

 • прийоми ефективного використання комп’ютерних ресурсів при розв’язанні базових задач;

учні повинні вміти:

 • виявляти й усувати неоднозначність в умовах задач;

 • будувати математичну модель задачі;

 • розробляти алгоритми та складати програми для розв’язання задач, як базових, так і однакових за рівнем складності;

 • формулювати технічні умови для розв’язання задач;

 • налагоджувати та тестувати програми.


ІІ. Тематичне планування навчального матеріалу:

І рік навчання

Основи програмування мовою TURBO PASCAL (70 год.)

Тема 1. Мова програмування TURBO PASCAL(10 год.)

Поняття про мови програмування, їх класифікація. Мова програмування TURBO PASCAL.

Середовище програмування. Можливості використання вбудованого редактора.

Структура програми мовою TURBO PASCAL. Операції виведення.

Постійні та змінні величини. Типи постійних i змінних величин. Операції введення-виведення та присвоєння.

Стандартні математичні операції та функції. Запис математичних виразів.

Оформлення екрану при роботі з програмою. Коментарі в програмі.Тема 2. Базові структури мови програмування(10 год.)

Оператори управління. Оператор розгалуження та безумовного переходу. Проста і складена умови.

Оператор множинного вибору.

Цикли. Організація циклів.


Тема 3. Робота з файлами(6 год.)

Текстові файли. Опрацювання текстових файлів.

Тема 4. Структуровані типи даних (14 год.)

Масиви. Одновимірний масив. Опрацювання елементів одновимірного масиву.

Двовимірний масив. Опрацювання елементів двовимірного масиву.

Організація пошуку елементів із заданими властивостями в масивах.

Найпростіші алгоритми сортування масивів: метод “бульбашки”, метод прямої вибірки.

Рядкові дані. Процедури та функції опрацювання рядкових величин.

Записи. Масиви записів.Тема 5. Процедури та функції(10 год.)

Підпрограми. Процедури в мові TURBO PASCAL. Структура процедури. Підпрограми-функцiї. Структура функції. Поняття рекурсії.

Практикум (20 год.)

І рік навчання

Основи програмування мовою C++

Тема 1. Мова програмування С++ (10 год.)

Поняття про мови програмування, їх класифiкацiя. Мова програмування С++. Середовище програмування Borland C++ версії 3.1. Можливості використання вбудованого редактора. Структура програми мовою С++. Використання заголовкових файлів.

Операції виведення. Виведення текстових і числових значень. Постійні та змінні величини. Типи постійних i змінних величин. Операції введення та присвоєння. Стандартні математичні операції й основні математичні функції. Правила запису математичних виразів.

Оформлення екрану при роботі з програмою. Коментарі в програмі.


Тема 2. Базові структури мови програмування (10 год.)

Оператори управління. Оператор безумовного переходу.

Оператор розгалуження. Проста і складена умови. Тернарний оператор. Оператор множинного вибору.

Цикли. Організація циклів. Керування циклами за допомогою операторів break, continue.


Тема 3. Робота з файлами(4 год.)

Текстові файли. Створення й опрацювання текстових файлів.

Тема 4. Структуровані типи даних(16 год.)

Масиви. Одновимірний масив. Опрацювання елементів одновимірного масиву.

Двовимірний масив. Опрацювання елементів двовимірного масиву.

Організація пошуку елементів із заданими властивостями в масивах. Найпростіші алгоритми сортування масивів: метод “бульбашки”, метод прямої вибірки. Рядкові данi (символьні масиви). Функції обробки рядкових величин. Структури. Масиви структур. Вказівники та масиви. Операції над вказівниками.


Тема 5. Функції (10 год.)

Пiдпрограми-функцiї. Структура функції. Область видимості змінних. Локальні та глобальні змінні. Передача значень копіюванням та за адресою. Автоматичні та статичні змінні. Поняття рекурсії.

Практикум (20 год.)

Розроблення та аналіз алгоритмів

ІІ рік навчання

Спільна частина програми для обох груп програмістів

Тема 6. Динамічне виділення пам’яті (10 год.)

Потреба у динамічному виділенні пам’яті. Виділення та звільнення пам’яті. Контроль за виділенням пам’яті.

Задачі на опрацювання великих обсягів даних. Опрацювання лінійних і двовимірних масивів невідомого розміру.

Тема 7. Опрацювання довгих чисел (10 год.)

Поняття довгого числа. Використання числових і символьних масивів для подання довгого числа. Математичні дії з довгими числами: додавання, множення, віднімання, остача від ділення. Перевірка довгих чисел на простоту. Обчислення факторіалів і степенів з використанням довгих чисел.

Тема 8. Елементи обчислювальної геометрії (10 год.)

Основні формули аналітичної геометрії. Знаходження довжини відрізку в n-вимірному просторі. Відстань від точки до прямої. Координати точок перетину відрізків і прямих. Рівняння прямої, кола, площини.

Знаходження площі багатокутника. Метод триангуляції. Метод трапецій.

Перевірка опуклості багатокутника.

Векторна геометрія. Колінеарність векторів. Перевірка належності точок прямій.

Ліві та праві трійки векторів. Знаходження порядку обходу вершин опуклого багатокутника. Задача про Едемський сад.

Задачі мінімізації в геометричній інтерпретації.Тема 9. “Жадібні” алгоритми (10 год.)

Поняття “жадібного” алгоритму. Теоретичні основи “жадібних” алгоритмів. Переваги та недоліки “жадібних” алгоритмів.

Класичні приклади “жадібних” алгоритмів. Задача про вкладання рюкзака.Розв’язання задач із застосуванням “жадібних” алгоритмів. Геометричні, транспортні, економічні задачі.

Тема 10. Синтаксичний розбір і лексичний аналіз виразів(10 год.)

Розділення виразів на складові частини. Опрацювання текстів і сортування окремих елементів тексту.

Аналіз, перетворення й обчислення виразів. Перевірка коректності запису математичних виразів. Калькуляторні задачі.

Постфіксна система запису математичних виразів (польська нотація). Алгоритм RРN-калькулятора.

Практикум (20 год.)

ІІІ рік навчання

Тема 11. Алгоритми на графах (10 год.)

Основні поняття теорії графів. Матричне подання графів. Матриця зв’язності та матриця відстаней на графі. Пошук найкоротших шляхів та оптимальних маршрутів у графах. Алгоритм Дейкстри. Метод Беллмона. Знаходження мінімального остовного дерева графа за алгоритмом Прима-Краскала. Перевірка зв’язності графів. Алгоритм Тарьяна знаходження найменшого спільного пращура. Поняття про NP-повні задачі. Аналіз алгоритмів розв’язання NP-повних задач. Задача про найменше вершинне покриття.

Тема 12. Комбінаторні задачі (10 год.)

Основні поняття комбінаторики. Поняття комбінаторної задачі. Перестановки. Підрахунок кількості можливих перестановок. Організація перестановок. Розміщення та сполучення. Підрахунок кількості. Організація знаходження всіх можливих розміщень і сполучень. Методи організації повного перебору.

Тема 13. Методи перебору з відсіканням гілок (10 год.)

Метод гілок і границь. Обмеження варіантів перебору. Алгоритми пошуку з повертанням. Задача про розстановку дужок. Задача про гамільтонові шляхи на графі.

Пошук у ширину на графах. Пошук в глибину на графах.Тема 14. Динамічне програмування (10 год.)

Поняття про динамічне програмування. Основні підходи до розв’язання задач методом динамічного програмування. Матричне числення. Перемноження декількох матриць. Знаходження найбільшої спільної підпослідовності множин. Визначення оптимальної тріангуляції багатокутника. Задачі лінійного програмування. Симплекс-метод розв’язання задач економічного планування.

Тема 15. Пошук та сортування (10 год.)

Алгоритми пошуку: бінарний пошук, алгоритм Бойера-Мура, алгоритм ЗСУВ-І, наближений пошук.

Методи впорядкування масивів: вставка, “вичерпування”, метод Шелла, пірамідальне упорядкування.

Швидке впорядкування. Опис і робота швидкого впорядкування.

Практикум (20 год.)

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка