Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртківСторінка22/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Література

 1. Алкок Д. Язык Паскаль в иллюстрациях. – М.: Мир, 1991.

 2. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.

 3. Брудно А.Л., Каплан Л.И. Московские олимпиады по программированию. – М.: Наука, 1990.

 4. Васюкова Н.Д., Тюляева В.В. Практикум по основам программирования. Язык Паскаль. – М.: Высшая школа, 1991.

 5. Грузман М.З. Эвристика в информатике. – Винница: Арбат, 1998.

 6. Дьюхарст С., Старк К. Программирование на С++. – К.: ДиаСофт, 1993.

 7. Касаткин В.Н. Информация, алгоритмы, ЭВМ: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1991.

 8. Касьянов В.Н., Сабельфельд В.К. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ. – М.: Наука, 1986.

 9. Кнут Д.Э. Искусство программирования: Пер. с англ. – Т. 1: Основные алгоритмы: Уч. пособ. – 3-е изд. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.

 10. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978.

 11. Мишалов В.О. Динамічне програмування – це шлях до оптимальності // Інформатика. – 2000. – № 41 (89).

 12. Поттс С., Монк Т.С. Borland C++ в примерах. – Минск: Попурри, 1996.

 13. Страуструп Б. Язык программирования С++. – К.: ДиаСофт, 1993.

 14. Черняхівський В.В. Збірник задач з основ алгоритмізації. – Львів: ВНТЛ, 1997.

 15. Шестаков А.П. Задачи на длинную арифметику // Информатика и образование. –1999. – № 8. – С. 28‑33.


Інформаційна культура

(Автор Прокопенко Н.С.).

Пояснювальна записка

Програма спецкурсу курсу “Інформаційна культура” розрахована на вивчення у 10 або 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. На вивчення курсу відводиться 1 година на тиждень (35 годин на рік).

Вивчення курсу передбачає наявність у ЗНЗ комп’ютерного класу і практичну роботу на комп’ютерах. Рекомендовано використання IBM PC-сумісних комп’ютерів і підключення їх до Інтернету.

Основні завдання курсу:


 • знайомство учнів з основними поняттями інформатики;

 • формування в учнів навичок опрацювання інформації з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • оволодіння учнями конкретними навичками використання інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності;

 • формування основ інформаційної культури.

Зміст навчального матеріалу


Поняття інформації. Інформаційні процеси. Збереження, передача, обробка інформації. Роль інформації в житті людини. Технічні засоби збереження, передачі, обробки інформації. Інформаційна діяльність людини. Інформаційна культура людини. Інформаційне суспільство.

Всесвітні інформаційні мережі. Інтернет. Електронна пошта. Світовий простір адрес в Інтернеті. Нові світові стандарти: WWW, URL, HTML, Java, JavaScript.

Нові можливості сучасних інформаційних технологій (СІТ) у сучасному суспільстві: Інтернет – всесвітній довідник, всесвітня бібліотека, всесвітній магазин. Електронні гроші та Інтернет.

Небезпека використання сучасних інформаційних технологій: помилки при використанні обчислювальної техніки, комп’ютерні злочини, електронне стеження, інформаційні війни.

Правова охорона програм і даних.

Захист інформації: • попередження витоків, розкрадання, втрати, перекручування, підробки інформації;

 • попередження несанкціонованих дій зі знищення, модифікації, перекручування, копіювання, блокування інформації; запобігання інших форм незаконного втручання в інформаційні ресурси та інформаційні системи;

 • шифрування інформації;

 • комп’ютерні засоби захисту інформації.

Учні повинні знати:

 • поняття інформації та інформаційних процесів;

 • поняття комп’ютера як інформаційної машини;

 • правила техніки безпеки при роботі у комп’ютерному класі;

 • можливості комп’ютерних мереж.

Учні повинні вміти:

 • наводити приклади інформаційних процесів;

 • наводити приклади застосування комп’ютерів;

 • користуватися пошуковими засобами Інтернету.


Вступ до інформатики.

(Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

Пояснювальна записка

Програма пропедевтичного курсу інформатики, призначена для учнів 5 або 6 класів (або 5 і 6 класів) загальноосвітніх навчальних закладів. Курс може вивчатися за рахунок годин варіативної складової навчального плану закладу при наявності відповідних умов (обладнаний комп’ютерний клас, навчально-методичні посібники, кваліфіковані педагоги і т.п.). Весь курс розрахований на 35 годин (із збільшенням годин на практичні роботи може вивчатися 70 годин).

Головною метою курсу є ознайомлення учнів з основними поняттями інформатики та формування навичок обробки інформації через сучасні комп’ютерні технології з метою їх широкого застосування для розв’язання навчальних задач.

Завдання курсу – ознайомлення з основними принципами роботи з комп’ютером, з відповідними віку учнів програмними засобами, використовуючи комп’ютер як інструмент для своїх цілей: випуск газет, журналів, малювання, комп’ютерне листування, участь в телекомунікаційних проектах і т. ін.

Тематичне планування навчального матеріалу

№ п/п

Тема

Кількість годин


5 клас

6 класПочаткове знайомство з комп’ютером

10

10Знайомство з інформаційними технологіями

20

20Резерв

5

5
Всього

35

35


Зміст навчального матеріалу та результати навчальної діяльності
учнів


1. Початкове знайомство з комп’ютером

Інформатика. Інформація. Інформаційні процеси. Комп’ютер – універсальна машина для обробки інформації. Основні пристрої комп’ютера, їх функції та взаємодія в процесі роботи комп’ютера.

Локальна мережа в комп’ютерному класі. Правила ТБ при роботі на комп’ютері.Поняття про програмне забезпечення комп’ютера.

Практичні роботи:

 1. Початок і закінчення роботи з комп’ютером, ведення діалогу.

 2. Робота на клавіатурному тренажері.

 3. Використання інформаційно-довідкової системи.

 4. Виконання обчислень (використання калькулятора).

 5. Побудова графічних зображень.

 6. Введення та редагування тексту.

 7. Передавання й отримання інформації по локальній мережі.

Учні повинні знати:

 • поняття інформації та інформаційних процесів;

 • поняття комп’ютера як універсальної машини для обробки інформації;

 • назву і призначення основних пристроїв комп’ютера;

 • правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері;

 • призначення і можливості використання основних видів програмного забезпечення (довідкових систем, пакетів прикладних програм, графічного редактора, текстового редактора).

Учні повинні вміти:

 • наводити приклади інформаційних процесів;

 • наводити приклади застосування комп’ютерів;

 • вмикати комп’ютер, правильно починати і закінчувати роботу з ним;

 • користуватися клавіатурою;

 • відбирати і завантажувати програму, необхідну для обробки конкретної інформації;

 • виконувати в режимі діалогу просту програму на комп’ютері, використовуючи “меню”, запити про “допомогу” та інструкції з користування;

 • побудувати просте зображення в графічному режимі;

 • набрати і відредагувати простий текст;

 • самостійно виконувати прості завдання, використовуючи будь-який з розглянутих програмних засобів.

2. Знайомство з інформаційними технологіями

Уявлення про інформаційні технології розв’язання задач. Основні типи задач і програмне забезпечення для їх розв’язання. Призначення й особливості інструментальних програмних засобів.

Побудова та перетворення зображень. Побудова графічних зображень. Графічний редактор.

Обробка текстової інформації. Структура текстового документу. Операції над текстами. Текстовий редактор.

Обробка табличної інформації. Структура таблиць. Електронні таблиці та робота з ними.

Класифікація, зберігання, пошук, оброблення та подання інформації. Бази даних. Структура інформації в базі даних. Основні операції над даними. Запити.

Комп’ютерні мережі. Пошук інформації. Електронна пошта. Інтерактивне спілкування. Телекомунікаційні проекти.

Практичні роботи:

 1. Робота з графічним редактором.

 2. Робота з текстовим редактором.

 3. Робота з електронними таблицями.

 4. Робота з базою даних.

 5. Організація обміну інформації між комп’ютерами.

 6. Використання електронної пошти.

 7. Участь в телекомунікаційному проекті.

Учні повинні знати:

 • основні принципи інформаційних технологій розв’язання задач;

 • призначення основних типів прикладного програмного забезпечення.

Учні повинні вміти:

 • аналізувати умови та можливості використання комп’ютерів для розв’язання навчальних задач;

 • користуватися графічним редактором для побудови простих зображень;

 • користуватися текстовим редактором, зберігати та друкувати тексти відповідно до стандартного формату;

 • виконувати прості обчислення в середовищі електронних таблиць;

 • звертатися із запитами до бази даних, виконувати основні операції з даними;

 • знаходити й отримувати необхідну інформацію в мережі;

 • здійснювати електронне листування;

 • здійснювати інтерактивне спілкування в мережі;

 • реєструватися та брати участь у телекомунікаційних проектах.


Резерв – 5 год.

Додаток до програми спецкурсу

Прикладна математика”


Задачі

Математична логіка

 1. З’ясувати, яка з двох дат передує іншій.

 2. Розв’язати рівняння: а) ax = 0; б) a/x = 0; в) axbx = 0; г) a/xb/x = 0.

 3. З’ясувати, чи має прямокутний паралелепіпед з ребрами a, b, c грань, що: а) містить квадрат; б) міститься у квадраті зі стороною d.

 4. Знайти взаємне розташування відрізків [a; b] і [c; d] на числовій прямій.

 5. Чи існує трикутник з даною градусною мірою двох внутрішніх кутів? Визначити його вид.

 6. Чи існує трикутник з даними квадратами довжин сторін? Визначити його вид.

 7. Чи існує чотирикутник з даними довжинами сторін? Чи може він бути паралелограмом?

 8. Скільки різних трикутників (узагалі і з точністю до рухів площини) можна утворити з відрізків даної довжини (з вилученням і без вилучення останніх відповідно)?

 9. Визначити тип упорядкованості даної послідовності чисел.

 10. Підрахувати ціну телеграми за її текстом. Числівники записати словами.

 11. Роздрукувати текст з файла без переносів, без “рваних країв” та не більше 60 символів у рядку.

 12. Впорядкувати за частотою вживання сполучення з 1, 2 і 3 символів, що зустрічаються у даному тексті.

 13. Записати дане натуральне число n порядковим числівником у вказаному роді й відмінку, n<109.

 14. Здійснити транслітерацію (подання літер та їх сполучень відповідними літерами та сполученнями) з української абетки латиницею і навпаки.

 15. Знайти найменше та найбільше числа в мсиві, які можна подати сумами елементів даного масиву.

 16. З’ясувати кінцевий стан термостату, що містить лід і розплавлений свинець.

 17. Угадайте натуральне число, що не перевищує n, при цьому поставте якнайменше запитань, відповідь на які “так” або “ні”.

 18. Чотири куби однакові на вигляд. Два мають однакову вагу, два інші – легші і теж мають однакову вагу. Скільки потрібно зважувань на шалькових терезах без гир для відокремлення важчих кубів?

 19. Серед 80 однакових на вигляд монет одна фальшива (вона легша). Як за допомогою чотириразового використання шалькових терезів без гир знайти фальшиву монету?

 20. Є 27 рівних кубів одного кольору. 26 із них мають однакову вагу. Як за допомогою найменшої можливої кількості зважувань на терезах без гир відокремити куб, вага якого відрізняється від ваги інших, і дізнатися, важчий він чи легший за інших кубів?

 21. Серед шести кубів однакового розміру й однакового кольору три мають однакову вагу і важчі від решти кубів, що також мають однакову вагу. Скільки зважувань на шалькових терезах без гир треба здійснити, щоб відокремити важчі куби?

Комбінаторика

 1. Упорядкувати послідовність українських слів в алфавітному порядку.

 2. Упорядкувати за частотою вживання сполучення з 1, 2 і 3 літер у даному тексті.

 3. З’ясувати, чи задає дана послідовність перестановку.

 4. Визначити, якою перестановкою одну послідовність отримано з іншої.

 5. Нехай послідовність T={tj} побудовано за деякою перестановкою P множини {1, 2, ..., n} таким чином: tj – кількість чисел перестановки P, що стоять лівіше числа j і більші за нього. Відновити перестановку P.

 6. У числовій послідовності вказати найдовшу підпослідовність, що є арифметичною прогресією.

 7. З членів послідовності утворити найдовшу арифметичну прогресію.

 8. З’ясувати, чи можна прямокутник (паралелепіпед) з даними довжинами сторін скласти (без розрізання) з прямокутників (паралелепіпедів) з даними довжинами сторін. Скількома способами це можна зробити?

 9. Із даних слів сформувати чайнворд.

 10. Розв’язати даний кросворд при наявності слів-відповідей, але не знаючи їх розташування.

 11. Із даних слів сформувати кросворд. Те саме для кросворду з 2 осями симетрії.

 12. Побудувати всі можливі квадратні матриці розміру n на n, у яких у кожному рядку, стовпчику та на обох діагоналях розташовані всі натуральні числа від 1 до n. Указати найбільшу групу таких матриць, що не можна одержати одну з одної поворотами й осьовими симетріями.

 13. На кожну клітинку прямокутної таблиці розміру n на m покладено не більше, ніж m монет. Рухаючись вгору чи праворуч на одну клітинку, забирають з неї монети. Як зібрати найбільше монет, рухаючись з нижньої лівої клітинки до верхньої правої?

 14. Розв’язати японський кросворд.

 15. За відомими результатами футбольного турніру (можливо, незакінченого) з’ясувати, яке найвище місце може посісти певна команда.

 16. На шахівниці розміру т на n розташувати певні шахові фігури таким чином, щоб жодна з них не знаходилась під боєм іншої.

 17. Скількома способами можна подати натуральне число сумою даних натуральних чисел з повторенням (задача про розмін монет)?

 18. Скільки існує n-цифрових чисел, сума всіх цифр яких дорівнює m?

 19. Елементи масиву розділити на дві групи таким чином, щоб абсолютна різниця сум елементів цих груп була найменшою.

 20. Яку множину чисел можна отримати з даного набору раціональних чисел, використавши не більше, ніж k арифметичних дій.

 21. Упорядкувати за зростанням нескоротні дроби, що лежать в даному проміжку числової прямої [a; b] і знаменник яких не перевищує дане натуральне число n.

Цілі числа

 1. Записати дане натуральне число у римській системі числення.

 2. За відомим записом натурального числа римськими цифрами відновити його запис у десятковій системі числення.

 3. Обчислити чисельник і знаменник нескоротного дробу, що дорівнює:

а) 1/2 + 1/6 + 1/12 +…+ 1/((n–1)∙n); б) 1 + 1/2 + 1/3+ …+ 1/n.

 1. Обчислити: а) nm; б) n!; в) n!/ k!(n–k)!; г) ланцюговий дріб; д) перші n чисел Фібоначчі.

 2. Для натурального n з’ясувати, чи можна n! подати добутком k послідовних натуральних чисел.

 3. Знайти j-цифрове натуральне число в системі числення з основою p, k-й степінь суми цифр якого дорівнює йому самому.

 4. З’ясувати, скільки існує j-цифрових чисел: а) з даними остачами при діленні на дані числа; б) остачі яких при діленні на дані цілі числа рівні.

 5. У старояпонському календарі кожен з 12-ти послідовних років має назву звіра (пацюк, бик, тигр, заєць, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака, кабан), а кожен з 5-ти має колір (зелений, червоний, жовтий, синій, чорний). З’ясувати, яка назва року n, якщо 1984 рік – рік зеленого пацюка.

 6. Нескінченні арифметичні прогресії натуральних чисел задано першими членами та різницями. Знайти найменший спільний член усіх прогресій.

 7. Для натурального n обчислити значення функції f(n), заданої рекурентно: f (0) = 0, f (1) = 1, f (2n) = f(n), f (2n+1) = f (n) + f (n + 1).

 8. Даний звичайний дріб подати сумою (єгипетських) дробів, чисельники яких дорівнюють 1.

Многочлени

Нехай многочлен подано рядком тексту: 2*x^5-4*x^100+6 для 2x2–4x100+6. 1. Звести подібні доданки у записі многочлена.

 2. Визначити степінь і коефіцієнти багаточлена.

 3. Записати даний многочлен у порядку зростання степенів.

 4. Записати суму даних одночленів у порядку спадання степенів.

Дійсні числа

 1. Не використовуючи подання чисел масивами, для дійсного x і натурального n обчислити:

а) (+ 1)...(– 1);

б) ( x+1 ) (+ 3)...(+ 2– 1) : (x + 2) (x + 4)...(x + 2n). 1. Для дійсного x і натурального n обчислити наближене значення

ex ≈1 + x/1! + x2/2! + … + xn /n! і порівняти з точним значенням.

 1. Побудувати лінійний і квадратичний сплайни функції, графік якої містить дані точки координатної площини.

 2. Для неперервної функції f : (0;1) → (0;1) з’ясувати, для яких натуральних k існує розв’язання рівняння x = f (f (... f (x)…)), що не є розв’язанням цього ж рівняння для менших значень k. Для прикладу розглянути k = 1, 2, 3, ..., 33; f(x) = ax(1 – x), де 1<a<4. Побудувати графік залежності розв’язання рівнянь від величини a.

Планіметрія

 1. Визначити, якою нерівністю задається півплощина, що містить точку з даними координатами й обмежена прямою, що проходить через дві дані різні точки з відомими координатами.

 2. За сторонами трикутника обчислити його площу, кути, медіани, висоти, бісектриси, радіуси вписаного, описаного і зовні вписаних кіл; бісектриси внутрішніх кутів.

 3. За а) висотами; б) медіанами трикутника обчислити його сторони.

 4. За координатами вершин опуклого чотирикутника встановити:

а) його вид (квадрат, ромб, прямокутник, паралелограм, трапеція);

б) чи є він вписаним;в) описаним.

 1. З’ясувати, чи є многокутник з даними координатами вершин опуклим.

 2. Побудувати коло, що дотикається до трьох даних кіл координатної площини (задача Аполонія).

 3. Зобразити частину графіка функції чи кривої (еліпса, параболи, гіперболи, спіралі, циклоїди тощо), розташованого у даному прямокутнику координатної площини зі сторонами, що паралельні осям координат. Реалізуйте керування параметрами кривої та її повторну побудову без переривання виконання програми.


Теорія ігор

 1. Гра “хрестики-нулики” проводиться на квадратному полі, що містить 9 квадратних клітини. Двоє гравців по черзі заповнюють вільні клітини: перший – хрестиком, другий – нуликом. Переможцем вважається той, хто першим заповнить своїми символами горизонталь, вертикаль або діагональ з трьох квадратів. Якщо це не вдалося нікому, то гра закінчується внічию.

 2. Гра “9 цифр”. На столі лежать 9 карток, на кожній з яких написано одну з цифр від 1 до 9 включно. Цифри на різних картках різні. Картки лежать написами догори. Двоє гравців по черзі беруть по одній картці зі столу. Переможцем вважається той, хто першим візьме 3 картки, сума цифр на яких дорівнює 15 (на руках у переможця можуть бути й інші картки).

 3. Гра “9 слів”. На столі лежать 9 карток, кожна з яких містить одне зі слів: Лорен, какао, місто, хек, ліс, рама, Ала, меч, рік. Слова на різних картках різні. Картки лежать написами догори. Два гравці по черзі беруть по одній картці зі столу. Переможцем вважається той, хто першим візьме 3 картки зі словами, що мають одну спільну літеру (на руках у переможця можуть бути й інші картки).

 4. Гра “9 шляхів”. 8 міст, позначених першими літерами латиниці, сполучає 9 доріг, що проходять відповідно через міста AEH, AF, ADG, BE, BDFH, BG, CDE, CF, CGH. Два гравці по черзі зафарбовують своїм кольором (червоним або синім) позначення шляхів на карті. Переможцем вважається той, хто перший зафарбує своїм кольором позначення всіх доріг, що проходять через одне місто.

 5. Гра Баше1. У початковий момент є n предметів. Два гравці по черзі забирають з цієї купки предмети (від 1 до p включно). Переможцем вважається той, хто примусить суперника зробити останній хід.

 6. Гра “на стежині”. На кінцях стежини, розбитої на m клітин, стоять шашки різного кольору. Двоє гравців по черзі рухають шашку певного кольору на вільну клітину на довільну кількість клітин в межах від 1 до p включно в довільному напрямку, але без перескакування шашки суперника й виходу за межі стежини. Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 7. Певну кількість фішок розташовано в ряд. Два гравці по черзі забирають будь-які 1 або 2 сусідні фішки. Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 8. Певну кількість фішок розташовано по колу. Два гравці по черзі забирають будь-які 1 або 2 сусідні фішки. Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 9. На початку гри є k груп предметів. Двоє гравців по черзі розбивають кожну групу, що містить більше одного предмета, на дві менші групи. Переможцем вважається той, хто виконає останнє розбиття.

 10. Два гравці по черзі виймають зі скриньки предмети, кількість яких не перевищує половини наявних у скриньці. Програє той, хто візьме останній предмет.

 11. Є дві купи предметів. Два гравці по черзі забирають одну купу, а іншу ділять на дві частини (обидві дії виконує один і той же гравець). Переможцем вважається той, хто останнім ходом залишить дві купки по одному камінцю.

 12. Є n шашок, розташованих у ряд, n<15. Двоє гравців ходять по черзі. Першим ходом перевертається будь-яка шашка, а кожним наступним – будь-яка одна або дві сусідні ще не перевернуті шашки. Переможцем вважається той, примусить суперника зробити останній хід.

 13. Гра “фан-тан” (нім). На початку гри є k груп предметів. Двоє гравців по черзі забирають з будь-якої групи довільну кількість предметів (можливо, й усі предмети групи). Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 14. Нім Фібоначчі. Два гравці по черзі виймають зі скриньки предмети. Першим ходом можна взяти довільну кількість, але не всі предмети. Починаючи з другого ходу, кожен гравець бере довільну кількість предметів у межах від 1 до подвоєної кількості предметів, взятих попереднім ходом. Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 15. Нім-ізоморфна гра. Прямокутна таблиця має розміри n на m клітин. На початку гри в кожному рядку таблиці розташовано по одній шашці. Два гравці по черзі рухають будь-яку шашку на довільну кількість клітин праворуч без виходу за межі таблиці. Переможцем вважається той, хто робить останній хід.

 16. Нім-ізоморфна гра. На m-клітинній лінійці розташовано n різнокольорових шашок. Два гравці по черзі рухають довільну шашку на довільну кількість клітин праворуч без виходу за межі таблиці. Переможцем вважається той, хто робить останній хід.

 17. Нім-ізоморфна гра. Дано певне натуральне число n. Два гравці по черзі замінюють це число на його частку від ділення на степінь простого числа за умови, що остача дорівнює 0. Переможцем вважається той, хто робить останній хід.

 18. Нім-ізоморфна гра Норткотта. Поле для гри – прямокутна таблиця розміру n на m клітин. На початку гри кожна клітина першого і останнього стовпчиків містять відповідно по одній білій чи чорній шашці. Два гравці по черзі пересувають будь-яку шашку свого кольору на будь-яку кількість клітин, не виходячи за межі відповідного рядка і не перестрибуючи через шашку суперника. Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 19. Гра Дьюдені2. Двоє гравців по черзі називають натуральні числа в межах від 1 до m включно, причому кожне назване число відмінне від попереднього. Знаходиться сума S всіх названих чисел. Переможцем вважається той, хто отримає рівність S = p або примусить суперника отримати нерівність S>p.

 20. Гра Болтянського3. Двоє гравців по черзі називають натуральні числа в межах від даних натуральних чисел a до b включно. Знаходиться добуток усіх названих чисел. Переможцем вважається той, хто перший отримає добуток, більший за дане натуральне число c.

 21. Гра дат. Перший гравець називає будь-який день січня. Далі гравці по черзі збільшують на одиницю або порядковий номер місяця в році, або номер дня у місяці. Переможцем вважається той, хто перший отримає дату 31 грудня.

 22. Давньокитайська гра “цзяньшицзи”‘ (вибирання каменів). На початок гри є дві групи предметів. Двоє гравців по черзі забирають предмети з цих груп: або лише з однієї групи довільну кількість (можна всі предмети, але не менше одного), або з обох груп однакову кількість. Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 23. “Одинокий король”. На початку гри шаховий король стоїть на полі шахівниці a1 (нижній лівий кут). Двоє гравців по черзі рухають короля на одне поле праворуч, вгору або по діагоналі праворуч і вгору одночасно. Переможцем вважається той, хто перший пересуне короля на поле h8 (правий верхній кут).

 24. Гра “перемагає парність”. На початку гри є група предметів, що містить їх непарну кількість n = 2k + 1. Двоє гравців по черзі забирають з цієї групи предмети – від одного до p включно, накопичуючи їх у себе. Переможцем вважається той, хто наприкінці гри матиме парну кількість предметів.

 25. На початку гри на полі 5 розташовано білу шашку, а на полі 15 – чорну. Два гравці по черзі пересувають шашки: перший – тільки білу (він починає гру), другий – тільки чорну на сусіднє поле вздовж лінії. Перший гравець виграє тоді, коли не більше, ніж за 6 ходів поставить білу шашку на чорну. Інакше перемагає другий гравець, який ходить чорною шашкою.

 26. Гра “Тригекс”. Поле для гри містить 9 кругів з центрами на 9-ти прямих. Двоє гравців по черзі ставлять на круги по одній фішці свого кольору (білого або чорного). Переможцем вважається той, хто перший займе три круга на одній з проведених прямих.

 27. Гра Піта Хейна “такс-тікс”. Квадратну дошку розділено на однакові клітини квадратної форми. На початку гри кожна клітина містить по одній шашці. Грають двоє, ходять по черзі. За один хід забирається довільна кількість шашок з будь-якого вертикального стовпчика або горизонтального рядка. Брати шашки дозволяється лише підряд, не перескакуючи через порожні клітини. Переможцем вважається той, хто бере останню шашку.

 28. Гра Піта Хейна “гекс”. Дошку у вигляді ромбу розбито на правильні шестикутники. Дві протилежні сторони ромба називають чорними, дві інші – білими. Двоє гравців по черзі виставляють на вільні шестикутники по одній фішці: один гравець – білі, інший – чорні фішки. Переможцем вважається той, хто перший побудує ланцюг зі “своїх” фішок між “своїми” сторонами.

 29. Гра Ґранді4. На початку гри є одна група предметів. Два гравці по черзі розділяють одну з наявних груп на дві нерівні частини. Гра триває доти, доки всі групи не міститимуть 1–2 предмети. Переможцем вважається той, хто виконає останнє розбиття.

 30. Гра “двоколірні шашки”. Ігрове поле – прямокутна дошка розміру n на m квадратних клітин. На початку гри на кожній клітині встановлено по одній двоколірній шашці (одна сторона біла, інша чорна) довільним чином. Два гравці сидять з одного боку дошки і по черзі перевертають шашки у довільному прямокутному блоці клітин, правий нижній кут якого містить шашку з чорним верхом. Переможцем вважається той, хто отримає розташування всіх шашок білою стороною догори.

 31. Гра Джона Конуея і Майкла Стюарта Патерсона “розсада”. На аркуші паперу виділено n точок (“ямок для розсади”). Двоє гравців по черзі проводять лінії, що починаються в одній з точок (“розсада пускає росток”). Ці лінії або з’єднують дві різні виділені точки, або описують петлю й повертаються у початкову виділену точку. Кожна така лінія не має точок самоперетину, не перетинає інші проведені лінії і не проходить через виділену точку, що не є її початком або кінцем. При цьому з кожної точки має виходити не більше, ніж 3 лінії. Після проведення лінії гравець ставить на ній нову точку. Переможцем вважається той, хто проведе останню лінію.

 32. Гра “L”. Ігрове поле – квадратна дошка, поділена на 16 квадратних клітин. Двоє гравців мають по одній L-подібній фігурі різного (білого або чорного) кольору, що займає 4 квадрати, і дві спільні фішки. Початкову позицію гри подано рисунком. Виконати хід – це обов’язково змінити розташування своєї фігури, не покриваючи клітинки поля, зайняті фігурою суперника або фішками, при необхідності перевертаючи фігуру. Після цього можна, але не обов’язково, перемістити одну фішку на вільну клітину. Гравці ходять по черзі. Гру починають білі. Переможцем вважається той, хто зробить останній хід.

 33. На площині дано n точок. Два гравці по черзі сполучають їх відрізками прямих таким чином, щоб внутрішні точки одного не належали іншому відрізку. Переможцем вважається той, хто проводить останній відрізок.

 34. На площині дано вершини правильного шестикутника. Два гравці по черзі зафарбовують сторони і діагоналі шестикутника синім і червоним кольором. Переможцем вважається той, хто примусить суперника побудувати трикутник з відрізків свого кольору.

 35. Головоломка “Ханойські башти”. На одному стержні A нанизано диски таким чином, що діаметри основ дисків зменшуються знизу догори. Потрібно перекласти ці диски на інший стержень B, використовуючи допоміжний стержень C. При цьому заборонено розташовувати диск більшого діаметра над диском меншого діаметра.

 36. На прямій рухаються точки A і B з максимальними швидкостями vA і vB відповідно, vA > vB. Указати одну з можливих стратегій (поведінок) точки А, за яких точка A зіткнеться з точкою В незалежно від того, у яку сторону і на якій відстані точка B буде розташована відносно A у початковий момент, якщо відомо: а) vA і vB ; б) vA .Обчислити час до зіткнення для обраної стратегії за певних значень vA і vB та початкового розташування точок A і B. Яка найслабкіша умова існування такої стратегії для несталих максимальних швидкостей?

Відомості про авторів


1

Жалдак М.І.

завідувач кафедри інформатики Київського педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, академік АПН України

2

Морзе Н.В.

проректор академії праці і соціальних відносин, кандидат педагогічних наук, професор

3

Мостіпан О.І.

завідувачка сектора НМЦ середньої освіти Міністерства освіти і науки України, учитель-методист

4

Рудик О.Б.

доцент КМІУВ ім. Б. Грінченка, кандидат фізико-математичних наук

5

Голубнича Н.В.

учитель-методист ліцею №1 м. Чернівці

6

Караванова Т.П.

завідувачка НМЦ інформаційних технологій навчання Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

7

Костюков В.П.

заступник директора ліцею інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті

8

Ребрина В.А.

методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

9

Ривкінд Й.Я.

завідувач кафедри інформатики ліцею №38 м. Києва

10

Чернікова Л.А.

методист Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

11

Прокопенко Н.С.

головний спеціаліст управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України, учитель-методист

12

Шакотько В.В.

заступник директора Кременчуцького педагогічного училища

13

Астістова Т.І

учитель Технологічного ліцею Дніпровського району м. Києва

14

Дзюба С. М.

учитель Технологічного ліцею Дніпровського району м. Києва

15

Лисенко Т.І.

викладач Полтавського обласного ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка

16

Шкаберіна Г.П.

учитель Дніпрорудницької багатопрофільної ЗОШ Запорізької області


Для нотаток
Для нотаток

ЗМІСТ

з/п

І. Програми курсу інформатики.

Стр.

1

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю. Інформатика. 10-11 класи. (Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

3

2

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. “Інформатика (без використання комп’ютерів). 10-11 класи”. (Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

16

3

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів філологічного та суспільно-гуманітарного профілів. Інформатика. 10-11 класи. (Автори: Ребрина В.А., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.)

29

4

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю. Інформатика. 10-11 класи. (Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

41

5

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю. Інформатика. 10-11 класи. (Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

53

6

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Інформатика. 10-11 класи. (Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І., Науменко Г.Г.)

65

7

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю. Інформатика та інформаційні технології (інтегрований курс). 7-11 класи. (Автори: Астістова Т.І., Дзюба С.М.)

84

8

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика (поглиблений курс). 8-11 класи. (Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

138

9

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. 7‑9 класи.(Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г.)

181

10

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування. 8-11 класи. (Автори: Голубніча Н.В., Караванова Т.П., Костюков В.П.)

202II. Програми спецкурсів, факультативів,
пропедевтичних курсів, гуртків


1

Прикладна математика. 8-11 класи. (Автор Рудик О.Б.)

239

2

Основи інформаційних технологій. 7-11 класи. (Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

244

3

Комп’ютерна графіка в образотворчій діяльності. 1-4 класи. (Автор Шкабєріна Г.П.)

249

4

Основи програмування. 10-11 класи. (Автор Лисенко Т.І.)

255

5

Курс користувача. 7-9 класи. (Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

261

6

Формальна логіка. 8-11 класи. (Автор Чернікова Л.А .)

265

7

Мова розмітки гіпертексту HTML. 10-11 класи.

(Автор  Лисенко Т.І.)

270

8

Програмування Інтернет-орієнтованої графіки. 10-11 класи. (Автори: Хмельницький НВК №2 )

273

9

Школа олімпійського резерву з програмування. 9-11 класи. (Автор Лисенко Т.І.)

277

10

Інформаційна культура. (Автор Прокопенко Н.С.)

283

11

Вступ до інформатики. 5-6 класи. (Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

285

12

Додаток до програми спецкурсу “Прикладна математика”

288

13

Відомості про авторів

298


З питань придбання книг

видавництва «ПРЕМ’ЄР»,

а також навчальної літератури

інших видавництв

звертайтесь до Торговельного центру

«КНИЖКОВИЙ СВІТ»

вул. Перемоги, 63, м. Запоріжжя, 69035Тел.: (38-0612) 34-73-14,

факс: (38-0612) 33-24-90;

E-mail: premierkniga@comint.net

Http://premier.ako.zp.ua

Програми


для загальноосвітніх навчальних
закладів

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних
курсів, гуртків
ІНФОРМАТИКА

Коректор Н. Селюкова

Комп’ютерна верстка Т. Лисенко
Підписано до друку 15.08.2003. Формат 84х108/32.

Папір офсет. Гарнітура «Таймс». Друк офсет.

Тираж 5000
Видавництво «Прем’єр», вул. Перемоги 63, м. Запоріжжя, 69035
Віддруковано з готових діапозитивів

в друкарні
1Клод Гаспар Баше де Мезірака (1581–1638) – французький математик, поет і перекладач.

2Генрі Ернест Дьюдені (1857–1930) – англійський математик, автор багатьох головоломок.

3Володимир Григорович Болтянський (1925) – російський математик.

4 Ґвідо Ґранді (1671–1742) - італійський математик.Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка