Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків


Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засобиСторінка5/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
#784
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

 1. Клавіатурний тренажер.

 2. Операційна система.

 3. Редактор текстів.

 4. Графічний редактор.

 5. Табличний процесор.

 6. Системи управління базами даних.

 7. Інформаційно-пошукова система. Комп’ютерні енциклопедії.

 8. Прикладні програми навчального призначення.

 9. Програми для роботи в глобальній мережі Інтернет.

 10. Програми, що реалізують роботу виконавців алгоритмів.

 11. Бази навчального призначення (“Шкільна бібліотека”).


Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання, використання, захист інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

Форми і способи подання інформації. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації. Носії інформації, одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні знати:

 • поняття про інформатику як науку,

 • поняття інформації та повідомлення;

 • взаємозв’язки між поняттями “інформація” та “повідомлення”;

 • види і властивості інформації;

 • особливості основних інформаційних процесів: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

 • форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації;

 • приклади різних носіїв інформації;

 • способи опрацювання інформації;

 • поняття шуму;

 • одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні мати уявлення про:

 • взаємоперетворення інформації та шуму;

 • можливості та принципи кодування інформації;

 • сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації.

2. Інформаційна система та її складові (6 год.)

Структура інформаційної системи: апаратна та програмна складові, їх взаємодія.

Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила підготовки комп’ютера до роботи.

Пристрої введення-виведення інформації: клавіатура, маніпулятори, сканер, дисплей, принтер, модем, їх призначення та характеристики.

Процесор. Пам’ять комп’ютера. Внутрішня пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера.

Основні характеристики комп’ютера. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки.

Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система, її функції. Початок і завершення роботи з операційною системою. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Запуск і закінчення роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи.

Основні об’єкти, з якими працює операційна система. Типи вікон і правила роботи з ними.

Поняття файла. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера. Піктограми, їх призначення. Контекстне меню об’єкта. Основні вказівки для роботи з об’єктами: виділення, перейменування, створення, відкриття, копіювання, перенесення, пошук, видалення, відновлення, перегляд властивостей.

Програма Провідник.

Поняття про інсталювання програмних засобів. Робота з довідкою в операційній системі.

Поняття про комп’ютерні віруси. Профілактика та “боротьба” з комп’ютерними вірусами. Антивірусні програми.

Поняття про стиснення інформації. Архівація файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архівних файлів. Додавання файлів до архіву. Перегляд вмісту архіву. Вилучення файлів з архіву. Добування файлів з архіву.

Учні повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення інформації;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • основні характеристики комп’ютерів;

 • призначення основних клавіш клавіатури;

 • основні об’єкти, з якими працює ОС;

 • поняття файла, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файла;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • призначення й основні функції операційної системи;

 • основні вказівки ОС для роботи з об’єктами;

 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи, та завершення їх роботи;

 • що таке комп’ютерний вірус;

 • призначення антивірусних програм та їх основні можливості;

 • правила профілактики та “боротьби” з комп’ютерними вірусами;

 • що таке архів,

 • правила користування та можливості програм-архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

  • основні галузі застосування комп’ютерів;

  • принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера, їх характеристики;

  • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

  • основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки та перспективи розвитку комп’ютерної техніки;

 • види ОС;

 • правила інсталювання програмних засобів;

  • особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

  • правильно вмикати та вимикати комп’ютер;

  • користуватися клавіатурою комп’ютера і маніпулятором “мишка”;

 • визначати місце знаходження потрібного файла;

 • вибирати об’єкти, з якими працює ОС;

 • виконувати вказівки операційної системи над файлами та папками;

 • знаходити необхідну довідкову інформацію в операційній системі;

  • запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи, і коректно завершувати їх роботу;

 • користуватися антивірусними програмами;

 • користуватися програмами-архіваторами:

 • створювати архів;

 • дописувати файли до архіву;

 • переглядати вміст архіву;

 • вилучати окремі файли з архіву;

 • добувати файли з архіву.

3. Прикладне програмне забезпечення навчального
призначення (4 год.)


Програмні засоби цільового призначення. Інформаційно-пошукові системи. Знайомство та робота з інформаційно-пошуковою системою. Комп’ютерні енциклопедії.

Програмні засоби для підтримки навчання історії, мови і літератури та інших предметів.

Учні повинні знати:

 • призначення інформаційно-пошукових систем;

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи роботи інформаційно-пошукових систем;

 • різні можливості прикладних програм навчального призначення.

Учні повинні вміти:

 • працювати з інформаційно-пошуковими системами; будувати запити для одержання потрібної інформації за допомогою інформаційно-пошукової системи;

 • запускати на виконання та використовувати програми для підтримки навчання мов, літератури, історії та інших дисциплін.

4. Глобальна мережа Інтернет (14 год.)

Комп’ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Сервер і робоча станція. Технологія клієнт-сервер.

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних мереж. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в Інтернеті.

Провайдери та інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі.

Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, форуми, інтерактивне спілкування.

Принципи роботи з гіпертекстом. Створення та перегляд. Організація інформації, принципи навігації. Адреса веб-сторінки. Програми-броузери. Види кодування веб-сторінок. Пошук інформації в Інтернеті. Пошукові системи.

Електронна пошта в глобальній мережі. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм: створення та відправлення електронного повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на одержане повідомлення. Адресна книга. Правила й етикет електронного листування.

Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах.Інформаційна безпека при роботі в мережі Інтернет.

Учні повинні знати:

 • основні послуги глобальної мережі;

 • можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти;

 • правила електронного листування;

 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним;

 • принципи адресації в Інтернеті;

 • принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернеті;

 • правила інтерактивного спілкування в Інтернеті;

 • призначення форумів і правила роботи у форумах;

 • основи інформаційної безпеки при роботі в мережі Інтернет.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;

 • способи підключення комп’ютерів до Інтернету;

 • ІР-, доменну та URL-адресу в Інтернеті;

 • принципи функціонування електронної пошти; правила утворення електронної адреси;

 • правила організації інтерактивного спілкування в Інтернеті;

 • поняття про мову розмітки гіпертексту.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою;

 • складати, редагувати, відправляти й одержувати через комп’ютерну мережу електронні листи;

 • давати відповідь на електронні листи;

 • користуватися адресною книгою;

 • приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів;

 • перекодувати повідомлення, одержані електронною поштою;

 • запускати на виконання програму-броузер;

 • вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • переглядати гіпертекстові сторінки;

 • створювати закладки на потрібних веб-сторінках;

 • здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті, використовуючи пошукові сервери;

 • змінювати вид кодування веб-сторінок при роботі з броузерами;

 • копіювати інформацію з веб-сторінки;

 • знаходити потрібний форум і брати участь у веденні дискусії.


5. Інформаційна модель і алгоритми (5 год.)
Моделювання як метод пізнання. Матеріальні та інформаційні моделі. Види інформаційних моделей: статистична, динамічна, описова, формально-логічна, графічна, таблична. Побудова моделі. Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера.

Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Виконавці алгоритмів, система команд виконавця. Способи запису алгоритмів. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Допоміжні алгоритми.

Алгоритмічне програмування. Поняття програми.

Учні повинні знати:

 • види інформаційних моделей задачі;

 • основні етапи розв’язання задачі з використанням комп’ютера;

 • поняття алгоритму,

 • властивості алгоритму;

 • способи та форми подання алгоритму;

 • основні базові структури алгоритмів;

 • порядок складання алгоритмів.

Учні повинні вміти:

 • будувати інформаційну модель задачі;

 • аналізувати алгоритм розв’язання задачі за її інформаційною моделлю;

 • використовувати інформаційні моделі при розв’язанні задач із різних галузей знань.

6. Прикладне програмне забезпечення загального призначення
(32 год.)


6.1. Графічний редактор (4 год.)

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Система вказівок графічного редактора.

Редагування та перетворення зображень у середовищі графічного редактора. Друкування графічних файлів.

Учні повинні знати:

 • основні поняття комп’ютерної графіки;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • правила роботи з графічними редакторами;

 • основні операції створення та редагування зображень у середовищі графічного редактора.

Учні повинні мати уявлення про:

 • растрову та векторну графіку;

 • типи графічних файлів;

 • зберігання графічних об’єктів у різних форматах.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічний редактор;

 • створювати малюнки в середовищі графічного редактора;

 • працювати з графічними файлами;

 • змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі
  графічного редактора.

6.2. Текстовий редактор (8 год.)

Системи опрацювання текстів, їх функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Робота з текстовими файлами. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка правопису. Об’єкти в середовищі текстового редактора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буферу обміну. Робота з таблицями. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора. Укорінення об’єктів з інших додатків. Форматування документа. Друкування тексту.

Створення типових документів (заява, об’ява, візитка та ін.) і рефератів з різних предметів.

Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • основні операції, що можна виконувати з текстом.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання текстовий редактор;

 • зчитувати текст із зовнішніх носіїв;

 • працювати з текстовими файлами;

 • виконувати основні операції при роботі з об’єктами в середовищі текстового редактора;

 • виділяти та редагувати фрагменти тексту;

 • копіювати, переносити фрагменти тексту, виконувати заміну одного фрагменту тексту іншим, здійснювати пошук контекстів;

 • вставляти графічні об’єкти і таблиці в текст;

 • знаходити текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо;

 • роздруковувати текст.

6.3. Комп’ютерні презентації (2 год.)

Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій, та їх властивості. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації). Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.

Учні повинні знати:

 • призначення комп’ютерних презентацій;

 • способи створення презентацій;

 • правила роботи з комп’ютерними презентаціями;

 • можливості використання різних типів об’єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій;

 • зв’язані та вкорінені об’єкти програм-додатків;

 • способи демонстрації слайдів.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму для створення презентацій;

 • створювати слайди;

 • створювати інтерактивний інтерфейс презентації;

 • створювати освітню презентацію з різних шкільних дисциплін;

 • демонструвати створену презентацію;

 • копіювати презентації на дискети.

6.4. Табличний процесор (10 год.)

Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Абсолютна та відносна адресація комірок. Введення й редагування інформації різного типу. Копіювання, переміщення, видалення, форматування табличної інформації. Виконання обчислень у середовищі табличного процесора. Використання математичних і статистичних функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Наочне подання табличної інформації за допомогою діаграм.

Дослідження інформаційних моделей спортивних задач у середовищі табличного процесора.

Упорядкування та пошук потрібної інформації в середовищі ЕТ. Фільтрування даних. Виведення табличної інформації та діаграм на друк.

Учні повинні знати:

 • призначення, основні функції табличного процесора;

 • правила розміщення інформації в електронних таблицях;

 • правила роботи в середовищі електронних таблиць; основні операції з даними;

 • правила впорядкування та пошук інформації в середовищі табличного процесора,

 • правила побудови діаграм і графіків на основі табличної інформації.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати табличний процесор;

 • виконувати операції з файлами, у яких зберігаються електронні таблиці;

 • вводити текстову, числову інформацію та формули до табличного процесора;

 • виконувати елементарні операції над табличними даними;

 • будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації;

 • здійснювати впорядкування та пошук даних в електронних таблицях.

6.5. Бази даних. Системи управління базами даних (8 год.)

Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Робота з файлами в СУБД.

Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями. Використання форм.

Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних. Фільтрування даних. Запити в СУБД. Формування звітів.
Учні повинні знати:

 • призначення баз даних;

 • основні поняття баз даних;

 • призначення інформаційно-пошукових систем і систем управління базами даних та їх функції;

 • правила проектування та створення БД;

 • основні операції, що можна виконувати з даними в СУБД;

 • правила впорядкування та пошуку інформації в БД.

Учні повинні мати уявлення про:

 • проектування БД;

 • опрацювання даних різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій;

 • використання форм.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати систему управління базами даних (СУБД);

 • створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних;

 • редагувати дані у БД (вносити зміни до даних, що зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати та додавати записи);

 • виконувати основні операції з об’єктами БД;

 • упорядковувати дані та здійснювати пошук потрібної інформації в базі даних.Резерв – 7 год.
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів Інформатика

(Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І., Науменко Г.Г.)

10-11 класи

Пояснювальна записка

Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу “Інформатика” [1] та концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [2]. Програма розрахована на вивчення інформатики в 10-11 класах навчальних закладів з обладнаними комп’ютерними класами, у яких на кожному уроці інформатики буде організована практична робота учнів на комп’ютерах. Курс розрахований на 140 годин (2 година на тиждень) згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання [4].Метою курсу є формування теоретичної бази знань учнів стосовно процесів перетворення, передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп’ютерів у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів.

До теоретичної бази знань відносяться: фундаментальні поняття сучасної інформатики (як науки), сутність поняття інформації та інформаційних процесів, принципи будови та функціонування комп’ютера, значення нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, перспектив розвитку комп’ютерної техніки, постановка задач і побудова відповідних інформаційних (зокрема, математичних) моделей, загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібної інформації, основи алгоритмізації і програмування.

До практичних навичок відносяться: навички роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й навчального призначення: операційною системою, антивірусними програмами та програмами-архіваторами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, педагогічними програмними засобами, програмами-броузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями; навички пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; використання комп’ютерних мереж, складання, описування та реалізації деяких алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютерів, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера, з основами технології розв’язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного навчально-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язування освітніх завдань курсу. Окремі питання програми можуть вивчатися в порядку ознайомлення. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне матеріали з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Програмою передбачено резерв навчального часу, який використовується на розсуд вчителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем.

Тематичне планування навчального матеріалу


№ з/п

Тема


Кількість годин

1 варіант (Windows)

2 варіант (MS DOS)

10 клас

1

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

3

3

2

Інформаційна система

4

4

3

Операційні системи

8

10

4

Основи роботи з дисками

5

5

5

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

4

6

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

42

40
6.1. Графічний редактор

6.2. Текстовий редактор

6.3. Комп’ютерні презентації

6.4. Електронні таблиці

6.5. Бази даних. Системи управління базами даних


4

12

410

10

4

12
12

10


Резерв

6

6

Всього

70

70

11 клас

7

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

2

2

8

Глобальна мережа Інтернет

16

14

9

Основи алгоритмізації та програмування

46

48

9.1. Інформаційна модель

9.2. Алгоритми

9.3. Програма. Мова програмування

9.4. Звернення до алгоритмів і функцій

9.5. Вказівки повторення й розгалуження

9.6. Табличні величини

9.7. Рядкові величини

9.8. Графічні операції2

7

85

9

84

3


2

7

85

10

83

5

Резерв

6

6
Всього

70

70

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка