Навчальний час,тобтотривалість уроку,вимірюється вакадемічнихСкачати 28.48 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір28.48 Kb.
Про тривалість академічної години (тобто одного уроку) для вчителя: 45 хв чи 60 хв. Якими документами потрібно керуватися в цьому питанні?

Відповідь на запитання міститься в п. 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993 р. № 102(далі — Інструкція № 102).При цьому потрібно врахувати деякі нюанси регулювання робочого часу вчителя. Тому спершу поговоримо про них.

Основа робочого часу вчителя — це педагогічне навантаження, яке становить18 год на тиждень(ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV).Саме за таку кількість годин учителю виплачують ставку зарплати(п. 64 Інструкції № 102).Необхідно правильно розуміти, що 18 годин на ставку — це не норма, а нормована частина робочого часу, що є базовою вихідною величиною для подальших розрахунків навчального навантаження та оплати праці.

При цьому не слід плутати тривалість навчального часу (уроку) з тривалістю робочого часу вчителя.Пояснимо.Навчальний час,тобтотривалість уроку,вимірюється вакадемічнихгодинах і використовуютьсявиключнодля планування та обліку навчально-виховного процесу.Як передбаченоабз.11 п. 64 Інструкції № 102,тривалість уроківвстановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад.У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хв).

Робочий час для будь-яких працівників, включаючи вчителів, вимірюється в астрономічних годинах. Так, згідно забз.11 п. 64 Інструкції № 102ставки зарплати педагогам встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). При цьому перерви між уроками є перервою в навчальному часі для учнів, але не є перервою в робочому часі для вчителя. Тривалість перерв встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою ані для зменшення норми часу, передбаченого на вивчення предмета, ані для зменшення норми часу для оплати . Збільшення кількості уроків через зменшення їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого вчителю при тарифікації.

Отже, норму робочого часу на тиждень, кількість годин навчального навантаження для цілей обліку робочого часу та оплати праці вимірюють в астрономічних годинах.

Слід пам’ятати, що робочий час учителя включає не тільки навчальну роботу, але й іншу педагогічну діяльність, передбачену його посадовими обов’язками. Ось далеко не повний її перелік: підготовка до уроків, класне керівництво, перевірка зошитів, завідування навчальними кабінетами, індивідуальна, позакласна робота з дітьми, робота з батьками тощо. Зайнятість вчителя в цій частині робочого часу нормативно не нормована. І хоча деякі з додаткових видів діяльності оплачують (наприклад, класне керівництво, перевірку зошитів) у відсотковому відношенні до тарифної ставки,але без урахування часу, витраченого на їх виконання.

Підкреслимо: оскільки оплата праці вчителя здійснюється відповідно до обсягу його педагогічного навантаження, то в табелі обліку використання робочого часу проставляють години педагогічної роботи відповідно до розкладу занять (див.листМінсоцполітикивід 30.06.2011 р. № 212/13/116-11). 

ВИСНОВОК. Ставку зарплати вчителю встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв).До робочого часу при цьому включають короткі перер­ви (зміни) між уроками. Тривалість уроку 45 (40 або 35 хв) встановлена тільки для учнів, тому перерахунок робочого часу вчителів в академічні години не виконують ні протягом навчального року, ні в канікулярний період.

Оскільки оплата роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження, то в табелі обліку використання робочого часу проставляються години педагогічного навантаження відповідно до розкладу занять.

 

Рекомендації 


щодо заповнення та ведення журналу гурткової роботи 

І. Основні вимоги 


Пам’ятати, що Журнал планування та обліку роботи гуртка – це ДОКУМЕНТ! 

Журнал повинен бути заведений для кожного гуртка окремо на весь навчальний рік. 


Журнал веде особисто керівник гуртка. 


Всі записи ведуться чітко, розбірливо, акуратно, ПАСТОЮ ОДНОГО КОЛЬОРУ!!! 


Не припускати допущення і виправлення помилок! 


ІІ. Детальний розбір (поетапний) ведення розділів Журналу 

1. Перш, ніж заповнювати Журнал, слід детально опрацювати ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ ГУРТКА (ст. 1-2) 
Мета й основний зміст роботи ___«назва»____ гуртка. 


2.1 Якщо гурток має початковий рівень навчання, його мета й основний зміст роботи повинні бути відповідними.

Взагалі, головною метою гуртків початкового рівня навчання є прищеплення інтересу до виду обраної творчої діяльності, надання дітям теоретичних і практичних основ з даного виду мистецтва (напрямку роботи).

Головною метою гуртків основного рівня навчання є розвиток стійких інтересів до певного виду діяльності, надання більш глибоких, детальних знань, практичних умінь та 
навичок, які задовольняють потреби у професійній орієнтації.

Гуртки вищого рівня навчання мають на меті роботу з обдарованими та здібними дітьми з практично професійним підходом до обраної справи. Це найвища ступінь оволодіння дітьми додатковими знаннями.

Зазвичай гуртки нашого позашкільного закладу через деякі причини (недостатня матеріально-технічна база та ін.) зупиняють свою діяльність по закінченню основного рівня навчання, даючи можливість дітям самовдосконалюватися в улюбленій справі.

2.3 Якщо робота гуртка розрахована згідно Програми на період більше одного року, то кожного наступного року текст написання мети і основного змісту роботи гуртка повинен доповнюватися та поглиблюватися. Щороку рівень знань, умінь та навичок, якими повинні оволодіти гуртківці, обов’язково розширюється та вдосконалюється. Все це повинно мати обов’язкове відображення у зазначеному розділі журналу гурткової роботи.


Дні і години занять гуртка четвер12.30 –14.00_ 
субота 10.00 – 11.30

3.1 Записуємо години заняття в АКАДЕМІЧНОМУ вимірі.
Отже, 2 години проведеного заняття це: 45 хвилин +45 хвилин = 1 година 30 хвилин

1 година = 45 хвилин

3 години = 45 хв. + 45 хв. + 45 хв. = 2 години 15 хвилин

4 години = 45 хв. + 45 хв. + 45 хв. + 45 хв. = 3 години

3.2 Під час написання годин занять гуртка час перерви не враховується! 
Кожна дитина з дозволу керівника гуртка може зробити собі невеличку перерву-відпочинок у будь-який час заняття. 

Заняття почато « 03 » вересня 20 … р. 
Вписується дата першого заняття поточного року. 

Заняття закінчено « 28 » травня 20  р.

Вписується дата останнього заняття навчального року.

Директор (завідуючий)__________________(підпис) 


Директор закладу заповнює своєю рукою. 

Керівник гуртка (підпис) 


Керівник гуртка ставить свій підпис. 

По закінченні (ст. 4) навчального року _________ 
Заповнюється відповідно до Програми гуртка, рівня (початковий, основний, вищий) та року навчання. 

Знати: (дані з Програми гуртка) 

Вміти: (дані з Програми гуртка) 
Висновки та зауваження до (ст. 5) ________ 


Заповнюється тим, хто перевіряє журнал. 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ГУРТКА… (ст. 6-7) 


У стовпчику «Теми розділів програми» записуємо лише основні теми, які зазначені у ТЕМАТИЧНОМУ ПЛАНІ програми. 


У колонках з назвою місяця вказуємо кількість годин, відведених на опрацювання певної теми. 


Для того, щоб правильно розставити години по місяцям необхідно: 


вирахувати, скільки годин гурткової роботи припадає на кожен місяць. Для цього необхідно знати, в який день (дні) тижня буде проводитися заняття (напр.: заняття в четвер (2 год.) х 5 разів на тиждень = 10 годин на місяць); 


визначитись, скільки годин буде відведено на опрацювання кожної теми і розподілити по місяцям. Розподіл годин певної теми по місяцям (опрацюєте тему всю одразу чи розподілите на рік) здійснює керівник гуртка на власний розсуд; 


слід пам’ятати: сума проставлених годин у стовпчику (по вертикалі) повинна співпадати з кількістю відпрацьованих годин за місяць; сума проставлених годин у рядку (по горизонталі) повинна співпадати з кількістю годин, відведених на опрацювання конкретної теми Програми. 

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ ГУРТКА 


Обов’язковим для заповнення журналу гурткової роботи керівником є сторінка про членів гуртка. Ці дані необхідні як керівнику гуртка для більш детальної інформації про кожну дитину, так і директору закладу для ведення Книги обліку вихованців БДЮТ.

8.1 Відомості про членів гуртка мають 2 розвороти в Журналі (ст. 8-11), тому слід рівномірно розподілити відомості про дітей (на кожну дитину можна виділити по три рядка (якщо дітей не більше 25 чоловік)

8.2 Необхідно вписувати достовірну інформацію в кожну зазначену графу.

8.2 Прізвища дітей пишуться в алфавітному порядку.

ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ 

№ п/п 

Прізвище та ім’я 

Місяць, число 
01

09


06

09


09

09


12

09


16

09


21

09


23

09
1 


Акуніна Віолета 

повсп

2 


Верещага Тетяна 


хв

хв

3 


Іванова Катерина 

нб
9.1 Прізвища дітей пишуться в алфавітному порядку!!!

9.2 Умовні позначення: 

хв – хворий, сп – спізнився, нб – відсутній без поважної причини, 

пов – відсутній з поважної причини. 


ОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА 

№ п/п

Дата 

Тема і зміст заняття 


Тривалість заняття (години)


Підпис керівника гуртка 
1


01.09 


Вступне заняття. Вступний інструктаж з техніки 


2 


підпис 


безпеки. В’язання спицями як один з видів декоративно-. 


ужиткового мистецтва 


2


06.09 


В’язання лицьових петель. 


2 


підпис 


3


09.09 


В’язання виворотних петель. 


2 


підпис 


4


12.09 


В’язання щільних узорів на основі вивчених петель. 


2 


підпис 


5


16.09 


В’язання щільних узорів на основі вивчених петель. 


2 


підпис 

10.1 Дані Обліку роботи гуртка повинні співпадати з датами, темами, відведеними годинами з календарно-тематичним плануванням роботи гуртка на І (ІІ) півріччя та навчальним планом гуртка.

10.2 Тривалість заняття – пишеться кількість годин одного відведеного заняття в АСТРОНОМІЧНОМУ вимірі. Погодинно заняття не розбивається!

10.3 В кінці кожного місяця керівник гуртка повинен відступити 1-2 рядка для підведення директором (заступником) закладу підсумків кількості відпрацьованих годин за місяць.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ З ВИХОВАНЦЕМ 
Ведеться, заповнюється і затверджується директором так само, як і навчальний план роботи гуртка. 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГУРТКА (с. 36) 

Головна мета – повідомити про те, де гурток брав участь у навчальному році. 


Для кожного напрямку гуртка своя реалізація плану виховної роботи: для гуртків декоративно-ужиткового мистецтва – проведення виставок, участь у конкурсах та ін.; для туристичних гуртків – участь у змаганнях, походах та ін. і т.п. 

Уважно заповнюйте кожен стовпчик таблиці. 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ГУРТКА (ст. 37-38) 

Головна мета – підготовка та результати участі вихованців гуртка у різноманітних заходах.

Уважно читайте передмову до заповнення Результатів роботи гуртка!

КОРОТКИЙ РІЧНИЙ ЗВІТ РОБОТИ ГУРТКА (ст. 39-40) 
Складаючи та записуючи звіт слід розподілити текст на двох сторінках так, щоб він легко читався і сприймався: 
запис ведеться розбірливим почерком

текст обов’язково має бути зв’язним; 


кожна нова думка виділяється абзацом. 

В тексті звіту вказати:


14.1 Назва гуртка; рівень навчання (початковий, основний).

14.2 На базі якої школи працює гурток.
14.3 Кількість учнів у гуртку. Збереження контингенту протягом року.

14.4 За якою програмою працював гурток (міністерська, авторська) та її виконання. Над чим слід працювати (на що звернути увагу) у наступному навчальному році
14.5 Співпраця з батьками, адміністрацією школи. 
14.6 Заходи районного, обласного чи Всеукраїнського масштабів, в яких брав участь гурток. Результати. 
14.7 Прізвища гуртківців, які брали активну участь у масових заходах.

14.8 Діти, які потребують особливої уваги.
14.9 Робота щодо спрямування на профорієнтацію. 
14.10 Про організацію у гуртку самоврядування. 

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА У ЛІТНІЙ ПЕРІОД (ст. 41) 
15.1 Якщо керівник гуртка планує свою роботу у літній період, необхідно заповнити і цю сторінку журналу (на прикладі заповнення Навчального плану гуртка (ст.6-7), і подати на затвердження керівнику закладу у травні місяці.;

15.2 Обов’язково вказати про розклад занять гуртка у літній період (дні і часи).

Зазвичай програми гуртків не розраховані на літній період, тому керівнику необхідно продумати, чим він буде займатися з дітьми у цей період.

15.3 Можливий зміст (напрямки) роботи :– поглиблення певних тем програми гуртка, 
відпрацювання певних елементів (хореографія), 

збирання, заготівля деяких видів рослин (флористика), 


перегляд відео, екскурсії, подорожі та ін. 
15.4 Обов’язково скласти на літній період календарно-тематичне планування роботи гуртка (на основі якого буде заповнюватись сторінка Облік роботи гуртка у літній період) і теж подати на затвердження у травні місяці. 
Каталог: 14112016

Скачати 28.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка