Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвиткуСкачати 12.72 Mb.
Сторінка1/44
Дата конвертації27.11.2016
Розмір12.72 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
М.В. Корягін, М.Ю. Чік

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальний посібник

2015 р.

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. НАУКА ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ………………………….
Тема 1. Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності……………………………………………………………………….
1.1. Визначення процесу пізнання……………………………………………..
1.2. Рівні процесу пізнання……………………………………………………..
1.3. Форми та елементи процесу пізнання…………………………………….
1.4. Типи процесу пізнання…………………………………………………….
1.5. Генезис процесу пізнання…………………………………………………
Тема 2. Поняття науки і наукової діяльності……………………………..
2.1. Знання як основа науки і наукової діяльності…………………………..
2.2. Визначення, характеристика науки та її види……………………………
2.3. Наука як сукупність знань………………………………………………...
2.4. Характеристика, суб'єкти та об’єкти науки як діяльності………………
Тема 3. Історія розвитку науки та наукознавства………………………...
3.1. Причини, історичні етапи та періоди розвитку науки…………………..
3.2. Наукові революції та їх наслідки…………………………………………
3.3. Суть, характеристика та історія розвитку наукознавства……………….
Тема 4. Класифікація наук та регулювання наукової діяльності………
4.1. Передумови, принципи та ознаки класифікації наук……………………
4.2. Регулювання наукової діяльності в Україні……………………………...
4.3. Регулювання наукової діяльності за кордоном…………………………..
РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ КАДРИ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, ПІДГОТОВКА ТА КВАЛІФІКАЦІЯ…………………………………………………………..
Тема 5. Історичний екскурс до питання підготовки наукових кадрів
5.1. Ґенеза зародження вищої школи………………………………………….
5.2. Історія формування та розвитку рівнів освіти…………………………...
5.3. Історія формування та розвитку наукових ступенів і вчених звань……
5.4. Наука і освіта в Україні у XIX – XX ст………….………………………..
Тема 6. Підготовка та кваліфікація наукових кадрів в Україні
6.1. Характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів…………..
6.2. Наукові ступені та вчені звання…………………………………………...
6.3. Класифікація вищих навчальних закладів та їх організаційна структура………………………………………………………………………...
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………………...
Тема 7. Бухгалтерський облік у системі наук……………………………..
7.1. Особливості становлення бухгалтерського обліку як науки…………...
7.2. Характеристика облікових теорій………………………………………..
7.3. Поняття, види та значення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку………………………………………………………...
7.4. Сучасні тематики бухгалтерських наукових досліджень………………
Тема 8. Наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку………….
8.1. Загальний порядок та програма проведення наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку…………………………………………………
8.2. Основні види наукових робіт у галузі бухгалтерського обліку………..
8.3. Підходи до успішного проведення наукового дослідження. Ефективність наукових досліджень…………………………………………...
Тема 9. Наукова ідея, напрям і тема бухгалтерського наукового дослідження…………………………………………………………………….
9.1. Наукові ідеї в бухгалтерських дослідженнях та їх класифікація………
9.2. Гіпотеза наукового дослідження…………………………………………
9.3. Напрям наукового дослідження………………………………………….
9.4. Поняття та класифікація наукових проблем…………………………….
9.5. Методика ознайомлення зі станом обраної для наукового дослідження проблеми…………………………………………………………
9.6. Порядок вибору теми наукового дослідження………………………….
Тема 10. Порядок визначення об’єкта, актуальності, мети і завдань наукового дослідження у галузі бухгалтерського обліку………………...
10.1. Об’єкт і предмет наукового дослідження……………………………....
10.2. Актуальність і новизна наукового дослідження……………………….
10.3. Мета і завдання наукового дослідження……………………………….
Тема 11. План бухгалтерського наукового дослідження………………...
11.1. План наукової роботи: поняття і види…..……………………………...
11.2. Порядок складання плану наукової роботи у галузі бухгалтерського обліку…………………………………………………………………………….
11.3. План окремих видів бухгалтерських наукових робіт………………….
Тема 12. Інформаційне забезпечення бухгалтерських наукових досліджень……………………………………………………………………...
12.1. Визначення та класифікація інформації………………………………..
12.2. Джерела інформації в бухгалтерських наукових дослідженнях……...
12.3. Методика пошуку джерел наукової інформації………………………..
12.4. Аналіз, інтерпретація та узагальнення наукової інформації………….
Тема 13. Методика проведення бухгалтерських наукових досліджень………………………………………………………………………
13.1. Порядок накопичення наукових фактів та їх використання…………..
13.2. Загальноприйняті методи наукових досліджень………………………
13.3. Методи бухгалтерського наукового дослідження та порядок їх вибору……………………………………………………………………………
Тема 14. Оформлення результатів бухгалтерських наукових досліджень……………………………………………………………………...
14.1. Стиль, мова та загальний порядок оформлення бухгалтерської наукової роботи…………………………………………………………………
14.2. Порядок формування окремих елементів наукової роботи…………...
14.3. Оформлення списку використаних джерел…………………………….
РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ОКРЕМИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ……………………………………………………………..
Тема 15. Методика підготовки тез наукової доповіді…………………….
15.1. Загальні вимоги до тез наукової доповіді………………………………
15.2. Типи тез, класифікація способів та алгоритм написання тез…………
15.3. Приклад написання тез наукової доповіді у галузі бухгалтерського обліку…………………………………………………………………………….
15.4. Методика підготовки доповіді на конференції………………………...
Тема 16. Порядок написання наукової статті……………………………..
16.1. Поняття та сучасні види наукових статей……………………………...
16.2. Методика написання наукової статті…………………………………...
16.3. Окремі вимоги до написання наукової статті………………………….
16.4. Опублікування наукової статті………………………………………….
16.5. Основні помилки при написанні наукової статті ..…………………..
РОЗДІЛ 5. ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………
Тема 17. Критерії оцінювання науковості…...……………………………..
17.1. Теоретичне розкриття критеріїв науковості…………………………….
17.2. Проблеми оцінювання наукової діяльності……………………………..
17.3. Показники для оцінки науковості……………………………………….
17.4. Наукометричні бази даних……………………………………………….
17.5. Електронні наукові публікації в системі наукометрії………………….
Тема 18. Етика наукової діяльності…………………………………………
18.1. Поняття та основні складові етики наукової діяльності……………….
18.2. Основні принципи та норми етики науки……………………………….
18.3. Практичне використання етичних принципів у науковій діяльності студентів………………………………………………………………………....
18.4. Плагіат та засоби його пошуку…………………………………………..
Тема 19. Бухгалтерські наукові школи…………………………………….
19.1. Поняття та характеристика бухгалтерських наукових шкіл…………...
19.2. Італійська школа бухгалтерського обліку………………………………
19.3. Французька школа бухгалтерського обліку…………………………….
19.4. Німецька школа бухгалтерського обліку………………………………..
19.5. Англо-американська школа бухгалтерського обліку…………………..
19.6. Російська облікова школа………………………………………………...
19.7. Українська облікова школа………………………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………………
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1

НАУКА ТА ІСТОРІЯ ЇЇ РОЗВИТКУ
Тема 1. Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності


  1. Визначення процесу пізнання

  2. Рівні процесу пізнання

  3. Форми та елементи процесу пізнання

  4. Типи процесу пізнання

  5. Генезис процесу пізнання


Після вивчення цієї теми студент повинен знати:

  • основні дефініції процесу пізнання, які розглядаються у цій темі;

  • генезис процесу пізнання як основи наукової діяльності;

  • зміст наукових думок провідних учених щодо вивчення процесу пізнання.
    1. Визначення процесу пізнання

Наука тільки тоді є наукою, коли вона рухається. Цей процес більшість науковців ототожнюють з процесом пізнання.


Пізнання

Пізнання – це процес здобуття і розвитку знання, постійного його поглиблення, розширення та вдосконалення з метою здійснення наукових досліджень.

Загальне вчення про пізнання дає філософська теорія пізнання – гносеологія (від давньогрец. гносис – пізнання; логос – учення, наука). Інколи цей розділ філософії називають епістемологією (від давньогрец. епістема – знання, наука; логос – учення).

Різні сторони процесу пізнання досліджуються низкою спеціальних наук: пізнавальною психологією, історією науки, соціологією науки, філософією та ін.

Пізнанням називається як сам процес, так і результат цього процесу. Нове, незалежне від внутрішнього і зовнішнього досвіду пізнання, може виникнути тільки як наслідок творчої фантазії.

Вирізнення наявних дослідницьких підходів робить розгляд пізнання різноплановим. Існують різні трактування процесу пізнання (табл. 1.1).


Таблиця 1.1

Дефініції терміна “пізнання”, надані різними вченими

Учений (учені)

Характеристика

Джерело

Аристотель

Будь-яке пізнання починається із здивування ..., а здивування породжує питання, а деякі питання – це проблема

Barnes Jonathan. Aristotle : a very short introduction / Jonathan Barnes. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 160 p.

Продовження табл. 1.1

Учений (учені)

Характеристика

Джерело

Декарт

Мета пізнання в оволодінні силами природи, а також у вдосконаленні самої людини

Соколов В. В. Декарт Р. Соч. : 2 т. / [сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова] ; пер. с лат. и франц. – Т. I. – М.: Мысль, 1989. – 654 с.

Кант

Існують два основні стовбури людського пізнання, що виростають, може, з одного спільного, але невідомого нам кореня, а саме чуттєвість і розум: за допомогою чуттєвості предмети нам даються, розумом же вони мисляться

Кант І. Критика практичного розуму / І. Кант. – К. : Юніверс, 2004. – 240 с.

Платон

Завдання чистого пізнання полягає у знаходженні та описі дійсної природи речей. Опис сутності називається визначенням.

Платон. Діалоги / Платон / [пер. з давньогрец.]. – Х.: Фоліо, 2008. – 349 с.

Т. Вільямсон

(T. Williamson)

Пізнання, як правило, визначається як щось на зразок процесу набуття, зберігання та застосування знань. У першому визначенні пізнання є наукою через взаємозв’язок між суб’єктом і об’єктом пізнання. Як правило, хоча і не завжди те, що відоме, включає в себе вплив зовнішнього середовища стосовно суб’єкта пізнання

Williamson Timothy. Can Cognition be Factorised into Internal and External Components? / Timothy Williamson // Contemporary Debates in Cognitive Science, Oxford : Blackwell. – 2006. – p. 291 – 306

Й. І. Леду

(J. E. LeDoux)

Якщо пізнання визначається широко, включаючи чуттєву обробку інформації, наприклад, тієї, що аналізується мозком людини, а також іншими сенсорними ділянками тіла людини, то емоційний аналіз повністю залежить від чуттєвих процесів. Якщо пізнавальний процес визначати вузько, то він включає тільки складні психічні функції організму людини, швидше за все, опосередковано асоціативний аналіз мозку, тому емоції не завжди залежать від попередньої пізнавальної обробки

LeDoux J. E. Emotion: Clues from the brain / J. E. LeDoux // Center for Neural Science. – Department of Psychology. – New York University. – New York. – p. 209–235.


У. Найссер

(U. Neisser)

Термін “пізнання” стосується всіх процесів, з яких відчуття змінюються, перетворюються і використовуються. Це пов'язано з цими процесами, навіть якщо вони працюють за відсутності відповідної стимуляції. При цьому очевидно, що пізнання бере участь у всіх процесах, які людська істота може здійснити, тому кожен психологічний феномен є пізнавальним феноменом

Neisser U. Cognitive psychology / U. Neisser // Meredith Publishing Company. – 1967. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://figuraleffect.wordpress. com/2008/06/02/what-is-cogni tion/Продовження таблиці 1.1

Учений (учені)

Характеристика

Джерело

Л. B. Губерський, В. Г. Кремень,

А. О. Приятельчук

Пізнання – це відображення об'єктивної дійсності як суб'єктивного образу, ім'я якого – знання

Губернський Л. В. Людина і світ : підручник / Л. B. Губернський, В. Г. Кремень, А. О. Приятельчук та ін. / [голов. ред. Л. B. Губернський]. – 2- ге вид. [випр. і доп.] – К. : Т-во "Знання", КОО, 2001. – 349 с.

Н.М. Малюга

Пізнання – процес здобуття і розвитку знання, постійного його поглиблення, розширення, удосконалення й відтворення. Пізнання – це надання визначеності різним сутностям, які спостерігаються, поняттям, об'єктам, явищам, взаємодіям в необхідному та достатньому обсязі, що може бути досягнуто порівнянням нового з уже відомим, засвоєним, адже все пізнається в порівнянні.

Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Малюга ; [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир : ПП “Рута”, 2003. – 476 с.

У науковому пізнанні істинним має бути не тільки його результат, але й спосіб отримання цього результату – метод. Метод – це система приписів, принципів, вимог, які орієнтують суб’єкта у вирішенні конкретного завдання, досягненні певного результату пізнання і дії. Основна функція методу – регулювання різних форм діяльності (в тому числі і науково-пізнавальної). Вчення про систему методів, теорію методів називається методологією.Усі методи наукового пізнання за ступенем узагальнення і сферою дії поділяються на такі основні групи (рис. 1.1):

Рис. 1.1. Методи наукового пізнання


До філософських методів наукового пізнання належать діалектичний і метафізичний. Діалектичним є метод пізнання дійсності в її суперечливості, цілісності і розвитку. Метафізичний метод – метод, протилежний діалектичному, з його допомогою розглядають явища поза їх взаємним зв'язком і розвитком.

До загальнонаукових методів наукового пізнання належать: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, дедукція, індукція, моделювання, аналогія, логічний та історичний.

До спеціальних методів наукового пізнання належать методи конкретних наук: метод мічених атомів у біології; методи додавання, віднімання, множення, ділення в математиці; методи зважування, вимірювання у фізиці; методи анкетування в соціології тощо. Вони вивчаються тими науками, в яких використовуються.

Для сучасної науки пізнання характерне намагання використовувати різноманітні методи і прийоми дослідження в їхньому поєднанні і взаємодії, оскільки пізнання – це процес цілеспрямованого, активного відображення дійсності у свідомості людини, зумовлений суспільно-історичною практикою людства.

Більш докладно методи наукового пізнання розглянуто в темі 13 цього посібника.


Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет
665844 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Скачати 12.72 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка