Навчальний посібник д ля студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге виданняСторінка16/18
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3.4 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Продовження таблиці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Т. 4. Методика ху­дожнього чи­тання та розпо­відання дітям

10

1

2

4

1

2

11
1

4
6

Т. 5. Драмати­за­ція та інсцену­вання за змістом художніх творів

3


1

2

6

6

Разом за зміс­то­вим модулем 3


28

4

6

4

2

12

38

2

2

4
30

Змістовий модуль 4.

Комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

Т. 1. Розвиток мов­леннєвої осо­бис­тості в до­шкіль­ному дитин­стві

9

1

1

2

1

4

6

6

Т. 2. Методика фор­мування мовленнєвого самовираження дошкільників

7

1

1
1

4

104
6

Т. 3. Мовленнєве спілкування ви­хо­вателя як ко­му­нікативний фактор розвитку мовлення дітей

7
2
1

4

8
26

Разом за зміс­то­вим модулем 4

23

2

4

2

3

12

24
2

4
18

Змістовий модуль 5.

Наступність і перспективність з навчання дітей рідної мови в ДНЗ

та початковій школі

Т. 1. Сутність мов­леннєвої підготовленості дітей до школи

8

1

2

2

1

2

10
2

2
6

Т. 2. Методика фор­мування оцін­но-конт­роль­них дій

6
2
2

2

6

6

Т. 3. Теоретичні за­сади підго­тов­ки дітей до на­вча­ння елементів грамоти

6

1

14

8

2


6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Т. 4. Методика на­вчання дітей читання

3
1
2
6

6

Т. 5. Підготовка ру­ки дитини до письма

4
2
2
6

6

Разом за зміс­то­вим модулем 5

27

2

8

2

3

12

36

2

2

2
30

Всього

144

20

32

18

14

60

60

180

10

14

14

100


4. Теми семінарських занять (ДП, ДІ)


за­няття

Теми семінарських занять

К-ть

годин

1

Основи дошкільної лінгводидактики як науки

2

2

Завдання, зміст і засоби розвитку мовлення до­шкіль­ників

1

3

Форми, методи і прийоми розвитку мовлення до­шкіль­ників

1

4

Історичний аспект методики розвитку мовлення до­шкільників

2

5

Розвиток мовлення дітей раннього віку

2

6

Фонетична компетенція дітей раннього та дошкіль­ного віку

2

7

Методика словникової роботи в дошкільному закладі

2

8
Становлення граматичної правильності мовлення у дітей

1

9
Методика розвитку виразності та образності мовле­ння дошкільників

1

10

Становлення та розвиток зв’язного мовлення у дітей

2

11

Особливості розвитку діалогічного та монологічного мов­лення дітей

2

12

Методика читання дітям художніх творів

2

13

Формування мовленнєвої особистості в дошкільному ди­тинстві

2

14

Організація професійного мовленнєвого спілкування вихо­вателя з дітьми

2

15

Мовленнєва готовність дітей до навчання у школі

2

16

Методика формування оцінно-контрольних дій у навчаль­но-мовленнєвій діяльності

2

17

Теоретико-методичні підходи до навчання дошкіль­ників елементів грамоти

2

18

Підготовка руки дитини до письма

2
Разом:

32

4.1. Теми семінарських занять (заочна форма навчання)


за­няття

Теми семінарських занять

К-ть годин

1

Історичний аспект методики розвитку мовлення до­шкіль­ни­ків

2

2

Становлення і розвиток мовлення дітей раннього та до­шкільного віку

2

3

Методика словникової роботи в дошкільному закладі

2

4
Методика становлення граматичної правильності мовлення у дітей

2

5

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

1

6

Методика художнього читання та розповідання дітям

1

7

Мовленнєве спілкування вихователя як комунікативний фактор розвитку мовлення дітей

2

8

Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи

2
Разом:

14


5. Теми лабораторних занять (ДП, ДІ)


за­няття

Назва теми

К-ть

годин

1

Мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи, прийоми розвитку мовлення дітей

6

2

Методика виховання звукової культури мовлення

4

3

Методика художнього читання та розповідання дітям

4

4

Розвиток мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві

2

5

Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи

2
Разом:

18


5.1. Теми лабораторних занять (заочна форма навчання)


за­няття

Назва теми

К-ть

годин

1

Мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи, прийоми роз­витку мовлення дітей

2

2

Методика виховання звукової культури мовлення

2

3

Методика художнього читання та розповідання дітям

4

4

Методика формування мовленнєвого самовираження до­шкіль­ників

4

5

Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи

2
Разом:

14

Каталог: dspace -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
123456789 -> Актуальні проблеми розвитку дитини раннього віку Навчально-методичний комплекс Укладач
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
123456789 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта"
123456789 -> Практикум Посібник Ніжин-20 12 (075. 8)
123456789 -> М. П. Бойко Є. Ф. Венгер О. В. Мельничук
123456789 -> Практикум посібник Ніжин-2012 (075. 8)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка