Навчальний посібник для абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень, курсів Видання 2-ге Дніпропетровськ нгу 2011


ОРФОГРАФІЯ НЕНАГОЛОШЕНІ [Е], [И] В КОРЕНЯХ СЛІВСторінка3/49
Дата конвертації19.09.2018
Розмір2.75 Mb.
#49990
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

ОРФОГРАФІЯ

НЕНАГОЛОШЕНІ [Е], [И] В КОРЕНЯХ СЛІВ


Ненаголошені голосні [е], [и] в корені слів позначаються тими ж буквами, що й у наголошеній позиції. Щоб правильно записати слово з ненаголошеним [е] чи [и], необхідно від нього утворити таку форму чи дібрати таке спільнокореневе слово, у якому (у якій) цей голосний стоятиме під наголосом: оселитися, бо оселя; медяник, бо мед; помилятися, бо помилка; зупинятися, бо зупинка.

Правила вживання е, и на позначення ненаголошених звуків


Е

И

1.У повноголосих буквосполученнях ере, еле: очерет, пелена, дереза.
2. Якщо в спільнокореневих словах ненаголошений звук чергується з і або о: плести, бо заплітати; чекати, бо очікувати; нести, бо заносити;

але: дитина – діти, сидіти – сідати,

звисати – звісити.

3. Якщо ненаголошений звук чергується з нулем звука, тобто випадає: деньок, бо дня; весел, бо весло;але: згинати – зігну, напинати – напну, відтинати – відітну.

4. За традицією: левада, червоний, кочерга, сметана.1. У відкритих складах ри, ли: криниця, гриміти, блищати, бриніти (але бренькіт).

2. У дієслівних коренях пишеться голосний и перед наголошеним суфіксом -а-: видирати, хоча дерти, витирати, хоча терти, вмирати, хоча помер.

3. За традицією: кишеня, тривога, химерний, либонь.


Увага! У словах іншомовного походження написання е, и перевіряємо за словником: декада, делегат, диригент, дисципліна, легенда, лимон, пиріг, інтелект тощо.
Вправа 23. Вставте замість крапок пропущені е, и, поясніть їх вживання.

Б…р…говина, ш…л…стіти, ож...нитися, ст…блина, ауд…торія, по-в…рнутися, поп...редній, с…р…дина, вим...сти, поч…нати, р…віти, р…бристий, д...р...вій, характ...ристика, дзв…ніти, щ…б...тання, в…р…сневий, розм...нати, кр...сляр, в…рбовий, м…р…живо, п...ньок, д…шевий, вир...вати, м…ханіка, дж…р…льний, зв…ртатися, дз…ркальний, т...рнистий, т…сати, т...нок, розч...пити, зн...рвований, розч...сати, обт...рати, т...лятниця, ч...ремха, заз...мувати, заст...регти, с...мирічний, р...тельний, пов...дінка, ущ...пнути, сп...котливий, відб...рати, заз...рати, поп...лище, коноп...ль, м…р…хтливий, груд…нь, дв...рцята, др…жати, заскр…готіти, гр...чаний, зд...вований, т...повий, заст...бнути, с...л...зень, д...л...тант, підн...бесся, л...гковажний, розт...нати, крап...лька, с…режка, с…кретар, р…пучий, р…портаж, р…гламент, п...л…хатий, п…люстки, м…нтол, м…нталітет, м…лосердний, м…стецтво, л…тючий, л…стити, л…б…дятко, к…лимок, кл…йкуватий, джм…линий, дж…нтельмен, д…корація, д…серт, д…настія, зад…міти, дз…нькотіти, відс…лити, відр…дагувати, б…сідувати, б…р…зина, б…льгійка, б…чок, б…р…жливий, б…н…фіс, оч…нята, оч…рствляти.


Вправа 24. Спишіть подані речення, вставляючи ненаголошені голосні е, и, поясніть їх вживання.

1. Поки в саду сп...р...чалися, надворі посут...ніло, а в хаті й зовсім темно стало. 2. Дівчина пов...рталася з Байдиної бр...гади в...селою щ...б...тухою (Д. Б.). 3. Ш…почеться листя тр…вожно, промінням пронизані крони (Л. Т.). 4. А трави, густі, пахучі, ш…л…стять під ногами (О. Коп.). 5. В погр...бі стояли горнятка з см...таною і глечики з молоком (І. Сенч.). 6. Ще птаха-вечір дзьобає зорі в небі, п’є росу по л…вадах, кутаючись і гріючись у млистому туманці (Є. Гуц.). 7. Ставок бл...щить на сонці, неначе дзеркало, вправлене в срібні рами (Н.-Л.). 8. Ялинка затр…мтіла від низу до в...ршечка, наче злякалася несподіваного лиха (М. Коц.). 9. Далекі гори одкр…вали один за одним свої в…рхи, виг…нали хр…бти, вставали, як хвилі в синьому морі (М. Коц.). 10. Дуб був в...соченний. Нижнє гілля повідм...рало, і стовбур поч...нав з...л...ніти лише з другої половини (І. Сенч.). 11. Омар – в...л…чезний морський рак (М. Т.). 12. Звабиш калачем – не одж…неш і б…чем (Н. тв). 13. У чужій пасіці бджіл не розв…деш (Н. тв.). 14. Тільки тепер Леся помітила одинокий м...р...хтливий вогник (М. О.). 15. Пісня гр...міла, дужо билась під скл...пінням театру і, здавалось, от-от вирв...ться з тісноти й полине між людом (М. О.). 16. Нам...стинки роси сріблились на стрілчатому листі п...рію (В. Др.). 17. З переліска чути вйокання, м...тушню, пирхання коней (В. Бл.). 18. Дорога злегка п...люжилася, с...ло невдовзі заховалося у балках, лише осокори ще довго в...днілися буйним в...рхів’ям. Понад дорогою м...гтіли п...скляві ластівки, виспівував над нами жайвір, навкруги видзвонювали дорідні жита. 19. Віт...р і віт...р. Морська вода, що котилася на палубу, не вст...гала стікати, кл...котіла між бортами. 20. За чверть години ми стояли біля трапа і ч...кали, допоки пароплав швартувався коло пристані. 21. За л...маном пароплав супроводжував прикордонний кат...р, і не вірилося, що на прот...лежному бер...зі поч...нався чужий світ, де правив король і де на всьому позначалася королівська корона, а не спл...тіння колосся із с...рпом і молотом на тлі сонячних пром...нів, як у нас. Обидва дунайські береги куч...рявилися в...рболозом, що вже розпустив бруньки, відчужувалися малі ріки високими стінами торішніх сухих оч...ретів з вим...тляними негодами рідкими міт...лками. 22. Команду передали прапоровим с...мофором (В. Логв.). 23. Довге коло нар у чайханах, різнобарвні пап...рові ліхтарики, як нічні повітряні п...ч...риці, зростали над в...селими обличчями. Ап...титний кок-чай, співці, п...р...пелині бої – все, чим заповнювалося нехитре буття чайхан, раптом пішло в розлад з ритмом серця, з новим, тр...вожним і манливим хв...люванням, що несподівано опанувало ним (І. Ле). 24. Сп...нялися вози з сіном, з...л...ні шапки підп...рали небо (Ю. Зб.). 25. Над степом зависла розімліла т...плінь. Бр...де в ній Данило Бондаренко, а обіч нього сиве жито й ч...рвона пш...ниця ш...почуть свою кол...скову (М. Ст.). 26. Було росяно й прохолодно, і дівчина з ясними невиспаними очима м...рзлякувато пов...ла пл...чима. 27. Парамон М...китович пов...рнувся з заводу, зв...лів Ірині готувати в...черю (І. Ст.). 28. Спалахнуло світло у довгому вузькому кор...дорчику, затим яскраво зал...ло простору кімнату (Б. Янч.).
НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В СУФІКСАХ


Е

И

-ен-

1. В іменниках середнього роду ІV

відміни: вовченя, пташеня, лосеня.
2. У дієприкметниках: скошений, ви-рощений, різьблений.

-енн-


В іменниках середнього роду II відміни, утворених переважно від дієслів: креслення, мислення, оголо-шення.

-ев-(-єв-)

В іменниках марево, маєво, сяєво, що

є винятками з правила.


-ев-(-єв-)

У відносних прикметниках, утворе-

них від іменників з основою на м’який та шиплячий приголосний: меблевий, лососевий, алюмінієвий.

____________

-ечок (-єчок)

В іменниках чоловічого роду із змен-

шено-пестливим значенням, крім тих,

що у твірній основі мали суфікс -ик:вершечок, бережечок, краєчок.

-ець


В іменниках чоловічого роду:

виконавець, хлопець.

-ечк-


В іменниках середнього, жіночого роду із зменшено-пестливим значен-ням: віконечко, сонечко, діжечка, кішечка.

-еньк-, -есеньк-

У словах із значенням пестливості:
-ер-

У збірних числівниках: п’ятеро,шестеро та деяких формах іменника мати – матері, матерів.

-еч


В іменнику далеч.
-тель

В іменниках чоловічого роду:вихователь, мислитель.

-езн-, -елезн-

У прикметниках на позначення перебільшеної ознаки: товстелезний, величезний.


-ин-

1. В іменниках жіночого та чоловічого роду: мілина, тріщина, Галичина, вір-менин, львів’янин.

2. У присвійних прикметниках:

бабин, Ольжин, тітчин.

-инн-


У збірних іменниках: гарбузиння,

картоплиння, бобовиння;

але: коріння, каміння.
-ив-

В іменниках середнього роду II

відміни, що позначають продукт

праці: меливо, паливо, печиво.

-лив-

У якісних прикметниках: задумливий,вимогливий, настирливий.

-ик


В іменниках чоловічого роду:

братик, кошик, вузлик.

-ичок


У зменшено-пестливих формах, утворених від іменників чоловічого роду на -ик: братичок, кошичок, віничок.

-иц(я)


В іменниках жіночого роду:

першокласниця, ровесниця.

-ичк-


В іменниках жіночого роду, утворених від основ на -иц: першокласничка, ровесника.
-иськ(о) -ищ(е)

В іменниках із значенням згрубілості: дівчисько, вогнище.

____________

-ич


В іменниках чоловічого роду та

прізвищах: родич, Гурвич.

____________

____________

Вправа 25. Утворіть від поданих слів нові за допомогою суфіксів -ечк (-єчк), -ичк, -ечок, -ичок.

Китиця, красуня, лінійка, модниця, столик, петля, півник, тісто, порічка, криниця, літо, онучка, копійка, мішок, кошик, старшокласниця, свічка, пряник, пиріжок, пташка, горлиця, відро, підручник, нісенітниця, племінниця, сито, чайник, овечка, стежка, відмінниця, пастушка, зайчик, мельниця, жакетик.


Вправа 26. Вставте пропущені літери е, и у суфіксах поданих слів.

Вікон…чко, всяч…на, множ…на, плюш…вий, вар…во, диванч...к, цілит...ль, четв…ро, букет...чок, мереж…во, товст…л…зний, Вал…н, харків’ян...н, сургуч...вий, зверн…ння, мовл…ння, зозул…нька, пал…чка, гарн…с…нький, песц…вий, кач…чка, ровесн…чка, каракул…вий, настійл...во, Тан…н, порадн…ця, глеч...чок, збігов…сько, пряд…во, вогн…чок, кур…во, звелич…ний, враж…ння, ожинн…к, хлоп…ць, царев...ч, греч...чка, гридн...ця, на гребінч...ку, гусят...на, гав...ня, бабус...н, визволит…ль, гостин...ць, річ...ще, масл...чко, ніч...чка, вибагл...вий, біл...зна, крас...нь, визвол...ний, височ...на, на подвор...щі, мавп...ня.


Вправа 27. Запишіть речення, вставляючи пропущені букви на позначення ненаголошених е та и; поясніть написання.

1. Софія прочелепала, не озираючись, через усю вул...чку і вже від асфальтової стрічки оглянулася, ніби щось забула вдома. 2. Мишуваті горобці визбирували в траві під шовков...цею перестиглі ягоди. 3. Він передчував хвилини натхнення, коли схилиться над білим папером і засіє його темним плет...вом своїх думок та образів (В. Др.). 4. Михайло одягся, схопив вузл...к під руку і вибіг надвір. 5. Хлопець демонстративно сідав боком до Лес...ної парти (О. Десн.). 6. А побіля гороб...ни вишумовувала ще буз...на. 7. Мов ошалілий мотався він по лісах і перелісках, винюхував вологу і нічого не знаходив – мар...во тануло, водою і не пахло, а далеч...ні, яку долав, кінця-краю не було. 8. Розум тьмарився, мабуть, спал...нілий від спраги. 9. У Ваньки Ткач...ка пекло всеред...ні, у роті сохло. 10. Гаврило був-таки ж забобонний змал...чку, але не боявся ні вогню, ні грому, ні звіра в лісі (Ю. Зб.). 11. Бронзовий Пушкін задивився в дал...ч (Б. Янч.). 12. Ворог відступав, а вони лишилися живі і вперше після гіркої задухи й виснажл...вого напруж...ння цих днів дихали вільно, на повні груди (О. Г.). 13. Михайло Федорович Комаров був пристрасним цінит...лем старов...ни (М. О.). 14. Оранж...ве сонце повільно плине понад бурею, що дедалі помітно розвихрюється. 15. Кон...ки бігли підтюпцем, жінка вйокала, розмахуючи батогом.16. Банда зігнала жар...вчан на майдан під конвоєм і оголосила свою незалежну подніпровську республіку (В. Логв.). 17. Посеред...ні майдану тягнуться ряди довж...л...зних дерев’яних стол...ків, ятки, де в базарні дні продається різний крам (М. О.). 18. На столі у Василя Васильовича різні пляш...чки, баночки (К. Св.).


НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В ПРЕФІКСАХ

Е

И

без-, через-, не-, пере-, перед-, пред-: безкоштовний, неспроможність, перейти, пред’явити.

пре-


- вживається переважно для творення якісних прикметників і прислівників найвищого ступеня ознаки: препогано (дуже погано), предобрий (дуже добрий), пречу-довий (дуже чудовий);

- у словах старослов’янського походження: презирство, престол, преосвященний, преподобний.Увага! У словах іншомовного походження пре- входить до складу кореня: президент, претензія, пре-м’єра, престиж, президія, прелюдія тощо.

ви-

виливати, висловлювання.
при-

- у дієсловах (та похідних від них словах) на позначення часткової дії, приближення, результату дії: привід-крити, приземлитися, приклеєний примурований;- у прикметниках на позначення просторової близькості: приміський, пришкільний.

Увага! Префікс прі- вживається у словах прізвище, прізвисько, прірва.
Вправа 28. Замість крапок вставте пропущені голосні е, и або і.

Пр…вітний, н…залежність, пр…старкуватий, пр…важкий, пр...дес-нянський, б…зструнний, пр…дставник, пр…зирство, ч…р…змірний, пр…брехати, п…р…дгір’я, пр…досить, пр...звище, пр…смагти, н…давнечко, в…казувати, пр…стольний, пр…спущений, п…р…давач, пр…довгий, н…чупара, п…р…пекти, пр…ношений, б…зстидник, пр…сівши, б…зчинність, пр…сілок, пр…білений, пр…давній, пр…тихлий, пр…тихий, пр…берегти, пр…амбула, пр…близно, н...врожайний, пр…красно, пр…дорожній, пр…хилитися, пр…зидентський, пр…порошений, н…вихований, пр…краси, пр…стижний, пр…дніпровський, зн...силений, пр…подобний, п...р...починок, пр…спокійний, пр…рва, пр…гощати, пр…високо, пр…мовляти, пр…освященний, пр…глухий, пр…глушений, пр…спаний, пр…болючий.


Вправа 29. Перепишіть речення, вставляючи замість крапок у префіксах е або и, і.

1. Поліну дома справді ждали: Дора Устимівна ще вчора пр...значила на сьогоднішній вечір пр...бирання в п...р...дпокоях і в кухні. Господиня останнім часом затівала “генеральне” п...р...трушування одягу та п...р...совування меблів, і тому Поліна різним побитом уникала цієї роботи. Сьогодні вона теж не особливо прагнула пр...йти додому на віники. 2. Запах чогось пр...горілого довершував атмосферу домашнього н...спокою. 3. В тупику Пр...вокзальної площі, серед останніх залишків старого торговища, вже зводилась будівля наземної станції метрополітену... 4. Вони багатозначно п...р...зирнулись (А. Хор.). 5. Схоже, вона не просто пр...соромила їх – геть об...ззброїла своєю н...сподіваною появою, а найбільше тим, що сказала і як сказала (Д. М.). 6.Турботи про воду для першого п...р...драннього поливу землі тільки-но почали зачіпати водне господарство. 7. Ішла з ним на острівок обідати чи вечеряти, пустувала, щоб розбудити пр...глушені почуття молодості... 8. Вже кілька днів п...р...став навідуватись п...р...дранковий приморозок (І. Ле). 9. Василь не реагував на всі пр...звища, окрім “фанери” (А. Хор.).


Вправа 30. Перепишіть речення, вставляючи у словах пропущені букви, поясніть правопис.

1. І знову лящать п...р...гуки, аж поки на галяв...ну не виходять Михайлик і Лукаш (М. О.). 2. З пр…б…режного пісочку з посв…стом зр…ватимуться кул…чки, а в затоці вас зустрічатиме сіра чапля (О. Вишн.). 3. На пустир...щі, піднявшись на пагорб, з якого вони колись спост...рігали лет л...б...диного ключа, зупинились (І. Ст.). 4. Вітер то стогне, то плаче, то регіт підніме, то стиха, поволі застука по віконн…цях запертих, то знов заскиглить, заплаче і сипле дрібненьким дощем (В. В.). 5. У центрі вул...ця виходить прямо на сквер...к, напроти якого, за н...в...соким муром, біліють крізь густе плет...во каштанів кам’яні стіни собору (М. О.). 6. Прият...лі якийсь час бр...ли гущав...ною, потім почали заб...ратись вгору по крутому укосу (І. Сенч.). 7. Дер…во в садках старе, товсте, ч…решні здорові, як дуби, груші – як липи, розлож…сті яблуні густі, як руно (Н.-Л). 8. А на пожовклім рушн…кові отім, що виш…ла трава, іскриться паморозь осіння (Л. Т.). 9. У чужій пасіці бджіл не розв…деш (Н. тв.). 10. Школяр…ки зіскакують із саней, біжать на бер…г, вес…ло кр…чать до птахів (Є. Гуц.). 11. Під тихий крок зорі, під води пр…заснулі на цей пісок і ми вкладем свій крок (М. Вінгр.). 12. Напров...сні до Оксан...ної оселі н...вблаганно пр...йшов тяжкий п...р...днівок. 13. У її пр...імлілих очах проходили н...давні в...діння і сива давн...на ще від ординських часів (М. Ст.). 14. Тут же на кілках вигрівалися проти сон...чка горщ...ки й глеч...ки; сковорідка, оберн...на денцем вгору, лежала на саморобному стол...ку, збитому з широких в...рбових дощок; на сковорідці знайшло собі пр...тулок горнятко з сіллю, баб...на кухонна ложка, виделка й ніж (І. Сенч.). 15. Бійці йшли похмурі, задумл...ві, поволі спускаючись стежкою з висоти. Спідлоба поглядали на загадкові краї, що розст...лалися перед ними внизу, на далекі міста, в яких вони ще не були, але мусять бути (О. Г.). 16. Був пр…чудесний літній ранок. Хитались в…ршечки сусідніх д…рев, з якими він був врів…нь, голубіло збур…не вітрами небо (І. Сенч.). 17. На вогн...ще ніхто більше не зв...ртав уваги (М. О.). 18. Куприкові батьки зайве м’ясо вирішили розпродати сусідам і, щоб було чим важити, позичили в Ол...ної мат...рі пружинні т...р...зи (І. Сенч.). 19. Кайдашиха лупила коч...ргою горшки на полиці, Мелашка частувала м…ски рогачем на мисн…ку (Н.-Л.). 20. Правив стругом засмаглий дядько у бр...лі, відштовхуючись в...сельцем (В. Логв.). 21. Дивись на поля хоч до болю в очах, а ні м...жі не помітиш, ні ріденької, скупо посіяної оз...м...ни –­­­­ все зам...ло, зрівняло до наступної в...сни. 22. М...хайлик хвалився, що допомагав згр...бти траву. 23. З того вечора до клопітливих мат...ринських обов’язків долучився ще один: розб...рати дочч...ну п...санину. 24. Сліпий намацав пат...рицею камінець, сів і, п...р...вівши подих, почав скидати з себе торби, бандури (М. О.). 25. Ой, не віриться, дядьку, що ви такий доброзичл...в...ць. 26. Вони вийшли на гінну дорогу, що губилася в плет...ві б...р...зки, д...р...вію, пижми й по-дівочому довірл...во дивилась у світ голубими очима п...трового батога (М. Ст.). 27. Він сьогодні був у новій, жовтій, як соняшн...ковий цвіт, просторій бр...зентовій блузі, новій, лискучій, наче змащ...ній олією, в...шневого кольору касці (А. Хор.). 28. На греб...ні стріхи затр…вожились, закл...котіли л...л...ки (М. Ст.).

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка