Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 050106 «Облік І аудит», 050100 «Економіка підприємства»Сторінка12/18
Дата конвертації09.11.2017
Розмір4.02 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

ВАРІАНТ 3

Завдання А

1 Які галузі визначають виробничий профіль району:

а) спеціалізації;

б) обслуговуючі.

2 Що являється основою економічного району:

а) енерговиробничі цикли;

б) територіально-виробничий комплекс;

в) портово-промисловий комплекс.

3 В економіку природокористування входять:

а) земельні, водні, гірські, лісові, повітряні, фауністичні й т.п. ресурси, а також різні джерела забруднень (хімічні, біологічні й т.п.);

б) земельні, водні, гірські, лісові, повітряні, фауністичні й т.п. ресурси;

в) різні джерела забруднень (хімічні, біологічні й т.п.);

г) земельні, водні, гірські, лісові, повітряні, фауністичні й т.п. ресурси, а також боротьба з різними шкідливими впливами.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей хімічної промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

Азотних добрив

Фосфорних добрив

Калійних добрив

Содова


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кросворд

1. Соціальна …………. - це мережа служб, що спрямовані на забезпечення життєвих потреб населення, на відтворення головної продуктивної сили суспільства - людини.

2. Природні ресурси стають все менш доступними і потребують збільшення витрат праці й енергії на їх добування та транспортування, це має назву "………….. падіння природно-ресурсного потенціалу".

3. Геополітичний ………….. .

Завдання D

В таблиці були наведений дані по регіону.

Таблиця - Показники природного приросту населення за 2007 – 2010 рр., тис. людина

Роки

Чисельність населення на початок року

Коефіцієнт народжуваності ‰

Коефіцієнт смертності ‰

2007

1270,5

7,7

18,4

2008

1256,6

7,5

18,2

2009

1240,7

7,8

19,0

2010

1224,4

8,9

19,2

Чисельність населення на кінець 2010р. по попередніх розрахунках складе 1213,3 тис. людина. Для кожного року розрахувати:

1) абсолютний природний приріст населення;

2) коефіцієнт механічного приросту.

Визначити середньорічний темп зростання населення по роках.

Зробіть висновки про особливості руху населення з 2000 по 2003 рр.

ВАРІАНТ 4

Завдання А

1 Галузевий район – це результат:

а) просторової концентрації виробництва;

б) просторової деконцентрації виробництва.

2 Які закономірності розміщення продуктивних сил включає необхідність економічних зв’язків між підприємствами:

а) закономірність економічної цілісності району;

б) закономірність регіональної інтеграції господарства;

в) закономірність територіальної концентрації продуктивних сил.

3 Екологізація промислового виробництва - це ...

а) ... утримання розвитку виробничих сил на досягнутому рівні;

б) ... впровадження нових прогресивних технологій виробництва;

в) ... об'єктивний природний процес цивілізованого суспільства;

г) ... безвідхідні технології, чисті джерела енергії, очисні спорудження;

д) ... тверді норми концентрації шкідливих речовин у повітрі, недопущення промислових викидів у поверхневі й підземні води


Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей харчової промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енергетич

ний


трудовий

М’ясна

Цукрова


Маслоробна

Олійно-жирова

Рибоконсервна

Борошномельна

Хлібопекарна


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кроссворд

1. Дослідження економічних процесів, чинників і закономірностей розвитку народного господарства в цілому.

2. Хто розкрив суть «теорії штандартів», де промислові підприємства розміщуються з урахуванням мінімізації витрат на транспорт, оплату праці, агломерування.

3. Він вважав остаточною і єдиною умовою, що визначає вибір місця для створення підприємства можливість витягання максимального прибутку.

4. Адміністративно-територіальне утворення.

5. Виклав концепцію побудови моделей розміщення сільського господарства концентричними колами навколо ринку збуту продукції.

Завдання D

Постійне населення невеликого регіону становить 500 тис. чоловік.

Протягом року відбулися наступні зміни:

Народилося – 14 тис. чоловік

Померло – 15 тис. чоловік

Виїхало на ПМЖ – 7 тис. чоловік

Приїхало на ПМЖ – 9 тис. чоловік

Тимчасово відсутні – 20 тис .чоловік

Тимчасово присутні – 32 тис. чоловік

Визначити:

1.Постійне населення на кінець року

2.Наявне населення на кінець року

3.Коефіцієнт механічного руху

4.Коефіцієнт природного року

5.Коефіцієнт смертності

6.Коефіцієнт народжуваностіВАРІАНТ 5

Завдання А

1 Галузі спеціалізації визначають:

а) виробничий профіль району;

б) участь у міжрайонному обміні;

в) все сказане правильне.

2 Що входить до складу науково-технологічної зони:

а) науково-дослідний центр міжнародного рівня;

б) вищий учбовий заклад;

в) технічна інфраструктура для освоєння наукових розробок;

г) все сказане, правильно.

3. Економіка природокористування це

а) ... загальноекономічна наука, що вивчає форми господарських відносин у процесі раціонального використання, відтворення природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;

б) ... загальноекономічна наука, що регулює використання й відтворення природних ресурсів і охорону навколишнього середовища;

в) ... еколого-економічна наука, що вивчає навколишнє середовище й економічні відносини у виробництві.


Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енергетичний

трудо

вий


Цементна

Виробництво залізобетону

Виробництво сухих сумішей

Виробництво цегли

Склоробні


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кроссворд

1. Яка область є частиною Донецького економічного регіону?

2. До складу Східного економічного району відноситься облать:……..

3. До складу Східного економічного району відноситься облать:……..

4. Економічний район до складу якого входять Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська області.

5. Частиною Поліського району є область …………..

6. Чисельність населення, об'єм валового регіонального продукту, природні ресурси, основний капітал на одиницю площі простору – цей показник називається - …………

7. Регіоноутворююча область Донецького економічного регіону - ………..

Завдання D

Економіка регіону має наступні показники:

- споживчі витрати (С) = 1200

- валові інвестиції (І) = 500

- державні витрати (G) = 300

- державні трансферти (TR) = 200

- проценти по державному боргу (N) = 100

- податки (Т) = 400

- чистий експорт (NE) = -100

Знайти:


а) приватні заощадження;

б) державні заощадження;

в) заощадження зовнішнього світу.

Пояснення:

Заощадження зовнішнього світу (решти світу) в самому простому визначенні рівні доходу, який зовнішній світ отримує за рахунок нашого імпорту (Z або ІМ), мінус втирати на наш експорт (Е або Х)

Sr = Z - E чи Sr = - NE - чистий експорт

Заощадження зовнішнього світу можуть бути використані для закупки фінансових активів в нашій країні, для скорочення іноземної заборгованості і тоді ми маємо притік капіталу в країну.

ВАРІАНТ 6

Завдання А

1 Якими ознаками характеризується економічний район:

а) спільністю території;

б) однорідністю природи, господарства і культури;

в) спеціалізацією і структурою виробництва;

г) економіко-географічним положенням;

д) завершеністю виробництва.

2 Продукцію яких енерго-виробничих циклів використовує територіально-виробничий комплекс переробної промисловості:

а) пірометалургійний кольорових металів;

б) текстильно-промисловий;

в) рибопромисловий;

г) індустріально-аграрний;

д) гідромеліоративний індустріально-аграрний.

3 Економічний механізм охорони навколишнього середовища містить у собі:

а) плату за природокористування, забруднення навколишнього середовища й інші негативні впливи на природу, економічне стимулювання природокористування, екологічне страхування;

б) плату за природокористування, забруднення навколишнього середовища й інші негативні впливи на природу;

в) податки, включаючи й податкові пільги, компенсації майнового збитку, заподіяного в результаті природокористування, екологічне страхування;

г) екологічне страхування;

д) кадастри природних ресурсів, фінансування природокористування, планування природокористування.

Завдання В

2 Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей чорної металургії.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енерге

тичний


трудо

вий


Залізорудна

Доменна металургія

Переробна металургія

Електрометалургія

Феросплавна

КоксохімічнаУмовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кросворд

1. Ресурси, що забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, сприяють регенерації здоров’я.

2. сукупність рудних й нерудних мінеральних ресурсів.

3. Місто України, де розташовано джерела з лікувальними водами.

4.Гори в Україні.

5. Переселення населення
Завдання D

Розрахувати рівень зареєстрированого безробіття, за такими даними – чисельність трудових ресурсів у області – 400 тис. чол., чисельність трудоспроможного населення – 1360 тис. чол.., чисельність безробітних, зареєстрованих у держ службі зайнятості – 40,8 тис. чол.ВАРІАНТ 7

Завдання А

1 Виділить невичерпні природні ресурси:

а) мінеральна сировина;

б) сонячна радіація;

в) енергія прибою, вітру;

г) внутрішнє тепло землі;

д) водні ресурси.

2 До якої групи країн в світовій економіці і міжнародному поділі праці належить Україна:

а) економічно розвинені країни;

б) країни, що розвиваються;

в) країни з перехідною економікою.

3 Яка закономірність розвитку продуктивних сил враховує витрати на розміщення об’єкта виробництва:

а) закономірність зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

б) закономірність територіальної комплексності продуктивних сил;

в) закономірність ефективного розміщення продуктивних сил.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей кольорової металургії.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енерге

тичний


трудо

вий


Мідна

Олов’яна


Глиноземна

Алюмінієва

Титанова

Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;  • відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд

1. Сукупність усіх природніх запасів і умов, що є і можуть бути задіяне для досягнення певної мети.

2. Вид господарського використання земель

3. Ресурси, що включають рослинний і тваринний світ

4. Вид водних ресурсів суходолу.

5 (гориз). До якої групи ресурсів відносять грунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі.

5. (вертик). Вироб з винограду

6. Самородна …………….

7. Цінна сировина для паливної та хімічної промисловості (запаси переважно зосереджено на Поліссі).


Завдання D
У місті чисельність населення складає 80 тис. чол.., коефіцієнт скорочення чисельності населення у базовому періоді - 4%, питома вага трудових ресурсів – 72%. Визначити перспективну чисельність населення і трудових ресурсів на початок запланованого періоду, за умовами, що питома вага трудових ресурсів міста залишається незмінною.

ВАРІАНТ 8

Завдання А

1 Промисловий центр – це місто:

а) середнє;

б) велике;

в) мале;

2 Продукцію яких енерговиробничих циклів використовує територіально-виробничий комплекс гірничо-металургійної промисловості:

а) пірометалургійний цикл чорних металів;

б) пірометалургійний цикл кольорових металів;

в) вуглеенергономічний;

г) хіміко-металургійний цикл рідких металів.

3 Принципові положення механізму плати за забруднення:

а) нормована плата (у межах припустимих обсягів викидів / скидань; за перевищення припустимих обсягів);

б) якісний склад викидів / скидань, гострота екологічної ситуації в контрольному регіоні;

в) акумулювання засобів у фондах охорони навколишнього середовища і їхнє цільове використання;

г) плата за перевиконання плану по валовому випуску продукції.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей електроенергетики.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енерге

тичний


трудо

вий


Теплоенергетики

Гідроелектростростанції

АЕС


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кросворд.

1. Екологічний ……… - нормативно-техничний документ, який містить дані про використання підприємством ресурсів і визначення впливу його виробництва на середовище.

2. Розміщення продуктивних сил.

3. Прородно-ресурсний потенціал країни це її мінеральні, земельні, водні, біологічні, рекреаційні, кліматичні ……….. .Завдання D

Визначити лісову таксу у ліспромгоспі, якщо витрати цього господарства за звітний період склали 805 тис. грн. ; обсяг деревини, лімітований розрахунковою лісосікою 300 М3. Транспортні витрати на вивезення деревини з ліспромгоспу 20 тис. грн.. Максимальна сума транспортних витрат – 45 тис. грн.ВАРІАНТ 9

Завдання А

1 Поняття економіко-географічного положення включає:

а) відстань до економічних центрів;

б) транспортно-географічне положення;

в) віддаленість до джерел сировини;

г) віддаленість до регіональних ринків;

д) розподіл функцій у ієрархії центральних місць;

е) все сказане правильне.

2 Який принцип розміщення продуктивних сил включає поєднання стратегічних інтересів регіонів, підприємців, населення:

а) принцип комплексного розміщення виробництв;

б) принцип збалансованості і пропорціональності;

в) принцип обмеженого центризму.

3 Розмір зборів за забруднення природного середовища являє собою:

а) поповнення екологічного фонду регіону й країни;

б) свідомий компроміс між бажанням зберегти сприятливу якість середовища й забезпечити умови для економічного розвитку регіону;

б) свідомий компроміс між бажанням зберегти сприятливу якість середовища й забезпечити умови для економічного розвитку регіону;

в) свідомий компроміс між бажанням зберегти сприятливу якість середовища й забезпечити умови для економічного розвитку країни;
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енергетич

ний


трудовий

Цементна

Виробництво залізобетону

Азбестоцементних виробів

СклоробнаУмовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кросворд.

1. Наука про охорону природи.

2.Сукупність організацій та підприємств, населення що зайнято на них, а також господарський зв'язків між ними щодо здійснення спільної господарської діяльності для задоволення матеріальними цінностями інших організацій, а також духовними, фізичними потребами та послугами населення, має назву………….. .

3. Зовнішньоекономічна діяльність.
Завдання D

Який обсяг коштів буде сплачувати сільське господарство у держбюджет та у міський бюджет за землю, диференційна рента якої дорівнює 1000 грн./м2, а норматив ефективності 200 1/м2, якщо ціна на землю збільшиласі внаслідок збільшення диференційної ренти на 20 %.ВАРІАНТ 10

Завдання А

1 Чи тотожні об’єкт і предмет вивчення дисципліни “Розміщення продуктивних сил”:

а) так;

б) ні;


2 Які фактори розміщення продуктивних сил являються основними для виробництва бавовняних тканин:

а) сировинний;

б) трудовий;

в) споживчий;

г) екологічний;

д) ринкової кон’юнктури.

3. Розміри зборів за забруднення навколишнього середовища відбиваються на:

а) еколого-економічному збитку підприємства;

б) оптимальних природоохоронних заходах;

в) собівартості виробленої продукції;

г) конкурентоспроможності продукції й підприємства в цілому;

д) активності економічної діяльності в регіоні;

е) якості навколишнього природного середовища.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей машинобудування.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енерге

тичний


трудовий

Важке машинобудування

Суднобудування

Автомобілебудування

Приладобудування

Сільськогосподарське машинобудування


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кросворд

1. Соціальна …………. - це мережа служб, що спрямовані на забезпечення життєвих потреб населення, на відтворення головної продуктивної сили суспільства - людини.

2. Природні ресурси стають все менш доступними і потребують збільшення витрат праці й енергії на їх добування та транспортування, це має назву "………….. падіння природно-ресурсного потенціалу".

3. Геополітичний ………….. .

Завдання D
У місті чисельність населення складає 80 тис. чол.., коефіцієнт скорочення чисельності населення у базовому періоді - 4%, питома вага трудових ресурсів – 72%. Визначити перспективну чисельність населення і трудових ресурсів на початок запланованого періоду, за умовами, що питома вага трудових ресурсів міста залишається незмінною.

ВАРІАНТ 11

Завдання А

1 Об’єктом регіонального економічного діагнозу може бути:

а) країна;

б) область;

в) населений пункт;

г) район міста;

д) промислове підприємство;

е) все сказане правильне.

2 Які фактори розміщення продуктивних сил являються основними для виробництва цукру:

а) паливно-енергетичний;

б) сировинний;

в) водний;

г) трудовий;

д) споживчий;

е) екологічний.

3 Види збитків від забруднення навколишнього природного середовища:

а) соціальні;

б) економічні;

в) політичні;

г) міжнародні.Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей хімічної промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енерге-

тичний


трудовий

Гірничохімічна

Хімічних волокон

Сірчаної кислоти (із природної сировини)

Сірчаної кислоти (із відходів газів)

Хлорна

Содова


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кроссворд

1. Яка область є частиною Донецького економічного регіону?

2. До складу Східного економічного району відноситься облать:……..

3. До складу Східного економічного району відноситься облать:……..

4. Економічний район до складу якого входять Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська області.

5. Частиною Поліського району є область …………..

6. Чисельність населення, об'єм валового регіонального продукту, природні ресурси, основний капітал на одиницю площі простору – цей показник називається - …………Завдання D
Розрахувати рівень зареєстрированого безробіття, за такими даними – чисельність трудових ресурсів у області – 400 тис. чол., чисельність трудоспроможного населення – 1360 тис. чол.., чисельність безробітних, зареєстрованих у держ службі зайнятості – 40,8 тис. чол.
ВАРІАНТ 12
Завдання А

1 Яка з рис характерна для земельних ресурсів:

а) продукт природи;

б) відновлювальний природний ресурс;

в) місткість функцій предмета і засобу праці;

г) незамінність;

д) все сказане правильне.

2 Які із перерахованих факторів відносяться до демографічних:

а) статева і вікова структура населення;

б) шлюбність і рівень розлучень;

в) розвиток охорони здоровя;

г) все сказане вірне.

3 Збитки від забруднення навколишнього природного середовища підрозділяються:

а) виплати на попередження забруднення;

б) виплати на покриття збитків;

в) виплати на відновлення забрудненого навколишнього середовища;

г) виплати на дослідницькі роботи в області охорони навколишнього природного середовища.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей харчової промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

М’ясна

Цукрова


Олійно-жирова

Рибоконсервна

Хлібопекарна


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кроссворд
1. Ресурси, що забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, сприяють регенерації здоров’я.

2. сукупність рудних й нерудних мінеральних ресурсів.

3. Місто України, де розташовано джерела з лікувальними водами.

4.Гори в Україні.

5. Переселення населення


Завдання D
Визначити лісову таку у ліспромгоспі, якщо витрати цього господарства за звітний період склали 805 тис. грн.; обсяг деревини, лімітований розрахунковою лісосікою 300 М3. Транспортні витрати на вивезення деревини з ліспромгоспу
20 тис. грн. Максимальна сума транспортних витрат – 45 тис. грн.

ВАРІАНТ 13

Завдання А
1 Які ресурси відносять до рекреаційних:

а) мінеральні і термальні води;

б) лікувальні грязі;

в) лісові території;

г) морські і лісові пляжі;

д) все сказане правильне.

2 Яке практичне значення дисципліни “Розміщення продуктивних сил”:

а) обґрунтування економічного розвитку;

б) обґрунтування соціального розвитку;

в) обґрунтування комплексного економічного і соціального розвитку.

3 Еколого-економічний збиток - це:

а) викид шкідливих речовин в атмосферу;

б) скидання елементів важких металів у водойми міста, села й т.д.;

в) вивіз відходів виробництва за рису міста;

г) грошова оцінка шкоди, заподіяного реципієнтами забрудненням навколишнього природного середовища.
Завдання В
Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей лісової промисловості.

Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енергетичний

трудо

вий


Лісозаготівельна

Лісопильна

Меблева

ЛісохімічнаЦелюлозно-паперова

Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд

1. Сукупність усіх природніх запасів і умов, що є і можуть бути задіяне для досягнення певної мети.

2. Вид господарського використання земель

3. Ресурси, що включають рослинний і тваринний світ

4. Вид водних ресурсів суходолу.

5 (гориз). До якої групи ресурсів відносять грунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі.

5. (вертик). Вироб з винограду

6. Самородна …………….

7. Цінна сировина для паливної та хімічної промисловості (запаси переважно зосереджено на Поліссі).Завдання D

Який обсяг коштів буде сплачувати сільське господарство у держбюджет та у міський бюджет за землю, диференційна рента якої дорівнює 8000 грн./м2, а норматив ефективності 400 1/м2, якщо ціна на землю збільшиласі внаслідок збільшення диференційної ренти на 10 %.ВАРІАНТ 14

Завдання А
1 Як визначається економічна оцінка природних ресурсів:

а) за кількістю і якістю;

б) у вартісному вираженні;

2 Де виробляється дешевий метал:

а) на підприємствах, розміщених поблизу джерел залізних руд, що використовують привізне паливо;

б) на підприємствах поблизу джерел коксового вугілля, що працюють на привізній сировині.

3 Реципієнти забруднення - це:

а) люди, елементи природи;

б) елементи природи;

в) господарські об'єкти;

г) люди, елементи природи, господарські об'єкти.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей легкої промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

Шерстяна

Бавовняна

Шкіряна

Хутрова


Швейна

Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд

1. Сукупність усіх впливів людства на природу, до дояких належать заходи щодо освоєння, перетворення й охорони природи.

2. Його послугою є перевезення вантажів та пасажирів

3. метал, що використовується при виробництві газорозрядних ламп, при виробництві отрути, отрутохімічних речовин та у фармацевтичній і золотодобувній промисловості.

4…………………. – енергетичний комплекс.

5. Атикорозійний метал, який використовується в машинобудуванні для виробництва оцинкованого залізного листа.

Завдання D
У місті чисельність населення складає 80 тис. чол.., коефіцієнт скорочення чисельності населення у базовому періоді - 4%, питома вага трудових ресурсів – 72%. Визначити перспективну чисельність населення і трудових ресурсів на початок запланованого періоду, за умовами, що питома вага трудових ресурсів міста залишається незмінною.

ВАРІАНТ 15

Завдання А
1 Елементами територіальної організації виробництва є :

а) промисловий пункт;

б) промисловий центр;

в) промисловий вузол;

г) територіально-виробничий комплекс: обласного масштабу, економічного району;

д) міста;

е) села;

є) вільні економічні зони;

ж) все, сказане раніше.

2 Факторами розміщення продуктивний сил є:

а) умови, що визначають можливість розміщення виробництва;

б) умови, що визначають ступінь ефективного розміщення виробництва.

3 Величина еколого-економічного збитку складається з:

а) витрат реципієнтів у зв'язку зі змінами в природному середовищі;

б) витрат на повернення середовища в колишній стан;

в) витрат майбутніх поколінь у зв'язку з безповоротним вилученням частини природного ресурсу;

г) вірно а), б) і в).
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей легкої промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енерге

тичний


трудовий

Бавовняна

Шовкова


Льняна

Швейна


Взуттєва

Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд.
1. Екологічний ……… - нормативно-техничний документ, який містить дані про використання підприємством ресурсів і визначення впливу його виробництва на середовище.

2. Розміщення продуктивних сил.

3. Прородно-ресурсний потенціал країни це її мінеральні, земельні, водні, біологічні, рекреаційні, кліматичні ……….. .


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка