Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 050106 «Облік І аудит», 050100 «Економіка підприємства»Сторінка16/18
Дата конвертації09.11.2017
Розмір4.02 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

ВАРИАНТ 17

Завдання А

1 Визначте місце окремих видів транспорту за структурою пасажирообороту України:

а) автомобільний, залізничний;

б) авіаційний, залізничний;

в) річковий, залізничний;

г) залізничний, автомобільний;

2 Продукцією яких енерговиробничих циклів використовує територіально-виробничий комплекс енергетичної промисловості:

а) нафтоенергохімічного;

б) теплоенергопромислового;

в) атоменергопромислового;

г) гідроенергопромислового;

д) все сказане, правильно

3 Витрати на запобігання шкідливого впливу на навколишнє середовище - це:

а) витрати на усунення або зниження викидів шкідливих речовин до рівня екологічних нормативів;

б) витрати на нейтралізацію шкідливих факторів забруднення;

в) витрати на зменшення шкідливого впливу забруднення на реципієнтів;

г) витрати на зміст спеціальної дослідницької лабораторії.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей машинобудування.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енерге

тичний


трудовий

Локомотиво будування

Верстатобудування

Автомобілебудування

СуднобудуванняУмовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд

1. Соціальна …………. - це мережа служб, що спрямовані на забезпечення життєвих потреб населення, на відтворення головної продуктивної сили суспільства - людини.

2. Природні ресурси стають все менш доступними і потребують збільшення витрат праці й енергії на їх добування та транспортування, це має назву "………….. падіння природно-ресурсного потенціалу".

3. Геополітичний ………….. .

Завдання D

Економіка регіону має наступні показники:

- споживчі витрати (С) = 1500

- валові інвестиції (І) = 400

- державні витрати (G) = 600

- державні трансферти (TR) = 100

- проценти по державному боргу (N) = 100

- податки (Т) = 400

- чистий експорт (NE) = -100

Знайти:


а) приватні заощадження;

б) державні заощадження;

в) заощадження зовнішнього світу.
Пояснення:

Заощадження зовнішнього світу (решти світу) в самому простому визначенні рівні доходу, який зовнішній світ отримує за рахунок нашого імпорту (Z або ІМ), мінус втирати на наш експорт (Е або Х)

Sr = Z - E чи Sr = - NE - чистий експорт

Заощадження зовнішнього світу можуть бути використані для закупки фінансових активів в нашій країні, для скорочення іноземної заборгованості і тоді ми маємо притік капіталу в країну.ВАРИАНТ 18

Завдання А

1 Природні ресурси – це тіла і сили природи які:

а) беруть участь у виробничій діяльності;

б) не беруть участі у виробничій діяльності.

2 Які галузі народного господарства мають велику залежність від природних ресурсів:

а) гідроенергетична;

б) рекреаційне господарство;

в) текстильна промисловість;

г) атомна енергетика;

д) сільське господарство.

3 Економічний механізм раціонального природокористування:

а) взаємозв'язок всіх господарюючих об'єктів з раціональним використанням природних ресурсів;

б) визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

в) установлення лімітів використання природних речовин, розміщення відходів;

г) установлення нормативів плати й розмірів зборів за використання природних ресурсів;

д) надання податкових, кредитних пільг;

е) відшкодування збитків;

ж) закриття підприємств-забруднювачів.


Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей легкої промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

Бавовняна

Шовкова


Льняна

Швейна


Взуттєва

Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;


 • відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кроссворд

1. Дослідження економічних процесів, чинників і закономірностей розвитку народного господарства в цілому.

2. Хто розкрив суть «теорії штандартів», де промислові підприємства розміщуються з урахуванням мінімізації витрат на транспорт, оплату праці, агломерування.

3. Він вважав остаточною і єдиною умовою, що визначає вибір місця для створення підприємства можливість витягання максимального прибутку.

4. Адміністративно-територіальне утворення.

5. Виклав концепцію побудови моделей розміщення сільського господарства концентричними колами навколо ринку збуту продукції.
Завдання D

Який обсяг коштів буде сплачувати сільське господарство у держбюджет та у міський бюджет за землю, диференційна рента якої дорівнює 1000 грн./м2, а норматив ефективності 200 1/м2, якщо ціна на землю збільшиласі внаслідок збільшення диференційної ренти на 20 %.ВАРИАНТ 19

Завдання А

1.Через недбалу політику урядів України, в державі майже втрачено такі галузі: 1. Легка промисловість;

 2. Металургійна промисловість;

 3. Сільськогосподарське машинобудування;

 4. Суднобудування;

 5. Електроенергетика;

 6. Літакобудування.

2 Які фактори визначають економіко-географічне поле підприємства:

а) виробничий;

б) соціальний;

в) економічний;

г) політичний;

д) все сказане, правильне.

3 Екологічні податки стягуються у формі зборів за:

а) додану вартість виробленої продукції;

б) забруднення навколишнього природного середовища;

в) обмеження викидів шкідливих речовин в атмосферу;

г) економію природних ресурсів;

д) обмеження споживання забруднюючих видів сировини й матеріалів;

е) продаж надпланової продукції.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей хімічної промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

Азотних добрив

Фосфорних добрив

Калійних добрив

Содова


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кроссворд

1. Яка область є частиною Донецького економічного регіону?

2. До складу Східного економічного району відноситься облать:……..

3. До складу Східного економічного району відноситься облать:……..

4. Економічний район до складу якого входять Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська області.

5. Частиною Поліського району є область …………..

6. Чисельність населення, об'єм валового регіонального продукту, природні ресурси, основний капітал на одиницю площі простору – цей показник називається - …………Завдання D

У місті чисельність населення складає 80 тис. чол.., коефіцієнт скорочення чисельності населення у базовому періоді - 4%, питома вага трудових ресурсів – 72%. Визначити перспективну чисельність населення і трудових ресурсів на початок запланованого періоду, за умовами, що питома вага трудових ресурсів міста залишається незмінною.ВАРИАНТ 20

Завдання А

1 Якими ознаками характеризується економічний район:

а) спільністю території;

б) однорідністю природи, господарства і культури;

в) спеціалізацією і структурою виробництва;

г) економіко-географічним положенням;

д) завершеністю виробництва.

2 Що входить до складу науково-технологічної зони:

а) науково-дослідний центр міжнародного рівня;

б) вищий учбовий заклад;

в) технічна інфраструктура для освоєння наукових розробок;

г) все сказане, правильно.

3 Екологічні податки стягуються у формі зборів за:

а) додану вартість виробленої продукції;

б) забруднення навколишнього природного середовища;

в) обмеження викидів шкідливих речовин в атмосферу;

г) економію природних ресурсів;

д) обмеження споживання забруднюючих видів сировини й матеріалів;

е) продаж надпланової продукції.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей електроенергетики.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

Теплоенергетики

Гідроелектростростанції

АЕС


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд

1. Ресурси, що забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил людини, сприяють регенерації здоров’я.

2. сукупність рудних й нерудних мінеральних ресурсів.

3. Місто України, де розташовано джерела з лікувальними водами.

4.Гори в Україні.

5. Переселення населення

Завдання D

Розрахувати рівень зареєстрированого безробіття, за такими даними – чисельність трудових ресурсів у області – 400 тис. чол., чисельність трудоспроможного населення – 1360 тис. чол.., чисельність безробітних, зареєстрованих у держ службі зайнятості – 40,8 тис. чол.ВАРИАНТ 21

Завдання А

1 Якими ознаками характеризується економічний район:

а) спільністю території;

б) однорідністю природи, господарства і культури;

в) спеціалізацією і структурою виробництва;

г) економіко-географічним положенням;

д) завершеністю виробництва.

2. До факторів сталого розвитку продуктивних сил відносять: 1. Соціально-політичний;

 2. Культурний;

 3. Фінансовий;

 4. Сировинний;

 5. Геополітичний;

 6. Людський;

 7. Транспортний;

 8. Екологічний;

 9. Ринкової кон?юктури

3. До невичерпних природних ресурсів відносяться:

 1. Вода;

 2. Земля;

 3. Енергія сонця;

 4. Підземне тепло;

 5. Енергія припливів і відпливів;

Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей електроенергетики.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

Теплоенергетики

Гідроелектростростанції

АЕС


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд

1. Сукупність усіх природніх запасів і умов, що є і можуть бути задіяне для досягнення певної мети.

2. Вид господарського використання земель

3. Ресурси, що включають рослинний і тваринний світ

4. Вид водних ресурсів суходолу.

5 (гориз). До якої групи ресурсів відносять грунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі.

5. (вертик). Вироб з винограду

6. Самородна …………….

7. Цінна сировина для паливної та хімічної промисловості (запаси переважно зосереджено на Поліссі).Завдання D

Визначити лісову таку у ліспромгоспі, якщо витрати цього господарства за звітний період склали 805 тис. грн.. ; обсяг деревини, лімітований розрахунковою лісосікою 300 М3. Транспортні витрати на вивезення деревини з ліспромгоспу 20 тис. грн.. Максимальна сума транспортних витрат – 45 тис. грн..ВАРИАНТ 22

Завдання А

1 Поняття економіко-географічного положення включає:

а) відстань до економічних центрів;

б) транспортно-географічне положення;

в) віддаленість до джерел сировини;

г) віддаленість до регіональних ринків;

д) розподіл функцій у ієрархії центральних місць;

е) все сказане правильне.

2 Які фактори розміщення продуктивних сил являються основними для виробництва цукру:

а) паливно-енергетичний;

б) сировинний;

в) водний;

г) трудовий;

д) споживчий;

е) екологічний.

3 Який принцип розміщення продуктивних сил включає поєднання стратегічних інтересів регіонів, підприємців, населення:

а) принцип комплексного розміщення виробництв;

б) принцип збалансованості і пропорціональності;

в) принцип обмеженого центризму.
Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей харчової промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

М’ясна

Цукрова


Олійно-жирова

Рибоконсервна

Хлібопекарна


Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд.

1. Екологічний ……… - нормативно-техничний документ, який містить дані про використання підприємством ресурсів і визначення впливу його виробництва на середовище.

2. Розміщення продуктивних сил.

3. Прородно-ресурсний потенціал країни це її мінеральні, земельні, водні, біологічні, рекреаційні, кліматичні ……….. .

Завдання D

Який обсяг коштів буде сплачувати сільське господарство у держбюджет та у міський бюджет за землю, диференційна рента якої дорівнює 8000 грн./м2, а норматив ефективності 400 1/м2, якщо ціна на землю збільшиласі внаслідок збільшення диференційної ренти на 10 %.ВАРИАНТ 23

Завдання А

1 Яка з рис характерна для земельних ресурсів:

а) продукт природи;

б) відновлювальний природний ресурс;

в) місткість функцій предмета і засобу праці;

г) незамінність;

д) все сказане правильне.

2 Які фактори розміщення продуктивних сил являються основними для виробництва бавовняних тканин:

а) сировинний;

б) трудовий;

в) споживчий;

г) екологічний;

д) ринкової кон’юнктури.

3 Які об’єкти входять до складу науково-технологічного парку:

а) технічний університет;

б) науково-дослідний центр;

в) фірми, що займаються освоєнням наукових розробок в практику;

г) фірми, що займаються освоєнням наукових розробок в галузі високих технологій та наукомістких виробництв.Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-енергетичний

трудовий

Цементна

Виробництво залізобетону

Азбестоцементних виробів

СклоробнаУмовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.

 відсутність впливу.

Завдання С Понятійний кросворд

1. Сукупність усіх впливів людства на природу, до дояких належать заходи щодо освоєння, перетворення й охорони природи.

2. Його послугою є перевезення вантажів та пасажирів

3. метал, що використовується при виробництві газорозрядних ламп, при виробництві отрути, отрутохімічних речовин та у фармацевтичній і золотодобувній промисловості.

4…………………. – енергетичний комплекс.

5. Атикорозійний метал, який використовується в машинобудуванні для виробництва оцинкованого залізного листа.

Завдання D

Розрахувати рівень зареєстрированого безробіття, за такими даними – чисельність трудових ресурсів у області – 400 тис. чол., чисельність трудоспроможного населення – 1360 тис. чол.., чисельність безробітних, зареєстрованих у держ службі зайнятості – 40,8 тис. чол.ВАРИАНТ 24

Завдання А

1 Які ресурси відносять до рекреаційних:

а) мінеральні і термальні води;

б) лікувальні грязі;

в) лісові території;

г) морські і лісові пляжі;

д) все сказане правильне.

2 Виділить фактори, що впливають на розміщення підприємств по виробництву м’яса:

а) сировинний;

б) паливно-енергетичний;

в) водний;

г) трудовий

д) споживчий;

е) екологічний.

3 Які види виробництва відносяться до складу важкого машинобудування:

а) бурякозбиральних комбайнів;

б) гірничорудного і шахтного устаткування;

в) тракторів.


Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей легкої промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировинний

паливно-

енергетичнийтрудовий

Шерстяна

Бавовняна

Шкіряна

Хутрова


Швейна

Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;


 • відсутність впливу.Завдання С Понятійний кроссворд

1. Дослідження економічних процесів, чинників і закономірностей розвитку народного господарства в цілому.

2. Хто розкрив суть «теорії штандартів», де промислові підприємства розміщуються з урахуванням мінімізації витрат на транспорт, оплату праці, агломерування.

3. Він вважав остаточною і єдиною умовою, що визначає вибір місця для створення підприємства можливість витягання максимального прибутку.

4. Адміністративно-територіальне утворення.

5. Виклав концепцію побудови моделей розміщення сільського господарства концентричними колами навколо ринку збуту продукції.
Завдання D

Обсяг виробництва галузіГалузь

Місто А

Місто Б

Місто В

Країна

Хімічна промисловість

25689

3135111

31313

 5859777

Торгівля

125625

55356

153635

11141534

Машинобудування

8956456

2231

579844

98455673

Сфера послуг

54678

151323

84456

14366456

Електроенергетика

5488

321231

7878

6457893

Транспортна система

65448

25231

489877

95537261

Легка промисловість

57445

32131

98745

902080

Харчова промисловість

12564

13111

54558

804637

Вугледобувна промисловість

15556

31556

5455

605633

ВВП

 

 

 

 

Населення

23658

17892

9864

54478356

Визначити у містах А, Б, В та по країні показники для транспортної системи: середньогалузевий відсоток;

коефіцієнти виробництва на душу населення;

локалізації виробництва.Зробити необхідні висновки.
Пояснення:

 1. Середньогалузевий відсоток (р):


де п - число галузей у регіоні.До галузей спеціалізації регіону належать ті, у яких частка (di) вища середньогалузевого відсотка, тобто .

 1. Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
  123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
  123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка