Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 050106 «Облік І аудит», 050100 «Економіка підприємства»


ЗАВДАННЯ ДО РАЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИСторінка9/18
Дата конвертації09.11.2017
Розмір4.02 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

ЗАВДАННЯ ДО РАЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Варіант розрахунково-графічної роботи (РГР) слід вибирати згідно з таблицею 1. Номер варіанту РГР відповідає номеру призвища студента за списком у журналі групи. РГР складається із графічної частини та варіантуТаблиця 1 – Варіанти РГР

Номер за списком

Варіант

Графічна частина

1

1

Житомирська

2

2

Київська

3

3

Черкаська

4

4

Чернігівська

5

5

Кіровоградська

6

6

Донецька

7

7

Дніпропетровська

8

8

Луганська

9

9

Запорізька

10

10

Полтавська

11

11

Сумська

12

12

Харківська

13

13

Миколаївська

14

14

Одеська

15

15

Херсонська

16

16

Республіка Крим

17

17

Рівненська

18

18

Волинська

19

19

Львівська

20

20

Івано-Франківська

21

21

Тернопільська

22

22

Вінницька

23

23

Хмельницька

24

24

Закарпатська

25

24

Чернівецька

26

23

м. Київ

27

22

м. Севастополь

28

21

Житомирська

29

20

Київська

30

19

Черкаська

31

18

Чернігівська

32

17

Кіровоградська

33

16

Донецька

34

15

Дніпропетровська

35

14

Луганська

Загальні вимоги до виконання РГР.

РГР повинна бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно й охайно, або виконана у вигляді машинописного тексту. Робота виконується на листах формату А4 с полями (2 / 2 / 2 / 1,5), вона містить титульний лист, відповіді на питання, конторну карту Укроаїни, список використаної літератути.

При написанні РГР не дозволяються скорочення по тексту, крім загальновживаних. Завдання повинно бути написано та виконанно у тому порядку, в якому було видано. Міняти послідовність не рекомендується. В кінці роботи необхідно вказати список використання літературних джерел. Відповіді на питання повинні бути стислими, але в достатній мірі розкривати сутність, супроводжуватись, при необхідності, рисунками, таблицями, графіками та посиланнями на використану літературу у вигляді квадратних дужок [№ джерела].

Прийом РГР, їх перевірка, оцінка, порядок оформлення здійснюється у відповідності до загальних правил.

Графічна частина РГР. На контурной мапі України визначити кордони області, якій необхідно надати характеристику. Виділити макрорайон, до якого ця область належить (табл.1).
Таблиця 1 - Соціально-економічні макрорегіони України

Макрорегіон

Області, що входять до складу макрорегіону

Центральноукраїнський

Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська

Донецько-Придніпровський

Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька

Північно-Східний

Полтавська, Сумська, Харківська

Причорноморський

Миколаївська, Одеська, Херсонська, Автономна Республіка Крим

Західноукраїнський

Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Чернівецька

Вказати дані: площа території області, чисельність населення, середній рівень з\п, основні надра, галузь, рівень забруднення. Зробити висновки щодо перспектив розвитку даної області.ВАРІАНТ 1
Завдання А

 1. Яка спеціалізація у внутрішньому поділі праці Західноукраїнського економічного району:

а) неметаломістке машинобудування;

б) сільгоспмашинобудування;

в) хімічна промисловість;

г) легка промисловість;

д) харчова промисловість;

е) все сказане, правильне. 1. Продукцію яких енерго-виробничих циклів використовує територіально-виробничий комплекс хімічної промисловості:

а) нафтоенергохімічного;

б) газоенергохімічного;

в) вуглеенергохімічного;

г) сланцеенергохімічного;

д) гірнічно-хімічного;

е) все сказане, правильне.

3. Екологія є наукою про...

а) ... умовах існування живих організмів у взаємозв'язку між організмами й середовищем їхнього перебування;

б) ... умовах існування людей у взаємозв'язку з їхнім середовищем перебування;

в) ... умовах існування мікроорганізмів у взаємозв'язку між організмами й середовищем їхнього перебування;

г) ... взаємозв'язку суспільства й природи;

д) ... взаємозв'язку живих організмів із природою.


Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей легкої промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енергетичний

трудовий

Бавовняна

Шовкова


Льняна

Швейна


Взуттєва

Умовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;


 • відсутність впливу.


Завдання С Понятійний кросворд.

1. Екологічний ……… - нормативно-техничний документ, який містить дані про використання підприємством ресурсів і визначення впливу його виробництва на середовище.

2. Розміщення продуктивних сил.

3. Прородно-ресурсний потенціал країни це її мінеральні, земельні, водні, біологічні, рекреаційні, кліматичні ……….. .

Завдання D

Економіка регіону має наступні показники:

- споживчі витрати (С) = 1200

- валові інвестиції (І) = 500

- державні витрати (G) = 300

- державні трансферти (TR) = 200

- проценти по державному боргу (N) = 100

- податки (Т) = 400

- чистий експорт (NE) = -100

Знайти:


а) приватні заощадження;

б) державні заощадження;

в) заощадження зовнішнього світу.
Пояснення: Заощадження зовнішнього світу (решти світу) в самому простому визначенні рівні доходу, який зовнішній світ отримує за рахунок нашого імпорту (Z або ІМ), мінус втирати на наш експорт (Е або Х)

Sr = Z - E чи Sr = - NE - чистий експорт

Заощадження зовнішнього світу можуть бути використані для закупки фінансових активів в нашій країні, для скорочення іноземної заборгованості і тоді ми маємо притік капіталу в країну.

ВАРИАНТ 2

Завдання А

1 Природні ресурси – це тіла і сили природи які:

а) беруть участь у виробничій діяльності;

б) не беруть участі у виробничій діяльності.

2 Які галузі народного господарства мають велику залежність від природних ресурсів:

а) гірноенергетична;

б) рекреаційне господарство;

в) текстильна промисловість;

г) атомна енергетика;

д) сільське господарство.

3 Які фактори визначають економіко-географічне поле підприємства:

а) виробничий;

б) соціальний;

в) економічний;

г) політичний;

д) все сказане, правильне.


Завдання В

Визначте ступінь впливу сировинних, паливно-енергетичних, трудових ресурсів і районів споживання готової продукції на розміщення галузей хімічної промисловості.Галузі

Ресурс

Район споживання готової продукції

сировин

ний


паливно-енергетич

ний


трудовий

Гірнічнохімічна

Хімічних смол і пластмас

Хімічних волокон

Синтетичних барвниківУмовні позначення: +++ вирішальний вплив;

++ помітний вплив;

+ слабий вплив;

 відсутність впливу.Завдання С Понятійний кросворд.

1. Наука про охорону природи.

2.Сукупність організацій та підприємств, населення що зайнято на них, а також господарський зв'язків між ними щодо здійснення спільної господарської діяльності для задоволення матеріальними цінностями інших організацій, а також духовними, фізичними потребами та послугами населення, має назву………….. .

3. Зовнішньоекономічна діяльність.

Завдання D

Обсяг виробництва галузіГалузь

Місто А

Місто Б

Місто В

Країна

Хімічна промисловість

25689

3135111

31313

 5859777

Торгівля

125625

55356

153635

11141534

Машинобудування

8956456

2231

579844

98455673

Сфера послуг

54678

151323

84456

14366456

Електроенергетика

5488

321231

7878

6457893

Транспортна система

65448

25231

489877

95537261

Легка промисловість

57445

32131

98745

902080

Харчова промисловість

12564

13111

54558

804637

Вугледобувна промисловість

15556

31556

5455

605633

ВВП

 

 

 

 

Населення

23658

17892

9864

54478356

Визначити у містах А, Б, В та по країні показники для транспортної системи: середньогалузевий відсоток;

коефіцієнти виробництва на душу населення;

локалізації виробництва.

Зробити необхідні висновки.

Пояснення: Середньогалузевий відсоток (р):де п - число галузей у регіоні.

До галузей спеціалізації регіону належать ті, у яких частка (di) вища середньогалузевого відсотка, тобто .

 1. Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
  123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
  123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
  123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
  123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
  123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
  123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка