Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків хнамг 2007 ббк 65. 053 Е 40


Типи моделей детермінованого аналізуСторінка16/28
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Типи моделей детермінованого аналізу:


 • адитивні моделі

у = xi - x 1+ x 2+…+ xn (2.18)

 • мультиплікативні моделі

у = = х1 х2 … хn (2.19)

 • кратні

y = х12 (2.20)

 • змішані (комбіновані)

y = (a +b) /с ; y = a/( d +c) ; y= a х b/c ; y= ( a +b) c (2.21)
Типи моделей стохастичного аналізу:

 • рівняння регресії типу “пряма ”

у = а01х (2.22)

 • рівняння регресії типу “гіпербола ”,

у = а0 + а1 · (2.23)

 • рівняння регресії типу “парабола ”

у = а01х+а2х2, (2.24)

 • статична

у = а0х а, (2.25)

 • показова

у = а0 а1х (2.26)

 • напівлогарифмічна

у = а0 + а1 lg х. (2.27)
Способи перетворення моделей:

Моделювання мультиплікативних факторних систем здійснюється шляхом послідовного розчленування факторів вихідної системи на множники.

Наприклад, при дослідженні обсягу виробництва продукції (ВП) можна застосувати такі моделі:

ВП = КР ×ПТ, ВП = КР ×Д × ДВ, ВП = КР × Д ×Т ×СВ (2.28)

Технічний прийом деталізації використовується для подальшої обробки економічної інформації та поглиблення аналізу і є одним з основних у розчленовуванні явища на складові елементи.

Деталізація за складовими факторами використовується для виявлення основних причин змін показників складових, котрі є основними для даного періоду. Основою такої деталізації є економічний взаємозв'язок впливу факторів на результативні показники. При цьому важливим є визначення ступеня деталізації, тобто послідовного переходу від більш узагальненого показника до первинних його елементів. Алгоритм деталізації річного обсягу випуску продукції за складовими наведено в табл. 2.15:

Таблиця 2. 15. Приклад деталізації обсягу реалізації продукціїАлгоритм розрахунку

Умовні позначення

1

РП = КР ·ПТ

РП - обсяг реалізації продукції, ПТ – річна продуктивність праці, КР - чисельність робітників.

2

РП = КР ·Д ·ДВ

Д –дні роботи, ДВ - денний виробіток одного робітника

3

РП = КР ·Д ·Т· СВ

Т- тривалість робочого дня, СВ – середньогодинна продуктивність праці одного робітника

Указані моделі відображають процес деталізації початкової формули системи мультиплікативного виду і розширення її за рахунок розчленування на співмножники комплексних факторів. Рівень деталізації і розширення моделі залежить від мети дослідження, від можливостей деталізації і формалізації показників в межах встановлених правил.

Деталізація показників може проводитися відносно структурних підрозділів підприємства (наприклад, загальний фонд оплати праці по підприємству складається з суми складових ФОП по виробничих та інших підрозділах підприємства).

Деталізація показників за часом передбачає їх розподіл за кварталами, декадами і т.д. (наприклад, річний обсяг випуску продукції складається з квартальних обсягів, квартальні – з обсягів за місяць, місячні – з обсягів за декаду, декадні – з щоденних обсягів).

Використання деталізації в економічному аналізі дозволяє поглибити аналіз впливу факторів на зміну досліджуваних показників діяльності підприємства і, таким чином, розширити коло пошуку резервів.

Вивчення взаємозв’язку між цими показниками забезпечує можливість використання математичних моделей для представлення співвідношення і підпорядкованості факторів та результативного показника.

Таким чином, деталізація економічних явищ і процесів за складовими елементами уможливлює більш точну оцінку і аналіз причин зміни результативного показника та є необхідною основою розробки факторної моделі економічних показників.

До класу кратних моделей застосовують наступні способи перетворення: • подовження:

у вихідній формулі показники алгебраїчно розшифровуються, відповідно їх економічному змісту :

у = а : в, відомо, що а = с+ d + k, то у = ( с+ d + k) / в (2.29)

Наприклад:

С= З/ВП = ОТ/ВП + А/ВП + СМ/ВП + НЗ/ВП = Х1 + Х234, (2.30)

де С –собівартість одиниці продукції, З –витрати на випуск продукції, ОТ –оплата праці, А –амортизація, СМ-матеріальні витрати, НЗ –накладні витрати.
 • формального розкладу:

у вихідній формулі показники знаменника алгебраїчно розшифровуються відповідно їх економічному змісту. Наприклад:

Р = П/З= П/(ОТ+СМ+А+НВ), (2.31)

де Р – рентабельність продукції, П – прибуток від виробництва,


 • розширення:

базується на математичних правилах: якщо помножити чисельник і знаменник на одне і те ж число, величина дробу не зміниться:

у = а : в, у = а * с : в * с, у = а : с * в : с (2.32)

Наприклад, проведемо моделювання для переходу від середньорічної до середньогодинної продуктивності праці з використанням методу розширення.:

ПТ = ВП / КР = ВП / КР × Дн / Дн = ВП / Дн × Дн / КР = ДВ × Д

= ВП / КР × Дн / Дн ×Тг/ Тг = ВП / Тг × Дн / КР × Тг / Дн =

= Д × Т× СВ (2.33)

де ПТ – середньорічна продуктивність праці, СВ - середньогодинна продуктивність праці, Дн –сумарна кількість відпрацьованих днів, Д – кількість днів, відпрацьованих одним робітником, Тг –сумарна кількість відпрацьованих людино-годин, КР – кількість робітників..
 • скорочення:

базується на математичних правилах: якщо поділити чисельник і знаменник на одне і те ж число, величина дробу не зміниться:

у = а : в, у = а / с : в / с, у = А : В (2.34)

Наприклад:

Р = П/К = П : РП / К : РП = Re / Кп (2.35)

Фв = ВП/ОПФ = ВП:КР / ОПФ:КР = ПТ / Фоз (2.36)

де К –сума власного капіталу, РП – виручка від реалізації продукції, Re – рентабельність власного капіталу, Кп – капіталоємність, ОПФ – вартість основних фондів, Фоз –фондоозброєність, Фв - фондовіддача.
 • комплексне використання способів перетворення:

Фв = ВП/ОВФ = (П + ЗБ)/ОВФ = П/ОВФ + ЗБ/ОВФ =

= П/ОПФ + ОС / ОПФ х ЗБ/ОС (2.37)

Умовні позначення:

С – собівартість одиниці продукції; З – загальні витрати на виробництво продукції; Кп – капіталоємність продукції; К – вартість майна підприємства; Р – рентабельність майна; R – рентабельність продажу; ВП – випуск продукції; ОП – оплата праці; А – амортизація; ОТ-оплата праці; ОВФ- основні виробничі фонди; СМ –матеріальні витрати; НВ – накладні витрати; П – прибуток; КР – кількість робітників; ΣД – кількість відпрацьованих днів; ΣТ - кількість відпрацьованих годин; СВ – продуктивність праці за годину; ПТ - річна продуктивність праці; ДВ - продуктивність праці робітника за день; Т – тривалість робочого дня, год.

Таким чином, результативні показники можуть бути розкладені на складові елементи (фактори) різними способами і представлені в вигляді різних типів детермінованих моделей.

На основі досвіду опрацювання мультиплікативних моделей можуть бути сформовані формальні правила складання моделей:


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка